Bergama Avukat

bergama avukat

Hukuki işleri düzenlemeyi, hukuki mesele ve anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmayı ve hukuk kurallarını uygulamayı kendisine amaç edinen Bergama avukat, hukuki bilgi ve tecrübelerini müvekkillerinin savunmasında en iyi şekilde kullanarak adalet sisteminin işlemesine yardımcı olmaktadır.

Hukuk sistemimiz, insanlar hukuki bir problem yaşadıkları zaman bazı dava türleri hariç mahkemelerde avukatla temsil edilmesini zorunlu kılmadığı için herkesin şahsi olarak kendisini mahkeme önünde temsil etme hakkı vardır. Bundan dolayı da adli ve idari mahkemeler görülürken avukat tutmaya gerek yoktur.

Ancak bir kişinin kendisini mahkeme önünde en iyi şekilde savunabilmesi için kanunları, tüzükleri, yönetmelikleri, içtihatları, mahkemenin uygulamalarını ve mevzuatı uzmanlık seviyesinde bilmesinin yanı sıra tecrübede oldukça önemlidir. Aksi takdirde hak kaybına uğrama riski oldukça yüksektir. Bu riski en asgari seviyeye, hatta sıfıra indirmek için hukuki konularda yeterli bilgiye ve tecrübeye sahip olan Bergama avukat ile birlikte çalışılması en mantıklı tercih olacaktır.

Bergama avukatın hukuki bilgisine ve tecrübesine gereksinim duyulduğu zaman Bergama avukat müvekkillerine gereksinimleri olan hukuki desteği vererek dava süreci boyunca onlara yardımcı olmaktadır. Bergama avukat, uzun süren dava süreçlerini davayı sürekli takip ederek kısalttığı gibi dava sürecinde gereksinim duyulan bilgi ve belgeleri hazırlayarak davanın seyrinin değişmesinde kilit rol oynamaktadır.

Davanın tarafları özellikle karmaşık davaların uzun ve zorlu bir süreç sonunda sona ereceğinin farkında olurlarsa, dava ile ilgili gerekli hukuki bilgiye ve tecrübeye sahip olan ve kendisini dava sürecinde en iyi şekilde savunacak Bergama avukattan hukuki destek talep edeceklerdir.

Bergama avukat ile müvekkili arasındaki ilişki kesinlikle ast-üst ilişkisi değildir. Bergama avukat, müvekkili ile dayanışma içerisine girerek onun haklarını en iyi şekilde savunmayı kendisine ilke edinmiştir. Ayrıca bağımsız ve serbest bir meslek icra eden Bergama avukat, avukatlık mesleğini icra ederken mesleğinin gerektirdiği etik kuralların dışına kesinlikle çıkmaz.

Bergama Boşanma Avukatı

Eşler arasında süren evliliğin Aile Hukuku kapsamında yer alan kanunlar gereğince sona erdirilmesi işlemlerinin tümüne boşanma davası denilmektedir. Eşlerden birinin boşanma davası açabilmesi ve bu dava sürecinin sonuçlanabilmesi için kanunda belirtilen sebeplerin var olması gerektiği gibi davayla ilgili belirlenen usullere göre çalışma yapılması şarttır. Bergama boşanma avukatı – nafaka avukatı ise eşlerden biri tarafından açılan boşanma davalarında müvekkilini dava süresi boyunca aktif olarak temsil ederek onun hak kaybına uğramasını engellemeye çalışmaktadır.

izmir boşanma avukatı

Bergama Nafaka Avukatı

Boşanma davaları kendi içerisinde birçok alanı barındırdığı için Bergama boşanma avukatı – nafaka avukatı, boşanma davalarının yanı sıra boşanmaya bağlı olarak görülen davalarda da müvekkiline gerekli hukuki desteği vermektedir. Boşanmaya bağlı olarak görülen davalar arasında en bilinenleri ise nafaka, tazminat, mal rejimi ve velayet davalarıdır. Bunların yanı sıra Bergama boşanma avukatı – nafaka avukatı, Aile Hukuku kapsamında yer alan aile ve aileyi oluşturan bireylere yönelik açılmış olan bütün davalara da bakmaktadır. Ayrıca Bergama boşanma avukatı – nafaka avukatı, Evlilik Birliğinin Korunması davaları ile Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin engellenmesi davalarında da uzmanlaşarak müvekkillerine profesyonel olarak hukuki destek sağlamaktadır.

