1. Anasayfa
 2. İzmir Avukat
 3. Menemen Avukat, Menemen Ceza ve Boşanma Avukatı

Menemen Avukat, Menemen Ceza ve Boşanma Avukatı

izmir menemen avukat

Menemen Avukat

Davanın başlangıç aşamasından başlayarak dava süreci boyunca müvekkiliyle iyi iletişim kuran Menemen avukat, müvekkilinin arzuladığı sonucu elde etmek için bilgisi ve tecrübesiyle büyük bir çaba sarf ederken, doğru ve kaliteli bir avukatın tek adresi olma özelliğini de taşımaktadır.

Bugüne kadar elde ettiği başarıların yanı sıra müvekkili için hayati öneme sahip hukuki süreçleri en iyi şekilde yöneten Menemen avukatla birlikte çalışmak davanın seyri bakımından ciddi avantajlar sağlamaktadır. Müvekkilinin haklarını yasalar kapsamında savunan Menemen avukat, müvekkilinin özgürlüğünü ve menfaatlerini korumak için haklı ve haksızı ortaya çıkarma gayreti içerisindedir. Hukuk davaları kendi içerisinde birçok branşa ayrıldığı için Menemen avukat, müvekkilini en iyi şekilde savunarak hakkını korumak için hukukun çeşitli dallarında branşlaşmıştır. Örneğin Menemen avukat, aile ve boşanma hukuku, ceza hukuku, miras hukuku gibi hukukun çeşitli dallarında uzmanlaşarak müvekkillerine hizmet vermektedir. Menemen avukat, dava takip işlemlerinin yanı sıra hukuki problemlerle ilgili danışmanlık hizmeti de verir.

izmir avukat

Menemen avukatı tercih etmeden önce araştırma yapmak isteyenler için en iyi kaynak referanslarıdır. Menemen avukat, müvekkilleriyle yaptığı görüşmelerde müvekkilinin davasıyla yakından ilgilenmekte, ayrıntılara inmek için sorular sormakta ve davanın seyrine etki edecek en ufak bir detayı dahi gözden kaçırmamak için söz konusu hukuki problemle ilgili her şeyi öğrenmeye çalışmaktadır. Menemen avukatın kaliteli bir avukat olduğunun en önemli göstergesi davaya her yönüyle hakim olmasıdır. Ayrıca çalışkan, azimli ve davaya yaklaşımıyla sözü dinlenebilir olan Menemen avukat, hukuki sürecin müvekkilinin istediği şekilde sonuçlanmasını sağlamak için gerekli danışmanlık ve avukatlık hizmetini vererek müvekkillerine hukuki problemlerinin çözümünde yardımcı olmaktadır.

Menemen Boşanma Avukatı

Evliliğini sonlandırmak için karar alan ve Menemen boşanma avukatı ile çalışmak isteyenlerin, Menemen boşanma avukatı – tazminat avukatı hakkında araştırma yaparak kendilerine bir yol haritası çizmeye çalıştıkları bilinmektedir. Menemen boşanma avukatı – tazminat avukatının boşanma davası ile ilgili duruşmalardaki başarıları ve derdest dosya sayıları bu davalar bakımından kendisini ispatlaması için yeterlidir. Menemen boşanma avukatı – tazminat avukatı ile birlikte hareket edilmesi dava sürecinden en az zararla çıkılması için ciddi avantajları da beraberinde getirmektedir.

menemen boşanma avukatı
menemen boşanma avukatı

Menemen Nafaka Avukatı

Menemen boşanma avukatı – tazminat avukatı, davanın tarafları bakımından açılacak olan anlaşmalı boşanma davalarıyla ilgili de danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Eşlerin her ikisi de bir boşanma protokolü üzerinde anlaştıktan sonra anlaşmalı olarak boşanmayı kabul ediyorsa bu tür boşanma davalarına anlaşmalı boşanma davası denilmektedir. Anlaşmalı boşanma davasının taraflar açısından en önemli avantajı bu tür boşanma davlarının çekişmeli boşanma davasına kıyasla çok hızlı sonuçlanması olsa da tarafların haklarını koruması için Menemen boşanma avukatı – tazminat avukatından yardım almaları hayati öneme sahiptir. Çünkü anlaşmalı boşanma davasında hazırlanacak olan protokolün yanlış ya da taraflar için özel hazırlanmaması halinde ileride telafisi mümkün olmayan zararlara neden olabilir. Bu nedenle birçok detayı içeriğinde barındıran anlaşmalı boşanma protokolünün Menemen boşanma avukatı – tazminat avukatı ile birlikte hazırlanması önemlidir. Anlaşmalı boşanma davasının çok daha hızlı ve doğru kararlar alınarak sonuçlanması için Menemen boşanma avukatı – tazminat avukatı, müvekkillerine danışmanlık ve avukatlık hizmeti vererek her türlü hukuki desteği sağlamaktadır. Anlaşmalı boşanma davasında her iki eşinde bulunması gerektiği gibi tarafların boşanma ve boşanmanın ferileri hususunda mutabık olması anlaşmalı boşanma davasının olmazsa olmazlarıdır. Anlaşmalı boşanma davasıyla ilgili dava dilekçenin yazılmasında ve anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması dâhil her türlü hukuki destek Menemen boşanma avukatı – tazminat avukatından alınabilir.

