Bayraklı Avukat

izmir bayraklı avukat

Kamu hizmeti yapmakta olan Bayraklı avukat, müvekkillerinin davalarını en hassas şekilde yürütmekte ve mesleğinde en iyi avukat olarak müvekkillerinin hakkını savunmaktadır. Dava sürecinde tüm detaylara hakim olarak titiz bir çalışmayla müvekkillerine profesyonel olarak hukuki destek vermektedir.

İzmir Bayraklı Avukat

Dava dosyasını en iyi şekilde anlayan, yorumlayan ve detaylandıran Bayraklı avukat, soruşturma aşamasından itibaren tüm dava sürecini dikkatli bir şekilde takip etmektedir. Bayraklı avukat seçiminde avukatın tecrübesine, dava dosyasına yaklaşımına, söz konusu davayla ilgili tecrübesine ve tutumuna dikkat edilmelidir.

Bütün hukuki işlemlerde Bayraklı avukattan danışmanlık ve avukatlık hizmeti alınabilir. Türk hukuk sistemine tamamen hakim olan ve baktığı davalarda yeterli tecrübeye sahip olan Bayraklı avukat, müvekkillerine tam olarak aradıkları hukuki desteği sağlamaktadır. Bu sayede gereksiz vakit kaybının önüne geçildiği gibi müvekkiller en hassas konularda gerek duyduğu hukuki desteğe kolayca ulaşabilmektedir. Hukuk çok geniş kapsamlı bir dal olduğu için bir avukatın hukukun bütün dallarında başarılı olabilmesi imkansızdır. Bu nedenle Bayraklı avukat arayışında söz konusu davayla ilgili alanında uzman avukat seçilmesi kaliteli bir avukatlık ve danışmanlık hizmeti alınmasında oldukça önemlidir.

Hukukun farklı dallarında uzmanlaşmış olan Bayraklı avukat, icra, boşanma, miras, arsa, kira gibi her biri birbirinden farklı nitelikte olan hukukun bütün dallarında müvekkillerine hizmet vermektedir. Ayrıca iki firma arasındaki ticari sözleşmelerden kaynaklanan farklı yapıdaki dava dosyaları da vardır. Bu tür dava dosyalarında tek bir avukattan başarılı avukatlık ve danışmanlık hizmeti alınması imkansız olduğu için bu tür davalarda farklı uzmanlığa sahip avukatları bünyesinde barındıran Bayraklı avukat büroları hizmet vermektedir.

Günümüzde herkes, bireysel ya da ticari ilişkileri nedeniyle yaşadığı problemlerden dolayı hukuki desteğe gereksinim duyduğu zaman profesyonel olarak danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak ister. Bayraklı avukat, hukuki desteğe gereksinim duyan başta Bayraklı halkı olmak üzere yakın ve uzak il ve ilçelerdeki herkese aradığı profesyonel avukatlık hizmetini vermektedir.

Bayraklı Boşanma Avukatı

Bayraklı boşanma avukatı – nafaka avukatı, zor bir dava süreci olan çekişmeli boşanma davalarının yanı sıra anlaşmalı boşanma davalarında da bilgi ve deneyimiyle müvekkillerine profesyonel hukuki destek vermektedir. Bu tür davalarda anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması taraflar arasındaki iletişimin sağlıklı olması, adliyede davayla ilgili gerekli işlemlerin yürütülmesi ve boşanma davasında karar çıktığı zaman nüfusa kayıt işlemlerine dair bütün süreçler Bayraklı boşanma avukatı – nafaka avukatı tarafından yürütülmektedir.

