Urla Avukat, Urla Gayrimenkul ve Boşanma Avukatı

urla avukat

Urla Avukat

Hukuki konularda yaşanan uyuşmazlıklara hukuka uygun şekilde çözüm önerileri sunan Urla avukat, müvekkilinin haklarını yargı organları, özel ve tüzel kurullar ile kurumlar ve kuruluşlar nezdinde temsil yetkisine sahip olarak savunmaktadır. Avukatlık kanununa göre serbest meslek kabul edilen avukatlık, aynı zamanda kamu hizmetleri arasında sayılmaktadır.

Urla avukat, müvekkillerini yargı organları karşısında temsil yetkisine sahiptir. Soruşturma aşamasından dava sonuçlanıncaya kadar müvekkillerinin haklarını hukuki bilgisi ve deneyimiyle profesyonel olarak savunmaktadır. Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında mağdur ya da müşteki için danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Urla avukat, hukuki problemlerle ilgili açılan davalarda da avukatlık hizmeti vererek hukuki destek sağlamaktadır. Ayrıca müvekkilinin vermiş olduğu vekalet sayesinde resmi kurumlarda müvekkilinin hukuki işlemlerini takip edebilmekte, hukuki ilişkilerini ve işlemlerini de düzenleyerek müvekkiline yardımcı olabilmektedir.

Urla avukat, ihtarname, dava dilekçesi, sözleşme, gibi hukuki evrakları resmi dille hazırlanmasında müvekkiline ya da danışanına destek olarak onların en önemli yardımcısı olmaktadır.

Urla avukat, davacı veya davalı konumdaki müvekkilini mahkemelerde temsil ederek onlar adına hukuki tüm işlemleri yürütme yetkisine sahiptir. Ayrıca gerçek veya tüzel kişilerin haklarını en iyi şekilde savunmayı en önemli görevi olarak kabul etmektedir. Urla avukatın önem verdiği bir diğer görevi ise dava sürecinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlamaktır. Müvekkili adına hukuki işlemleri yürütürken sürekli olarak müvekkilinin lehine davranmayı kendisine ilke edinmiştir. Bu ilkeye her zaman sadık kaldığı içinde müvekkili aleyhine kabul edilebilecek delilleri mahkemede kullanmaz.

Urla Boşanma Avukatı

Medeni hukukun en fazla işleyen alt dalları arasında yer alan Aile Hukukunun kapsamında boşanma, nafaka, velayet gibi konular bulunmaktadır. Avukatlık Kanununa ve diğer yasal düzenlemelere göre Aile Hukukunu ilgilendiren davalara bir avukatın bakması için bu konuda uzman olması gerekmediği gibi ekstradan bir eğitim almasına da gerek yoktur. Ancak Aile Hukukunu ilgilendiren davalarda uzmanlaşan Urla boşanma avukatı – nafaka avukatı, bu alandaki hukuki bilgisi ve deneyimiyle danışmalık hizmetinin yanı sıra avukatlık hizmeti de vererek müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

urla boşanma avukatı
urla boşanma avukatı

Urla Nafaka Avukatı

Aile hukuku davalarına sürekli girdiği için bu davalarda yeterli deneyime sahip olan ve elde ettiği başarılarla da bilinen Urla boşanma avukatı – nafaka avukatı, boşanmaya karar veren ve dava sürecini başlatmak isteyen kişileri süreç hakkında bilgilendirerek öncelikle hak kaybı yaşamalarını engellemeyi amaçlamaktadır. Boşanma ve nafaka davalarındaki bilgisi ve birikimiyle insanların yaşamlarındaki dönüm noktalarından biri olan boşanma ve nafaka davalarında gereksinim duyulan hukuki desteği sağlayan Urla boşanma avukatı – nafaka avukatı, dava sürecinde evliliğin bitmesinin yanı sıra müvekkilinin dava sürecinden sonraki yaşamını da garanti altına almak için farklı birçok detayı da göz önünde bulundurarak hukuki açıdan mücadele etmektedir.

Urla boşanma avukatı – nafaka avukatı, boşanma davaları başta olmak üzere boşanmanın nevi sayılabilecek tüm davalarda da müvekkiline en iyi ve kaliteli hizmeti verebilmek için uzmanlaşmıştır. Urla boşanma avukatı – nafaka avukatının meslek yaşamındaki faaliyetlerinin ağırlığını boşanma ve nafaka davaları oluşturmaktadır. Mesleki açıdan temel uğraş alanı aile hukuku olduğu içinde Urla boşanma avukatı – nafaka avukatı, kendisini Aile Hukuku alanında yeterince geliştirmiştir.

