Selçuk Avukat, Şelçuk Boşanma Avukatı

selçuk avukat

Selçuk Avukat

Selçuk avukat, avukatlık mesleğini icra ederken müvekkiline karşı şeffaf davranmaktadır. Bu ilke doğrultusunda dava süreci ile ilgili müvekkilini detaylı olarak bilgilendirmektedir. Müvekkili talep ettiği takdirde dava dosyasındaki evrakların birer suretini müvekkiline vermektedir. Ayrıca müvekkiline dava ile ilgili hukuki görüşünün ne olduğunu en doğru şekilde aktarmakta ve dava sürecinin olası sonuçları hakkında da müvekkilini bilgilendirmektedir.

Müvekkiliyle ilgili edindiği her türlü bilgiyi gizli tutan Selçuk avukat, müvekkiliyle ilişkilerini karşılıklı güven ilişkisine dayandırarak yürütmektedir. Bundan dolayı da müvekkilinin davasına dair öğrendiği her türlü bilgiyi avukatlık mesleğini bıraksa dahi sır olarak saklamaya devam eder. Sır saklama yükümlülüğü müvekkilinin aleyhine tanıklık yapmadan çekinmeyi de kapsamaktadır. Ayrıca Selçuk avukat, müvekkili ile ilgili bilgileri süresiz olarak saklamaktadır.

Selçuk avukat, hiçbir davaya taraf olamaz. Müvekkilini, dava sürecinde hukuki ölçüler ve nezaket kapsamında savunduğu gibi kendisini sanki davanın tarafıymış gibi gösteren tavırlardan özellikle kaçınmaktadır. Müvekkilini savunmaya yönelik faaliyetlerini hukuki açıdan ele alarak yürüttüğü için müvekkilini dava sürecinde savunurken savunma haricindeki söz ve davranışlardan kaçınmaya fazlasıyla dikkat eder. Ayrıca davanın taraflarının davadan dolayı aralarındaki çekişme ve düşmanlıkta kesinlikle taraf olmadığı için olayı objektif olarak ele aldığından meseleye kolaylıkla çözüm üretir.

Selçuk avukatın bir davayı üstlendiğinde o davayla ilgili çekişmeli hakları edinme yetkisi yoktur. Taraflar arasında davaya konu olan haklar çekişmeli haklar kapsamına girmektedir. Selçuk avukat, davaya konu mal ya da hakkın bir kısmının kendisine verilmesi koşuluyla davayı üstlenme gibi bir davranışta asla bulunmaz. Selçuk avukat, davayı üstlenmekten vazgeçtiği, davadan azledildiği ya da üstlendiği dava sonuçlandığı takdirde çekişmeli hakları edinme yasağı da kalkmaktadır.

Selçuk avukat, aynı dava kapsamında menfaatleri birbirine zıt düşen tarafların savunmasını üstlenmez. Aynı dava kapsamında Selçuk avukatın davacının ve davalının savunmasını üstlenmesi adli gerçeğin ortaya çıkmasını engelleyecektir. Bu nedenle Selçuk avukat, savunmasını üstlendiği tarafın avukatlığını yapmaktan vazgeçse ya da davadan azledilse dahi o davadaki karşı tarafın savunmasını üstlenmez. Çünkü daha önceden savunduğu tarafın tüm sırlarına haiz olduğu için mesleğine olan güveninin zedelenmesini tercih etmez. Aynı zamanda ceza davalarında menfaatleri birbirine zıt düşen şüpheli ya da sanıkların avukatlığını da Selçuk avukat üstlenmez. Mesela bir suçu iki kişi birlikte işlemişse ve bu iki kişiden biri suçu diğer tarafın işlediğini beyan ettiği takdirde bu iki kişinin savunmasını Selçuk avukat aynı anda üstlenmez.

Selçuk avukat, mesleğini icra ettiği esnada tam bağımsızlık içerisinde hareket ettiği için bağımsızlığının zedelenmesine yol açacak herhangi bir davranışta bulunmaz. Selçuk avukat, müvekkilinden bağımsızlığını zedeleyecek talep geldiği takdirde müvekkilinin bu taleplerini tereddütsüz reddeder. Ayrıca Selçuk avukat, her türlü yargısal, idari ve teşrii organa karşıda bağımsız olduğu için müvekkilinin hakkını hukuki bilgisi ve tecrübesiyle gereğince savunmaktadır. Yine Selçuk avukat, bağlı bulunduğu baroya karşıda bağımsız olduğundan baroyla ilişkisi astlık-üstlük ilişkisine dayanmaz. Bu nedenle de Selçuk avukatın bağlı bulunduğu baro, herhangi bir davayla ilgili Selçuk avukata talimat veremeyeceği gibi telkinde de bulunamamaktadır.