Eşlerden birinin boşanma davası açmasıyla birlikte çekişmeli boşanma davası süreci başlamaktadır. Aynı zamanda iki eş de boşanmak istese de boşanmanın ferileri üzerinde anlaşmaya varamadıkları takdirde çekişmeli boşanma davası yoluna gidilmektedir. Bir eşin boşanmak istemesi, ancak diğer eşin boşanmak istememesi halinde de çekişmeli boşanma davası açılması gerekir. Çekişmeli boşanma davasıyla ilgili en fazla merak edilen hususların başında çekişmeli boşanma davasının ne kadar zamanda sonuçlandığı yer almaktadır. Çekişmeli boşanma davasının sonuçlanması uzun bir süreç aldığı için çekişmeli boşanma davası tarafları bir hayli yıpratmaktadır. Çekişmeli boşanma davasında sürecin doğru ilerlemesi ve dava sürecinin en kısa zamanda sonuçlanması için Menemen boşanma avukatı – tazminat avukatından hukuki destek alınması gerekir. Çekişmeli boşanma davasında hazırlanacak dava dilekçesinin bütün detayları içerecek şekilde özenli hazırlanması gerekir. Çekişmeli boşanma davasında Menemen boşanma avukatı – tazminat avukatı ile birlikte çalışılması telafisi imkansız zararların önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Menemen Ceza Avukatı

Yaşam içerisindeki saygıyı, sevgiyi ve hoşgörüyü ortadan kaldıran en önemli etken şüphesiz her insanın kendisine ait doğrularının olmasıdır. Bundan dolayı da suç ve asayiş olaylarında çok ciddi artış yaşanmaktadır. İnsanların kendi adalet anlayışı sistemlerinin benimseyerek uygulamaya çalışması ise ilkel bir adalet anlayışı sisteminin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de ceza avukatı diye bir hukuki branş yoktur. Ancak ceza davalarında uzmanlaşmış olan avukatlara halk arasında ceza avukatı denilmektedir. Menemen ceza avukatı, insanların haklarını savunmasında, mağduriyetlerinin giderilmesinde ve içinde oldukları muallak durumdan kurtulmasında her türlü hukuki desteği vermektedir. Menemen ceza avukatı tarafından yapılan kaliteli savunma dava sürecinin seyrine olumlu etki ederek dava sürecinin seyrini değiştirmektedir.

Ceza davalarında kişinin suçlu ya da suçsuz bulunmasında avukat tarafından yapılan savunma ya da iddia oldukça önemlidir. Bu nedenle ceza avukatının kalitesi davanın seyri açısından oldukça önemlidir. Mesleğinde son derece başarılı olan ve ceza davalarına yıllarını vermiş olan Menemen avukat, bilgisi ve tecrübesiyle davayı aldığından itibaren davayla en ayrıntılı şekilde ilgilenerek davanın sonucuna etki edecek bir savunma yapmaktadır. İçerisinde bulunduğu durumun zorluğundan ve vahametinden bir an evvel kurtularak normal yaşamlarına dönmek isteyenler, insancıl ve kaliteli bir hukuk hizmeti almak için Menemen ceza avukatını tercih etmektedir.

Bir kişinin işlediği suçun gereklerine uygun cezayı alması, toplum dengesinin korunması açısından olduğu kadar adalet anlayışının yerine getirilmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Böylelikle adaletin her şeyden üstün olduğu kanaati topluma yerleşir. Ancak bazı durumlar karşısında adaletin üstünlüğünün gözler önüne serilmesi öyle sanıldığı kadar kolay olmamaktadır. Özellikle ceza davalarında Menemen ceza avukatından destek alınmaması halinde ortaya çıkan çok farklı sonuçlar hayretle karşılanmaktadır. İşte tam bu noktada Menemen ceza avukatının değeri ortaya çıkmaktadır. Bir olayın suçlusunun herkes tarafından bilinmesine rağmen verilen çok farklı kararların asıl nedenini kanunlar ve maddelerinin yanı sıra mahkeme süreci ve savunma oluşturmaktadır. Bu nedenle de hiçbir davanın sonucuna kesin gözüyle bakmamak ve Menemen ceza avukatından danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak en doğru yaklaşımdır. Yani suç ne kadar açık olursa olsun adaletin gereken cezayı verebilmesi için Menemen ceza avukatından hukuki destek alınması kaçınılmazdır.