Urla Ceza Avukatı

Ülkemizin yanı sıra diğer dünya ülkelerinde de insanların yaşamlarındaki en zorlu süreçlerden birini oluşturan adli makamlar ve merciler, karar verme mercileri olmalarının yanı sıra düşüncelerini kanunlar ve kendi vicdanları oluşturur. Bundan dolayı da adli makamlar ve merciler, kendilerine müdahale edilmesini hiç istemezler. Urla ceza avukatı ise avukatlık mesleğinin gereği olarak müvekkilini en iyi şekilde savunabilmek ve onun hakkını koruyabilmek için adli makam ve mercilere sürekli bilgi akışı sağlamaktadır. Adli makam ve merciler, bir soruşturma ya da dava sürecinde tanık konumunda olan kişileri dahi yeminli ifadenin ardından dinlerken, Urla ceza avukatının kanun maddelerine dayanarak müvekkilini savunmak için yaptığı konuşmayı sonuna kadar dinlemekte ve yazı olarak verdiği bildirileri de kabul etmektedir.

Bir ceza davası sürecinde dava sürecini pozitif olarak etkilemek için mahkeme içtihatlarına tamamen hakim olan, kanunlara uygun şekilde müvekkili için en etkili savunmayı ve müdafaayı hazırlayan Urla ceza avukatından hukuki destek alınması davanın seyri açısından büyük önem taşımaktadır. İnsanlar, içinde bulundukları olayın vahametine bir son vererek haklarını en doğru yöntemlerle arayarak kendilerini savunabilmek için sürece çözüm odaklı katkı sunan ve kalitesiyle ön plana çıkan Urla ceza avukatı ile çalışmalıdır. Müvekkillerinin dava sürecini çok yakından takip eden ve onları profesyonel olarak savunan Urla ceza avukatı, dava sürecini ilgilendiren en ufak bir detayı dahi atlamamak için dava süreciyle ilgili portfolyosunu hazırlamaktadır. Üstlendiği her davayla kendisi davası gibi ilgilenen, saygınlığı ve merhametiyle de bilinen Urla ceza avukatı ile çalışmak dava sürecinin lehe sonuçlanması bakımından da büyük önem taşımaktadır.

İnsanoğlu bir mağduriyet yaşadığı zaman bu mağduriyet hayatın akışına da negatif etki etmektedir. Aynı zamanda mahkeme safahatı ve mahkeme sürecinin uzayarak bir türlü sonuca ulaştırılamaması da yaşamın her alanına olduğu gibi psikososyal alana da negatif etki ederek kişinin günlük yaşamdaki performansını düşürmektedir. Mağduriyetin giderilmesi uzun süren bir adaptasyon sürecini de zorunlu kıldığı için mahkeme sürecinin hızlı bir şekilde sonuca ulaştırılması büyük önem taşımaktadır. Bu durumu en iyi şekilde ifade eden cümle ise şüphesiz ‘Geç gelen adalet, adalet değildir.’ cümlesidir. Adaletin gecikmemesi ve hakkın yerini bulması için davayı en ayrıntılı şekilde inceleyen ve mahkeme heyetine sunan Urla ceza avukatı, dava sürecinin hızla sonuca ulaştırılmasına çok ciddi katkı sağlamaktadır.

İçinde bulunduğu durumun negatif etkisinden kurtulmak için davanın sonuçlanmasını beklemek herkes açısından aynı etkiyi yaratmadığından dolayı suç ya da suç faktörü fark etmeksizin Urla ceza avukatının sağlayacağı edinimlerin davanın seyri açısından önemi tartışılmazdır. Dava sürecinde aklanma ve mağduriyetin giderilmesi için en kaliteli savunma hizmetini almak ve yaşananların negatif etkilerinden bir an evvel kurtulmak için Urla ceza avukatından hukuki destek alınması en sağlıklı tercihtir.

Urla İcra Avukatı

Borçlu taraftan alacağını tahsil edemeyen alacaklı tarafın alacağını tahsil etmesi için icra organları vasıtasıyla söz konusu alacağın tahsilini düzenleyen hukuk dalına icra hukuku denilmektedir. İcra hukukunun konusunu her ne kadar borçlunun mal varlığı oluştursa da burada kast edilen borçlunun tüm mal varlığından ziyade borca yetecek miktardaki mal varlığıdır. İcra yetkisinin kullanılması aşamasında ölçülülük ilkesine mutlaka dikkat edilmelidir.