Selçuk Boşanma Avukatı

Ülkemizde avukatlık mesleğine yönelik uzmanlaşma veya unvan edinme gibi bir durum olmadığı için avukatlar tüm davalara bakmaya yetkili kişilerdir. Selçuk boşanma avukatı – nafaka avukatı ise ağırlıklı olarak boşanma davalarına ve bu davaların eki niteliğinde olan davalara baktığı için boşanma hukukunda yeterli bilgiye ve tecrübeye sahip olduğundan halk arasında boşanma avukatı olarak anılır.

selçuk boşanma avukatı
selçuk boşanma avukatı

Selçuk boşanma avukatı – nafaka avukatı, görev olarak oldukça geniş bir faaliyet alanında müvekkillerine hizmet verir. Bunun nedeni ise boşanma ve eki niteliğindeki davaların kapsamının çok geniş olmasıdır. Boşanma ve eki niteliğindeki davalar incelendiği zaman bu tür davaların farklı yargılama faaliyetleri ile iç içe girmiş olduğu rahatlıkla fark edilir. Boşanma ve eki niteliğindeki davalarda hukuk, ceza ve idari davalar iç içe olduğu için Selçuk boşanma avukatı – nafaka avukatı, ülkemizdeki bu üç dava türünde de uzmanlaşmıştır. Ayrıca boşanma davasında velayet söz konusuysa icra süreci devreye girebilmektedir. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğu zaman Selçuk boşanma avukatı – nafaka avukatı, geniş bir çalışma alanında faaliyet göstermektedir. Selçuk boşanma avukatı – nafaka avukatı, birçok farklı boşanma davasında elde ettiği yüksek başarılar ve bu hukuk alanındaki çalışmalarıyla bu alanda deneyimli bir avukat olarak müvekkillerine hizmet vermektedir.

Selçuk Nafaka Avukatı

Boşanma davaları her iki taraf içinde zor bir süreç olmakla birlikte sürecin sorunsuz ve hızlı bir dava süreciyle geçirilmesi tarafların yıpranmaması açısından oldukça önemlidir. Bu zor süreçte Selçuk boşanma avukatı – nafaka avukatı, müvekkilini tüm dava sürecinde en iyi şekilde temsil etmekte ve süreç hakkında detaylı olarak bilgilendirmektedir. Ülkemizde toplumun temel taşı olan aile kurumunun yıkılması anlamına gelen boşanmanın gerçekleşmesi için 4721 sayılı Medeni Kanununda belirtilen hükümlerden en az birinin gerçekleşmesi şarttır. Taraflar boşanmak için gerekli başvuruyu yaptığı zaman boşanmanın gerçekleşmesi için gerekli hukuki işlemler başlatılmakta ve bu işlemler sonuçlandığı zamanda boşanma gerçekleşmektedir.

Boşanma davası sürecinde tarafların hukuki haklarının sonuna kadar savunulması hak kaybı yaşanmaması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle de bu hukuk alanında yeterli bilgiye ve deneyime sahip Selçuk boşanma avukatı – nafaka avukatı ile birlikte çalışılması, sürecin olumlu seyretmesi ve hakların elde edilmesi bakımından tavsiye edilmektedir. Selçuk boşanma avukatı – nafaka avukatının bu alanda bugüne kadar elde etmiş olduğu başarılar onun kalitesinin en ciddi kanıtıdır. Çocuğun velayetinin alınmasında, mal paylaşımında, nafakada ve diğer tüm hakların elde edilmesinde Selçuk boşanma avukatı – nafaka avukatı gerekli tüm çalışmaları yaparak önemli görevler üstlenmektedir. Tüm bu faktörlerden dolayı boşanma davası sürecinde Selçuk boşanma avukatı – nafaka avukatı ile birlikte çalışılması davadan kazançlı çıkılması bakımından önemli olmasının yanı sıra en profesyonel hukuki desteği en uygun ücrete almak açısından da büyük önem taşır.