Menemen ceza avukatı, mağdur ve müşteki sıfatındaki herkes için en kaliteli danışmanlık ve avukatlık hizmetini vermektedir. Müvekkillerine ve danışanlarına dava süreci hakkında en ince ayrıntısına kadar bilgi veren Menemen ceza avukatı, mahkemenin vereceği karara dair de net ve çok yaklaşık bilgiler vermektedir. Menemen ceza avukatı, her davanın kendisine has ince noktaları olduğunun farkında olduğu için hiçbir davanın sonucu kesinleşmeden mevzudan emin olmamak gerektiğinin bilincindedir. Menemen ceza avukatı, müvekkili için en nitelikli edinimleri sağlayarak mağduriyetin artırılmaması ve zarara uğranmaması için gerekli her türlü hukuki desteği sağlamaktadır. Ceza davalarında kaliteli ve profesyonel savunma denilince Menemen ceza avukatı başarılarıyla ön plana çıkmaktadır.

Menemen İcra Avukatı

Borca itiraz, takip talebi, borçlu veya alacaklı taraf tarafından yapılan şikayet icra sürecini kapsamaktadır. Aynı zamanda icra sürecinde alacaklı veya borçlunun ölmesi veya iflas etmesi gibi durumlarda da uygulanması gereken hukuki süreçler farlılık gösterdiği için icra hukuku ile ilgili hizmet veren Menemen icra avukatı ile birlikte hareket edilmesi oldukça önemlidir.

Alacaklı tarafından talep edilmesi halinde mahcuz malların paraya çevrilmesi mümkündür. Taşınır mallar bir yıl içerisinde paraya çevrilebilirken, taşınmaz mallar ise iki yıl içerisinde paraya çevrilebilmektedir. Yine icra takibi süreci devam ederken borçlunun ölmesi halinde mirasçılarını alakadar eden farklı bir süreç başlamaktadır. Borçlu tarafın ödeme emrini almasının ardından 7 gün içerisinde yazılı veya sözlü şekilde icra dairesine itiraz hakkı vardır. Alacaklı taraf ise bu sürenin dolmasından itibaren 6 ay içerisinde borçlu tarafından yapılan itirazın kaldırılmasını talep edebilir. Bu hakların hepsinin yasal süreler içerisinde uygulanabilmesi için borçlu ve alacaklı taraf Menemen icra avukatından hukuki destek alabilirler.

Ülkemizde borçlu taraf borcunu ödemezse ve alacaklı tarafta alacağını tahsil edemezse, ayrıca ticari olarak teminatla yerine getirilmezse İcra ve İflas Hukuku kapsamındaki yasaların yaptığı düzenlemeler devreye girmektedir. İcra hukukuyla ilgilenen mahkemelerin ve avukatların yanı sıra avukatlarda vardır. Menemen icra avukatı, bireysel ya da şirket olarak icra davasına taraf olunduğu zaman müvekkillerine danışmanlık ve avukatlık hizmeti vererek yardımcı olmaktadır. İcra hukukunda gerekli deneyime sahip olan Menemen icra avukatı, yasaları çok iyi bildiği için davaları en iyi şekilde yöneterek davaların seyrini değiştirmektedir. İcra ve İflas Hukukuna dair taraf olunduğunda sorun yaşamamak ve dava sürecinin sorunsuz yürütülmesi için icra hukukunda uzmanlaşmış olan Menemen ceza avukatına başvurulmalıdır.

İcra ve İflas Hukukuna göre borçlu taraf borcunu ödemediği takdirde borçlu tarafın mal varlığına devlet zoruyla el konulduktan sonra satılarak bedeliyle alacağın tahsil edilmesi gibi yöntemlere başvurulur. Halk arasında icra denilen bu yöntemin uygulanması mahkeme kararıyla olmaktadır. Alacağı olduğu halde tahsil edemeyen kişi ilamsız icra takibi talebinde bulunabilir. Buna rağmen ödeme emrine karşılık bulunmazsa da Menemen icra avukatı ile mahkeme yoluna gidilerek icra kararı çıkartılması mümkündür. Bu tür icra davalarında yasalara hakim ve gerekli deneyime sahip olan Menemen icra avukatı tarafından hazırlanacak olan dava dosyalarıyla davanın yürütülmesinin dava sürecine etkisi olumlu olduğu gibi davaların daha kısa sürede sonuçlanması gibi ciddi avantajlarda sağlamaktadır. Bu nedenle İcra ve İflas hukukunu ilgilendiren bir davada davaya taraf olan kişilerin Menemen icra avukatından hukuki destek talep etmesi davanın lehe sonuçlanmasında ciddi avantaj sağlamaktadır.

