1. Anasayfa
 2. İzmir Avukat
 3. Buca Avukat, Buca Boşanma Avukatı

Buca Avukat, Buca Boşanma Avukatı

buca avukat buca da ceza boşanma avukatı

Avukatlık mesleğiyle ilgili yasal düzenlemeler, avukatlık kanunu ile düzenlenmiş olsa da bu kanunda avukatlık mesleğinde branşlaşmaya yer verilmemiştir. Analitik düşünme yeteneğine sahip olan Buca avukat, Buca ilçesi başta olmak üzere İzmir’in geneline ve yakın illere hizmet vermektedir.

izmir avukat

İnsanlar, günlük yaşamları içerisinde içine düştükleri kaygılar ve sıkıntılar nedeniyle zaman zaman negatif düşüncelere kapılabilmektedir. Bu negatif düşünceler maksimum seviyeye ulaştığı zaman ise insan suç kavramının içerisine itilmektedir. İnsanlarda suç unsuru oluşturacak davranışları tetikleyen bir başka faktör ise birbirlerine karşı negatif yaklaşım sergilemelidir. İnsanların günlük yaşamları içerisinde yaşamış oldukları bütün negatif duygu ve düşünceler ise suça yönelmeleri için bir potansiyel oluşturmaktadır.

Bu tabunun her insan için geçerli olduğu elbette söylenemez. Ancak yaşam tarzları,  sosyoekonomik durumlar, sosyal hayat ve toplumun geneli incelendiği zaman insanların suç işlemeye olan eğilimi rahatlıkla fark edilmektedir. Suç unsuru aynı zamanda insanların bazı bağlayıcı sebepler nedeniyle kendi savunmalarını kendilerinin yaptığını da açıkça göstermektedir. İnsan kendi savunmasını kendisi yapınca da haklı iken haksız konuma düşebilmektedir. Böyle bir duruma düşmemek için insanlar, Buca avukattan hukuki destek talep etmelidir. Buca avukatın olaylara bakış açısı ve davalarda yaptığı savunma hayati öneme sahip olabilmektedir.

Suç ve suç unsuru oluşturan durumlar ortaya çıktığı zaman Buca avukattan hukuki destek alınarak insanın kendisini savunması davanın süreç, seyir ve sonucuna çok büyük katkılar sağlamaktadır. Buca avukat tarafından yapılan başarılı savunma sayesinde içinde bulunulan durumdan kurtulmak ve sosyal hayata geri dönmek çok kolay olabilmektedir. Bazı insanlar için mağdur sıfatıyla olsun, şüpheli sıfatıyla olsun herhangi bir mahkemede isminin geçmesi o insanı zor duruma sokabilmektedir. Bu durumu en hızlı ve profesyonel şekilde sonlandırmak için Buca avukattan hukuki destek almak yeterlidir.

Buca Boşanma Avukatı

Boşanma davalarında uzmanlaşmış olan ve profesyonel olarak müvekkillerine hizmet veren Buca boşanma avukatı – nafaka avukatı, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarında tazminat, uzaklaştırma kararı alınması gibi 6284 sayılı kanun kapsamında alınabilecek tüm tedbirler, iştirak nafakası, tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, velayet davası ve velayetin değiştirilmesi ile mal rejiminin tasfiyesi dahil olmak üzere her türlü konuda hukuki danışmanlık hizmetinin yanı sıra vekalet verilmesi durumunda avukatlık hizmeti de verir.

Buca boşanma avukatı – nafaka avukatı, boşanma hukukundaki tecrübesi ve bilgisi sayesinde müvekkilleri için en etkili sonucun alınmasını verdiği hukuki destekle sağlamaktadır. Boşanma, evlilik birlikteliğinin yasal olarak sonlandırılması anlamına gelmektedir. Bu nedenle boşanma davası açmadan önce bu alanda uzman olan Buca boşanma avukatı – nafaka avukatından hukuki destek alınarak boşanmanın koordine edilmesi oldukça önemlidir. Boşanma davasını en az zararla sonlandırmak için bu hukuk dalında uzmanlaşmış olan Buca boşanma avukatı – nafaka avukatı ile birlikte hareket edilmelidir.