Selçuk Ceza Avukatı

Selçuk ceza avukatı, gerçek ve tüzel kişilere yöneltilen her türlü cezai şikayet, suç isnadı, soruşturma, kovuşturma ve diğer ceza davalarında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vererek ceza mahkemelerinde görülen davalarda sanık ya da müştekinin hakkını savunmaktadır. Ceza hukuku alanında yeterli bilgisi ve tecrübesiyle uzman avukat olarak müvekkillerine hizmet veren Selçuk ceza avukatı, müvekkilleri adına en etkili ve faydalı sonucu elde etmek için dava süresi boyunca gereksinim duyulan hukuki desteği sağlayarak müvekkillerinin yanında yer almaktadır. Ülkemizde ceza yargılamaları Ceza Muhakemesi Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında yapılır. Mahkemede sanığa verilecek cezalar Türk Ceza Kanununa göre belirlenirken, Ceza Muhakemesi Kanunu ile de yargılamanın nasıl yapılacağına dair usul ve prosedürler belirlenmektedir. Ceza davalarına dair hizmet veren Selçuk ceza avukatı, şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanmasında yardımcı olduğu gibi emniyet, jandarma veya savcılıkta verilen ifade ve sorgu işlemlerinde de bizzat hazır bulunarak müvekkilinin ihtiyacı olan hukuki desteği sağlamaktadır. Ayrıca Selçuk ceza avukatı, Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen davalarda da müşteki veya sanık olan tarafın hakkını savunmak için avukatlık hizmeti vermektedir.

Selçuk ceza avukatı, Sulh ve Asliye Ceza Mahkemelerinde görülen ceza davalarında da müşteki ya da sanığın savunmasını üstlenerek dava boyunca müvekkilini profesyonel olarak temsil etmekte ve hukuk kapsamında kalmak koşuluyla mahkemede haklarını savunmaktadır. Yine Selçuk ceza avukatı, savcılık tarafından verilmiş olan takipsizlik kararlarının yanı sıra mahkeme tarafından verilen tutuklama kararlarına gerekli itirazı yaptığı gibi temyiz dilekçesinin hazırlanmasında da müvekkillerine yardımcı olmakta, cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlüleri vekili olarak ziyaret ederek dava süreci ve olası sonuçları hakkında onları bilgilendirmektedir. Ceza hukuku alanında uzman avukat olarak müvekkillerine hukuki destek sağlayan Selçuk ceza avukatı, dolandırıcılık, alkollü araç kullanılması, güvenin kötüye kullanılması, gümrük kaçakçılığı, mala zarar verilmesi, kredi kartı dolandırıcılığı, taksirle yaralama ve vergi kaçakçılığı gibi suçlamalar ve bu suçlamalarla ilgili görülen ceza davalarında da müvekkili adına gerekli savunmayı en ufak ayrıntılara dahi dikkat ederek hazırladığı gibi duruşmalar yapılırken de müvekkilini temsilen onun yanında yer almaktadır.

Selçuk İcra Avukatı

İcra hukuku takip yollarını belirlerken haciz yoluyla takip ve rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip olmak üzere iki ayrı yöntem belirlemiştir. Haciz yoluyla takip de ilamsız takip ve ilamlı takip olmak üzere kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır. İlamsız takipler ise üç ayrı alanı düzenleyen hukuk kuralları içerisinde yer alan Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takip, Genel Haciz Yoluyla Takip ve Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi yoluyla takipten oluşmaktadır.

Türk Hukukuna göre icra takip işlemlerinin yapılması için bir avukattan hukuki destek alınması zorunlu değildir. Mahkemelerde ve icra takip işlemlerinde herkes kendisini temsil etmek için hak ve yetkiye sahip olsa da hukuki işlemler yapılırken yasaların tam olarak bilinmemesinden dolayı hak kaybına uğramamak için icra hukuku alanında uzman olan Selçuk icra avukatından hukuki destek alınması gerekir. Bu durum icra takip işlemlerinin hızlı yürümesini sağlayacağı içinde kişilerin lehine olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca itiraz sürelerinin kaçırılması ve hukuki süreçte yapılacak hatalı işlemlerden dolayı işlemlerin başlatılmaması nedeniyle yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçilmesi açısından da önemlidir. Yine hukuki süreçte yapılan hatalar nedeniyle kişinin haklı konumdayken haksız konuma düşmesi gibi bir durumda söz konusu olabilir. Tüm bunlar ise telafisi imkansız zararların ortaya çıkmasına neden olabilir. Selçuk icra avukatı, yıllarca sürüncemede kalmış olan davalarda da uzman avukat olarak verdiği hukuki destek ile sorunu kısa süre içerisinde çözüme kavuşturarak davayı sonlandırmaktadır.