Boşanma davalarının anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere iki farklı türü vardır. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar kendi aralarında hazırladıkları boşanma protokolünün her bir maddesi üzerinde anlaştıktan sonra mahkemeye başvurarak tek celsede boşanırlar. Ancak tarafların tek bir maddede dahi anlaşamaması halinde anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönüşmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında eşler boşanma protokolünü hazırlarken hak kaybına uğramamak için Bergama boşanma avukatı – nafaka avukatı ile birlikte protokolü hazırlamalıdır.

Eşlerden biri ya da her ikisi boşanmaya karar vermişse, boşanma davasının türü fark etmeksizin Bergama boşanma avukatı – nafaka avukatı ile birlikte çalışılması ciddi avantajlar sağlamaktadır. Ayrıca boşanma davalarında süreç boyunca tarafların psikolojisi oldukça hassaslaşmakta ve bunun bir sonucu olarak taraflar gereğinden çok daha fazla duygusallaşmaktadır. Bu nedenle de mantıklı düşünemeyen taraflar, boşanmanın ardından tüm yaşamlarını garanti altına almak için Bergama boşanma avukatı – nafaka avukatından hukuki destek almayı ihmal etmemelidir. Bergama boşanma avukatı – nafaka avukatı, müvekkilinin yerine bütün detaylara en ince ayrıntısına kadar dikkat etmekte ve dava süresince müvekkilinin hakkını savunmak için mücadele etmektedir.

Bergama Ceza Avukatı

Suç veya suç unsurunun savunmasında Bergama ceza avukatından hukuki destek alınması dava süreci boyunca davanın seyri ve sonucu bakımından büyük önem taşımaktadır. Bergama ceza avukatının dava sürecinde yapacağı başarılı savunma sayesinde içinde bulunulan olumsuz durumdan bir an evvel kurtulmak ve gündelik yaşama geri dönmek mümkündür. Bazı kişiler açısından şüpheli ya da mağdur sıfatıyla mahkemede adının geçmesi zor durumda kalmalarına sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle bu tür bir duruma en hızlı ve profesyonel şekilde son vermek için Bergama ceza avukatından hukuki destek talep edilmesi yeterlidir.

Müvekkilinin davasını yakından takip ederek dava süresi boyunca müvekkilini etkin bir şekilde savunan Bergama ceza avukatı, müvekkilinin hak kaybına uğramaması için dava dosyasındaki en ufak ayrıntıyı dahi gözden kaçırmamaktadır. Kabahat, ceza ve infazları düzenleyen ceza hukuku alanındaki hukuki bilgisi ve tecrübesiyle bu alanda uzmanlaşmış olan Bergama ceza avukatı, müvekkillerinin ceza dava dosyalarında yürüttüğü çok hassas ve titiz bir çalışmayla onların özgürlüğünün ve sicillerinin zarar görmemesi için büyük bir gayret sarf etmektedir.

Şunu unutmamak gerekir ki toplumdaki herkes hata yapabileceği için potansiyel birer şüpheli ve aynı zamanda potansiyel birer mağdurdur. Toplumdaki bireylerin yapmış olduğu hatalara, bu hatalara verilmesi gereken cezalara ve bu cezaların nasıl uygulanması gerektiğine ise ceza hukukuyla bir takım kurallar getirilmiştir. Bundan dolayı şüpheli ya da mağdur tarafın mahkemede kendisini en iyi şekilde savunması ve hak kaybına uğramaması için bu kurallara tamamen hakim olan Bergama Ceza avukatından hukuki destek alması kaçınılmazdır.

Bergama ceza avukatının en sık baktığı ceza dava dosyaları ise şöyle sıralanabilir;

