1. Anasayfa
  2. İzmir Avukat
  3. Uyuşturucu Madde Suçları Davası Avukatı

Uyuşturucu Madde Suçları Davası Avukatı

uyuşturucu davası avukatı izmir

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları Avukatı

Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilgili suçlar, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 191. maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almayı, kabul etmeyi, bulundurmayı veya kullanmayı suç olarak kabul eder. Bu eylemlerin her biri, belirli şartlar altında ciddi hukuki sonuçlar doğurabilir.

Bu suçla ilgili yargılanan bireyler, hapis cezasıyla karşılaşabilirler. Ancak, suçun unsurları, cezanın süresi, etkili pişmanlık indirimi gibi faktörler bu süreçte dikkate alınacak önemli hususlardır.

Eğer siz veya bir yakınınız TCK m.191 kapsamında bir suçlamayla karşı karşıya kaldıysa, uzman bir hukukçu desteği almanız büyük önem taşır. Avukat Barış Ketboğa ve deneyimli avukatlarımız ile bu suç tipiyle ilgili yargılama süreçlerinde sizin yanınızdayız. Hukuki haklarınızı korumak ve en iyi savunma stratejisi ile süreci yönetmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

uyuşturucu suçları avukatı izmir
uyuşturucu suçları avukatı izmir

TCK m.191- Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek.

TCK m.191’de yer alan bu suçun soruşturma ve yargılama sürecinde farklı bir anlayış benimsenmiş, bu doğrultuda aynı maddenin 2. Fıkrasında; “bu suçla ilgili başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir” denilmiş, bu konuda hâkime takdir yetkisi de tanınmamıştır. Bu ertelenen süre içerisinde şüpheliye denetimli serbestlik tedbiri uygulanacağına, denetimli serbestlik sürecinde ayrıca gerekli görüldüğü takdirde yani şüphelinin yalnızca üzerinde bulundurmadığı, uyuşturucu maddeyi kullanıyor olduğu durumlarda; tedaviye de tabi tutulacağı düzenlenmiş, tedaviye karar verilmesi için bu kullanımın bağımlılık derecesinde olması aranmamış ve fakat ilk defa uyuşturucu madde tüketen kişinin de tedavi edilmesine gerek görülmediği sebebiyle yalnızca denetimli serbestlik tedbirine karar verileceği düzenlenmiştir. Dolayısıyla uyuşturucu madde ticareti suçundan farklı olarak bu suçta, uyuşturucu maddeyi kullanan kişinin cezalandırılmasından ziyade tedavi edilmesine yönelik bir anlayış benimsenmiştir.

Uyuşturucu Madde Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak Suçu

Şüpheli, kamu davasının açılmasının ertelendiği 5 yıllık süre içerisinde; tedavi uygulanmasına karar verildiği halde bu doğrultuda kendisine yüklenen yükümlülüklere aykırı davrandığı, kullanma amacıyla uyuşturucu madde satın aldığı, bulundurduğu veya uyuşturucu maddeyi kullandığı durumda; bunlar ayrı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmayıp erteleme süresi içerisinde uygulanan tedbiri ihlal nedeni sayılarak, ertelenmesine karar verilen kamu davası açılacaktır. Erteleme süresi içerisinde şüpheli, yükümlülüklere aykırı davranmaz ise de hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilecek bir başka deyişle suçun cezası infaz edilmeyecektir.

Suçun oluşmasına neden olan hareketler; uyuşturucu maddenin bir başkasından satın alınması, uyuşturucu maddenin kabul edilmesi -yani üzerinde tasarrufta bulunma imkânının elde edilmesi-, uyuşturucu madde üzerinde fiili egemenlik ilişkisinin devam ettirilmesi -yani ilgili maddenin üzerinde veya istendiğinde kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde bulundurulması- şeklinde sayılabilir. Yargıtay’a göre, kullanım amacıyla uyuşturucu maddenin üretilmiş olması da bu suçu oluşturacaktır.

Bu suçun oluşması için uyuşturucu maddenin cinsi ve ne şekilde kullanıldığı önem arz etmemektedir. Burada sadece, uyuşturucu maddenin hiçbir etki yapamayacak kadar az miktarda olmaması gerekir. Üstte bulundurulan uyuşturucu maddenin miktarı kullanılamayacak kadar az ise veya bulundurulan bu maddenin niteliği suçun oluşmasına elverişli değil ise işlenemez suç söz konusu olmaktadır.

TCK m.191’de düzenlenen bu suç, soyut tehlike suçu olduğundan suçun tamamlanmış sayılması için şüphelinin uyuşturucu maddeyi kullanmış olmasına gerek yoktur. Kullanılması, yalnızca şüpheli hakkında verilecek olan tedbir için önem arz etmektedir. Uyuşturucu maddeyi satın alma veya kabul etmeye yönelik harekette bulunulduğu anda suçun teşebbüs alanına girilmiş olmaktadır. Teşebbüs bakımından Yargıtay şöyle bir ayrım yapmaktadır; uyuşturucu madde, teslim mahalline getirilmiş olmakla birlikte teslimat henüz yapılamadan şüpheli yakalanırsa suç teşebbüs aşamasında kalacak; madde henüz teslim mahalline getirilmemiş ve madde ele geçirilemeden dolayısıyla maddenin uyuşturucu olup olmadığı belirlenemeden şüpheli yakalanırsa ise suç oluşmayacaktır.

Suçun oluşmasına neden olan hareket “bulundurma” olduğundan, şüphelinin ilgili maddeyi üzerinde uzun süre bulundurmaya devam etmiş olması, suçun da birden fazla kez işlendiği anlamına gelmemektedir. Şüphelinin, tedarik ettiği uyuşturucu maddenin birden fazla olduğu durumlarda da; şüpheli hakkında yalnızca tedbire hükmedilecekse, birden fazla tedarik edilmiş olması önem taşımamaktadır.

Şüphelinin kullanma amacıyla uyuşturucu maddeyi temin ederken sahte reçete de kullandığı durumda ayrıca belgede sahtecilik suçundan da ceza verilecektir.

Kategori : İzmir Avukat
Etiketler :