Elinde kambiyo senedi olan alacaklının özel bir ilamsız icra takibi yoluyla başvurduğu icra takip yoluna Kambiyo Senetlerine özgü haciz yoluyla takip denilmektedir. Çek, poliçe ve bono kambiyo senetlerini oluşturmaktadır. Kambiyo senetlerinin düzenlenmesi ise Türk Ticaret Kanununa göre yapılmıştır. Elinde kambiyo senedi bulunan alacaklı taraf, Selçuk icra avukatına başvuru yaparak genel haciz yoluyla ya da kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla icra takibi başlatma hakkına sahiptir. Bir kişinin çek düzenleyebilmesi için fiili ehliyete sahip olması şarttır. Çekin yetkili hamilinin belirlemesinde esas alınan temel kıstas ise düzgün ciro zinciri varlığının olmasıdır. Yani cironun teşhis fonksiyonunun sağlanması için elinde çek olan kişinin senet üzerinde yer alan düzgün ciro silsilesi ile çekin hamili konumunda olması gerekir. Bu da elinde çek, bono ya da poliçe olan yetkili hamil tarafından kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip başlatılabileceği anlamına gelmektedir. Selçuk icra avukatı, her türlü icra takip işlemlerinde danışmanlık ve avukatlık hizmeti vererek müvekkillerinin hak kaybı yaşamaması için çalışmaktadır.

Selçuk Acil Avukat

Acil avukat gereksinimi çoğu zaman ceza hukuku alanında doğduğu için ceza hukukuna tamamen hakim olan Selçuk acil avukat, hiçbir lokasyon sınırlamasına tabi olmadan acil avukata gereksinim duyanlara hukuki danışmanlık hizmeti vererek gerekli hukuki desteği sağlamaktadır. Selçuk acil avukat tarafından ivedi şekilde verilen avukatlık hizmeti genel hukuki danışmanlık ve ceza hukuku kapsamında verilmektedir. Selçuk acil avukat, danışmanına telefon yoluyla hukuki destek sağladığı gibi yakalama, gözaltı ve ifade gibi işlemler esnasında polis ve jandarma merkezlerine, nöbetçi savcılığa ve Sulh Ceza Hakimliğine bizzat giderek de gerekli hukuki desteği vermektedir. Selçuk ceza avukatının acil avukata gereksinim olduğu zaman ceza hukuku başta olmak üzere verdiği hukuki destek hukukun birçok alanını kapsar.

7/24 acil avukat gereksinimi olarak da ifade edilen acil avukat ihtiyacı saat 17.00’den sonra ve hafta sonları yani mesai saatleri dışında olur. Selçuk acil avukat, 7/24 acil avukat desteği verdiği için mesai saatleri dışında da hizmet vermektedir. Ülkemizde mesai saatleri içerisinde bir avukata ulaşılması son derece kolay olsa da mesai saatinin sona ermesiyle birlikte tüm hukuk büroları kapalı olduğu için mesai saati haricinde, özellikle de gecenin ilerleyen vakitlerinde bir avukata ulaşılması neredeyse imkansız hale gelir. Oysa insanlar haftanın her gününde olduğu gibi günün her saatinde de avukata gereksinim duyabilmektedir. bu ihtiyacı karşılamayı amaçlayan Selçuk acil avukat, hafta sonu ve mesai saatleri haricinde deneyimli hukuki bilgisi yeterli bir avukat olarak müvekkillerine telefonla ve bizzat danışmanlık hizmeti verdiği gibi kendisine vekalet verilmesi halinde müvekkili adına hukuki süreç boyunca tüm işlemleri yürütmekte ve dava sürecinde müvekkilini profesyonel olarak savunmaktadır.

Selçuk Arsa Avukatı

Bazı ceza davaları haricinde hiçbir davada kişinin avukatla temsil edilme zorunluluğu yürürlükte olan mevzuata göre bulunmamaktadır. Bu nedenle arsa, arazi gibi gayrimenkul davalarında da her ne kadar avukat tutma zorunluluğu bulunmasa da taşınmaz mallarla ilgili davaların teknik boyutu oldukça fazladır. Gayrimenkul davalarında yapılacak en ufak bir usul hatası dahi davanın usulden kaybedilmesine yol açabileceği için gayrimenkul davalarına gayrimenkul hukukunda uzman olan, bu tür davalarda bugüne kadar birçok başarı elde etmiş ve yeterli deneyime sahip Selçuk arsa avukatı ile birlikte çalışılması davadan istenilen sonucun alınmasında faydalı olacaktır. Ayrıca arsa gibi gayrimenkul davalarında Selçuk arsa avukatı ile birlikte hareket edilmesi olası hataları engelleyeceği için hak kaybı yaşanmaması açısından da önemlidir.

Taşınmaz davaları genellikle Asliye Hukuk Mahkemelerinde yazılı yargılama usulüyle yapılmaktadır. Bundan dolayı da yargılama yapılırken usule dikkat edilmezse hak kaybı yaşanması kaçınılmaz hale gelmektedir. Mesela mahkeme tarafından verilen süre içerisinde deliller mahkeme sunulmazsa, dava dosyasına hiç delil sunulmamış gibi yargılama yapılacağından telafisi mümkün olmayan hak kayıpları yaşanabilir.

