İzmir Boşanma Avukatı

izmir boşanma avukatı

Boşanma Davaları İki Ana Bölüme Ayrılmaktadır

 • Anlaşmalı boşanma
 • Çekişmeli boşanma

olacak şekildedir. Ancak, bu iki ana dalın altında, Çekişmeli boşanma davalarının da, kendi alt başlıkları mevcuttur.

İzmir Boşanma Avukatı Barış KETBOĞA

Boşanma davasına ilişkin avukatlık ücreti, davaya vekil olan avukatın ilgili dava için harcayacağı zaman ve emekle birlikte baroların önerisi kapsamında farklılık gösterebilmektedir. Boşanma davasının çekişmeli ya da anlaşmalı olması da bu farklılık için temel arz etmektedir. Boşanma davasının çekişmeli olduğu durumlar daha fazla mesai ve emek gerektirdiğinden daha yüksek ücretler talep edilebilmektedir. İzmir boşanma avukatı ücretleri, Boşanmanın anlaşma ile sağlandığı durumlarda ise daha az emek ve zaman harcanacağından buna bağlı olarak avukatlık ücreti de daha düşük olacaktır.

Boşanma Davası Avukatı İzmir

Çekişmeli Boşanma Davası Detayları;

Anlaşmalı boşanma davası dışında kalan tüm boşanma türleri çekişmeli davaları oluşturmaktadır. Bu süreçte taraflar arasında bir uzlaşma sağlanamamakla birlikte genelde taraflardan birinin boşanmak istemediği davalardır. Taraflar arasında yaşanan anlaşmazlıklar sebebi ile doğal olarak anlaşmalı boşanma sürecinden daha uzun sürmektedir. İzmir boşanma avukatları ve diğer bölgelerde görülmekte olan davalarda, bu davaların vekilliğini üstlenen avukatlar, anlaşmalı veya çekişmeli ilerlemekte olan boşanma sürecinin en iyi şekilde devamını ve bu süreçte müvekkillerine yardımcı olmayı amaçlarlar.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

 • Pek Kötü Muamele Sebepli Boşanma Davaları
 • Zina Sebepli Boşanma Davaları
 • Terk Sebepli Boşanma Davaları
 • Hayata Kast Sebepli Boşanma Davaları
 • Suç İşleme Sebepli Boşanma Davaları
 • Onur Kırıcı Davranış Sebepli Boşanma Davaları
 • Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebepli Boşanma Davaları
 • Akıl Hastalığı Sebepli Boşanma Davaları
 • Evlilik Birliğinin Sarsılması (Şiddetli Geçimsizlik) Nedeniyle Boşanma
 • Anlaşmalı Boşanma
 • Fiili (Eylemli) Ayrılık Nedeniyle Boşanma Şeklinde düzenlenmiştir.

İçerikte Neler Var?

 • Boşanma Davaları Nedir?
 • Boşanma Avukatı Kime Denir?
 • Boşanma Avukatı Neler Yapar?
 • Boşanma Davalarına bakan Avukatlar?
 • İzmir Boşanma Avukatı Nedir, Kime Denir?
 • İzmir Boşanma Avukatı Görevleri
 • Boşanma Avukatına Mı İhtiyacınız Var?

İzmir’de Boşanma Avukatı

İzmir boşanma avukatı, İzmir ve civarında özellikle İzmir Barosuna kayıtlı avukatların boşanma davaları le ilgili branşlaşmasıdır. Tabi ki İzmir boşanma davalarına bakan avukatlar, Türkiye’nin tüm illerinde ki ceza davalarına da bakabilmektedir.

En İyi İzmir Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

İzmir en iyi boşanma avukatları, müvekkilleri tarafından özenle seçilmelidir. İzmir’de boşanma davalarına bakan avukatların ve hukuk bürolarının aldığı davalar o avukatların tecrübeleri ve azimleri ile doğru orantılıdır. Bu nedenle İzmir en iyi boşanma avukatı arayışınızda bu kriterleri önemsemelisiniz.

İzmir’de En İyi Boşanma Avukatı Hangisi?

Boşanma davalarında uzmanlık önemlidir. Hiç bir avukat kendisine, “en iyi boşanma avukatı” unvanı vermemelidir, veremez. İzmir boşanma davalarına bakan avukatlar genelde boşanma davlarında uzmanlaşmışlardır. Bizimle iletişime geçerek yakından tanıma fırsatı bulabilirsiniz. Hukuk büromuz, her biri kendi alanlarında uzmanlaşmış en iyi hukukçu ve avukatlardan oluşmaktadır.

