Karabağlar Avukat, Ceza ve Boşanma Avukatı

karabağlar avukat

Karabağlar Avukat

Karabağlar avukat, müvekkillerine yaşadıkları hukuki problemin çözümü için bilgisi ve deneyimiyle profesyonel olarak danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Karabağlar avukat bünyesinde yer alan avukatlar, müvekkillerinin hukuki problemlerinin lehlerine sonuçlanması için farklı hukuk dallarında uzmanlaşarak profesyonel hizmet vermeyi ilke edinmişlerdir. Müvekkiller, Karabağlar avukat sayesinde yaşadıkları hukuki sorunla ilgili başlayan dava sürecini sorunsuz bir şekilde tamamlamaktadır. Karabağlar avukatın müvekkillerine sunmuş olduğu diğer ciddi bir avantaj ise hukuki sorunlara hızlı ve etkili çözümler üretilmesidir. Ayrıca müvekkiller, Karabağlar avukat tarafından davanın nasıl sonuçlanacağının yanı sıra davanın içerdiği tehlikeli durumlar hakkında da bilgilendirilmekte ve gerekli tedbirlerin alınması için müvekkillerine yardımcı olmaktadır.

Ülkemizde ekonominin gelişmesi ve dünyaya entegre olmasıyla birlikte hukuk alanındaki hizmetlerde farklılaşmış ve yeni hizmet gereksinimleri doğmuştur. Karabağlar avukat, alanında uzman avukatlarla kendisini sürekli yenileyerek geliştirmekte ve sonuç odaklı, etkin kriz ve strateji yönetimi sayesinde müvekkillerinin kendilerini güvende hissetmelerini sağladığı gibi hukuki sorunlara alternatif çözümler üreterek de müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. Karabağlar avukat, müvekkillerinin yaşamış oldukları hukuki sorunları mevcut durumu da dikkate alarak en iyi şekilde analiz etmekte, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üreterek en etkili savunmayı müvekkilleri için hazırlamaya çalışmaktadır. Karabağlar avukat, müvekkillerinin ihtiyaç ve taleplerini en iyi şekilde anlayarak onların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gayret etmektedir.

Kaliteli, güvenilir, uluslararası standartlara uygun, hızlı çözüm stratejileri,  etik ve sonuç odaklı hukuk hizmeti almak isteyenler için Karabağlar avukat,  bu ilkeler doğrultusunda müvekkillerinin tüm dava sürecini yürütmekte ve dava sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olmaktadır. Karabağlar avukat, yenilikleri ve yeni düzenlemeleri takip ederek müvekkillerinin problemine en uygun çözümü büyük bir titizlikle çalışarak en hızlı ve en etkili şekilde bulma gayreti içerisindedir.

karabağlar boşanma avukatı
karabağlar boşanma avukatı

Karabağlar Boşanma Avukatı

Evliliği yasal olarak sonlandıran boşanma davasının açılmadan önceki sürecinde veya dava sürecinde bu alanda bilgisi ve tecrübesiyle uzmanlaşmış olan Karabağlar boşanma avukatı – tazminat avukatı ile birlikte çalışılması, davanın lehe sonuçlanması açısından ciddi avantajları beraberinde getirmektedir. Karabağlar boşanma avukatı – tazminat avukatının çözüme odaklı tavsiyeleri ve tecrübeleri çekişmeli boşanma davalarının yanı sıra anlaşmalı boşanma davalarında da müvekkillerin dava boyunca en iyi şekilde temsil edilmelerini sağlamaktadır. Karabağlar boşanma avukatı – tazminat avukatı, terk nedeniyle boşanma davalarında, zina nedeniyle boşanma davalarında, nafaka davalarında, velayet davalarında, evlilik dışı dünyaya gelen çocuğun tanınması davalarında, tenfiz davalarında, tazminat davalarında ve çocukla kişisel ilişki kurulması ile müşterek çocuğun yurtdışına çıkış izni gibi konularda müvekkillerine gerekli hukuki desteği vermektedir. Ayrıca Karabağlar boşanma avukatı – tazminat avukatı, evlilikten önceki süreçte, evlilik esnasındaki evlilik sözleşmesinin hazırlanmasında ve mal ayrılığı sözleşmelerinin düzenlenmesinde de müvekkillerine danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Karabağlar Nafaka Avukatı

Karabağlar boşanma avukatı – tazminat avukatı, müvekkillerine boşanma davalarıyla ilgili aşağıda sayılan alanlarda hizmet vermektedir.