Gayrimenkul davaları incelendiğinde en sık açılan davalardan birinin Men-i Müdahale yani Müdahalenin Önlenmesi davası olduğu görülür. Arsa, araz, konut gibi herhangi bir taşınmazdan istifade edebilmek için o taşınmazın sahibi olunmalı ya da o taşınmazın sahibinden icazet alınmalıdır. Taşınmazın sahibinden icazet alınmadan o taşınmazdan istifade edilmesi ise hukuka aykırıdır. Bu durumda da taşınmazın sahibi Selçuk arsa avukatından talep edeceği hukuki destek ile karşı tarafa Men-i Müdahale davası açabilir. Selçuk arsa avukatı, bu davada müvekkilinin hakkını profesyonel olarak savunur ve mülk sahibinin taşınmazına yönelik yapılan saldırıyı bertaraf eder. Taşınmaz mal üzerinde hak sahibi olmayan bir kişi o taşınmazı işgal ettiği takdirde işgalci taşınmazdan çıkarıldığı gibi Selçuk arsa avukatı tarafından haksız işgalden dolayı işgal tazminatı yani ecrimisil talep etmek için gerekli işlemler başlatılır. Bu bağlamda daha birçok talep Selçuk arsa avukatı tarafından sistemli bir dava silsilesiyle ileri sürülerek taşınmazın sahibinin yaşadığı hak kaybının giderilmesi yoluna gidilir.

İzale-i şüyu yani ortaklığın giderilmesi davası ise taşınmaz bir mal üzerinde birden fazla kişinin hak sahibi olması halinde görülen bir dava türüdür. Bir taşınmaz paylı olduğu zaman paydaşlar, taşınmazın taksimi konusunda aralarında anlaşma sağlayamayabilir. Böyle bir durum ortaya çıktığı takdirde paydaşlar, Selçuk arsa avukatına başvurarak ortaklığın giderilmesi için İzale-i şüyu davası açılmasını talep eder. Bu tür davalarda tapu kaydı incelendikten sonra davanın tüm paydaşlara yöneltilmesi gerekir. Taşınmaz üzerinde hak sahibi olan paydaşların tümünün davaya dahil edilmemesi halinde dava sonuçlanmaz.

Selçuk arsa avukatı tarafından taşınmaz üzerinde hakkı bulunan paydaşların talebi doğrultusunda açılan İzale-i Şüyu davasında taşınmazın aynen taksiminin mümkün olduğu takdirde taşınmazın aynen taksimi yönünde karar verilir. Aynen taksimin mümkün olmadığı durumlarda ise taşınmaz mal icra dairesi aracılığıyla satılarak satıştan elde edilen bedel, paydaşlara payları oranında taksim edilir.

Selçuk Kira Avukatı

Türk Borçlar Kanununa göre mülk sahibi ile kiracı arasındaki ilişki üç çeşitte düzenlenmiş olup, bu çeşitler ise şöyledir;

  • Adi kira
  • Ürün yani hasılat kirası
  • Konut ve çatılı iş yerlerinin kiralanması

Kira hukukuyla ilgili uyuşmazlıklar yaşandığı zaman bu uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması için kira sözleşme türünün tespit edilmesi büyük yarar sağlamaktadır. Mesela üstü kapalı olmayan taşınmazla ilgili kira tespit davasının açılması TBK’nın 344. maddesine göre imkansızdır. Bir taşınmaz hakkında kira tespit davası açmak için davaya konu olan taşınmaz mülkün ‘Konut ve Çatılı İş Yeri’ olması, 6098 sayılı TBK 399 ve diğer maddeleri gereğince hükme bağlanmıştır. Bu nedenle kira tespit davası açmadan hukuki hakların tam olarak öğrenilmesi ve bilinçli hareket edilmesi için Selçuk kira avukatından danışmanlık ve avukatlık hizmeti alınmalıdır.

Bir kira sözleşmesinin kiralayan ve kiracı olmak üzere iki tarafı bulunmaktadır. TBK’nın 299. maddesi gereğince kiraya konu olan kiralananı bir bedel ödeyerek kullanma ve yararlanma hakkına sahip olana kiracı, kiraya veren mülk sahibine ise kiralayan denilmektedir. Kira sözleşmesine göre kiralayanın kim olduğunun anlaşılması için kira sözleşmesine atılan imzaya bakılmalıdır. Mesela kira sözleşmesinin ön tarafında birden fazla kişinin ismi olsa da kira sözleşmesine bir kişi imza atmışsa, o mülkü kiralayan kişi kira sözleşmesine imza atandır. Bir mülkün kiraya verilebilmesi için illa da o mülkün sahibi olmak gerekmez. Mülk sahibinin rızası ya da vekaletiyle de mülk başkası tarafından kiraya verilebilir.