 • Kişiyi intihara yönlendirme
 • Taksirle ölüme sebebiyet verme
 • Göçmen kaçakçılığı
 • Ağır yaralama
 • Kasten yaralama
 • Kasten yaralama eyleminin ihmali bir davranış nedeniyle gerçekleşmesi
 • Organ ya da doku ticareti yapılması sonucunda işlenen suçlar
 • İnsan üzerinde deney yapılması
 • Bir kişiye eziyet edilmesi
 • Cinsel taciz eylemleri
 • Kısırlaştırma
 • Çocuk düşürtme ve çocuk düşürme
 • Tehdit etme
 • Cebir
 • Şantaj uygulanması
 • Konut dokunulmazlığının ihlal edilmesi
 • Kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması
 • Kişilerin huzur ve sükûnunu bozmaya yönelik eylemler
 • Haberleşmenin engellenmesine neden olan eylemler
 • Haberleşmenin gizliliğinin ihlal edilmesi
 • Hakaret etmek
 • Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi
 • Kişiler arasında gerçekleşen konuşmaları dinlemek ve kayda almak
 • Hırsızlık
 • Verileri hukuka aykırı şekilde başkalarına vermek ya da ele geçirmek
 • Güvenin kötüye kullanılması
 • Mala zarar verilmesi
 • Hakkı olmayan yere tecavüz edilmesi
 • Dolandırıcılık
 • Bedelsiz senedin kullanılması
 • Trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması
 • Genel güvenliği kasıtlı olarak tehlikeye sokmak
 • Çevreyi kasıtlı olarak kirletmek
 • Kullanmak için uyuşturucu ve uyuşturucu madde satın alınması, kabul edilmesi, bulundurulması, uyuşturucu ya da uyuşturucu madde kullanılması
 • Uyuşturucu ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmaya yönelik eylemler
 • Mühür bozmak
 • Mühürde sahtecilik
 • Özel veya resmi evrakta sahtecilik
 • Suçun ve suçlunun övülmesi
 • Hayasızca hareket edilmesi
 • Fuhuş ve fuhuşa teşvik etmek
 • Müstehcenlik
 • Açığa atılan imzanın kötüye kullanımı
 • Kumar oynatılması için yer ve imkan temin edilmesi
 • Halkın kin ve düşmanlığa teşvik edilmesi ya da aşağılanması
 • Edimin ifasına fesat karıştırılması
 • İhaleye fesat karıştırılması
 • Sistemin engellenmesi, bozulması, verilerin yok edilmesi ya da değiştirilmesi
 • Bilişim sistemine girilmesi
 • Görevi yaptırmamak için direnmek
 • İftira atmak
 • Cumhurbaşkanına yönelik hakaret etmek
 • Görevi kötüye kullanmak
 • Suç uydurmak
 • Suç üstlenmek
 • Suçu yetkili mercilere bildirmemek
 • Yalan tanıklık etmek

Bergama İcra Avukatı

İcra hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıklar yaşandığı zaman bu uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması için genel mahkemelerde dava açılabileceği gibi icra hukuku mahkemelerinde de açılması gereken dava türleri de vardır. İcra hukukuyla ilgili bazı davalar ise şöyledir;

 • Menfi tespit davaları
 • İcra takibine itirazın iptal edilmesi ve kaldırılması için açılan davalar
 • İhalenin fesih edilmesi için açılan davalar
 • Rehinin paraya çevrilmesi için açılan davalar
 • Kiranın ödenmemesinden dolayı icra takibinin başlatılması ve kiracının tahliye edilmesi için açılan davalar
 • Kişilerde bulunan mallara karşı açılan istihkak davası
 • Memur muamelesini şikayet etmek için açılan davalar
 • İcra tehdidi bulunmayan borcun ödenmesinden dolayı borcun geri alınmasına yönelik açılacak istirdat davaları
 • Alacağın güvence altına alınmasına yönelik açılan ihtiyati haciz davaları

İcra ve iflas hukukunu ilgilendiren alacaklar ile ilgili davalarda borçlu ya da alacaklı taraf olunması halinde icra hukukuyla ilgili usul ve esasa tamamen hakim olan Bergama icra avukatı, uzman icra avukatı olarak müvekkillerinin hak ihlaline uğramasını engellediği gibi sürecin hızlı ve etkili bir şekilde tamamlanması için gerekli hukuki desteği vermektedir.

Alacağını borçlu taraftan tahsil edemeyen alacaklının alacağını cebri icra yoluyla tahsil etmesi için gerekli işlemleri yürüten Bergama icra avukatı, icra ve iflas hukukuna dair işlemlerin yürütülmesinde üstlendiği görevle alacaklı tarafın hakkını sonuna kadar savunmaktadır. Alacaklı taraf, alacaklı ve haklı olmasının yaşadığı mağduriyeti gidermeye yetmeyeceğinin bilincinde olarak hareket etmeli ve Bergama icra avukatıyla birlikte işlemleri yürütmelidir. Ayrıca icra takibinde süreler ve işlemler teknik bilgiler içerdiği için Bergama icra avukatıyla birlikte çalışılması sürecin olumlu seyretmesi ve kanunun belirlediği sürelerin kaçırılmasından kaynaklı hak kaybı yaşanmaması açısından büyük önem taşımaktadır.