Buca Nafaka Avukatı

Buca boşanma avukatı – nafaka avukatı, evlilik öncesinde ya da evliliğin sürdüğü esnada yapılan evlilik sözleşmesi ve mal ayrılığı sözleşmesinin hazırlanmasında öncelikle sözleşme imzalanmadan evvel eşleri bilgilendirdiği gibi söz konusu sözleşmelerin hazırlanmasında da müvekkillerine hukuki bilgisi ve tecrübesi sayesinde profesyonel olarak hukuki destek sağlamaktadır.

Boşanma nedenleri özel boşanma nedenleri ve genel boşanma nedenleri olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır. Çok kötü ya da onur kırıcı davranışlar, hayata kast edilmesi, zina, haysiyetsiz hayat sürülmesi, suç işlenmesi, terk etme ve akıl hastalıkları özel boşanma nedenleri arasına girmektedir. Şiddetli geçimsizlik gibi evlilik birliğinin temelden sarsılması, eşlerin aralarında anlaşarak boşanma davası açması yani anlaşmalı boşanma, boşanma davasının açıldıktan sonra davanın reddedilmesinin ardından eşlerin 3 yıllık süre zarfında yeniden bir araya gelmemesinden kaynaklı fiili ayrılık ise genel boşanma nedenleri arasına girmektedir.

Buca boşanma avukatı – nafaka avukatı, yukarıda sayılan nedenlerden kaynaklı boşanma davasını açmakta ve sonuca bağlanana kadar süreci takip etmektedir. Buca boşanma avukatı – nafaka avukatı, kendisine boşanmak için başvuru yapan müvekkillerine boşanma davası açılmadan evvel ve boşanma davası boyunca gerekli hukuki desteği vermenin yanı sıra danışmanlık hizmeti de vererek müvekkillerini süreç ile ilgili detaylı şekilde bilgilendirmektedir. Ayrıca nafaka, mal rejiminin tasfiyesi gibi tazminat işlemlerinin takibini de yapmaktadır.

Buca Ceza Avukatı

Her kesimden insanın yaşadığı Buca ilçesinde suç oranlarının ve suçlu sayılarının çok fazla olduğu söylenebilir. Suç işlendikten sonra ortaya çıkan mağduriyet sadece Buca ilçesini değil, bütün ülkeyi doğal olarak da toplumun genelini negatif olarak etkilemektedir. Ülkemiz hukuk devleti olduğu için suçu işleyen kişinin hak ettiği cezaya çarptırılması mağdur olan kişinin yanı sıra toplumu da memnun etmektedir. Suç işleyen kişinin hak ettiği cezaya çarptırılması içinde Buca ceza avukatı büyük bir toplumsal sorumluluk üstlenmektedir. Buca ceza avukatı, adaletin yerini bulmak için bilgisi ve tecrübesiyle profesyonel olarak hizmet vermektedir. Buca ceza avukatı, yaşanan olaya özel bir savunma üslubu geliştirerek farklı bir bakış açısıyla yaklaştığı için insanların haklarını savunmasında gerçek bir hukuki destek sağlamaktadır.

Sadece ülkemizde değil, dünya genelinde de insanların yaşam tarzları ve diğer insanlarla ilişkileri özellikle son senelerde suç unsuru teşkil edecek floral yapıya ulaşmıştır. Bu durum ise ceza avukatlarının yanı sıra mahkemelere de büyük sorumluluklar yüklemektedir. Ayrıca suç, suçlu ve mağdur sayılarının sürekli artması mahkemelerin iş yükünü artırdığı için insanın kendisini savunabilmesi ve başından geçen olayı tam olarak mahkemeye ifade edebilmesi oldukça zordur. Bu nedenle Buca ceza avukatından hukuki destek alınarak olayın özünün mahkemeye gösterilmesi davanın seyri açısından çok büyük önem taşımaktadır. Buca ceza avukatının olaylara bakış açısının, bilgisinin ve olayı anlatım kabiliyetinin mağduriyeti giderici bir üslup taşıması dahi hukuki destek alınması için yeterlidir. Öyle ki Buca ceza avukatı, olayları mağduriyeti yaşayan kişiden çok daha iyi bir şekilde mahkemeye aktarabilmektedir.