Kira sözleşmelerinin belirli ve belirli olmayan bir süre için yapılabileceği Türk Borçlar Kanununun 300. maddesinde belirtilmiştir. Kira sözleşmesinde belirtilen sürenin geçmesiyle birlikte herhangi bir bildirim yapılmadan sona erecek kira sözleşmesine belirli süreli kira sözleşmesi denilirken, diğer kira sözleşmelerine ise belirli olmayan süreli kira sözleşmesi denilmektedir.

Kira sözleşmesine imza atan taraflar süreyi serbestçe belirleme hakkına sahiptir. Kira sözleşmesi taşınmaz konut ve çatılı iş yeri hükümlerine tabi olduğu takdirde kira süresi dolduktan sonra kira sözleşmesi feshedilmediği takdirde 6098 sayılı TBK’nın 347. maddesi gereğince kira sözleşmesindeki süre akdi kendiliğinden yıllık dilimler halinde uzamaktadır.

Kira sözleşmelerinde hem kiralayan mülk sahibi, hem de kiracı hak kaybına uğramamak için Selçuk kira avukatından hukuki destek alarak kira sözleşmesini imzalayabilirler.

Selçuk Tapu Avukatı

Tapu iptal ve tescil davaları Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülmekle birlikte belirli koşullarla hükme bağlanarak sonuçlandırılmaktadır. Farklı nedenlere dayanılarak açılabilen tapu iptal ve tescil davalarında istenilen sonucu elde etmek için hukuki süreç boyunca bilinçli hareket edilmesi gerektiğinden Selçuk tapu avukatının hukuki desteğine başvurulması son derece faydalıdır. Taşınmaz mallarla ilgili açılan davalarda araştırmanın çok dikkatli yapılması herkes tarafından bilinen bir konu olduğu için bu tür davalar açılırken davanın geçerli nedenlere dayandırılması son derece önemlidir. Tapu iptal ve tescil davasının açılması için geçerli nedenlerden bazıları ise şöyle sıralanabilir;

  • Tapu tescilinin tadili
  • Tescil
  • Terkiniyle aynı hakların zarar görmesi

Bu sebeplere dayanılarak dava açılabilse de davadan istenilen sonucun alınması için haklı sebeplerin dava sürecinde ileri sürülmesi gerekir. Bu nedenle davanın haklı gerekçelere dayandırılması için Selçuk tapu avukatından yardım alınmalıdır. Unutmamak gerekir ki tapu iptal ve tescil davası açıldığı zaman istenilen sonucun alınabilmesi için gayrimenkul hukukunda uzman olan Selçuk tapu avukatından hukuki destek mutlaka talep edilmelidir. Selçuk tapu avukatı, söz konusu davayı ve yetkileri enine boyuna inceledikten ve delilleri topladıktan sonra dava sürecini yürütmektedir.

Tapu iptal ve tescil davalarının açılması için yasalarda herhangi bir zamanaşımı süresi belirtilmemiştir. Taraflar haklı olduklarını ispatlayacak deliller ortaya çıktığı zaman tapu iptalinin gerçekleşmesi için tapu iptal ve tescil davası açarak hakkını arayabilirler. Tapu iptal ve tescil davasına dayanak oluşturabilecek sebeplerden biri ortaya çıktığında zamanaşımı söz konusu olmadan dava açma hakkı olduğu bilinmelidir. Taşınmaz statüsünde olan tapu ve tapunun varlığı devletler üstü varlık olarak kabul edilir.

Tapu iptal ve tescil davasının açılmasında her ne kadar zamanaşımı söz konusu olmasa da bazı durumlarda davanın düşebileceğini belirtmekte fayda var. Tapu iptal ve tescil davasını açan taraf, dava süreci sonuçlanmadan vefat ettiği takdirde tapu iptal ve tescil davası düşmekte ve yasal mirasçıları tarafından da yeni bir dava açılmasına yasalar izin vermez.