Bergama icra avukatı, borçlu tarafın vekili olması halinde borçlu olmadığı halde borçlu gözüken tarafın borcu olmayan parayı ödemesini engellemek için gerektiği takdirde dava açarak borçlu gözüken tarafın borçlu olmadığının ispatını talep etmektedir.

Alacaklı olduğunu iddia eden taraf, borçlu olduğunu beyan ettiği gerçek ya da tüzel kişiden alacağını tahsil edebilmek için icra dairesine başvuru yaparak devletin yardımını talep eder. Alacaklı tarafın borçlu taraftan alacağını tahsil etmesi icra ve iflas hukukunun konusunu oluşturur. İcra işlemlerinin takip edilmesi, icra ve harç giderleri ile tebligat işlemleri icra hukukunun teknik bilgi gerektiren konuları olduğundan ve hak düşürücü sürelerden kaynaklı mağduriyet yaşamamak için Bergama icra avukatı ile birlikte çalışılması gerekir. Sürecin Bergama icra avukatı tarafından takip edilmesi yaşanması oldukça kuvvetli hak kayıplarının yaşanmasını engellemek için oldukça önemlidir.

Bergama Acil Avukat

Usul kanunları kapsamında belirli bir süreye bağlanan hukuki işlemlerde hak kaybı yaşamamak için Bergama acil avukattan 7/24 hukuki destek talep edilebilir. Ayrıca Bergama acil avukat, acil hukuki dilekçe yazımında da vatandaşlara hizmet vererek hukuki işlemlerin zamanında yapılmasına yardımcı olduğu için kanunlarda belirtilen zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerden kaynaklı elde edilmesi gerekli hakkın kaybedilmesinin ya da kullanılmasının imkansız hale gelmesinin de önüne geçmektedir. Mesela ceza davaları için itiraz süresini kanun 7 gün olarak belirlemiştir. Bir dava açıldığı zaman ise davaya dilekçeyle cevap verme süresini kanun iki hafta olarak belirlemiştir. Bu sürelerin geçirilmesi halinde hak kaybı yaşanması ihtimali kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu sürelerin geçirilmeden hukuki işlemlerin tamamlanması için Bergama acil avukattan hukuki destek talep edilmesi en sağlıklı tercihtir. Ayrıca kişiler yoğunluktan ya da unutma gibi sebeplerden dolayı hukuki işlemleri son ana kadar yapamadığı zamanda hak kaybı yaşamamak için Bergama acil avukatın hukuki desteğine gereksinim duymaktadır.

Hak düşmesine neden olabilecek süreli ya da zamanaşımı gibi hukuki işlemlerde 7/24  acil avukat desteğine ihtiyaç duyulduğu zaman dava açılması, davaya yanıt verilmesi, istinaf ve temyiz başvurusunun yapılması ve diğer tüm hukuki danışmanlık gerektiren işlemler dahil Bergama acil avukattan hukuki destek alınabilir.

Bir suçun işlendiği iddia edilerek başlatılan soruşturmalarda şüpheli veya mağdur tarafından verilen ilk ifadelerin önemi oldukça büyüktür. Bergama acil avukat, ifadeye çağrılan şüpheli ya da mağdur tarafa gerekli hukuki desteği vermek için bizzat polis merkezine ya da jandarma karakoluna giderek danışmanlık hizmeti verdiği gibi bizzat gidemediği durumlarda da olayın ayrıntılarını telefonla dinledikten sonra hukuki danışmanlık hizmeti vererek gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır.

Şüphelinin tutuklanmasını gerektirecek kadar ciddi suçlarda ise polis ya da jandarmaya verilen ifadenin yanı sıra nöbetçi savcıda şüphelinin mevcutlu şekilde adliyeye sevkini talep ederek şüphelinin ifadesini bizzat alabilmektedir. Adliyeye mevcutlu olarak sevk edilen şüpheli savcıya verdiği ifadenin ardından adli kontrol ya da tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilebilmektedir. Bu tür ifade ve sorgu işlemleri ile savcılık soruşturmalarında şüphelinin kendisini en iyi şekilde savunması için Bergama acil avukattan hukuki destek alınmalıdır.