Buca ceza avukatı, insanları en net ve kaliteli şekilde bilgilendirdiği gibi muhtemel bir mağduriyetin yaşanmasının engellenmesi içinde hizmet vermektedir. Buca ceza avukatı tarafından davanın safahatı ayrıntılı bir şekilde takip edildiği için davaların yıllarca sürmesi engellenmektedir. Buca ceza avukatının ön plana çıkmasındaki diğer bir faktör ise suç ve suçlu kavramlarına yeni nesil bakış açısıyla yaklaşmasıdır. Başından geçen sıkıntılı durumdan kurtularak ferahlamak isteyen insanlar, Buca ceza avukatına vekalet vererek en sağlıklı tercihi yapmış olmaktadır.

Her insanın ceza anlayışı farklı olduğu için ceza kavramı kişiden kişiye değişiklik gösteren göreceli bir kavramdır. Resmi mercilerdeki düşünce yapısı da bu düşünce yapısıyla büyük benzerlik göstermektedir. Hukukta ceza suça göre verilse de suç unsurunda cezanın artmasına ya da azalmasına neden olabilecek faktörler vardır. Buca ceza avukatı, bu tür faktörlerin ortaya çıkarılmasında aktif rol üstlenmektedir. Örneğin işlenen bir cinayette insanların anlatımıyla ölen kişi haksız bulunabilecekken, Buca ceza avukatının savunmasıyla birlikte olay bambaşka bir boyuta gelebilmektedir. Bu da Buca ceza avukatının ceza davalarındaki öneminin ve etkisinin çok önemli bir ispatıdır. Durum ve olayların farklılaştırılması doğru bir yaklaşım tarzı olmasa da haksız olan kişinin yani suçlunun hak ettiği cezaya çarptırılması sadece mağdur tarafın değil, toplumunda ortak isteğidir. Bundan dolayı iyi bir ceza avukatı arayışı içerisinde olanlar, Buca ceza avukatı ile iletişime geçmektedir.

Olay ile ilgili en ince ayrıntısına kadar bilgileri toplayan ve hiçbir detayı kaçırmamaya çok dikkat eden Buca ceza avukatı, kendisinden beklenen başarının elde edilmesi için müvekkili hakkında en iyi savunmayı hazırlamaktadır. Suçlunun, mağdurun, suçun ve cezanın ortaya çıkarılması için olayın başlangıç, bitiş ve diğer detaylarının öğrenilmesi şarttır. Bunun içinde alanında uzman olan ve profesyonel olarak hizmet veren Buca ceza avukatı, en doğru savunmayı hazırlayarak olayın özünü mahkeme heyetine yansıtıp müvekkilini savunmaktadır. İnsanların yaşadıkları olayla ilgili detaylı bir şekilde bilgilendirilmesi, dava süreci hakkında fikir edinilmesi ve mağduriyetin giderilmesi açısından bugüne kadar baktığı davalardaki başarılarıyla kendisini kanıtlamış olan Buca ceza avukatından hukuki destek alınmalıdır.

Buca İcra Avukatı

Günümüzde en fazla şirketleri ilgilendiren icra hukuku, şahısları da yakından ilgilendirmektedir. Günümüzde en fazla konuşulan ve oldukça sık gündemde yer bulan hukuk dalları arasında yer alan icra hukuku, çoğu zaman kişilerin ve şirketlerin bankalara ya da diğer kurumlara borçlarından kaynaklı yaşadıkları sıkıntıları düzenlemektedir.  İcra hukuku alanında uzman olan Buca icra avukatı, müvekkili vekalet verdiği takdirde vekil olarak icra işlemleriyle ilgilendiği gibi vatandaşların icraya yönelik bütün sorunları içinde danışmanlık hizmeti vermekte ve süreç ile ilgili detaylı bilgilendirme yapmaktadır.

İcra hukukunda tanımlanmış olan icra kavramı bazı kıstaslar dikkate alındığı zaman farklıda tanımlanabilmektedir. Bu kıstaslar arasında borcun kaynağının ve alacağın kaynağının incelenmesi ön plana çıkmaktadır. İcra hukuku incelenirken ilamlı ve ilamsız olmak üzere iki farklı yöntemle incelenmektedir. Mahkeme kararına dayanarak gerçekleştirilen icra işlemleri ilamlı icra olarak kabul görmektedir. İcra işleminin herhangi bir mahkeme kararına dayandırılmadan özgür icra takibinin yapılması halinde ilamsız icra olarak kabul görür. Buca icra avukatı, bu alanda yürüttüğü çalışmalar ile vatandaşlara danışmanlık ve avukatlık hizmeti vererek icra işlemlerinde hukuki destek vermektedir.