 • Çekişmeli boşanma davaları
 • Anlaşmalı boşanma davaları
 • Nafaka ve tazminat davaları
 • Mal rejiminin tasfiyesi için açılan davalar
 • Tanıma ve tenfiz davaları
 • Boşanmada şirketin paylaştırılması davaları
 • Nafakanın azaltılması ya da artırılması davaları
 • Tedbir nafakası
 • Yoksulluk nafakası
 • İştirak nafakası
 • Velayet davaları
 • Velayetin değiştirilmesi
 • Nafaka ve tazminattan doğan alacakların tahsil edilmesi için icra işlemlerinin başlatılması
 • Uzaklaştırma kararı gibi 6284 sayılı kanuna göre alınabilecek bütün önlemler için açılan davalar

Boşanmak için açılacak olan davanın bu alanda yeterli hukuki bilgiye ve tecrübeye sahip olan Karabağlar boşanma avukatı – tazminat avukatı tarafından koordine edilmesi, müvekkillerin en etkili hukuki sonucu almalarında gerekli hukuki desteği almalarını sağladığı gibi boşanma davasının en az zararla sonlanmasına yardımcı olmaktadır.

Boşanmak için avukat arayışı içerisinde olanlar, evliliklerini bitirme kararını çoktan almışlardır. Boşanma kararı alan kişiler, kendilerinin değil de karşı tarafın kusurlu olduğu düşüncesinde ise boşanma davası sürecini kesinlikle bu alanda profesyonel olarak hizmet veren Karabağlar boşanma avukatı – tazminat avukatı ile birlikte yürütmelidir. Kanuni şartlar sağlandığı takdirde Karabağlar boşanma avukatı – tazminat avukatı, müvekkilinin karşı taraftan nafaka, tazminat vs. alabilmesi için müvekkiline gerekli her türlü hukuki desteği vermektedir.

Boşanma davasının Karabağlar boşanma avukatı – tazminat avukatı aracılığıyla açılması hak ve menfaatlerin kanunlar çerçevesinde en iyi şekilde savunulmasını sağlar. Ayrıca Karabağlar boşanma avukatı – tazminat avukatı, müvekkilini karşı taraftan bulunabileceği talepler hakkında bilgilendirdiği gibi ona doğru bilgileri aktarma sorumluluğunu da taşımaktadır.

Karabağlar Ceza Avukatı

Ceza soruşturmasının tamamlanmasından sonra şüpheli hakkında ceza davası açılır. Ceza davaları karara bağlandığı zaman sanıkların ceza alma ihtimalleri olduğu için bu tür ceza davalarında  sanığın mahkemede Karabağlar ceza avukatı tarafından temsil edilmesi büyük önem taşımaktadır.  Bundan dolayı Karabağlar ceza avukatından profesyonel olarak hukuki destek alınması ceza davasının seyri açısından önemlidir.

Karabağlar ceza avukatı, ceza davası boyunca yapılacak olan yargılama sonucuna bağlı olarak verilecek olan cezanın miktarına etki edecek olay ve durumların açığa kavuşturulmasında müvekkiline yardımcı olmaktadır. Savcılık aşamasındaki soruşturma evresinde ve mahkeme aşamasındaki kovuşturma evresinde verilmiş olan beyan ve dilekçelerin daha sonradan değiştirilmesi imkânsız olduğu için bu aşamalarda Karabağlar ceza avukatından hukuki destek talep edilmesi gerekir. Karabağlar ceza avukatı tarafından takip edilen ceza davası dosyalarında müvekkillere aşağıdaki hukuki işlemlerle ilgili avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Tutuklama kararlarına karşı itiraz dilekçesini hazırlar.

Ceza davaları boyunca bütün aşamalarda tahliye ve tahliye kararına itiraz taleplerini mahkemeye sunar.

Soruşturma aşamasında ve kovuşturma aşamasında şüpheli ya da sanığı müdafaa eder.