bayraklı boşanma avukatı izmir
bayraklı boşanma avukatı izmir

İzmir Bayraklı Nafaka Avukatı

Anlaşmalı boşanma davalarında halkımızda protokolün hazırlanmasına dair yanlış bit algı vardır. Bu yanlış algının kaynağı ise anlaşmalı boşanma davalarının basit bir yargı işi olarak öngörülmesidir. Oysa anlaşmalı boşanma davalarında ilgili protokol hazırlanırken dikkatli ve özenli olunmazsa çok ağır hak kayıpları yaşanabilmektedir. Bu nedenle anlaşmalı boşanma davalarında tüm dava süreci Bayraklı boşanma avukatı – nafaka avukatı ile yürütülmelidir. Hiç değilse anlaşmalı boşanma davasının sürecine ve protokole dair hukuki danışmanlık hizmeti alınmalıdır. Boşanma davalarında tarafların kendilerine bir avukat tutması zorunlu olmasa da aile hukukunda telafisi daha sonradan neredeyse imkansız olan maddi ve manevi kayıpların engellenmesi için Bayraklı boşanma avukatı – nafaka avukatı ile birlikte dava sürecinin yürütülmesi tavsiye edilir. Aile hukukuna hakim olduğu için alanında uzman olan Bayraklı boşanma avukatı – nafaka avukatı, müvekkillerine verdiği profesyonel danışmanlık ve avukatlık hizmeti ile onların elini daha güçlü kılmaktadır.

Bayraklı Ceza Avukatı

Günümüzde modern ceza hukuku genel ve özel kısım olmak üzere iki ana kısımdan oluşmaktadır. Özel kısım, kanun koyucunun belirlediği ceza yaptırımlarıyla yasaklanan suçlardan oluşmaktadır. Genel kısımda ise özel kısımda öngörülmüş olan ortak kurallar yer almaktadır. Ceza yasasında özel kısımda yer alan hükümler ile genel kısımda yer alan hükümler arasında çok ciddi yapısal farklılıklar vardır. Özel kısmı hukuk düzeni kapsamında cezai yaptırımlarla uygulanan fiiller oluşturduğu için özel kısımda hangi fiillerin suç teşkil ettiği ve cezasının ne kadar olduğu yer almaktadır. Genel kısımda da bu suçların tümüne uygulanmakta olan genel düzenlemeler, yani meşru savunma, haksız tahrik, meşru savunmada sınırı aşma gibi hükümler yer alır. Bayraklı ceza avukatı, özel ve genel hükümlerin tamamına hakim olarak müvekkilinin hakkını savunmaktadır.

İnsan davranışlarını düzenleyen kurallar bütününe hukuk denilmektedir. Hukuk ile amaçlanan insanların barış ve güven içerisinde yaşaması, bireysel hakların güvenceye alınması, anlaşmazlıkların ve uyuşmazlıkların çözülmesi için muhakeme sisteminin oluşturulmasıdır.

Hukuka göre suç teşkil eden fiillerin hangilerinin hangi koşullar içerisinde suç teşkil ettiğini ve bu suç teşkil eden fiillerin karşılığında uygulanacak yaptırımların ne şekilde uygulanacağının belirtildiği hukuk dalına ise ceza hukuku denilmektedir. Bu alanda uzmanlaşmış olan avukatlara ise toplumda ceza avukatı denir.

İnsan bir suçla itham edildiği zaman hakkında ceza soruşturması yürütülmektedir. Suçun işlediğiyle itham edilen kişi, suçu işlediği ispatlanana kadar suçlu sayılamasa da bu, işlenen suçla ilgili hakkında soruşturma ya da kovuşturma başlatıldığı gerçeğini değiştirmez. Bu nedenle davaya dair tüm bilgilerin toplanması, hızlı bir çözüm üretilmesi ve gerçeğin ortaya çıkarılması için Bayraklı ceza avukatıyla çalışılmalıdır.

Bayraklı ceza avukatı, Ağır Ceza Mahkemelerinde, Asliye Ceza Mahkemelerinde, Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde, İcra Mahkemelerinde ve Sulh Ceza Hakimliğinde görülen ceza davaları ile ilgili işlemleri yürütmektedir.

Bayraklı ceza avukatı da diğer avukatlar gibi mesleğini serbest meslek mensubu olarak yürütmektedir. Kamu hizmeti yürüttüğü için birçok hak ve korumaya sahip olan Bayraklı ceza avukatı, çok detaylı ve geniş bir hukuk dalı olan ceza hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Bundan dolayı da ceza soruşturmaları ve davalarında Bayraklı ceza avukatı ile birlikte çalışılması, söz konusu ceza davasının lehe sonuçlanması için ciddi avantajlar sağlamaktadır.