İcra takibinin başlatılması için Buca icra avukatı aracılığıyla  mahkemeye başvuru yapılmalıdır. Buca icra avukatı, icra davalarında vatandaşlara vekillik hizmeti vermektedir. İcra davasında dava süreci icra dairesinden ödeme emrinin çıkartılmasıyla birlikte başlar. Kanun koyucu bu süreyi 7 gün olarak belirlemiştir. Yani icra takibi gönderilen kişi 7 günlük süre zarfında itiraz etmediği takdirde icra takibini kabul etmiş sayılır. İcra takibi kabul edildiği zaman ise  bu takibin kalkabilmesi için icra takibinde belirtilen borcun ödenmesi gerekir.

Buca Acil Avukat

Birçok insan acil dilekçe yazımına gereksinim duyabilmektedir. Hukuk, bazı başvurular ve işlemler için kesin süreler, hak düşürücü süreler ve zamanaşımı süreleri belirlediği için hak kaybı yaşanabileceğinden hukuki başvurunun belirtilen süre içerisinde yapılması hayati önem taşımaktadır.  Mesela bir dava açıldığı zaman davaya cevap dilekçesi 2 hafta içerisinde yazılarak mahkemeye sunulmalıdır. Ayrıca bir dava için mahkemeye sunulacak delillerin en geç ilk duruşmaya kadar mahkemeye sunulması zorunludur. Bu tür işlemlerin belirtilen süre zarfında yapılmaması çok ciddi hak kayıplarına neden olabilmektedir. Buca acil avukat, bu tür acil dilekçe yazımlarında vatandaşlara yardımcı olmaktadır.

Kanunda şikayet süresi şikayetten kaynaklı suçlar için 6 ay olarak belirlenmiştir. Şikayete bağlı olmayan ve re’sen soruşturulan suçlarda da kanun herhangi bir şikayet ya da ihbar süresi belirtmemiştir. Her ne kadar hukuki durum bu olsa da bazı olaylarda ihbar ve şikayetlerin suçun işlenmesinin hemen ardından hiç vakit kaybetmeden yapılması zorunludur. Mesela cinsel bir suç işlendiği zaman biyolojik delillerin hemen tespit edilebilmesi için mağdurun en hızlı şekilde adli muayeneye sevk edilmesi hayati önem taşır. Yine bir suç güvenlik kameralarına yansıdığı zaman suç delilinin kaybolmaması bakımından güvenlik kamerasındaki görüntüler silinmeden en hızlı şekilde bu görüntülerin alınması için ihbar ve şikayet vakit kaybetmeden yapılmalıdır. Ayrıca mala karşı işlenmiş olan hırsızlık, gasp, dolandırıcılık ve bilişim suçundan kaynaklı para ve maddi değeri olan eşyalarda harcama yapılmadan paranın ya da  malın geri alınabilmesi için şikayetin vakit kaybetmeden yapılması oldukça önemlidir. Buca acil avukat, bu türden savcılık soruşturmalarında, ifade ve sorgu işlemlerinde acil dilekçe yazılmasının yanı sıra ihbar ve şikayet başvurularını da gece geç saatlerde de olsa yapmaktadır.

Buca Arsa Avukatı

Bilgisi ve deneyimiyle arsa için açılan davalarda müvekkillerine profesyonel hukuki destek veren Buca arsa avukatı, kendisine vekalet veren müvekkillerinin arsa için açılan davalarında mahkemeye sunulması gereken dava dilekçesini hazırladığı gibi müvekkilinin dava sonucunda hak kayıplarına uğramaması için bütün hukuki işlemlerde üstlendiği tüm görevleri fazlasıyla yerine getirmektedir.