Ceza davaları boyunca mağdurun ya da müştekinin vekilliğini üstlenir.

Emniyet birimleri tarafından ifade alınırken ya da Sulh Ceza Mahkemesinde sorgu aşamasında iken müvekkilini müdafaa eder.

Ceza davasının bütün aşamalarında müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti ve dava dosyasının takip edilmesi hizmetini verir.

Ceza davalarında bugüne kadar vermiş olduğu hizmetler ve başarılarıyla ön plana çıkan Karabağlar ceza avukatı, ceza dava dosyalarında müvekkilini temsil ettiği ve yasal danışmanlık hizmeti verdiği gibi ceza davasının takip edilmesi hizmetini de vermektedir. Karabağlar ceza avukatının genel faaliyet alanı ceza davası dosyaları olsa da bilişim suçlarında da davalara bakmakta ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ağır ceza mahkemeleri, yasaların ayrıca görev kıldığı hallerin saklı kalması koşuluyla nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, irtikâp, yağma, hileli iflas, ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve 10 yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlara bakmaktadır. Cezai açıdan bakıldığı zaman bu suçların hepsi çok ciddi suçlar olduğu için Ağır Ceza Mahkemesinde açılan bir dava ya da savcılıkta bu suçlarla ilgili bir soruşturma başladığı zaman vakit kaybetmeden bu tür davalarda uzmanlaşmış olan Karabağlar ceza avukatından hukuki destek alınmalıdır.

Karabağlar İcra Avukatı

Bir borçla ilgili alacaklı başvurduğu takdirde söz konusu borcun tahsilinin yapılabilmesi için devlet aracılığıyla icra yolunun tercih edilmesine haciz işlemi denilmektedir. Haciz işlemlerinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar arasında söz konusu borca faiz işletilmesi de yer almaktadır. Karabağlar icra avukatı, haciz işlemleriyle ilgili dosyalarda müvekkillerine bilgisi ve tecrübesiyle profesyonel olarak hukuki destek vermektedir.

Alacaklı olan kişiyle borçlu arasında bir anlaşma yapılmaktadır. Taraflardan biri  bu anlaşmaya uymadığı takdirde alacaklı ve borçlu arasında problem yaşanabilmektedir. Böyle bir problem yaşandığı zamanda alacaklı borcunu tahsil edemediğinden devlet aracılığıyla borcunun tahsil edilmesini  istemektedir.  Alacağın tahsil edilmesine yönelik haciz işlemlerinin başlatılabilmesi içinde resmi işlemlerin devlet eliyle başlatılması zorunludur. Haciz kararı verildikten sonra 7 günlük ödeme süresinin dolmasının ardından borçlu taraf söz konusu borcu ödememekte ısrar ediyorsa, haciz işlemleri resmi olarak başlatılır. Ancak kanunlara göre her malın haciz edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle de mevzuatın önemli bir kısmını haczedilemeyecek mallar kapsamaktadır.

Karabağlar icra avukatına başvuru yapılarak haczedilmesi yasaklanan mallar ve hacizlik dosyalar ile ilgili danışmanlık hizmeti alınarak detaylı bilgi edinilebilir. Manevi tazminat alacağı, oturma hakkı, devredilmesi imkansız intifa hakkı, anne ve babanın çocukları üzerindeki hakları, aile yurdu ve aile konutu haczedilemeyecek mallardandır. Ayrıca yeni mevzuatla birlikte özel durumlar kapsamına giren bazı durumlardaki hakların haczedilmesi de yasaklanmıştır.

İcra hukuku ve iflas hukuku genellikle borçlu ve alacaklı arasında yaşanan her türlü uyuşmazlığı ve anlaşmazlığı konu edinmektedir. Alacaklı ve borçlu arasında yaşanan anlaşmazlıkların devlet aracılığıyla çözüme kavuşturulmasında yerine getirilmesi zorunlu olan prosedürler,  icra ve iflas hukukunda büyük benzerlikler taşımaktadır.