Boşanma Avukatlığı Avukatlık Branşı mı dır?

Tabiki avukatlar branşlaşmaya önem vermektedir İzmir boşanma davalarına bakan avukatlar spesifik başka tür davalara da bakmaktadırlar ama boşanma hukuku dalında uzman olmak daha önemlidir.

İzmir Boşanma Avukatı Ücreti

Türkiye Barolar Birliğinin belirlediği tarifenin altına inilemez. Avukatlar vekalet ücretlerini diledikleri gibi de belirleyemezler. Her yıl Resmi Gazete’ de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi vekalet ücretinin alt sınırını belirler.

Boşanma Avukatı Tutmak Zorunlu Mu?

İzmir’de boşanma davalarına bakan avukatlar açısından boşanma davalarında uzman avukat tutulmasını tavsiye ederiz. Boşanma hukuk sisteminde avukatla temsil zorunluluğu yoktur.

Avukata soru sormak ücretli midir?

Avukata soru sormak ücretli olmamakla beraber hukuki danışmanlık hizmeti alındığı durumlarda bu hizmete karşılık gelen her yıl TBB tarafından belirlenen yasal ücretin ödenmesi gerekmektedir.

İzmir’in en iyi boşanma avukatları danışmanlık ücreti almaktadır.

Hukuki danışmanlık alınmayıp dava açmaya ihtiyaç duyulan hallerde de hukuki danışmanlık ücreti ödenir mi?

Doğrudan dava açılacak bir durumun mevcut olduğu hallerde hukuki danışmanlık ücreti ödenmesi gerekmemektedir. İzmir’in en iyi boşanma avukatlarının bu hususlara dikkat etmesi gerekmektedir.

Her davanın masrafı aynı tutarda mıdır?

Her davanın masrafı aynı olmamaktadır. Davanın türüne, ne kadar sürede sonuçlanacağına ve yapılması gereken işlemlere göre dava masrafları değişiklik göstermektedir. İzmir avukatları masraflar konusunda dikkatli davranmaktadır.

İzmir’de boşanma davalarına bakan avukatlar.

Avukatlık ücreti ilgili dava bittikten sonra karşı taraftan alınabilir mi?

Yasal olarak avukatlık ücretinin dava sonunda karşı taraftan alınması mümkün olmakla birlikte mahkeme, vekalet ücreti adı altında yapılan avukatlık masrafını karşı tarafın ödemesine de  karar verebilmektedir.

Dava açıldıktan sonra karşı tarafla anlaşmak mümkün müdür?

Her dava açısından davanın açılması sonrasında karşı tarafla uzlaşarak davadan vazgeçilmesi mümkün değildir. Bu durum özellikle boşanma davaları için geçerlidir. Kamu davasının açılmasının ardından şikayet geri alınsa dahi kovuşturulmaya devam edilecektir.

Kişilerin avukata verdiği bilgiler gizli kalır mı?

Avukat ve müvekkil gizliliği kapsamında, müvekkil tarafından avukata verilen her bilgi sır saklama yükümlülüğü ve etik kurallar çerçevesinde kesinlikle gizli tutulacak olup üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Aile Hukuku denildiğinde, boşanma davaları bu düzenlemenin içerisinde olup boşanma sürecinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi taraflar için oldukça mühimdir.

Biz boşanma davalarına bakan avukatlar, Boşanma sürecinde çiftler arasında mal paylaşımları, velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat, ev eşyalarının paylaşımı gibi konularda ihtilaflara çok sık rastlamaktayız.

Eski Medeni Kanun zamanında evlenmiş yani 2002 öncesinde evlenenler ve evlilikleri yeni medeni kanun yürürlükteyken sona ermiş eşlerin malvarlıklarının tasfiyesinde bir çok sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Temel sorunlardan biri de mal rejimi tasfiyesinin hangi kanuna göre yapılacağıdır. İzmir’in en başarılı boşanma avukatları bu konuyu iyi bilir. İzmir’de boşanma davalarına bakan avukatlardan Av.Rahmi Barış KETBOĞA Yargıtay uygulamalarının yakından takip edilmesi gerektiğini bilmektedir.