Bergama Arsa Avukatı

Bir taşınmazdaki bağımsız bölümlerin arsa üzerine tahsis edilmiş olan ortak mülkiyet payına arsa payı denilmektedir. Ana taşınmazdaki taşınmazların her bir bağımsız bölümünde mülkiyet hakkı bulunan kişi, ana taşınmaz üzerine inşa edilen arsada pay sahibi olmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise arsa payları bağımsız bölümlerdeki malikler üzerine değil de bizzat bağımsız bölümlerin üzerine tahsis edilmektedir. Bu nedenle bağımsız bölümün mülkiyeti el değiştirdiği zaman arsa payı da daha önceden bağımsız bölüme tahsis edildiği için arsa payı da yeni malikin üstüne geçmektedir.

Arsa payı ve ana gayrimenkuldeki ortak alanlarla bağlantısı olan özel mülkiyete kat mülkiyeti denilmektedir. Kat mülkiyeti kapsamında ana gayrimenkulün bağımsız kısımlarından her birinin konum ve büyüklükleri dikkate alınarak hesaplanan değerlerle orantılı olan kat mülkiyeti ve kat irtifakı, taşınmazın projesinde yer alan arsa payının ortak mülkiyet esasları kapsamında açıkça gösterilmesi koşuluyla kurulmaktadır. Kat Mülkiyeti Kanununun 3. maddesi ile açıkça düzenlenen bu husus, arsa payının kat mülkiyeti ve kat irtifakı bakımından önemine açıkça vurgu yapmaktadır.

Yargıtay kararları incelendiği zaman arsa payı belirlenirken bağımsız bölümlerin cinsinin, alanının, aydınlanmasının, ısınma sisteminin, bulunduğu katın, konumunun, mimari kullanımının, manzarasının, cephesinin ve bu gibi hususların değerlendirmede esas alındığı görülür. Değerlendirmenin esas alındığı tarihten sonra gerçekleşen manzara değişiklikleri, imar durumu, cins, bakım ve onarım çalışmalarından dolayı değerdeki artış ya da eksilmeler ise arsa payının belirlenmesinde esas alınmaz.

Bundan dolayı bağımsız bölüme tahsis edilen arsa paylarında hata olup olmadığı belirlenirken, her bağımsız bölümün o günkü değeri üzerinden değil, arsa paylarının bağımsız bölümlere tahsis edilen tarihteki değeri üzerinden yapılan değerlendirme esas alınacaktır. Bağımsız bölümlere tahsis edilen arsa paylarında hata olduğu düşünülüyorsa ve hukuki olarak hak arama yoluna gidilecekse Bergama arsa avukatından danışmanlık ve avukatlık hizmeti alınmak suretiyle hukuki destek talep edilebilir.

Bergama Kira Avukatı

Bir mülkü kiraya veren ile kiracı arasında imzalanan kira sözleşmesinde kiralanan mülkün uzayan kira dönemleri için mevcutta ödenen kira bedelinin artan enflasyon oranına karşı korunması maksadıyla her kira döneminin bitimine denk gelecek şekilde kira bedelinde yapılan güncellemeye kira artışı denir. Kira artışının neye göre yapılacağı ve nasıl hesaplanacağı ise hem ev sahiplerini, hem de kiracıyı yakından ilgilendirmektedir. Kira miktarının her sene düzenli olarak artışı çeşitli faktörlere göre yapılmaktadır. Kiracıların korunması ve kira artış miktarının koşulların üstünde yapılmaması maksadıyla 2022 yılı itibariyle kira artış oranına yüzde 25 sınırlama getirilmiştir.

Aynı konutta veya iş yerinde kiracı olmaya devam edenlerin yanı sıra ilk defa ev kiralayacaklar açısından da sözleşme koşullarının belirlenmesinde kira artışının hesaplanması büyük önem taşımaktadır. Konutlar için kira artışını sınırlayan düzenleme 2022 yılı içerisinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği için 11 Haziran 2022 tarihi ile 1 Temmuz 2023 tarihi arasında kiracı ile ev sahibi arasında yenilenen kira sözleşmesinde kira artış oranı yüzde 25’in üstünde olamayacağından bu oranın üstünde zam yapmak isteyen ev sahiplerini karşı haklarını korumak isteyen kiracılar, Bergama kira avukatı ile iletişime geçerek hukuki destek talep edebilirler. Kiracılar, yüzde 25’i aşan kira artış oranlarında kira sözleşmesinin geçersiz olduğunun bilincinde olarak hareket etmelidir. Ayrıca 12 ay üzerinden hesaplanan TÜFE ortalamasının yüzde 25’in altında kalması halinde kira artış oranının düşük olan oranda yapılması gerekir.