Alacaklı taraf borcunu tahsil edemez ya da teminatlarını alamazsa icra müdürlüklerine ya da mahkemelere başvuru yaparak hakkını aramaktadır. Bu tür davalar senet, çek ve fatura gibi alacakları da kapsamaktadır. Dava açılacaksa ya da icra işlemleri için başvuru yapılacaksa, durumun ayrıntılı şekilde incelenmesinin yanı sıra icra işlemlerinin başlatılması içinde yeterlilik araştırması yapılmalıdır. Alacakların borçludan tahsil edilmesinde icra hukukunda yeterli deneyime sahip olan Menemen icra avukatından hukuki destek alınması davanın işleyişinde önemli bir etkiye sahiptir. İlamsız icra takibinin ya da mahkeme tarafından ilamlı icra takibinin başlatılması ise alacağın tahsil edilmesinde farklı sonuçlar doğurur. Alacağın tahsil edilmesinde alacaklının ve borçlunun durumuyla hangi yollara ne şekilde başvurulacağını iyi bilen Menemen ceza avukatı, sonuca ulaşmada ve olumlu sonuç elde etmede yasaları en iyi şekilde uygulayarak dava sürecini yakından takip etmektedir.

Menemen Acil Avukat

Bazen mesai saatleri haricinde de insanlar avukata gereksinim duyabilmektedir. Böyle durumlarda Menemen acil avukat, danışmanlık ve avukatlık hizmeti vererek acil avukata gereksinim duyanlara ihtiyaç duydukları hukuki desteği vermektedir. Mesela mesai saatleri haricinde bir trafik kazasının olması ya da bir kavgaya karışılması gibi durumlarda acil avukat gereksinimi doğabilmektedir. Ayrıca gözaltına alınma ya da bir suç şüphesinden dolayı yakalanma durumlarında Menemen acil avukattan alınacak olan hukuki destek problemin çözümüne ciddi katkı sağlar. Ayrıca hukuki problemin tam olarak anlaşılmasında ve olası hukuki suçlarla ilgili detaylı bilgi edinilmesinde de Menemen acil avukat danışmanlık hizmeti vermektedir. Menemen acil avukat, beklenmeyen hukuki problemlerle ilgili telefon yoluyla da tavsiyelerde bulunmakta ve yönlendirme yapabilmektedir.

İnsanlar genellikle ceza hukuku alanında acil avukata gereksinim duymaktadır. Ceza hukuku alanına giren suçlarda Menemen acil avukattan hukuki destek talep edilmesi halinde alınacak danışmanlık hizmeti, soruşturma seyri açısından hayati önem taşımaktadır. Ayrıca Menemen acil avukat, aniden gelişen hukuki problemlerle ilgili de hukuki dilekçe yazımında kişilere yardımcı olmaktadır. Bir suç işlendiği zaman yapılan ihbar ya da şikayet üzerine savcılığın, polisin veya jandarmanın başlatmış olduğu tahkikata savcılık soruşturması denilmektedir. Savcılık soruşturması, savcılıkta başladıktan sonra polise ya da jandarmaya verilen talimatla devam edebileceği gibi polis ya da jandarma tarafından başlatılan tahkikat süreci savcılığa intikal ederek de devam edebilir. Tahkikat başladıktan sonra nereden devam ederse etsin fark etmeksizin ilk verilecek ifadeler hem şüpheli, hem de mağdur taraf için oldukça kritik öneme sahiptir. Çünkü ceza davalarının açılmasında verilen ilk ifadeler ve deliller tek etkendir. Bu nedenle bu tür soruşturmalar esnasında ilk ifade verilmeden evvel Menemen acil avukattan hukuki destek alınması soruşturma sürecinin yanı sıra dava açılırsa davanın seyri açısından da hayati önem taşır. İlk ifade verilmeden önce Menemen acil avukattan danışmanlık hizmeti alınması dahi ciddi avantajlar sağlar. Menemen acil avukattan her türlü hukuki problem için 7/24 hukuki destek talep edilebilir.