Buca arsa avukatı, arsa ve tarla ile ilgili yaşanan hukuki uyuşmazlıklarda dava yoluna giderek hukuki uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması için aktif rol üstlenmektedir. Gayrimenkul hukuku kapsamında yer alan tapuya dair işlemler medeni kanundaki eşya hukukuyla ilgilidir. Her avukatın arsa gibi gayrimenkul davalarına bakma yetkisi olsa da Buca arsa avukatı, gayrimenkul davalarından olan arsa davalarında müvekkillerine özel hizmet vermek için arsa gibi gayrimenkul davalarına daha fazla yoğunlaşmaktadır. Bu sayede Buca ceza avukatı, müvekkillerinin gayrimenkul hukukundan kaynaklı yaşamış olduğu uyuşmazlıklara daha yaratıcı çözümler üretebildiği gibi hızlı sonuç elde edebilmektedir.

Emlak veya gayrimenkul hukukunda en fazla açılan davalar arasında tapu tescil ve tapu iptal davaları yer aldığı gibi izale-i şüyu yani ortaklığın giderilmesi, bedel artırım davaları, kamulaştırma davaları, ön alım davaları, geçit hakkı davaları ve ecrimisil davaları da en sık rastlanan dava türlerindendir. Arsa ve tapudan kaynaklı davalardan olan tapu iptal ve tescil davalarının nedenleri ise şöyle sıralanabilir;

 • Mirastan mal kaçırılması yani muris muvazaası dolayısıyla tapu iptal davasının açılması
 • Tapulu taşınmaz mallarda olağanüstü zaman aşımından kaynaklı tapu iptal davasının açılması
 • Ortaklığın giderilmesi yani izale-i şüyu kaynaklı tapu iptal davasının açılması
 • Taraf muvazaası kaynaklı tapu iptal davasının açılması
 • Tapusuz taşınmaz mallarda olağanüstü zaman aşımından kaynaklı tapu iptal davasının açılması
 • Vekalet görevinin kötüye kullanılmasından kaynaklı tapu iptal davasının açılması
 • Taşkın inşaattan kaynaklı tapu iptal davasının açılması
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesinden kaynaklı tapu iptal davasının açılması
 • İnanç sözleşmesinden kaynaklı tapu iptal davasının açılması
 • Hesap hatasından kaynaklı tapu iptal davasının açılması
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinden kaynaklı tapu iptal davasının açılması
 • Aile konutu olmasından dolayı tapu iptal davasının açılması

Hukuk sisteminde arsa davalarıyla ilgilenen avukatların görev alabildiği davalar, tapu kayıtlarında taşınmazın mülkiyet hakkının bulunduğu kişinin aleyhine açılır. Ancak tapuda ismi kayıtlı şahıs vefat ettiği takdirde tapu iptal ve tescil davasının vefat eden şahsın yasal mirasçılarına karşı açılması zorunludur.

Tapu iptal ve tescil davasının açılmasıyla birlikte tapu kayıtlarında herhangi bir üçüncü kişinin, ayni hakkının ortadan kaldırılması isteniyorsa, tapu kaydında ismi geçen hak sahibine ayrı dava açılmalıdır. Buca arsa avukatı aracılığıyla dava konusu taşınmaz mülkün bulunduğu yerdeki yetkili mahkemeye dava dilekçesi verilerek dava açılabilir. Arsa nedeniyle açılan davalara Asliye Hukuk Mahkemeleri bakmaktadır.

buca avukat
buca avukat

Buca Kira Avukatı

Kira bedellerinin artırılması için kira tespit davası, kiranın ödenmemesinden kaynaklı kiracının tahliye davası, ihtiyaçtan kaynaklı kiracının tahliye davası Buca kira avukatının baktığı kira davaları arasında yer almakla birlikte kira sözleşmesinin hazırlanması ve tahliye taahhüdünün hazırlanması konularında da vatandaşlara yardımcı olmaktadır. Buca kira avukatı, mülk sahibi tarafından kiraya verilen iş yeri ya da konutun tahliyesi ya da iş yeri ya da konutun yeniden inşasından dolayı kiracının tahliyesi durumlarında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda da danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Buca kira avukatı, kira hukukunda yeterli bilgiye ve donanıma sahip olmakla birlikte bugüne kadar bakmış olduğu kira davalarında edinmiş olduğu tecrübeyle müvekkilleri için en etkili sonucu almada hukuki destek verir.