Selçuk İşçi Avukatı

İş kazaları nedeniyle alınması gereken tazminatlar ile ilgili birçok işçinin mağduriyet yaşadığı yadsınamaz bir gerçektir. İş kazaları neticesinde alınması gereken tazminatlarla ilgili işlemlerin zamanında ve düzgün olarak yapılması, kaza neticesinde meydana gelen geçici ya da kalıcı sakatlıklardan dolayı hak edilen maddi tazminatların alınması için Selçuk işçi avukatı – tazminat avukatından hukuki destek talep edilebilir. Selçuk işçi avukatı – tazminat avukatı, yaşanan herhangi bir iş kazası neticesinde iş kazası tazminat hakkının hangi durumlarda doğduğu ve tazminat alınabilmesi için başvuruların ne zaman yapılması gerektiği hakkında müvekkilini en doğru şekilde bilgilendirmektedir. İşçiler, çalıştıkları iş yerlerinde geçirmiş oldukları iş kazaları neticesinde hayatlarını kaybetmiş ya da yüzde 10 seviyesinin üstünde kalıcı bir sakatlık geçirmişlerse çalıştıkları iş yerinden maddi tazminat talep etme hakkına sahip olurlar. Bu maddi tazminat hakkının ise en geç kaza sonucunda meydana gelen sakatlığın doktor tarafından raporlanmasının ardından 10 yıl içerisinde başvurunun yapılması gerekir. Bu başvuru yapılmadığı takdirde kazanın mağdur tarafı işçi, iş kazası tazminatına dair tüm haklarını kaybeder.

Selçuk Tazminat Avukatı

İş kazası sonucunda doğan tazminat hakkı için yapılması gereken başvuruların zamanında yapılarak hak edilen tazminatın alınabilmesi için yürütülecek hukuki sürecin Selçuk işçi avukatı – tazminat avukatı tarafından yürütülmesi oldukça önemlidir. İş kazası tazminatıyla ilgili davalarda Selçuk işçi avukatı – tazminat avukatı, müvekkilinden alması gereken vekillik ücretini sürecin sonlanmasının ardından tazminatın içerisinden alarak müvekkilini sürecin en başında maddi açıdan zorlamaz. İş kazasıyla ilgili davalarda alınacak tazminat miktarının belirlenmesinde mağdurun sigorta bordrosundaki ücretler dikkate alınmadan işteki ustalık derecesi, tanık dinlemeleri gibi esaslar doğrultusunda hesaplanan gerçek ücret üzerinden tazminat miktarı hesaplanarak işçinin mağduriyet yaşaması engellenmektedir.

Selçuk işçi avukatı – tazminat avukatının İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında verdiği hizmetler arasında kıdem ihbar tazminatlarının tahsil edilmesi, toplu iş sözleşmeleri, işçilik ve hak alacaklarından doğan tazminat davaları, hizmet tespiti için açılan davalar, iş kazalarından doğan alacak davaları, işe iade edilmek için açılan davalar, işçi ve taşeron arasında yaşanan uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması, SGK prim davaları, meslek hastalığından kaynaklanan tazminat davaları ve işçi ile işveren arasında yaşanan bütün ihtilafların çözüme kavuşturulması yer almaktadır.

Selçuk Miras Avukatı

Vasiyetten dönme işleminin yasal zeminde gerçekleşmesi için yeni bir vasiyetname, vasiyetnamenin yok edilmesi ve sonraki tasarruflar gibi nedenlerden birinin olması gerekir. Vasiyetnamenin iptal edilmesi için açılması gereken davalara yönelik geçerli sayılan nedenlerin her birine yasada yer verilmiştir. Vasiyetname bırakan kişinin, vasiyetname hazırlandığı esnada tasarruf ehliyetinin olmaması, vasiyetnamenin şeklinin hukuka aykırılık teşkil etmesi, vasiyetnamenin içeriği ve sonuçlarının ahlaka ve hukuka aykırılık teşkil etmesi, vasiyetnamenin aldatma, yanıltma, korkutma ya da zorlama yapılması sonucunda açılması vasiyetnamenin iptali davasının açılabilmesi için geçerli nedenler arasında sayılabilir.

Vasiyetnamenin iptali için açılacak davayı, vasiyetnamenin iptal edilmesi sonucunda menfaat elde edebilecek mirasçılar açabilmektedir. Selçuk miras avukatından alınacak hukuki destek ile açılacak olan vasiyetnamenin iptali davası sonucunda vasiyetnamenin bir kısmı ya da tamamı iptal edilerek mirasçının hakkı korunabilir ve mağduriyet yaşaması engellenebilir. Vasiyetnamenin iptali için açılacak davanın süreleri ise değiştiği için bu süreler hakkında da Selçuk miras avukatından bilgi alınabilir. Mirasçıların vasiyetnameyi öğrendiği tarihten itibaren bir yıl, her durumda ise iyi niyetli davalılara karşı on yıl, iyi niyetli olmayan davalılara karşı da yirmi yıl içerisinde vasiyetnamenin iptali için dava açılabilir.