Menemen Arsa Avukatı

Menemen arsa avukatı, arsa gibi gayrimenkul hukukuyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında kilit görev üstlenmektedir. Her türlü taşınmaza dair düzenlemeleri yapan hukuk dalına gayrimenkul hukuku denilmektedir. Gayrimenkul hukuku içerisinde yer alan arsa, arazi, daire, apartman, ev gibi daha birçok taşınmazla ilgili uyuşmazlıklara ise günümüzde çok fazla rastlanmaktadır. Bundan dolayı da ülkemizde gayrimenkul hukuku yaşanan uyuşmazlıkların birçoğunun kaynağını teşkil eder. Gayrimenkul hukuku tek bir kanunda toplanmadığı ve diğer hukuk dallarıyla da bağlantılı olduğu için karışık ve teknik bir hukuk dalı olduğundan Menemen arsa avukatı, gayrimenkul hukuk dalında uzmanlaşmış avukat olarak müvekkillerine danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Yargılama masraflarının yüksek olmasının yanı sıra başvuru sürelerinde geç kalınmaması için arsa gibi gayrimenkul hukuku davalarında yeterli hukuki bilgiye ve tecrübeye sahip olan Menemen arsa avukatından hukuki destek alınması oldukça önemlidir. Gayrimenkul hukuku davalarında hukuki destek alınmaması ve bundan dolayı yapılacak hatalı hamlelerin geri dönüşü zor olacağı gibi maddi olarak da yüklü külfetlere neden olabilir.

Gayrimenkul hukuka ile ilgili davalarda avukat tutulmasının zorunlu olup olmadığı da çok fazla araştırılmaktadır. Türk kanunları ceza hukukunu ilgilendiren birkaç istisnai dava haricinde hiçbir davanın avukatla yürütülmesini zorunlu kılmamaktadır. Bu nedenle gayrimenkul hukukunu ilgilendiren davalarda avukat tutulması zorunlu olmasa da taşınmaz hukukuyla ilgili davaların teknik yönü ağır bastığından dolayı bu tür davalarda uzman olan Menemen arsa avukatından hukuki destek alınması davanın lehe sonuçlanması açısından neredeyse kaçınılmazdır. Davanın usulüyle veya esasıyla ilgili yapılacak bir hatanın davanın seyrine olumsuz etki edeceği unutulmamalıdır.

Gayrimenkul hukukuna ilişkin davalar çoğunlukla Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülmektedir. Bu tür davalar yazılı yargılama usulüne göre görülür. Yani yazılı yargılama usulüne riayet edilmezse tarafların hak kaybına uğraması kaçınılmaz hale gelir. Mesela eldeki delillerin mahkemeye sunulmasında mahkeme tarafından verilen süreye uyulmadığı takdirde dava dosyasına hiç delil sunulmamış gibi kabul edilerek dava süreci devam eder.

Menemen Kira Avukatı

Müvekkillerine ait kira kontratlarını revize etmesinin yanı sıra kira hukukuna dair çeşitli sözleşmeleri ve protokolleri hazırlayan Menemen kira avukatı, ödeme problemlerinden kaynaklı kiracının tahliye davalarını takip etmekte ve kira hukukuyla ilgili diğer işlemlerde danışmanlık ve avukatlık hizmeti vererek müvekkillerine hukuki destek vermektedir.

Bir mülkü kiraya veren ile kiracılar arasındaki ilişkilerden kaynaklı hukuki problemlerin çözümünde Menemen kira avukatı hukuki bilgisi ve deneyimi sayesinde profesyonel olarak hizmet vermektedir. Kira hukukuyla ilgili davalar, ülkemizde en fazla görülen dava türleri arasında yer almaktadır. Bundaki en büyük etken ise kiralık mülk sayısının ülkemizde çok fazla olmasıdır. Mülk sahibi, mülkünü kiraya verirken gerekli bilgilere sahip olduğu takdirde kiracısıyla arasında daha az problem yaşama şansı yükselir. Aksi takdirde hatalı veya geç alınan bir karardan dolayı tarafların büyük zararlara uğrama riski vardır. Bu tür zararların önüne geçilmesinde kira hukukunda uzman olan Menemen kira avukatı ile birlikte hareket edilmesi en sağlıklı tercih olacaktır.

Kira hukukunun kapsamında kira ilişkilerinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlık yer almaktadır. Apartman, dükkan, arazi, konut, işyeri, arazi gibi taşınmazların kira verilmesine dair her türlü düzenleme kira hukuku kapsamında yer alır. Taşınmaz bir mülkün kira sözleşmesinin feshi gibi konularda da Menemen kira avukatı hizmet vermektedir. Yine mal sahibinin hakları arasında yer alan hapis hakkı da Menemen kira avukatının çalışma alanı içerisindedir.

Bir malın sahibiyle kiracısı arasında imzalanan sözleşmeden kaynaklı sorumluluklara kira hukuku denilmektedir. Malını kiralayan kişi mal sahibi konumunda iken, malı bedeli karşılığında kullanan kişi ise kiracı konumundadır. Kiracı, malı kullanım süresi boyunca düzenli aralıklarla kira bedelini ödemekle yükümlüdür. Ayrıca malın kullanımıyla ilgili diğer detaylara ise kira sözleşmesinde yer verilmektedir.