İcra ve iflas hukukunun kapsamında yer alan belli başlı konular ise şöyle sıralanabilir;

 • İflasın açılması ve iflasın ertelenmesi davaları
 • Tahliye için açılan davalar
 • İtirazların iptal edilmesi için açılan davalar
 • İpoteklerin paraya çevrilmesine yönelik işlemler için açılan davalar
 • Alacağın tahsili için icra ve iflas işlemlerinin açılması ve takip edilmesi
 • Menfi tespit davaları
 • Kira sözleşmelerinden kaynaklanan anlaşmazlıklar için açılan davalar
 • Ecrimisil davaları
 • İstirdat davaları
 • İhtiyati hacze itiraz için açılan davalar
 • İhtiyati haciz davaları
 • Sözleşmelerden kaynaklanan alacakların tahsili için icra takip işlemlerinin başlatılması
 • Maden haczi davaları

Bu tür davaların ve hususların yanı sıra icra ve iflas hukuku kapsamında yer alan hususlar ile ilgili de açılabilecek davaların takibi Karabağlar icra avukatı tarafından yapılmaktadır. İcra ve iflas davalarına kişinin kendisi başvuru yaparak dava açabilse de bu tür dava sürecinin takibinin profesyonel olarak yapılması ve dava sürecinin doğru yönetilebilmesi oldukça önemli olduğundan Karabağlar icra avukatından hukuki destek alınmalıdır.

Karabağlar Acil Avukat

Usul kanunları bazı işlemleri belirli bir süreye bağladığı için hak kaybına uğranabileceğinden Karabağlar acil avukat, acil dilekçe yazımı dahil diğer hukuki işlemlerde vatandaşlara yardımcı olmaktadır. Kanunların belirtmiş olduğu zamanaşımı ve hak düşürücü süreler geçtiği zaman bir hakkın geri alınması ya da kullanılması mümkün değildir. Mesela ceza davaları için itiraz süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. Bir dava açıldığı zaman davaya dilekçe ile cevap verme süresi ise 2 hafta olarak belirlenmiştir. Bu süreler kaçırıldığı zaman hak kaybı yaşanmaktadır. Bu nedenle bu süreler geçirilmeden hukuki işlemlerin yapılması en sağlıklı olanıdır. Ancak bazen günlük yaşamın yoğunluğundan, bazen de unutma gibi nedenlerden dolayı bu sürelerin kaçırılması riskiyle karşı karşıya kalınmaktadır. Son günü yaklaşmakta olan hukuki işlemlerde hak kaybı yaşanmaması için insanlar Karabağlar acil avukatın hukuki desteğine gereksinim duyabilmektedir. Karabağlar acil avukat, son güne ya da son saatlere bırakılmış olan hukuki işlemler ve başvurular için vatandaşlara hukuki destek vermektedir.

Hak kaybı yaşanmasına neden olabilecek süre ya da zamanaşımı gibi süreli işlemlerden 7/24 avukat tarafından verilecek hukuki desteğe gereksinim duyabileceği için Karabağlar acil avukat, mesai saatleri haricinde de hizmet vermektedir. Davaya cevap verilmesi, dava açılması, istinaf ve temyiz başvuruları gibi hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti gerektiren işlemlerde Karabağlar acil avukata ulaşılması yeterlidir.

Bir suçun işlendiği iddia edilerek açılan bir soruşturmada hem mağdur taraf için, hem de şüpheli taraf için verilen ilk ifadeler hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle bu şekilde ifadeye çağrılan mağdur ya da şüpheli için Karabağlar acil avukat, bizzat polis merkezine ya da jandarma karakoluna giderek hukuki destek verdiği gibi polis merkezi ya da jandarma karakoluna gitme imkanının olmadığı durumlarda da olayın detaylarını telefonla dinleyerek telefonda gerekli hukuki danışmanlığı ve yönlendirmeyi yapmaktadır.

Şüphelinin tutuklanması talebini gerektirecek kadar ciddi suçlarda polis yada jandarma ifadesinden sonra nöbetçi savcı tarafından şüphelinin mevcutlu olarak adliyeye sevki talep edilerek bizzat ifadesine başvurulmaktadır. Şüpheli, adliyeye sevk işlemi yapıldıktan sonra savcıya verdiği ifadenin ardından adli kontrol ya da tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilebilmektedir. Bu tür savcılık soruşturmalarında, ifade ve sorgu işlemlerinde Karabağlar acil avukat, şüphelinin gereksinim duyduğu hukuki desteği vererek kendisini savunmasına yardımcı olmaktadır.