‘’Mal Ayrılığı’’ ve ‘’EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA’’ arasındaki fark; Adı üzerinde, her bir eşin kendi edindiği mal kendine rejimidir. Mal ayrılığı rejiminde eşlerden her biri, kendi malvarlığı üzerinde yararlanma ve tasarruf edebilir. İzmir boşanma davalarına bakan avukatlardan Av. Rahmi Barış KETBOĞA, eşlerden biri diğerine ait olup, paylaştırma dışı kalan bir malın edinilmesine veya korunmasına katkıda bulunmuşsa; mal rejiminin sona ermesi hâlinde, katkısı oranında hakkaniyete uygun bir bedel ödenmesini gerektiğini belirtmektedir.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi: Kısaca, miras hariç tüm malların %50 ortaklığıdır. İzmir’in en iyi boşanma avukatı keza bu konuya vakıftır. Yeni Medeni Kanun ile edinilmiş mallara katılma rejimi yasal mal rejimi olarak kabul edilerek çalışmayan kadının mal varlığına sahip olmaması ve boşanma sonrasında kadını maddi dayanaktan önemli ölçüde yoksun bırakılmasının önüne geçilmiştir. İzmir boşanma davası avukatı ve İzmir’in en iyi avukatları bu tür davaları kazanmanın yolunu bulabilir.

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davaları yalnızca bir duruşmada biter. Çekişmeli boşanma davalarında bu süre çok daha uzundur ve bu sebeple de daha masraflı davalardır.

Çekişmeli boşanma davasında yargılama aşamaları uzun sürer. Dilekçeler aşaması, Öninceleme ardından  Tahkikata geçilir sonra Sözlü Yargılama ve Hüküm aşamalarından oluşur. Ortalama 1-2 yıl arasında, İstinaf aşaması hariç olmak üzere süreç tamamlanır.

 “Boşanma Davası kaç ay sürer?”, “Boşanma davası kaç yıl sürer?”, “Boşanma davası en fazla ne kadar sürer?”

Süreler genel nitelikli olup kesinliği bulunmamaktadır.

Boşanma davasında davayı ilk açan avantajlı mıdır?

Bu sorunun cevabı ilk davayı açan yan her zaman avantajlıdır. Davayı ilk açan eş için öncelikle avantaj, boşanma davasının hangi şehirde açılacağının belirlenmesidir. Eş,  davasını isterse oturduğu yerdeki, isterse karşı tarafın bulunduğu yerdeki, ya da en son 6 ay beraber yaşadıkları yerde açabilir.

Mesela eşinin zina ettiğini öğrenen kişi bir yıl davayı açmayıp beklerse, zina sebebine dayalı olarak dava açamayacaktır.

Keza, fiziksel şiddet uygulanmasına rağmen hala aynı çatı altında yaşanıyorsa affetmiş sayılacaktır. Yani, dava açılmasını beklemek bazen hak kaybına sebebiyet verir.

Boşanma davasına katılım zorunlu mudur?

Boşanma davalarında ceza yargılamasındaki gibi zorla getirme veya yakalama kararı çıkarılması gibi bir durum söz konusu olmadığından, davalara katılım zorunlu değildir. Tabi bu durumun İstisnası mevcuttur.

Çekişmeli boşanmalarda kişinin avukatı var ise, duruşmaya katılmak zorunda değildir. Eğer kendisini vekil ile temsil etmiyor ise, hak kaybı yaşanması muhtemeldir. Kişi davacı ise; duruşmaya kendisi veya vekili katılmaz ise dava dosyası önce işlemden kaldırılır ve yenilenmediği takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.

Kişi avukat tutmaz ya da kendisi de takip edemez ise, duruşmada gerçekleşen ve yokluğunda yapılan usuli işlemlere itiraz etmesi mümkün değildir.

Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasına çevrilir mi? Döner mi?

Çekişmeli boşanma davası devam ederken, taraflar boşanmanın sonuçları konusunda anlaşmaya varırlarsa, aralarında hazırlayacakları protokol sayesinde anlaşmalı boşanmalarını talep edebilirler. Yani çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasına döner.

Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına çevrilir mi? Dönüşebilir mi?

Anlaşmalı boşanma davası sürmekte iken, taraflardan biri, ben bu protokolü kabul etmiyorum der ise, dava kendiliğinden Çekişmeli boşanma davasına dönüşür.

Ya da; Eşlerden biri duruşmaya gelmez ise, Eşlerden biri protokoldeki hükümlerden bir tanesini bile kabul etmezse, Taraflardan bir tanesi duruşmada ben anlaşmalı boşanmak istemiyorum şeklinde beyanda bulunur ise, dava çekişmeliye döner.