Kiranın ödenme şekli döviz, hisse, altın ya da Türk lirası karşılığında olabileceği için taraflar imzaladıkları kira sözleşmesinde bu hususu mutlaka belirtmelidir. Aynı zamanda tarafların vardığı kararlar kira sözleşmesinde açık ve net olarak belirtilmelidir. Kiracı, kira bedelini sözleşmedeki şekliyle yapmadığı takdirde mal sahibi kiracı hakkında dava açabilir. Bu davaya ise kiracının tahliye edilmesi davası denilmektedir. Bu tür davalarda mal sahibinin hak kaybına uğramaması için dava sürecini Menemen kira avukatıyla birlikte yürütmesi önemlidir.

Kiracının açılan tahliye davasına itirazı olmaması halinde kiracının tahliye davası süreci başlamaktadır. Bu davayı işin uzmanı olan ve hukuki kurallara her yönüyle hakim Menemen kira avukatının yönetmesi dava sürecinin lehe sonuçlanması ve kısa sürede sonlanması açısından önemlidir. Kira hukukunun çeşitli alt dalları olduğu için işin uzmanı Menemen kira avukatı ile birlikte çalışılmalıdır.

Menemen Tapu Avukatı

İlgili tapu davasının iptal edilerek tapu kaydının silinmesine tapu iptali denilmektedir. Tapu kaydının silinmesi için yapılması gereken iptal işlemine yönelik ilk yapılması gereken mahkemeye başvurudur. Yasal nitelik taşımayan ve müfredata uygun olmayan her tapunun iptal edilmesi için tapu iptal ve tescil davası açılması gerekir. Aynı şekilde tapunun doğruluğunun ispatlanması içinde mahkemeye başvurulması şarttır. Mahkemeye gerekli başvurunun yapılması içinde hazırlanması gereken dilekçede problemin detaylarına dair bilgi verilmelidir. Tapu iptal davası dilekçesinin hazırlanmasıyla birlikte davanın açılması için mahkemeye başvuru yapılabilir. Tapu iptal davası sadece taşınmaz mallar için açılabilmekte ve yasal niteliği olmayan her tapunun iptali için tapu iptal ve tescil davası açılabilmektedir.

Tapunun iptal edilmesi için açılan tapu iptal ve tescil davasında mahkemeye başvurunun eldeki tüm deliller ile birlikte yapılması gerekir. Mahkemeye başvuru eldeki delillerle yapıldığı zaman mahkeme dava sürecini başlatacaktır. Dava süreci boyunca yasal nitelik taşımayan ve şartlara uymayan tapunun iptaline yönelik gerekli işlemler yapılır. Bu tür davalarda tapunun iptal edilmesi için mahkeme kararının iptal yönünde olması gerekir. Tapu iptal ve tescil davalarında Menemen tapu avukatından danışmanlık ve avukatlık hizmeti alınarak gereksinim duyulan hukuki destek alınabilir.

Tapu iptal ve tescil davasının ne kadar sürede sonuçlanacağı davanın seyrine göre değişse de bu tür davalar en fazla 731 gün sürmektedir. 731 günün sonunda tapu iptal ve tescil davası halen bir sonuca bağlanamadığı takdirde mahkemece davanın iptali yönünde karar alınmaktadır.

Tapu iptal ve tescil davasının sonuçlanması her ne kadar 731 gün ile sınırlandırılsa da istisnai durumlardan dolayı sürede değişiklik yapılması mümkündür. Sürede yapılacak olan değişikliğin kararını ise mahkeme vermektedir. Mahkeme tarafından alınacak karar doğrultusunda tapu iptal ve tescil davasının sonlandırılmasına yönelik işlemler başlatılır.

Tapu iptal ve tescil davaları daha uzun sürebildiği gibi daha kısa süre içerisinde de sonuçlanabilmektedir. Bazı tapu davaları ise bilgi değişiklik talebi doğrultusunda açıldığından dolayı sadece tek celsede karara bağlanabilmektedir.

Tapu iptal davalarında zaman aşımı yoktur. Tapu iptal ve tescil davalarında ölüm, miras, velayet gibi durumlar olduğu takdirde bu davalar 3-4 yıl bile sürebilir. Tapu iptal ve tescil davalarının süresini en fazla etkileyen faktör ise taraflar arasında yaşanan anlaşmazlıklardır. Ancak tapu davaları çoğu zaman kısa süre içerisinde sonuçlanan dava türlerindendir.

Menemen İşçi Avukatı

Menemen işçi avukatı – tazminat avukatı, iş hukuku alanında uzmanlaşacak kadar yeterli bilgiye ve deneyime sahiptir. İş hukuku davalarına bakan Menemen işçi avukatı – tazminat avukatı, tüm bilgisi ve tecrübesiyle müvekkillerine profesyonel olarak hizmet vermeyi ve müvekkillerine faydalı olmayı amaçlamaktadır.