Bergama kira avukatı, kira artış oranlarının hesaplanmasında kiracıların yaşadığı her türlü problemde kiracıların yanında yer alarak onlara gerekli hukuki desteği sağlamak için gerekli tüm işlemleri kiracılar adına yürüttüğü gibi bu alandaki hukuki bilgisi ve tecrübesiyle de kiracıların haklarını ev sahiplerine karşı profesyonel olarak korumaktadır. Ayrıca ev sahibi de haklı gerekçelerle Bergama kira avukatına kira artış oranlarıyla ilgili başvuru yaptığı zaman onların haklarını korumak içinde gerekli tüm işlemleri onlar adına yürütmektedir.

Bergama Tapu Avukatı

Tapunun iptal edilmesi için gerekli olan gerekçeler Türk Medeni Kanunu ile mahkemelerce hazırlanan mevzuatlarla belirlenmiştir. Haklı bir gerekçeye dayandırılmayan tapu silinmelerinin yanı sıra tapu alım ve satımı gibi işlemlerden dolayı tapunun iptal edilmesi mümkündür. Yine söz konusu tapunun doğruluk payının bulunmamasından dolayı da tapu iptali yapılabilmektedir. Bir kişinin üzerine kayıtlı olan taşınmaz malların yasa dışı veya farklı yöntemler kullanılarak tapu kaydının silinmesi durumunda da ilgili kişi tapu iptal davası açmak için Bergama tapu avukatından hukuki destek talep edebilir. Bergama tapu avukatı, sahte belge düzenlenmesi, dolandırıcılık, kandırma gibi tapuyu üstüne alan şahıslara karşı ek davalar açarak mağdur olan tarafın hakkını savunduğu gibi ilgili tapunun iptali ve tescili içinde gerekli davaları açmakta ve bu davaları sonuna kadar takip ederek sonuçlandırmaktadır.

Velayet, ölüm, veraset gibi nedenlerden dolayı da tapu iptal ve tescil davası açılabilmektedir. Yine miras yoluyla kalan mallar içinde tapu iptal ve tescil davası açılarak ilgili kişi hakkını arayabilmektedir. Taşınmaz mallar üzerinde hak aramak için açılacak davalarda Bergama tapu avukatından alınacak danışmanlık ve avukatlık hizmeti ile tapu iptal ve tescil davasının açılması gerekir.

Tapu iptal ve tescil davasının açılamayacağı durumlarda vardır. Tapunun doğruluğunun derinlemesine araştırılmaması halinde tapu iptal ve tescil davası açılamaz. Tapu iptal ve tescil davalarının açılabilmesi için öncelikle ilgili tapu hakkında gerekli araştırmanın yapılarak tapunun tarihi sürecine yönelik bilgi sahibi olunmalıdır. İlgili tapu ile alakalı yanlış bir araştırma yapıldığı veya herhangi bir bilgi atlandığı takdirde tapu iptal ve tescil davasının açılması mümkün değildir.

Tapuya dair bilgiler bazı durumlarda her ne kadar yasaya uymasa da veya yanlış gibi gözükse de bununla ilgili açıklama genellikle mahkemece yapılır. Bu sayede suç zannedilen bir olayın aslında yasalara uygunluğu da tapu ve tescil davaları ile anlaşılmaktadır.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğu zaman ilgili tapuya dair doğru beyanda bulunmak için tapu hakkındaki gerekli araştırmaların bu alanda gerekli hukuki bilgiye ve deneyime sahip olan Bergama tapu avukatı tarafından yapılmasının önemi daha iyi anlaşılır. Tapu hakkında doğru ve net bilgilerle mahkemeye başvurunun yapılması için Bergama tapu avukatının hukuki desteğine gereksinim olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Ayrıca mahkemeye doğru ve net bilgilerle başvuru yapılmadığı zaman mahkemenin tapu iptal ve tescil davasının reddine karar vereceği unutulmamalıdır.