Bayraklı ceza avukatı, ceza davasında başaramayacağı işler için müvekkiline kesinlikle vaatte bulunmaz. Müvekkilini ceza davasıyla ilgili olumlu ya da olumsuz bütün faktörlerle ilgili açıkça bilgilendirmektedir. Bilgisi ve tecrübesiyle görevini en profesyonel şekilde yürüten Bayraklı ceza avukatı, müvekkili için umut taciri olmayı kesinlikle kabul etmez. Bayraklı ceza avukatı, müvekkiline kesinlikle sonuç garantisi vermez. Çünkü ceza avukatlığı, sonuçla bağlantılı bir avukatlık branşı değildir.

izmir avukat

Bayraklı İcra Avukatı

İnsanlar, alacaklı olduğu parayı tahsil edebilmek için bir avukata neden gereksinimi oldukları sorusunu kendilerine sürekli sormaktadır. Çünkü sadece icra davalarında değil, her türlü davada en ufak bir detay dahi davanın seyrini değiştirebildiği için Bayraklı icra avukatı, dava dosyasındaki en ufak detayları dahi değerlendirerek davaya farklı bir bakış açısıyla bakmaktadır. Bayraklı icra avukatının en ufak detayı değerlendirmesi ise alacaklı açısından doğru yolun bulunmasına yardımcı olabilir. Bu nedenle dava dosyasının çok iyi incelenmesi oldukça önemlidir.

Borcu olan şahsın borcunu zamanında ödememesi ya da söz konusu borcu hiç ödemeyeceğini beyan etmesi halinde alacaklı olan şahıs, hukuki sürece dair işlemleri başlatmak için Bayraklı ceza avukatına başvurmaktadır. Bayraklı ceza avukatı, hukuki sürece dair öncelikle icra ve iflas müdürlükleri aracılığıyla borçlu olan şahsın taşınır ve taşınmaz mal varlığını tespit ettikten sonra İcra ve İflas kanunu çerçevesinde alacağın tahsil edilmesi için gerekli işlemleri başlatmaktadır.

İcra davaları, mahkeme kararının icrası yani ilamlı icra takibi ve mahkeme kararıyla hüküm altına alınmayan alacakların takibi yani ilamsız icra takibi olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. İlamsız icra takipleri, alacaklı ile borçlu arasındaki alacağa dair ispat niteliğinde olan herhangi bir yazılı belge olup olmaması dikkate alınarak da türlere ayrılmaktadır. Söz konusu alacağa dair herhangi bir yazılı belge olmasa dahi alacak takibi yapılabilmektedir. Böyle bir durumda uygulamaya konulan genel haciz ile ilamsız icra takibi yapılabilmektedir. Bayraklı icra avukatı, ilamlı ya da ilamsız icra takibinde alacaklı kişinin mağdur olmaması için kendisine başvuru yapan müvekkillerine danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Bayraklı Acil Avukat

İnsanlar, mesai saatleri haricinde de avukata gereksinim duyabildiği için Bayraklı acil avukat gereksinimi her an doğabilmektedir. Mesela trafik kazası, kavgaya karışılması, yaralama gibi durumlar nedeniyle Bayraklı acil avukatın danışmanlık ve avukatlık desteğine gerek duyulabilir. Ayrıca gözaltına alınma ya da işlenmiş bir suçtan dolayı şüpheli olarak yakalanma durumlarında da Bayraklı acil avukat desteği gerekebilir. Hukuk teknik bir dal olduğu için vatandaşların hukuk bilgisinin bu tür acil durumlar için yeterli olması imkansız olduğundan bu tür acil durumlarda Bayraklı acil avukat desteği doğal olarak hissedilir. Bir hukuki problem yaşandığı zaman problemin tam olarak anlaşılmasının yanı sıra olası hukuki suçlar konusunda da bilgi edinmede Bayraklı acil avukat desteği ciddi avantajlar sağlayabilir. Bayraklı acil avukat, acil avukat desteği ortaya çıktığı zaman telefonla da hukuki danışmanlık hizmeti vererek yönlendirme yapabilmektedir.

Avukata danışmak yoluyla alınan hukuki danışmanlık hizmeti ile Bayraklı acil avukattan hukuki bilgilendirme hizmeti alınabilmektedir. Normal şartlar altında hukuki bir problem hakkında avukata danışarak bilgi almak ve kafasındaki sorulara yanıt bulmak isteyenler, mesai saatleri içerisinde avukata danışarak istediği bilgiyi alabilmektedir. Ancak bazen hukuki problemler mesai saatleri dışında gelişebildiği için acil avukat desteğine ihtiyaç duyulabilmektedir. Böyle durumlarda Bayraklı acil avukat sayesinde istenilen avukat desteği alınarak hukuki problemlerle ilgili daha iyi savunma yapılabilmektedir.