Menemen işçi avukatı – tazminat avukatı, şirketlerin yanı sıra bireylerinde iş hukuku davalarında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Kapsamı oldukça geniş olan iş hukuku davaları çok çeşitli çalışmaları gerektirmektedir. İş hukukunda derinleşen Menemen işçi avukatı – tazminat avukatı, iş hukuku davalarında danışmanlık ve avukatlık hizmeti alınmasında en önemli öncelik olan bilgi ve tecrübeye sahiptir.

Menemen İş Tazminat Avukatı

İş hukuku son derece ayrıntılı bir hukuk dalı olmakla birlikte iş hukuku ile ilgili dava süreçleri taraflar açısından zorlayıcı olabilmektedir. Bu nedenle iş hukuku dava sürecinde Menemen işçi avukatı – tazminat avukatı ile birlikte çalışılması ve gereksinim duyulan hukuki desteğin alınması dava sürecinin lehe sonuçlanması açısından ciddi avantajlar sağlamaktadır. Daha önce baktığı iş hukuku davalarını büyük bir titizlikle takip ederek lehe sonuçlar alan Menemen işçi avukatı – tazminat avukatı, sizlerin de iş hukuku dava süreçlerinizi titizlikle takip ederek dava sürecinde sürekli danışmanlık hizmeti vereceği gibi davanın lehe sonuçlanması için gerekli çalışmayı büyük bir titizlikle yürütecektir. İş hukuku davasından istenilen sonucu almak için güvenilirliği, iletişimi, bilgisi ve tecrübesiyle kendisini bu hukuk dalında kanıtlamış olan Menemen işçi avukatı – tazminat avukatı ile birlikte çalışılmalıdır.

Menemen Miras Avukatı

Miras bırakan kişi sağlıklı iken diğer mirasçılara herhangi bir karşılığı olmadan kazandırmalarda bulunmuşsa ve bu tasarruftan dolayı miras payı azalmışsa, mirasçı yapılan bu işlem nedeniyle uğradığı zararını tahsil etmek için Menemen miras avukatı aracılığıyla denkleştirme davası açmalıdır. Mesela miras bırakan kişi sağlıklı iken üzerine kayıtlı olan taşınmazların bir kısmını bedelsiz olarak mirasçılardan birinin üzerine devretmesi halinde miras bırakan kişi öldükten sonra diğer mirasçılar, devir işlemiyle engellenmiş olan söz konusu taşınmazdaki haklarını elde etmek için dava yoluna giderek denkleştirme talep etme hakkı vardır.

Denkleştirme davasında devir işlemine konu olan mal varlığının saklı payı aşıp aşmadığı dikkate alınmaz. Söz konusu devir işlemi satış işlemi gibi de yapılmış olabileceğinden danışıklı yani muvazaalı bir işlemde olabilir. Böyle bir işlem miras hakkı olan kişiler arasında gerçekleşirse muris muvazaası varlığı söz konusu olabilecektir. Mirasta bu tür problemlerle daha fazla miras bırakan kişinin uzağında yaşayan ya da aile ilişkileri sıkı olmayan çocuklar karşılaşmaktadır. Miras işlemlerinde bu tür hak ihlalleriyle karşılaşıldığı takdirde Menemen miras avukatı ile birlikte çalışılarak muris muvazaası davası açıldıktan sonra gerekli tespit yapılarak hak talebinde bulunulabilir.

Bir kişinin sağlıklı iken ölümünün ardından mirasının kimlere kalacağını ve nasıl paylaştırılacağını düzenleyen evraka vasiyetname denilmektedir. Bu durum hukukta ölüme bağlı tasarruf olarak tanımlanır. Miras bırakan kişi henüz yaşıyorken, kendi mal varlığı ile ilgili ölümünün ardından hükmü olacak tasarruflarda bulunabilir. Bu tasarrufları düzenleyen vasiyetnamenin tanzim edilmesinde 3 farklı yöntem kullanılır. Bu yöntemler ise şöyledir;

 • Resmi Vasiyetname
 • El Yazılı Vasiyetname
 • Sözlü Vasiyetname

Noterde iki tanığın şahitliğinde düzenlenen resmi vasiyetname düzenlenirken, mirası bırakacak olan kişinin mirasa dair tasarruflarını notere bildirmesinin ardından noter tarafından vasiyetname yazılarak okuması için miras bırakana verilir. Daha sonra miras bırakan kişi vasiyetnameyi okuduğunu ve vasiyetnamede yazılanların son arzuları olduğunu iki tanığa da beyan eder. Tanıklar, miras bırakan kişinin söz konusu vasiyetnamedeki ifadelerinin kendi tanıklıklarında söylendiğini ve miras bırakan kişinin bu vasiyetnameyi hazırlamaya ehliyetli olduğunu vasiyetnameye yazarak imzalarlar. Vasiyetnameye kamu hizmetinden yasaklı olanlar, fiili ehliyet sahibi olmayanlar, okur yazarlığı olmayanlar, üst ve alt soydan kan hısımları, miras bırakan kişinin eşi, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri tanıklık edemezler.