Urla icra avukatı, alacağını tahsil edemeyen alacaklı tarafın alacağın tahsili için kendisine vekalet vermesi halinde borçlu tarafla iletişime geçerek alacağı tahsil etmeye çalışmaktadır. Urla icra avukatının borçlu tarafla alacağın tahsili için yaptığı görüşmenin olumsuz sonuçlanması halinde borcun kaynağı göz önünde bulundurularak borcun tahsili için bir takip türü belirlenmektedir. Daha sonrada belirlenen bu takip türünün kesinleşmesi sağlanmaktadır. Bundan sonrasını izleyen süreçlerde ise borçlu tarafın mal varlığına haciz koydurularak, hapis ya da rehin hakkı kullanılarak söz konusu borcun tahsil edilmesi için gerekli çalışmalar yürütülür. Gerek görülürse de haciz konulan malların satışı talep edilebilir.

Urla icra avukatının borçlu tarafın avukatı olması halinde ise söz konusu borca itiraz edilmek suretiyle başlatılan icra takibinin durdurulmasına çalışılır. İtiraz, kanunların öngördüğü sürede yapılmadığı takdirde Urla icra avukatı tarafından dava açılır. Urla icra avukatı, süreci takip etmesinin yanı sıra süreç hakkında müvekkilini de detaylı olarak bilgilendirir.

İcra takibi çok hızlı ilerleyen bir süreç olduğu için sürekli olarak takip edilmesi gerekir. Çünkü kanunda öngörülen sürelerin kaçırılması halinde çok ciddi hak kayıpları yaşanabilmektedir. Bu nedenle süreleri en doğru şekilde takip eden Urla icra avukatıyla birlikte çalışılması, söz konusu alacağın güvence altına alınması bakımından büyük önem taşımaktadır.

Ayrıca icra hukukunda yapılan işlemlere karşı doğru hukuki yollarla başvurunun yapılması hak kayıplarının yaşanmasının engellenmesi açısından önemlidir. Tüm faktörler göz önünde bulundurulduğu zaman sürecin doğru takip edilmesi, güncel ve en sağlıklı bilgilerin alınması açısından Urla icra avukatı ile birlikte çalışılması gerekir.

Urla icra avukatı, işini mesleğinin gerektirdiği etik kurallar doğrultusunda büyük bir titizlikle, süreleri takip ederek ve gereken bütün hukuki yollara başvurarak yaptığı için Urla icra avukatıyla birlikte çalışmanın ciddi avantajlar sağladığı söylenebilir. Yine Urla icra avukatı, müvekkilini mağdur edecek tüm davranışlardan kaçındığı için kendi sorumluluğundan kaynaklanabilecek hiçbir olumsuzluğa mahal vermez.

Urla Acil Avukat

İnsanlar yaşadıkları hukuki problemler nedeniyle genellikle acil hukuki dilekçe yazımına gereksinim duymaktadır. Hukuk, bazı başvuruların ve işlemlerin yapılabilmesi için kesin süreler, zamanaşımı ve hak düşürücü süreler belirlediği için hukuki süreç boyunca herhangi bir hak kaybı yaşanmasına engel olunmasında hukukun belirlediği bu başvuru sürelerine riayet edilmesi son derece önemlidir. Mesela bir dava açıldığı zaman davaya cevap dilekçesinin 2 hafta içerisinde 2 hafta içerisinde mahkemeye sunulması zorunludur. Yine bir dava sürecinde davayı ilgilendiren delillerin ilk duruşmaya kadar mahkemeye sunulması gerekir. Bu tür süreli işlemlerin süresinde yapılmaması ise ciddi hak kayıpları yaşanmasına neden olabileceğinden gerek acil hukuki dilekçe yazımında, gerekse de hukuki süreçlerin süreleri ile ilgili Urla acil avukattan danışmanlık hizmeti alınarak hukuki süreç boyunca bilinçli hareket edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Kanunda şikayete bağlı suçlara yönelik şikayet süresi 6 ay olarak belirlenmiş, şikayete bağlı olmadan resen soruşturması yapılan suçlara yönelik ise herhangi bir şikayet ve ihbar süresi belirtilmesine gerek duyulmamıştır. Hukuki durum her ne kadar böyle olsa da bazı ihbar ve şikayetlerin suçun işlenmesinin ardından derhal yapılması özellikle delillerin yok olmaması açısından oldukça önemlidir. Mesela cinsel bir suç işlendiği zaman biyolojik delillerin elde edilmesi için mağdurun en hızlı şekilde adli muayeneden geçirilmesi oldukça büyük önem taşımaktadır. Yine bir suç güvenlik kameralarına yansımışsa görüntülerin silinmeden alınarak suç delillerinin elde edilebilmesi için şikayet ve ihbarın hiç vakit kaybetmeden bir an evvel yapılması gerekir. Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık gibi mala karşı işlenen suçlarda da para ve maddi değer taşıyan eşyaların harcanmadan geri alınmasında şikayet ve ihbarın çok hızlı yapılması gerekir. Urla acil avukat, bu tür durumlarla ilgili savcılık soruşturmalarında, ifade ve sorgu işlemleri esnasında gerekli hukuki desteği sağladığı gibi acil hukuki dilekçe yazımında da vatandaşlara yardımcı olmaktadır. Yine Urla acil avukat, ihbar ve şikayet başvurularını 7/24 saat fark etmeksizin yapmaktadır.