Bir soruşturmaya şüpheli ya da şikayetçi sıfatıyla taraf olan kişiler, soruşturma dosyasına her zaman dilekçe verebilmektedir. Bundan dolayı acil hukuki dilekçe yazımına gereksinim duyan kişiler, Karabağlar acil avukata başvurarak dilekçelerini yazdırıp soruşturma dosyasına sunabilirler.

Karabağlar Arsa Avukatı

Karabağlar arsa avukatı faaliyetlerini yürütürken etik ve mahremiyet kurallarına riayet ettiği gibi ilkeli, kaliteli, sorumluluk bilinci içerisinde, en hızlı zamanda ve karşılıklı güven esasına dayanarak danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Tarla, arsa, emlak, tapu ve inşaat gibi taşınmaz mallar nedeniyle açılan davalara bakan Karabağlar arsa avukatı, arsadan kaynaklı yaşanan anlaşmazlıkları bazen hukuki yollara başvurmadan taraflar arasında anlaşma sağlayarak da çözülebilmektedir. Diğer uyuşmazlıklar da ise dava yoluna gidilerek sorun çözüme kavuşturulmaktadır. Ülkemizde gayrimenkule aşırı talep olduğundan dolayı arsa, ev ve tarla için çok fazla dava açılmaktadır. Karabağlar arsa avukatı, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde,  verasetten kaynaklı arsa üzerinde ortaklığın giderilmesi davalarında ve arsa payının düzeltilmesi davalarında, ihtilafın çözümü dahil hukuki destek sağlamaktadır.

Günümüzde taşınmaz mallara çok büyük talep olduğu için taşınmaz mallar üzerinde yaşanan uyuşmazlıklarda da ciddi artış olduğundan dolayı Karabağlar arsa avukatına duyulan gereksinimde doğal olarak artmıştır. Bazen ortaklaşa alınan bir arsaya bina yapılmakta, bazen de aynı bina içerisinde daire olarak bağımsız bölüm ya da işyeri olarak birden fazla kişi bir araya gelerek bir arsa üzerinde ortak gayrimenkul edinebilmektedir. Arsa üzerinde var olan ortaklık yapılan binanın tamamlanmasının ardından bağımsız bölümlere tahsis edilmiş olan arsa payları üzerinden sürmektedir. Kentsel Dönüşüm Yasasını düzenleyen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna göre arsa payları  için maliklerin alacağı kararlarda  2/3 oy çokluğu hesabı belirlenmiştir. Bundan dolayı da arsa paylarının tespitinin doğru yapılarak bağımsız bölümlerin tahsis edilmesi oldukça büyük önem taşımaktadır.  Günümüzde en fazla karşılaşılan gayrimenkul sorunları arasında  maketten ya da kağıt üzerinde satın alınmış olan konutların inşasının  bir türlü bitirilememesi, kat karşılığı yapılan inşaat sözleşmelerinde, kentsel dönüşüm süreçlerinde arsa payının düzeltilmesi için dava açılması, arsa, tarla gibi mirastan kaynaklı gayrimenkullerin paylaşımı ve izale-i şüyu davaları, arsa üzerinde imara uygun olmayan yapıların inşasından kaynaklanan problemler ve arsa üzerinde izinsiz inşa edilen yapılar yer almaktadır. Bu tür gayrimenkul sorunlarının çözümünde Karabağlar arsa avukatına vekalet verilmesi sorunun hızlı çözümü açısından önemlidir.

Karabağlar Kira Avukatı

Mülkü kiraya verenin kendisinin, eşinin, altsoyunun, üstsoyunun ya da bakmakla yükümlü oldukları kişilerin konuta gereksinimi olduğu takdirde belirli süreli imzalanmış olan kira sözleşmelerinde kira sözleşmesinin sonlandığı tarihten itibaren, belirsiz süreli kira sözleşmelerinde de kanundaki fesih sürelerine uyulması koşuluyla 1 ay içerisinde kiracının tahliyesi için tahliye davası açılabilmektedir. Bu noktada esas olan ihtiyacın gerçekten doğmuş olmasıdır. Mesela reşit olan ya da evlenen çocuğun evde oturmak istemesi, gerçek bir ihtiyaç nedenidir.