Kira sözleşmesi, kiralayana kullanma ve yararlanma hakkı vermekle birlikte iki taraflı borç yükleyen bir sözleşme türüdür. Kira sözleşmesi günümüzde en sık hazırlanan sözleşmeler arasında yer almakla birlikte birçok hukuki probleminde kaynağıdır. Günümüzde en yaygın kira sözleşmeleri arasında konut ve çatılı işyeri kira sözleşmeleri yer alsa da filo kiralaması, finansal kiralama, ürün hasılat kirası gibi daha çok sayıda kira sözleşmesi vardır.

Kira sözleşmeleri hazırlanırken herhangi bir şekil şartı aranmadan yazılı ya da sözlü olarak hazırlanabilmektedir. Ancak muhtemel hukuki uyuşmazlıkların ortaya çıkması göz önünde bulundurularak kira sözleşmesinin hem varlığının , hem de şartların daha kolay ispatlanması için yazılı olarak hazırlanması Buca kira avukatı tarafından özellikle tavsiye edilmektedir. Yine kira sözleşmesi imzalanırken imzaların noter huzurunda atılması ve sözleşmeye atılan imzaların noter tarafından tasdiki hukuki uyuşmazlık yaşandığı takdirde imzaların inkarının önüne geçmek için en sağlıklı yoldur.

Kira bedelinin ödenmemesi, kiraya verenin konut ya da iş yeri gereksiniminin doğması, kiralıyandan yazılı tahliye taahhütnamesi alınması, kira akdinde 10 senenin dolması, taşınmaz mülkün yeniden inşa edilmesi ve haklı sebeplere dayanılarak kiracıya 2 defa ihtar yapılması, kiracının tahliye edilme nedenleri arasında yer aldığından Buca kira avukatına başvurularak kiracının tahliye edilmesi talebinde bulunabilir.

Buca Tapu Avukatı

Taşınmaz denilen mallar üzerinde herhangi bir ihtilaf olması halinde Buca tapu avukatı devreye girerek Her iki tarafın da makul bir anlaşma üzerinde uzlaşması için çalışmaktadır. Taşınmaz mülk üzerinde yaşanan anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması zorsa veya çözüme kavuşturulmak istenmiyorsa Buca tapu avukatı, taşınmaz mülk ile ilgili davaya en iyi şekilde hazırlanarak en etkili sonucu elde etmeye gayret etmektedir.

Bu türden gayrimenkul davalarına müdahil olan kişi sayısı oldukça fazla olduğundan dolayı bu tür davaların çözüme kavuşturulabilmesi çok zordur. Bu nedenle bu tür gayrimenkul davalarına daha önce çok girdiği için yeterli deneyime sahip olan ve bu tür davalara yönelik bütün detaylara hakim olan Buca tapu avukatıyla birlikte çalışılması çok ciddi avantajlar sağlamaktadır. Buca tapu avukatı, dava dosyasında yer alan muhatapların hepsiyle ayrı ayrı görüşerek olayı detaylandırmakta ve davaya en iyi şekilde hazırlandıktan sonra davanın müvekkili lehine sonuçlanması için dava boyunca çalışmaktadır.

Gayrimenkul davalarında dava dosyaları genellikle oldukça detaylı olduğu için Buca tapu avukatı, oldukça farklı pozisyondaki kişilere danışmanlık ya da avukatlık hizmeti vermektedir. Gayrimenkul anlaşmazlıklarından kaynaklı problemler kapsamında işin belirlenmemesi,  zamanında bitirilememesi ve olayın anlatılandan farklı şekilde olması nedeniyle davalar açılabilirken, ödeme yapılmaması veya ödeme zamanının gecikmesi gibi durumlarda dava konusu olabilmektedir.

Buca tapu avukatı genellikle gayrimenkul yatırımcılarına, mülk sahiplerine, mimarlara, müteahhitlere, finansörlere ve inşaat firmalarına danışmanlık ve avukatlık hizmeti verir. Yine çeşitli alanlarda ve konularda hizmet vermekte olan başka şahıslara da danışmanlık ve avukatlık hizmeti Buca tapu avukatı tarafından verilmektedir.