Hükümsüzlük ise def’i yoluyla her zaman iddia edilebilmektedir. Toplumda miras davalarına çok sık rastlanmakla birlikte bu tür davalar, aile bireyleri arasında tatsızlıklara neden olabildiği için Selçuk miras avukatı ile sorunun çözüme kavuşturulması en sağlıklı tercihtir. Selçuk miras avukatı ile birlikte hareket edilerek dava sürecinin yürütülmesi davadan kısa sürede sonuç alınmasında oldukça etkili olduğu için yaşanabilecek olumsuz durumların yanı sıra hak kaybının yaşanmasının engellenmesinde de fayda sağlamaktadır.

Miras ile ilgili en fazla araştırılan bir başka hususta bilinmeyen mirasın nasıl öğrenileceğidir. Mirasçılık belgesi de denilen veraset ilamında bir kişi öldüğü zaman geriye kalan mirasçıları ve bu kişilere kalan miras paylarını gösterse de bu belgede miras bırakandan geriye kalan mal varlıkları yer almadığı için mal varlığının tespit edilmesinde tek başına fayda sağlamaz. Ayrıca miras bırakanın mal varlıklarının tespit edilmesi için e-devlet üzerinden de sorgulama yapılabilmektedir. Yine vefat eden kişinin sağlığında yapmış olduğu devir işlemleri hakkında da e-devlet üzerinden bilgi edinilebilir. Selçuk miras avukatından alınacak hukuki destek ile tereke tespit davası açılarak da ölen kişinin mal varlıklarının tespitinin yapılması mahkemeden istenebilir.

Selçuk Arabulucu Avukat

Hukuki uyuşmazlığın tarafları, kendi özgür iradeleriyle seçmiş oldukları tarafsız ve uzman Selçuk arabulucu avukatın hakemliği sayesinde yaşanılan uyuşmazlığı henüz dava açılmadan ya da dava açıldıktan sonra çözüme kavuşturabilirler. Uyuşmazlığın mahkeme dışında hızlı ve kesin olarak çözüme kavuşturulması için Selçuk arabulucu avukat tarafından arabuluculuk hizmeti verilmektedir.

Yasalar kapsamında verilen arabuluculuk hizmeti zorunlu arabuluculuk ve ihtiyari arabuluculuk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Taraflar arasında yaşanan bazı uyuşmazlıklarda sorunun çözüme kavuşturulması için mahkemede dava süreci başlatılmadan evvel Selçuk arabulucu avukatta arabuluculuk hizmeti alınması zorunludur. Bu tür uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında zorunlu olarak alınması gereken arabuluculuk hizmeti dava şartı olduğu için Selçuk arabulucu avukata başvuru yapılmadan dava açıldığı takdirde dava şartı yokluğu gerekçe gösterilerek dava reddedilir. İhbar tazminatı, kıdem tazminatı, maaşlar, fazla mesai ücretleri gibi ticari davalar ile iş davalarına yönelik problemlerde zorunlu arabuluculuk hizmetinin alınması gerekir.

Tarafların Selçuk arabulucu avukata başvurma zorunluluğu olmamasına rağmen yaşanan uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması için dava yoluna gidilmeden evvel Selçuk arabulucu avukata gönüllü olarak başvuru yapılmasına ise ihtiyari arabuluculuk denilmektedir. Taraflar, yaşadıkları hukuki uyuşmazlıkla ilgili tasarruf sağlayabileceklerini düşünüyorlarsa ihtiyari arabuluculuk hizmeti almak için Selçuk arabulucu avukata başvuru yapabilirler.

Suç teşkil eden fiillerden kaynaklı yaşanan uyuşmazlıklar için arabuluculuk hizmetinden istifade edilmesi imkansızdır. Bu tür uyuşmazlıklar Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında uzlaştırma/uzlaşma hükümleri gereğince savcılıklarda yer alan uzlaştırma bürolarında çözüme kavuşturulmaya çalışılmaktadır.

Selçuk arabulucu avukat, hukuk fakültesinden mezun olmasının ardından en az 5 yıllık mesleki deneyime sahip olduktan sonra arabuluculuk faaliyetine yönelik temel bilgiler, iletişim teknikleri, davranış psikolojisi, müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile ilgili teorik ve pratik bilgilerin yer aldığı mesleki eğitimi alarak, arabuluculuk sınavını başarıyla vererek ve mesleki yeterliliği ölçülerek arabuluculuk unvanını kazanmıştır.

Kategori : İzmir Avukat
Etiketler : izmir avukat