İş yerinin tahliyesinde ihtiyaç gereksiniminin doğması için aynı kişiler bakımından icra edilecek olan meslek ya da sanata yönelik olması gerekir. Yargıtay kararları dikkate alındığı zaman konuttan ya da iş yerinden kiracının tahliye edilmesi için ihtiyacın süreklilik ve zorunluluk arz etmesi gerekir. Mesela mülkü kiralayanın başka bir yerde boş evi olduğu takdirde bu durum söz konusu ihtiyacın zorunlu olmadığının göstergesi olarak kabul edilmektedir. Ayrıca kısa süreli ihtiyaçlar içinde kiracının tahliyesi mümkün değildir. Kiracının tahliye edilmesi için açılacak davalarda, kanunda belirtilmiş olan sürelerin dolmuş olması gerekir.

Mülkü kiraya veren kişi, kiracının tahliye davasından sonra haklı bir nedeni olmadığı sürece 3 yıl boyunca mülkü bir başkasına kiralayamaz. Mülkün kiraya veren bu süreye riayet etmezse ve kiracıda bundan dolayı dava açarsa, kiracının tahliye işleminden dolayı uğramış olduğu zarar mülk sahibi tarafından karşılanmaktadır.

Karabağlar kira avukatı, bu tür kiracının tahliye edilmesi davalarında hem mülk sahibine, hem de kiracıya dava boyunca danışmanlık ve avukatlık hizmeti vererek gerekli hukuki desteği sağlamaktadır.

Karabağlar Tapu Avukatı

Gayrimenkul üzerinde herhangi bir hukuki uyuşmazlık yaşandığı zaman uyuşmazlığın çözümü için dava yoluna gidilmesine çok sık rastlanır. Gayrimenkul hukukunda yaşanan uyuşmazlıkların çözümü için açılan davalar hukuki ve teknik bilgi birikimi gerektirdiğinden dolayı Karabağlar tapu avukatına bu tür davalarda mutlaka gereksinim olmaktadır.  Çünkü  dava sürecinde Karabağlar tapu avukatı ile  birlikte çalışılmazsa birçok hak kaybı yaşanma riski olabilir. Karabağlar tapu avukatı, birçok farklı hukuk alanıyla bağlantısı bulunan gayrimenkul hukukunu en doğru şekilde anlayarak hukuki prosedürü ilerlettiği için aslında çok zor bir görevi yerine getirmektedir. Ayrıca gayrimenkulden kaynaklı sorunların çözümü çoğu zaman karşılıklı anlaşma yoluyla olmadığı için bu şekilde bir çözüm yoluna gidilmesi daha büyük sıkıntıları da beraberinde getirebilmektedir. Böyle durumlarda Karabağlar tapu avukatı gayrimenkul anlaşmazlıklarından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümünde taraflara rehber olmaktadır.

Gayrimenkul davalarında uygulamada yapılan usul hatalarından dolayı tarafların yaşadıkları hak kayıplarına çok sık rastlandığı için gayrimenkul davalarında uzmanlaşmış olan ve gerekli deneyime sahip Karabağlar tapu avukatı ile birlikte hareket edilmesi davanın seyri açısından son derece faydalıdır.

Tapu kaydı kanuna aykırı yollarla düzenlenmişse, bu kaydın düzeltilmesi için açılan davalara tapu iptal ve tescil davası denilmektedir. Bu tür davalarda taşınmaz hakkındaki düzenlenmiş olan usulsüz belgenin iptal edilmesi talep edilir. Tapu iptal ve tescil davasının açılmasında Karabağlar tapu avukatından yardım talep edilebilir. Karabağlar tapu avukatı, tapu iptal ve tescil davasını açabilmek için gerekli belgeleri hazırlar, dilekçeyi yazar ve dava süreci ile ilgili müvekkilini detaylı şekilde bilgilendirir. Karabağlar tapu avukatı, tapu iptal ve tescil davasını yakından takip ederek istenilen sonucu almak için çalışmaktadır. Mevzuata hakim olan ve tapuda gerçekleştirilen işlemlerle ilgili gerekli bilgiye sahip olan Karabağlar tapu avukatı, en iyi tapu avukatı olarak danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