Buca İşçi Avukatı

Çalışan ve işveren sayısının artması Buca  işçi avukatı – tazminat avukatına olan gereksinimi daha da artırmaktadır. İşçi veya işverenin hukuki desteğe gereksinimi olduğu zaman dava sürecinin lehine sonuçlanması için en iyi Buca işçi avukatı – tazminat avukatı ile birlikte çalışılmak istenmektedir. İş hukuku alanında uzmanlaşmış olan Buca işçi avukatı – tazminat avukatı, çalışanlara ve işverenlere iş referanslarında, uyarılarda ya da işten çıkarmalarda tavsiyelerde bulunduğu gibi kendisine vekalet verildiği takdirde avukatlık hizmeti vererek haklarını da en iyi şekilde savunmaktadır. İş hukuku alanında baktığı davalarla gerekli deneyime sahip olan Buca işçi avukatı – tazminat avukatı, nitelikli iş avukatı arayanların tek adresidir. İş hukuku alanında uzman olan Buca işçi avukatı – tazminat avukatı, işverenler için sözleşme hazırlamakta, işçilerin işten çıkarılması durumunda koruma davaları açarak işçilerin hakkını savunmakta ve bu tür davalarda uzmanlaştığı için danışmanlık dahil her türlü hukuki desteği taraflara vermektedir.

Buca Tazminat Avukatı

İş hukuku alanında hangi konuda Buca işçi avukatı – tazminat avukatından hukuki destek alınacağının bilinmesi çok önemlidir. İşverenler ya da işçiler, sorun yaşadıkları durumu detaylı olarak bilmelidir. Buca işçi avukatı – tazminat avukatı, işçi ve işverenlere gerekli bilgilendirmeleri yapmakta ve dava ile nelerin hedeflendiği hakkında detaylı bilgi vermektedir. Buca işçi avukatı – tazminat avukatı tarafından işveren ve işçilere aşağıdaki tavsiyeler verilmektedir.

İşverene Tavsiyeler: İşverenler, konumları gereği günlük işlerinde daha güçlüdür. İşveren, iş yasasını feshetmeye çalıştığı zaman ya da kıdem tazminatı ile bir fesih sözleşmesi imzaladığı zaman mutlaka Buca işçi avukatı – tazminat avukatından yasal tavsiyeler almalıdır. Ülkemizde iş mahkemelerinin, çalışanlar lehine karar verme eğiliminde olduğuna yönelik yanlış bir algı vardır. Oysa prosedürdeki en ufak bir hata dahi fesih ya da fesih sözleşmesinin savunmasız hale gelebilmesi için yeterli olabilmektedir.

Çalışanlara Tavsiyeler: Bir çalışanın, büyük bir işverene karşı tek başına rekabet etmesi imkansız olduğu için iş hukuku ile ilgili Buca işçi avukatı – tazminat avukatından hukuki tavsiyeler alması gerekir. Şirkette kötü davranışlara maruz kalma, işten çıkarılma, iş sözleşmesinin yorumlanmasında karşılaşılan zorluklar ya da tatil yeri ile ilgili görünüşte imkansız bir anlaşmanın yapılması gibi mağduriyetler de iş hukuku alanında uzman olan Buca işçi avukatı – tazminat avukatı işçilerin haklarını elde etmesi için mücadele etmektedir. Personel ve çalışma konseyleri,  mahkeme işlemleri ya da tahkim kurulunda temsil gibi bazı durumlarda iş hukuku ile ilgili hukuki tavsiyelere gereksinim duyabilmektedir.  Çalışan haklarının işverene karşı en iyi şekilde savunulabilmesi için toplu iş hukukunda, özellikle de iş anayasası hukukunda uzman olan Buca işçi avukatı – tazminat avukatı ile birlikte hareket edilmesi gerekir.

Buca işçi avukatı – tazminat avukatının, çalışanları ve işverenleri temsil etmesinde bir çelişki aranması son derece yanlıştır. Çünkü bu durum,  avukatın karşı tarafın bakış açısını ve eylem alanını daha iyi bilmesine yardımcı olacağından müvekkil açısından ciddi avantajları beraberinde getirebilir.  Ayrıca mahkeme dışındaki çözüm girişimlerinde daha sağlam temelleri olduğunun ve daha iyi bir müzakere pozisyonunda olduğunun da göstergesidir.