Urla Arsa Avukatı

Müvekkillerine gayrimenkul hukuku alanında danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Urla arsa avukatı, yaşanan hukuki problemlere profesyonel olarak yaklaşımının yanı sıra müvekkillerine hukuki problemlerine dair detaylı ve aydınlatıcı bilgiler vererek onların kafalarını meşgul eden soru işaretlerini yok etmektedir. Gayrimenkul davalarının her aşamasında müvekkillerine gereksinim duydukları hukuki desteği sağlamayı en temel görevi bilen Urla arsa avukatı, ilerleyen süreçte ortaya çıkması muhtemel ihtilafların önlenmesi içinde gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Urla arsa avukatı tarafından müvekkillerine sunulan önleyici hukuki danışmanlık hizmeti ise müvekkillerine paradan kar elde ettirdiği gibi zamandan da tasarruf ettirmektedir. Urla arsa avukatı, önleyici hukuk hizmeti ile birlikte kamulaştırma davalarında, tapu davalarında, ortaklığın giderilmesi yani izale-i şüyu davalarında ve gayrimenkul hukukunu ilgilendiren her türlü davada müvekkillerinden aldığı vekalet ile dava süreçlerini onlar adına takip etmekte, verilen kararların icrası gibi tüm işlemleri yürüterek onların haklarına en hızlı şekilde kavuşmalarını sağlamaktadır.

urla arsa gayrimenkul avukatı
urla arsa gayrimenkul avukatı

Urla arsa avukatı, anlaşmazlık yaşayan tarafların tamamını temsil etme yetkisine sahiptir. Gayrimenkul hukuku alanında problem yaşayan ve bu problemleri dava sürecinde olan kiracılar, mal sahipleri, inşaat firmaları ve yetkilileri, gayrimenkul yatırımcıları, mühendis ve mimarlar ile planlamacılar Urla arsa avukatı tarafından verilen danışmanlık ve avukatlık hizmetinden istifade edebilirler.

Urla arsa avukatı, taşınmazlara dair yaşanan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında başlatılan hukuki süreçlerle ilgili profesyonel olarak danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Urla arsa avukatı, gayrimenkul hukukuna dair davalarda yeterli hukuki bilgisi ve deneyimiyle müvekkilini temsil ettiği gibi dava sürecini de yakından takip etmektedir. Ayrıca davanın sonucuna dair kararların takip edilmesi görevini de yerine getirir. Urla arsa avukatının verdiği hizmetler arasında tapu iptal ve tescil davaları, izle-i şüyu davaları, ipotek ve tesisin terki davaları, kira alacaklarının tahsili ve kiracının tahliyesi davaları, tasarrufun iptali davaları, men-i müdahale davaları, kiralananın tahliyesi davaları ve kat mülkiyeti kanununa dair muhtelif davalar başı çekmektedir.