Bayraklı Arsa Avukatı

Gayrimenkul yani taşınmaz hukuku kapsamında yürütülen davalarda avukat tutulması her ne kadar zorunlu değilse de arsa davaları gibi taşınmaz hukuku kapsamındaki davalar teknik açıdan uzmanlık gerektirdiği için usulde ya da esasta yapılacak bir hata dahi davayı aleyhe çevirebilmektedir. Bu nedenle arsa davaları dahil taşınmaz davalarında bilgisi ve tecrübesiyle uzmanlaşmış olan Bayraklı arsa avukat ile arsa davalarının takibinin yapılması en sağlıklı tercihtir.

Arsa davaları dahil gayrimenkul davalarına çoğu zaman Asliye Hukuk Mahkemeleri bakmaktadır. Ayrıca bu tür davalar yazılı yargılama usulüyle görülmektedir. Dolayısıyla bu tür davalarda yazılı yargılama usulüne uygun hareket edilmemesi durumunda tarafların hak kaybına uğrama riski vardır. Örneğin delillerin mahkemeye sunulması için mahkeme tarafından verilen süreye uyulmadığı takdirde dava dosyasına hiç delil sunulmamış sayılacağından hak kaybı yaşanabilir. Bu tür hak kayıplarının engellenmesi için Bayraklı arsa avukatından danışmanlık ve avukatlık hizmeti alınmalıdır.

Bayraklı arsa avukatı, arsa veya tarla gibi taşınmaz davalarında müvekkilini mahkemede temsil ederek hakkını savunmaktadır. Ülkemizde arsa davaları oldukça sık açıldığı için Bayraklı arsa avukatı gerekli deneyimin yanı sıra bilgiye de sahiptir. Arsa davalarında gayrimenkul hukukuna tamamen hakim olan Bayraklı arsa avukatı, bu tür davaların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması çok zor olsa da hızlı çözüm üreterek davayı sonuçlandırmayı tercih etmektedir. Bu nedenle de daha öncede arsa davalarında başarılı sonuçlar almış olan Bayraklı arsa avukatı ile birlikte dava sürecinin yürütülmesi önerilir. Bayraklı arsa avukatı, arsa ve arazi davalarının yanı sıra apartman, ev, daire gibi taşınmaz mallarla da ilgilenmektedir. Bayraklı arsa avukatından kira davası, kamulaştırma davası, istihkak davası, izale-i şüyu davası, gayrimenkulün kiralanmasına dair sözleşmenin düzenlenmesi, tapu işlemleri, eser sözleşmesi, ipotek sözleşmesinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, alım ve satım sözleşmelerinin hazırlanması gibi gayrimenkul hukukuna dair işlemlerde Bayraklı arsa avukatı danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Bayraklı Kira Avukatı

Ev ve çatılı iş yerleri kiralandığı zaman kira sözleşmesi belirli ya da belirsiz süreyle hazırlanabilmektedir. Kira sözleşmesi belirli bir süre için yapılmışsa konutu ya da iş yerini kiralayan kiracıya 15 gün önceden bildirim yapılmadığı takdirde kira sözleşmesi sözleşmede yer alan koşullar altında bir yıl daha uzamış sayılır. Mülk sahibi sırf sözleşme süresi bittiği için kira sözleşmesini sonlandırma hakkına sahip değildir. Mülk sahibi ilk yıl dolduğu zaman kanunen hakkı olmasa da sözleşme süresi bittiği için kiracıları çıkarmaya çalışmaktadır. Kanunen imkansız olan bu durum karşısında Bayraklı kira avukatından danışmanlık ve avukatlık hizmeti alınabilir.

Yeni Ekonomik Program yani kısaca YEP, kiraya yapılacak zam oranını üst sınır üretici fiyatlarına göre değil, tüketici fiyatlarına göre belirlenmesine izin vermektedir. Daha önceden kira zam oranını Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) üst rakamı belirlerken, 2019 yılında yapılan değişiklikle kira zam oranını Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) belirlemektedir. Bu yeni düzenleme sayesinde kira zam oranları daha düşük olduğu için kiracılar açısından çok ciddi avantaj sağlamaktadır. Kira zam oranlarında yaşanan uyuşmazlıklarda bu avantajdan istifade edebilmek için Bayraklı kira avukatından hukuki destek alınabilir.