Buca Miras Avukatı

Miras davasının en iyi şekilde yürütülerek lehe sonuçlanması için gerekli şartnameleri uyguladığı gibi miras hukukunda gerekli tecrübeye sahip olan Buca miras avukatı ile birlikte çalışılmalıdır.  Buca miras miras avukatı, müvekkili adına gerekli hukuki işlemleri yürüttüğü gibi dava sürecindeki prosedürleri yerine getirerek davayı en hızlı şekilde sonuçlandırılmaktadır. Buca miras avukatı, verasetin alınması içinde müvekkiline hizmet vermenin yanı sıra vasiyetnamenin düzenlenmesi ve iptal edilmesinde de gerekli şartların yerine getirilmesinde yardımcı olmaktadır. Mirastan feragat edilmek istendiği takdirde  işlemlerin başlaması için Buca miras avukatı ile görüşülmesi yeterlidir.  Miras hukuku kapsamında yer alan  ölünceye kadar bakma sözleşmesi içinde Buca miras avukatından danışmanlık ve avukatlık hizmeti alınabilir. Buca miras avukatı, tenki davaları, mirasçılık belgesi ve mirasın reddedilmesi için açılan davalarda da müvekkillerine danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Türk hukuk sistemine göre miras ile ilgili dava açmak için avukat tutulmasına gerek yoktur. Miras davaları avukatsız olarak yürütülebilse de miras hukuku ile ilgili yeterli bilgiye sahip olunmaması, hukuki terimlerin bilinmemesi ve teknik açıdan yetersiz kalınması davanın aleyhe sonuçlanmasına neden olabilmektedir. Miras hukukunda uzmanlaşmış olan Buca miras avukatından hukuki destek alınarak davanın açılması ve yürütülmesi davanın olumlu sonuçlanması açısından oldukça önemlidir.

Buca Arabulucu Avukat

Günümüzde birçok konuda anlaşmazlığa düşen insanlar arasında uzlaşma sağlamaya çalışan Buca arabulucu avukat, uzmanlığı ve deneyimiyle kendisine başvuran kişilere yardımcı olmaktadır. Uzlaşmazlık yaşayan taraflar arasında bir nevi hakem görevi gören Buca arabulucu avukat, bazı davalar açılmadan evvel zorunlu hale gelen arabuluculukta aşağıdaki hizmetleri vermektedir.

Taraflardan bir ya da her iki tarafta, arabuluculuk hizmeti alabilmek için Buca arabulucu avukata başvurur. Taraflar arabuluculuk toplantılarına bizzat kendileri katılabileceği gibi yasal vekilleri aracılığıyla da katılabilmektedirler.

Arabuluculuk toplantılarının ikinci aşamasında ise taraflar yaşadıkları anlaşmazlıkları ifade ederler. Yine yasal vekilleri tarafından konu ile ilgili görüşleri bildirilir. Arabuluculuk toplantısı avukatın kendi ofisinde yapılabileceği gibi arabulucu ofislerinde de yapılabilmektedir.

Arabuluculuk toplantısında hakem görevi gören Buca arabulucu avukat, tarafların yaşadığı sorunu anlamaya çalışır. Ayrıca anlaşmazlığa neden olan temel sorunların neler olduğu belirlenir.

Arabuluculuk toplantılarının üçüncü aşamasında anlaşmazlığa neden olan sorunun çözüme kavuşturulması için tarafların konu ile ilgili istek ve görüşleri dinlenmektedir. Üçüncü aşama için taraflar arasında bir tür pazarlık aşaması da denilebilir. Üçüncü aşamada Buca arabulucu avukat, tarafların üzerinde anlaşabileceği seçenekleri net bir şekilde ifade ederek uzlaşma sağlanması için önemli bir rol üstlenmektedir.

Arabuluculuk toplantılarının son aşamasında da Buca arabulucu avukat tarafından soruna yönelik çözüm masaya yatırılmaktadır. Bu aşamada taraflar kendi aralarında anlaşarak anlaşmazlığa neden olan sorunu dava sürecine gerek kalmadan kendi aralarında tatlıya bağlayabilecekleri gibi taraflar aralarında anlaşamayarak dava sürecini de başlatabilirler. Her iki durumda da arabuluculuk toplantılarında görüşülen konuların detayları kayıt altına alınmaktadır. Kayıt altına alınan bu detaylar kanuni olduğu için gerektiği takdirde mahkemeye sunulmaktadır. Taraflar arasında uzlaşma sağlandığı takdirde yazılı bir anlaşma imzalanarak arabuluculuk toplantıları sonlandırılır.

Kategori : İzmir Avukat
Etiketler :