El yazılı vasiyetnamede ise miras bırakan kişi gün, ay, yıl ve bulunduğu yeri de yazarak vasiyetini baştan sona kadar kendi el yazısıyla yazarak altına imza atar.

Miras bırakan kişiyi bekleyen yakın ölüm tehlikesi varsa, ulaşımın kesilmesi söz konusuysa, hastalık, savaş gibi mücbir nedenler varsa, miras bırakan kişi resmi ya da el yazılı vasiyetname hazırlayamayacak durumdaysa sözlü vasiyetname hazırlama hakkında sahiptir. Ancak önceliğin resmi vasiyetnameye ait olduğu bilinmelidir. Resmi vasiyetnamenin hazırlanmasının imkansız olduğu durumlarda diğer vasiyetname türleri tercih edilebilmektedir.

Vasiyetnamenin içerdiği hükümlerden memnun kalmayanlar ile söz konusu vasiyetnamede kendisi aleyhine düzenlemelere yer verildiğini düşünen mirasçılar, Menemen miras avukatı ile birlikte vasiyetnamenin iptali davası açarak haklarını arayabilirler. Vasiyetnamenin iptali davası ile vasiyetin iptal edilebilmesi kanun ile belli koşullara bağlanmıştır. Vasiyetnamenin iptalini gerektiren hususların kanıtlanması halinde mahkeme tarafından vasiyetnamenin iptali kararı alınabilir.

Menemen Arabulucu Avukat

Arabuluculuk toplantılarına taraflar bizzat katılabilecekleri gibi avukatları aracılığıyla da katılabilmektedir. Çeşitli nedenlerden dolayı arabuluculuk toplantısına katılamayacak olan kişiler, arabuluculuk toplantısında kendilerini temsil etmesin avukatlarına vekalet verebilirler. Bir kişi, arabuluculuk toplantısının ilkine katılmadığı takdirde mazeret sunması gereklidir. Taraflardan birinin mazeret sunmadan arabuluculuk toplantısına katılmaması halinde ve görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmadığı takdirde Menemen arabulucu avukat tarafından ilgili mahkemeye iletilir. Bu durum ise arabuluculuk toplantısına katılmayan tarafın aleyhine olacağı gibi dava yoluna gidildiği takdirde avukatlık ücretlerini ve mahkeme masraflarını ödemek zorunda kalabilir.

Arabuluculuk toplantılarının zorunlu hale gelmesinin ardından ülkemize arabuluculuk sisteminin ne zaman geldiği de çok fazla araştırılmaktadır. Ülkemizde arabuluculuk yasasının yürürlüğe girmesi ilk olarak Ocak 2018 yılına tekabül etmektedir. Bu tarih itibariyle arabuluculuk toplantılarının zorunlu olduğu dava türlerinde dava öncesinde arabulucu avukatlara başvuru yapılmadan dava açıldığı takdirde mahkemeler usulen davayı reddetmektedir.

İlk önce işçi ve işveren arasında yaşanan uyuşmazlıklarda zorunlu hale gelen arabuluculuk toplantısı daha sonra tüm ticari davalar için zorunlu hale getirilmiştir. Son olarak da tüketici arabuluculuk zorunlu olmuştur.

Arabuluculuk toplantılarının zorunlu hale gelmesiyle birlikte dava açılmadan önce Menemen arabulucu avukat önderliğinde yapılan toplantılarda taraflar uzlaşmaya varırlarsa dava yoluna gidilmeden sorun çözülmüş oluyor. Bu da mahkemelerin yükünün hafiflemesinde önemli bir etkendir.

Böylelikle mahkemeler hem zamandan kazanmakta, hem de fazla meşgul olmasının önüne geçilmektedir. Ayrıca davacı ce davalı taraflar içinde zaman ve ekonomik bakımdan ciddi tasarruf sağlamaktadır. Arabuluculuğun zorunlu olduğu dava türleri ise şöyle sıralanabilir;

 • İhbar tazminatı
 • Kıdem tazminatı
 • İkramiye
 • Prim
 • Ulusal bayram tatili ücretleri
 • Fazla mesai ücretleri
 • Tüketici davaları
 • Ticari davalar

İş kazası ve meslek hastalıklarında ise dava açılması için arabuluculuk şartı aranmamaktadır.