TBK’da yer alan hükümler genel itibariyle kiracı haklarını garanti altına almaktadır. Bu hükümlere göre tahliye nedenlerinden biri gerçekleşmemişse ve kiracı 15 gün evvelinden tahliye bildirimi yapmamışsa, kiracının evden ya da iş yerinden çıkarılması imkansızdır. Kanunun kiracıyı koruma altına alan hükümlerinin kiracı lehine en iyi şekilde kullanılması için Bayraklı kira avukatı müvekkilinin hakkını en profesyonel şekilde savunmaktadır.

Bayraklı kira avukatı mülk sahibinin haklarına yönelik de danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Örneğin kiracınım tahliyesindeki en önemli nedenlerin başını kiranın ödenmemesi çekmektedir. Kiranın bir defa dahi gecikmesi ya da ödenmemesi kiracının tahliyesi için yeterli nedendir. Mülk sahibi tarafından yapılan ödeme emrine rağmen kira halen ödenmiyorsa kiracı tahliye edilebilir. Kiranın ödenmemesi halinde kiracıyı tahliye etmenin en hızlı ve mantıklı yöntemi ise kiralanan mülkün ilamsız icrayla tahliye edilmesidir. Bu yöntem sayesinde borcun tahsiliyle, kiracının tahliyesinin aynı zamanda yapılması mümkündür. Böylelikle iki ayrı işlemin yapılma durumu ortadan kalkmaktadır. Usul açısından ise ödenmeyen kiranın tahsili için icra kanalıyla kiracıya ödeme emri gönderilmektedir. Kiracı, söz konusu borca tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz etmediği takdirde 1 ay içerisinde kira borcunu ödemekle mükelleftir. Bu süre içerisinde kira ödenmediği takdirde hakim tarafında  kiralanan mülkün tahliyesi istenebilir. Mülk sahipleri bu tür haklarını elde etmek için Bayraklı kira avukatından destek almaktadır.

Bayraklı Tapu Avukatı

Müvekkillerinin tapu işlemlerine dair her aşamada danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Bayraklı tapu avukatı, hizmetlerini bilgi ve tecrübeleri sayesinde müvekkillerinin en iyi sonucu alması için vermektedir.

Tapu iptal ve tescil davaları en sık karşılaşılan gayrimenkul davaları arasında yer almaktadır. Türk Medeni Kanunu’nun 124.Maddesi, ayni hakkın yolsuz olarak tescil edilmesi halinde bu ayni hakkı koruma altına almaz. Hiçbir bağlayıcılığı bulunmayan hukuki işleme dayandırılan ya da hukuki nedenden yoksun tescil işlemleri yolsuz sayılmaktadır. Yolsuz tescil nedeniyle ayni hakkı zedelenen şahıs, bu yolsuz tescile iyi niyetle hareket etmeyerek neden olan 3. şahısları tapu sicilinin düzeltilmesi için Bayraklı tapu avukatı ile birlikte hareket ederek dava etmektedir.

Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması için kural bakımından geçerliliği olan ve hukuka aykırılık teşkil etmeyen hukuki bir işleme dayandırılması ve tapu kütüğünde tescil işleminin yapılması gerekse de kanun koyucu bazı şartlara bağlı kalınması suretiyle istisnai yollardan taşınmaz iktisabını mümkün kılmaktadır. Kanun koyucunun açtığı bu yoldan işlemlerini yürütmek isteyenler, Bayraklı tapu avukatından destek almaktadır.

Bayraklı İşçi Avukatı

İşveren, iş konusundaki mantığını kâr etme üzerine kurduğundan dolayı işçiler sözleşmeyi imzalarken kendi haklarının bilincinde olarak imzalarlarsa ileride yaşanması muhtemel olumsuzlukların birçoğunun önüne geçilebilir. İşçilerin yaşadıkları hak kaybının yaklaşık yüzde 90’lık kısmı özel sektördeki işverenlerin çıkarcı tutumlarından kaynaklanmaktadır.