Bergama İşçi Avukatı

Hukuk yaşamın genelini bir düzen içerisinde yürüttüğü için iş alanında da hukukun varlığının bilincinde olunarak hareket edilmesi ve işle ilgili tüm hususlarda hukuk kapsamında yola devam edilmesi gerektiği daha iyi anlaşılır. İş hukuku kapsamında Bergama işçi avukatı – tazminat avukatı, işçinin haklarını kendisinden çok daha güçlü konumda olan işverene karşı korumakta ve bu alanda uzman avukat olarak işçilere gerekli hukuki desteği sağlamaktadır. Evrensel normlar kapsamında iş hukuku ile ilgili herkes az çok bilgi sahibi olsa da bu bilgiler bir işçinin savunması için yeterli olmamakta ve işçi, Bergama işçi avukatı – tazminat avukatının profesyonel olarak vereceği hukuki desteğe gereksinim duymaktadır. Örneğin bir olay hukuk sınırları kapsamında kalsa da toplumun geniş bir kesimi tarafından bunun farkında olunmadığı için yasalar tarafından işçilere tanınan hakların önemli bir kısmı işçiler tarafından gereği gibi kullanılamamaktadır. Bu durum işveren içinde geçerli olduğundan dolayı işverende yasaların kendisine tanıdığı haklara bilinçsiz yaklaştığından dolayı bu haklardan tam manasıyla yararlanamamaktadır.

Bergama Tazminat Avukatı

İş hukuku incelendiği zaman çok ayrı konular ile ilgili dava açılabildiği görülebilir. Ancak her dava kendisine has stratejiye sahip olduğundan dolayı Bergama işçi avukatı – tazminat avukatı ile birlikte değerlendirme yapılması daha sağlıklıdır. Örneğin maddi yükümlülükteki eksiklik, ağır çalışma koşulları, maddi ve manevi tecavüz, hak ihlali gibi birbirinden farklı birçok nedene dayanılarak işverene karşı dava açılabilmektedir. Bu dava nedenlerinin her biri her ne kadar birbirinden farklı olsa da dava açılmasında temel faktör işçinin çalışma hayatına kast edilmesidir. İnsan haklarının ihlal edildiği bir ortamda işçinin çalışmaya zorlanması, işverene karşı dava açılması için yeterli bir neden olarak kabul edilmektedir.

İşçi tarafından işverene karşı açılan her dava, farklı stratejiler izlendiğinden dolayı ayrı noktalara gitmektedir. Bu nedenle işçinin işverene karşı açmış olduğu davada doğru olan prensipleri ortaya çıkararak hak eşitliğinin sağlanması için mücadele eden Bergama işçi avukatı – tazminat avukatının hukuki desteğine gereksinim duyması gayet doğaldır. Davanın sonuçlanmasına yönelik genel bir süre verilmesi her ne kadar mümkün olmasa da Bergama işçi avukatı – tazminat avukatı tarafından izlenecek olan doğru strateji ve gerekli bilgilerin mahkemeye sunulması sayesinde dava süreci daha hızlı sona ermektedir. Ancak her davanın kendi iç yapısına göre sürenin değişebileceği unutulmamalıdır.

Bergama Miras Avukatı

Bergama miras avukatı, miras hukukuna dair davaları müvekkilinin kendisine vermiş olduğu vekalet ile açabildiği gibi davanın açılmasının ardından müvekkilinin kendisine vermiş olduğu vekalet ile de davanın takibini üstlenebilmektedir. Bergama miras avukatının miras hukukuyla ilgili en fazla baktığı davalar ise şöyledir;