Eşlerden birisi boşanmak istemiyor ise;

Boşanma davasının kabulünde, her iki eşin boşanmak istemesi gerekmez. Boşanma davası açmak için karşı tarafın kabulü gerekmemektedir.

Boşanma davası ile birlikte mal paylaşımı davası açılabilir mi?

Mal paylaşımı davası ayrı bir davadır, birlikte açılamaz, mal rejiminin tasfiyesine ilişkin ayrı bir dava açılması mümkündür.

Boşanma davası reddedildikten sonra anlaşmalı boşanma davası açılabilir mi?

Kesinlikle açılabilir bu duruma hukuken bir engel yoktur. Eşler, boşanma davası reddedildikten sonra boşanmanın sonuçları konusunda anlaşmaya varabilirler.

Boşanma Davasında Kadının Hakları

 • Kendisi için Tedbir Nafakası,
 • Yoksulluk Nafakası,
 • Kadının Kendi Eşyalarını Talep Etmesi,
 • Mal Rejiminden Kaynaklı Alacak ve Haklar,
 • Ayrı Yaşama Hakkı,
 • Ziynet Eşyası Alacağı,
 • Ortak Konutun Özgülenmesini Talep Etme,
 • Çocuğun Teslim Edilmesini Talep Etme,
 • Çocuk İle Kişisel İlişki Kurma Hakkı,
 • Çocuk İçin Tedbir Nafakası Hakkı,
 • Çocuğun Tedbiren Velayetini Talep Etme,
 • İştirak Nafakası,
 • Kadının Maddi Tazminat Hakkı,
 • Kadın Eşin Manevi Tazminat Hakkı,
 • Aile Konutu Şerhi Konulmasını İsteme Hakkı,

Boşanma davalarınızda ve Aile Hukukunu kapsayan her türlü hukuki uyuşmazlıkta İzmir boşanma davalarına bakan avukat Rahmi Barış KETBOĞA size hizmet sağlamaktadır. Sunduğu avukatlık ve danışmanlık hizmetleri ile size en uygun, etkin ve pratik çözümleri uygulamaktadır.

Müvekkillerimiz ile kurmuş olduğumuz iyi ve etkili iletişim, müvekkillerimizin kendilerini daha doğru ifade etmelerine katkı sağlayarak hukuki uyuşmazlıkların doğru tespit edilmesini ve çözümünü hızlandırmaktadır.

İzmir’de Boşanma Avukatı

İzmir / Bayraklı bölgesinde bulunan ofisimize telefon numaramızdan rahatlıkla ulaşabilir ve hukuki sorunlarınız hakkında tarafımıza danışabilirsiniz. Yalnızca Bayraklı ile sınırlı kalınmayarak, Boşanma avukatlığı ve diğer avukatlık hizmetleri, İzmir /Bornova, İzmir/ Karşıyaka, İzmir/ Balçova, İzmir/ Narlıdere bölgelerinde de hizmetlerini sürdürmektedir.

İzmir boşanma avukatı

Boşanma, hayatın olağan akışında toplumda sıkça yaşanan bir olay olduğundan insanlar sıkça bu konuda hizmete ihtiyaç duymaktadır.

İzmir boşanma avukatları, tarafların talep ettiği hizmeti en titiz şekilde sunarak sürecin sorunsuz ilerlemesini sağlamaktadır.

İzmir Boşanma avukatı ücretleri, hukuki sürecin özelliklerine, olayın içeriği ve tarafların taleplerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Süreci en iyi şekilde yönetebilmek ve profesyonel olarak hizmet sunabilmek için ailenin korunması da gözetilerek ortak bir paydada buluşmak amaçlanmaktadır. Tarafların haklarının korunması temel prensibimiz ve asli önceliğimiz olmakla birlikte boşanma sürecinizin her aşamasını hassasiyetle takip etmekteyiz.

Aile Hukukuna ilişkin diğer davalarda da gerekli hukuk bilgisine sahip olan avukatlarımız, davanın lehinize sonuçlanması için gerekli tüm çalışmayı yapacaktır. Av.Rahmi Barış KETBOĞA  bu hususta yüksek kalitede ve devamlı bir hizmet almak isteyen taraflar için en iyi tercihlerden biri olmayı başarmıştır.

Hizmetlerimiz