Bayraklı Tazminat Avukatı

Ülkemizde iş bulmak çok zor olduğu için işçiler, işe girebilmek ve ekmek paralarını kazanabilmek için çoğu zaman kendilerine dayatılan sözleşmeleri imzalamaktadır. Tamamen işveren lehine olan bu sözleşmelerin işçilere dayatılarak imzalatılmasının yanı sıra sözleşme hükümlerinde yer almadığı halde işçiler fazla çalıştırılmakta ve bu fazla çalışma karşılığında işçilere hiçbir ödeme yapılmamakta, hatta işçilerin maaşından çeşitli nedenler uydurularak yapılan kesintilerle işçiler mağdur edilmektedir. İşvereni tarafından uğradığı haksızlık karşısında itiraz etmeyen kalkışanlar ise işten çıkarılmayla tehdit edilerek susturulmaya çalışılmaktadır. İşçilerine karşı kanunsuz eylemler uygulayan  işverenler, bu kanunsuz eylemlere avukatları sayesinde  kolayca kılıf uydurarak  kendilerine savunmaktadırlar. İşçiler, kendilerinden çok daha güçlü konumda olan işverenlerine karşı haklarını savunabilmek için devletin koymuş olduğu kanunlara başvurmaktadır. Devlet ise işçileri, işveren karşısında ezdirmemek için yeni kanun ve mevzuatlar getirerek işçilerin haklarını güvence altına almaktadır. İşçi hakları ile iş güvenliği hususunda yaşanan hızlı gelişmeleri çok yakından takip eden Bayraklı işçi avukatı – tazminat avukatı, işçilerin haklarını işverene karşı profesyonel şekilde savunmaktadır.

Bayraklı Miras Avukatı

Bayraklı miras avukatına, miras hukukuyla ilgili  en fazla yapılan  başvurular şöyle sıralanabilir;

 •  Vasiyetnamenin düzenlenmesi
 •  Veraset belgesinin çıkarılması
 •  Mirasçı atama sözleşmesinin düzenlenmesi
 •  Mirasın adil şekilde paylaştırılması
 •  Terekenin tespit ettirilmesi
 •  Tenkis davaları
 •  Vasiyetnamenin iptal ettirilmesi
 •  Veraset davaları
 •  Mirastan kaynaklanan istihkak davaları
 •  Ölünceye dek bakma sözleşmesinin hazırlanması
 •  Miras hukukunda danışmanlık hizmeti

En kapsamlı hukuk dallarından biri olan miras hukukunda bir durumla karşılaşıldığı zaman araştırma yapılırken mutlaka Bayraklı miras avukatından destek alınmalıdır. Bayraklı miras avukatı, davayla ilgili dosyayı hazırladıktan sonra davayı açarak hakkın yerini bulmasını sağlamaktadır. Bayraklı miras hukuku avukatı, anayasa maddeleriyle güvence altına alınan miras sözleşmelerinin oluşturulması ve sözleşmelerin iptal edilmesi gibi birçok hususta müvekkillerine hukuki destek vermektedir.

Miras bırakanın borçlarından dolayı yasal ve atanmış olan mirasçılar mirası reddedebilmektedir. Miras, ölümün duyuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde, bazı durumlarda ise talep oluşturmaya gerek kalmadan hükmen reddedilmiş sayılmaktadır. Miras bırakanın borcu olmasa dahi mirasçının özgür ve hür iradesine dayanarak mirası reddetme hakkı vardır. Bayraklı miras avukatı, miras reddiyle ilgili işlemlerde de müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Miras davalarının açılabilmesi için Bayraklı miras avukatının hukuki desteğine gereksinim vardır. Miras hukuku davalarında yetkili mahkeme, miras bırakanın bulunduğu bölgeye göre belirlenmektedir. Yetkili mahkemenin durumu incelemeyi tamamlamasının ardından dava konusu belirlenmektedir. Gerekli belgelerin hazırlanmasıyla birlikte mahkemenin belirlediği sürelerde miras davası görülür. Çeşitli aykırı durumlarla karşılaşıldığı zaman Bayraklı miras avukatı vasıtasıyla kanıt niteliğindeki belgelere ulaşılarak mahkemeye sunulmaktadır.