karabağlar işçi avukatı
karabağlar işçi avukatı

Karabağlar İşçi Avukatı

İşçi ve işveren arasında yaşanan anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması için Karabağlar işçi avukatı – tazminat avukatından hukuki destek alınması faydalı olmaktadır. Çeşitli nedenler gösterilerek işçinin işine son verilmesi halinde işveren bazı alacakları  üstlenmektedir.  İşçi, iş yerinden alacaklarını tahsil edemediği takdirde veya hak ettiği miktarın altında kendisine bir ödeme yapıldığı takdirde hakkını arayabilmek için hukuki yollara başvurmalıdır. Bu tür anlaşmazlıkların genelini işçi ile işveren arasında işçinin belli bir süre sonunda hak etmiş olduğu tazminatın ödenmemesi veya eksik ödenmesinden kaynaklı anlaşmazlıklar oluşturmaktadır. Karabağlar işçi avukatı – tazminat avukatı, işçinin hakkını tam olarak alabilmesi için teknik bilgi ve donanımının yanı sıra tecrübesiyle de zorlu mahkeme süreçlerinde mücadele ederek adaleti sağlamanın peşindedir. Yine işçinin çeşitli nedenlerden dolayı hak etmiş olduğu kazanımlarından haberi olmayabilir. Karabağlar işçi avukatı – tazminat avukatı, işçi davalarında gerekli olan bütün araştırmaları yaparak işçinin elde etmiş olduğu tüm kazanımlar hakkında bilgi sahibi olmakta ve bu kazanımların dava sürecinde elde edilmesi için gayret sarf etmektedir.

Karabağlar Tazminat Avukatı

Günümüzde işçi ve işveren arasındaki alacak problemleri had safhaya ulaştığı için Karabağlar işçi avukatına – tazminat avukatına çok fazla gereksinim olmaktadır. Bir işçi, işveren karşısında haklarını savunabilmek için Karabağlar işçi avukatına – tazminat avukatına vekalet verdiği takdirde iş mahkemelerindeki haklarını yönetme yetkisini de avukata devretmektedir. İş mahkemeleri yoğun tempoda faaliyet gösterdiği için dava sürecinin takip edilmesi kolay olmamaktadır. Mahkeme sürecindeki aşamalar ve talepler hukuki terimlerle ve kanun maddeleriyle ifade edildiği için bu tür hukuki terimlere ve kanun maddelerine aşina olmak dava sürecinin seyrinin sağlıklı takip edilebilmesi için önemlidir. Bu nedenle iş mahkemelerinde uzmanlaşmış olan Karabağlar işçi avukatı – tazminat avukatı ile birlikte çalışılması, dava sürecinin seyri hakkında sağlıklı bilgi edinilmesi açısından da önem taşımaktadır. İş hukuku mevzuatı oldukça geniş bir açılıma sahip olduğu için işçilerin işverenleri karşısında yaşamış olduğu zorluklarla gereği gibi mücadele edebilmesin de Karabağlar işçi avukatı – tazminat avukatından yardım alınması faydalıdır.

Karabağlar Miras Avukatı

Ölen kişi arkasında gayrimenkuller, maddi değeri olan mallar ve menkuller bırakmışsa, tüm bunların paylaşımının yasal mirasçılarına kanuna uygun şekilde paylaştırılması gerekir. Yasal mirasçılardan biri ya da bir kaçının, size ait miras payının paylaşımıyla ilgili girişimde bulunması halinde Karabağlar miras avukatıyla iletişime geçilerek mirasın size ait olan payı için dava açılması mümkündür. Mirasta pay bölüşümüyle ilgili davaların yanı sıra reddi miras davasının açılması içinde Karabağlar miras avukatı, danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Miras paylaşılırken özellikle köy yerlerinde kadınlara hiçbir hak tanınmamasının hukuki bir dayanağı kesinlikle yoktur. Bu tür zorunluluklarla karşılaşıldığında ya da anlaşarak miras hakkı elde edilemediğinde mirasçılar tarafından hak talep edilirse, mahkeme en hızlı şekilde sorunu olumlu sonuca ulaştırmaktadır. Karabağlar miras avukatı, miras kaynaklı yaşanan mağduriyetlerin giderilmesinde, müvekkilin haklarının en iyi şekilde savunulmasında, menkul ve gayrimenkul paylaşımının hukuka uygun şekilde yapılmasında bilgisiyle ve tecrübesiyle profesyonel olarak hukuki destek sağlamaktadır.