 • Atanmış olan kişiye mirasçılık belgesinin verilmesine yönelik davalar
 • Mirasçılık belgesi için açılan davalar
 • Mirasın reddi durumunda mirasçılık belgesi verilmesine yönelik davalar
 • Mirastan yoksunluğun tespitine yönelik davalar
 • Tapu kütüğünde kayıtlı kişi ile miras bırakanın aynı kişi olduğunun tespiti için açılan davalar
 • Terekenin korunması için açılan davalar
 • Mirasta denkleştirme ve terekeye iade davaları
 • Muris muvazaasına dayalı açılan tapu iptal ve tescil davaları
 • Saklı pay mirasçılarının tenkis talebiyle açtığı davalar
 • Mirasta istihkak davaları
 • Alacağın tereke masasına kayıt ve kabulüne dair açılan davalar
 • Miras sözleşmesinin ortadan kaldırılması için açılan davalar
 • İflas idaresinin mirasın reddinin iptali için açtığı davalar
 • Miras ortaklığına temsilci atanması için açılan davalar
 • Gaiplik ve mal varlığının hazineye intikali için açılan davalar
 • Mirasın paylaştırılması talebiyle açılan davalar
 • Vasiyetnamenin iptal edilmesi için açılan davalar
 • Miras taksim sözleşmesinin iptal edilmesi için açılan davalar
 • Mirasın borca batık olduğunun tespiti için açılan davalar
 • Mirastan feragat sözleşmesinin geçersizliğinin tespit edilmesi için açılan davalar
 • Mirasın reddi kararının iptal edilmesi için açılan davalar
 • Mirasın mirasçılar tarafından gerçek reddine dair açılan davalar
 • Mirasın resmi defterinin tutulmasına dair açılan davalar

Miras davaları çok fazla çeşitlilik gösterdiği ve her davanın kendisine özgü bir stratejisi olduğu için Bergama miras avukatının müvekkilinden talep edeceği vekillik ücretinin sabit ve kesin olması imkansızdır.

Bergama Arabulucu Avukat

Bergama arabulucu avukat, aralarında husumet tarafları bir araya getirdikten sonra belirli teknikler uygulayarak taraflar arasındaki husumeti çözüme kavuşturmayı amaçlamaktadır.

Arabuluculuk görüşmelerinde taraflar, Bergama arabulucu avukat tarafından yürütülen görüşmeler sayesinde dava açılmasına ve mahkeme sürecine gerek kalmadan aralarında husumete neden olan problemi kendi aralarında çok daha kısa süre içerisinde çözüme kavuşturarak günlük yaşamlarına devam edebilmektedirler.

Arabuluculuk toplantısı da denilen arabuluculuk görüşmeleri için tarafların arabuluculuk başvurusu yapması gerekmektedir. Daha sonra arabuluculuk görüşmelerini yürütmek için yetkili olan Bergama arabulucu avukat, kendisine görevin verildiği tarihten itibaren gerekli görüşmeleri tarafları bir araya getirerek yapmakta ve toplamda 4 hafta içerisinde arabuluculuk görüşmelerini olumlu veya olumsuz olarak sonuçlandırmaktadır.

Bergama arabulucu avukat tarafından taraflara arabuluculuk görüşmelerinin yapılması için uygun bir zamana tarih verilir. Taraflar arabuluculuk için yapılacak görüşmelere bizzat kendisi katılabileceği gibi avukatları veya kanuni temsilcileri aracılığıyla da bu görüşmelere katılabilmektedirler.

Arabuluculuk toplantısında Bergama arabulucu avukat, taraflar arasında uzlaşma sağlanması için her yola ve yönteme başvurarak taraflar arasındaki husumeti sonlandırmayı amaçlamaktadır.

Bergama arabulucu avukat tarafından yürütülen arabuluculuk görüşmelerine taraflardan birisi mazeret göstermeden katılmadığı için arabuluculuk görüşmeleri son bulursa, arabuluculuk görüşmelerine katılmayan tarafın haklı ya da haksız olduğu dikkate alınmadan yargılama giderlerinin tamamını karşılamakla yükümlü tutulmaktadır. Arabuluculuk görüşmelerine belirlenen tarihte her iki tarafta katılmadığı takdirde yargılama giderleri tarafların kendi üzerlerine bırakılır ve taraflara eşit olarak bölünür.

Bergama arabulucu avukat tarafından yürütülen arabuluculuk toplantılarının olumsuz sonuçlanması halinde taraflar, son seçenek olarak sorunun çözüme kavuşturulması için mahkemeye başvuru yapmaktadır. Bergama arabulucu avukatın hazırladığı ve bir anlaşma üzerinde uzlaşılamadığına dair son tutanak arabulucu avukat tarafından onaylandıktan sonra dava dilekçesine eklenerek mahkemeye dava açılması için gerekli başvuru yapılmaktadır.

Arabuluculuk görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığına dair son tutanağın dava dilekçesine eklenmemesi halinde mahkeme tarafından tutanağı 1 hafta içerisinde ibraz etmesi için davacıya süre verilir. Davacı, bu süre içerisinde yine tutanağı ibraz etmezse, davanın reddedileceği mahkeme tarafından davacıya bildirilir.