Mirasın pay edilmesinde karşı karşıya kalınan tüm  durumlarda miras hukukunda belirtilen usuller uygulanarak miras paylaşımı yapılmaktadır. Genel bilgiler doğrultusunda hesaplama yapılarak şikayet başvurusunda bulunmadan evvel Bayraklı miras avukatından destek alınması gereksiz yıpranmayı ve diğer mirasçılarla gereksiz polemiğe girmeyi engellemektedir. Bundan dolayı miras hukuku davalarında kanun maddelerine uygun hareket ettirilmesi en sağlıklı yoldur.

Şunu unutmamak gerekir ki bilgisizlik edinilecek hakların kayıp edilmesine neden olabilir. Bu nedenle mevcut hakkın koruma altına alınması, gerekli bilgilerin edinilmesi için Bayraklı miras avukatından danışmanlık ve avukatlık hizmeti alınmalıdır.

Bayraklı Arabulucu Avukat

İş kanununa göre bazı davalar için arabulucu avukata başvuru yapılması zorunlu hale getirilmiştir. İş mahkemelerine kıdem tazminatı yani işçi alacakları, fazla mesai alacakları, maaş alacakları, ihbar tazminatı ve diğer alacaklar için başvuru yapılmadan evvel arabulucu avukata başvuru yapılması zorunludur. Arabuluculuk görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması halinde iş mahkemelerine başvuru yapılarak dava açılabilmektedir.

İşe iade içinde arabulucu avukata başvuru yapılması gerekir. İşçi, imzaladığı iş sözleşmesinin haksız yere fesih edildiğini düşünüyorsa ve işe iade edilmesi için gerekli şartlar uygunsa öncelikle arabulucu avukata başvuru yapmalıdır.

Arabuluculuk sürecinde taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa iş mahkemesine başvurularak dava açılmaktadır. Arabuluculuk sürecinde başvuru sürelerine uyulması hakkın yitirilmemesi açısından çok önemli olduğu için arabuluculuk işlemlerinde Bayraklı arabulucu avukattan destek alınması son derece önemlidir. Örneğin işe iade talebinde arabuluculuk merkezine başvuru süresi 1 aydır. Kanunen tanınmış bu süre aynı zamanda zamanaşımı süresi olduğundan hakkın yitirilmesiyle sonuçlanabilir.

İş sözleşmesinden kaynaklı haksız fesih gerçekleştiği zaman mevcut hakların en kısa sürede elde edilmesinde Bayraklı arabulucu avukat bilgisi ve deneyimiyle aktif rol almaktadır. Ayrıca arabuluculuk merkezine Bayraklı arabulucu avukat aracılığıyla başvuru yapılarak başvuru formları doldurulduktan sonra arabuluculuk merkezindeki görevli personel tarafından kabul edilen başvuruyla birlikte kayıt yapılmaktadır.

Bayraklı arabulucu avukat, arabuluculuk görevini üstlendikten sonra arabuluculuk işlemlerini 3 hafta içerisinde sonuçlandırmalıdır. Bayraklı arabulucu avukatın yazılı davetiyle birlikte taraflar toplantıya iştirak etmektedir. Arabulucu toplantısına taraflar katılmadan evvel talep edilecek tazminat miktarı ve hakların önceden hesaplanarak toplantıya bilinçli katılım sağlanması son derece önemlidir.

Bayraklı arabulucu avukat tarafından yapılan danışmanlık sayesinde yaşanan hukuksal uyuşmazlıklar, mahkeme sürecine gerek kalmadan kısa sürede çözüme kavuşturulmaktadır. Taraflar arasında yaşanan hukuksal uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmayı hedefleyen arabuluculuk sistemi, taraflar arasında yaşanan hukuksal uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulma sürecini kapsamaktadır.

Bayraklı arabulucu avukatın görevleri ise şöyle sıralanabilir;

 • Taraflar arasındaki iletişimin sağlıklı olmasını sağlar.
 • Bayraklı arabulucu avukat tarafından taraflara çözüm önerileri sunulmaz. Bayraklı arabulucu avukatın görevi tarafların birbiriyle iletişim kurmasını sağlamaktır.
 • Tarafların çözümü kendilerinin üretmesine yardımcı olur.
 • Bayraklı arabulucu avukat, taraflardan dinlediği problemleri arabuluculukta gizlilik şartı olduğu için davada kullanma yetkisine sahip değildir.