Karabağlar miras avukatı hisse ve borç paylaşımının gerçekleştirilmesinin yanı sıra özel olarak belirlenmiş olan haklara uygun olarak danışmanlık ve avukatlık çalışmalarını gerçekleştirilmektedir. Ölen kişi arkasında sadece menkul ve gayrimenkul bırakmaz. Mirasçılara, ölen kişiden borç kaldığı durumlara da rastlanmaktadır. Karabağlar miras avukatına ölen kişinin borcunun üstlenilmemesi için başvuru yapılması halinde avukat mirasın reddiyle ilgili gerekli evrakları hazırlayarak mahkemeye sunar. Mirasın reddedilmesi için miras bırakan kişinin ölüm haberi alındıktan sonra 90 gün içerisinde başvurunun yapılması şartı vardır.

Karabağlar miras avukatı, borcun reddine ilişkin başvuru belgesini mahkemeye ilettiği gibi reddi miras evraklarıyla müvekkilinin miras hakkındaki haklarının belirlenmesinde de aktif rol oynar. Karabağlar miras avukatı, kendisine başvuru yapıldığı takdirde hangi dava türüyle ilgili hangi adımların atılmasının gerektiğinin yanı sıra açılmış olan davanın son durumu hakkında da detaylı bilgilendirme yapmaktadır. Reddi miras için yapılacak başvuruya yönelik hukuki metnin oluşturulmasında da Karabağlar miras avukatından yardım alınabilir.

Karabağlar Arabulucu Avukat

Arabuluculuk türleri zorunlu ve isteğe bağlı arabuluculuk olmak üzere iki kısımda değerlendirilmektedir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 73/A maddesine göre tüketici mahkemelerine başvuru yapılmadan evvel arabuluculuk hizmetinin alınması zorunludur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 5/A maddesi ve Türk Ticaret Kanununun 4. maddesinde belirtilen davaların tümünde de arabuluculuk hizmeti alınması şartı bulunmaktadır.

Bazı davaların açılabilmesi için de arabuluculuk hizmetinin alınması zorunludur. Bu tür davalarda dava açılabilmesi için arabuluculuk hizmetinin alınmasını bizzat yasa zorunlu kıldığı için arabuluculuk hizmeti alınmadan dava açılması halinde dava reddedilmektedir. Örneğin tazminat davalarının birçoğu arabuluculuk hizmeti alınmasının ardından açılmaktadır.

7306 sayılı  İş Mahkemeleri Kanunun 3. maddesine göre söz konusu uyuşmazlıkların tümünde arabuluculuk hizmetinin alınması şart koşulmuştur. Yine 4857 sayılı İş Kanununun 21/5 maddesi kapsamına giren uyuşmazlıklarda da arabuluculuk şartı vardır.

Aşağıda sayılan davaların tümünde arabuluculuk hizmeti şartı aranmaktadır.

Kıdem tazminatı için açılan davalar

İşe iade için açılan davalar

Fazla çalışma ücretinin ödenmesi için açılan davalar

İhbar tazminatı için açılan davalar

Özlük hakları için açılan davalar

Her türlü ticari davalar

İşçi ve işverenin birbirlerine hakaret etmesinden kaynaklı açılan davalar

Karabağlar arabulucu avukat, zorunlu arabuluculuk hizmetlerinde taraflar arasındaki uyuşmazlıkları gidererek yapılan anlaşma sayesinde sorunun çözümüne yönelik gayret sarf etmektedir.

Dava açılması için arabuluculuk hizmeti şartı aranmayan ihtiyari yani isteğe bağlı arabuluculuk hizmeti de Karabağlar arabulucu avukat tarafından verilmektedir. Karabağlar arabulucu avukat, ihtiyari arabuluculuk hizmetinde uyuşmazlıkların giderilmesi için tarafların anlaşmasına yönelik çalışmaktadır.