Urla Kira Avukatı

Konut ya da işyerinin, kira sözleşmesinde belirlenen bedelinin ödenmesi karşılığında sahibi tarafından başkasına devredilmesine kiralama işlemi, kira sözleşmesinde belirlenen kira bedelinin belli aralıklarla artırılmasına ise kira artışı denilmektedir. Kira bedelinin taraflar arasında belirlenen oranda artırılmasına ise kira artış oranı denilir. Kiracı tarafından ödenen kira bedelinin artış oranının hakkaniyete uygun olması için enflasyon oranı ve zorlaşan hayat koşulları dikkate alınarak kira artışının düzenli olarak yapılması gerekir. Konut ve işyerlerinin kira artış oranlarının belirlenmesinde farklı yasal düzenlemeler bulunduğu için kira artış oranları belirlenirken Urla kira avukatından hukuki destek alınması hak kaybına uğramamak için önemlidir. Yasa, konutlarda kira artış oranına sınırlama getirirken, işyerlerinin kira artış oranını ise serbest bıraktığı için taraflar kendi aralarında yapacakları sözleşme ile kira artış oranını belirlemektedir. 2022 yılında yürürlüğe giren kanun 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilenen konut kira sözleşmelerinde kira artış oranının bir önceki kiranın yüzde 25’ini geçmesine izin vermemektedir. Bu kanun yürürlüğe girmeden önce yapılan kira artış oranlarında ise söz konusu olan iki ihtimal şöyledir;

Taraflar arasında anlaşma sağlandığı takdirde kira artış oranı anlaşma oranı kadar olmaktaydı. Ancak yasa, bu anlaşmada sağlanan kira artış oranının bir önceki kira dönemine ait tüketici fiyat endeksini yani TÜFE’nin 12 aylık ortalamasını geçmesine izin vermiyordu.

Taraflar arasında anlaşma olmadığı takdirde TÜFE’nin 12 aylık ortalamasını aşmayacak şekilde taraflar kendileri kira artış oranını belirleyebilirken, taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa da hakkaniyete göre hakim kira artış oranını belirlemekteydi.

Kira artış oranlarıyla ilgili yapılan yasal düzenlemeler 08.06.2022 tarihinde kabul edilerek 11.06.2022 tarihinde yürürlüğe girdiğinden eski uygulama değişmiş, yeni uygulamaya göre ise 01.07.2023 tarihine kadar yenilenecek konut kira sözleşmelerinde kira artış oranı için tavan sınır yüzde 25 olarak belirlenmiştir. Bu yeni yasal düzenlemeye göre geçen yıl kira dönemine ait kira bedelinin yüzde 25’i üzerinde yapılan kira artış oranları geçersiz kabul edilmektedir.

Son zamanlarda kira artış oranlarının neye göre yapıldığı çok fazla araştırılmaktadır. Ev sahibinin talep edeceği yasal düzenlemelere aykırı olan kira artış oranları kiracı tarafından kabul edilmemelidir. Konuya konut sahipleri açısından bakıldığı zaman kiralanan mülkün değerinde bir kira artış oranının belirlenmesi elbette kendi menfaatinedir. Bundan dolayı da kira artışının neye göre hesaplanacağı kiracılar kadar konut sahipleri içinde büyük önem taşımaktadır. Konut ve işyeri sahiplerinin özellikle enflasyon oranlarının yüksek olduğu zamanlarda kira artış oranının neye göre yapılacağı konusunda kafası çok fazla karışmaktadır. Bu da kiracı ile mülk sahibi arasında anlaşmazlıklar yaşanmasına neden olabiliyor. Bu tür anlaşmazlıkların yaşanmasını engellemek için kira artışıyla ilgili yasal düzenlemelere tamamen hakim olan ve taraflar arasındaki kira sözleşmesine uygun hareket ederek iki taraf içinde hakkaniyetli kira artış oranının belirlenmesinde kilit görev üstlenen Urla kira avukatı ile birlikte çalışılmalıdır.

Urla Tapu Avukatı

Bazı tapu kayıtları hukuka aykırılık veya usulsüz bir işlem ile gerçeğe uygun şekilde düzenlenmemişse bu tür tapu kayıtlarının düzeltilerek hukuka aykırılık teşkil eden durumun ortadan kaldırılması için tapu iptal ve tescil davası açılmaktadır. Söz konusu hukuka aykırılık ise birçok nedenden kaynaklanabilmektedir. Mülkiyet hakkı bu şekilde ihlale uğradığı için mağduriyet yaşayan bir vatandaş, Urla tapu avukatı ile iletişime geçerek açacağı tapu iptal ve tescil davası sayesinde ihlalin ortadan kaldırılmasını sağlayarak haklarına yeniden kavuşabilir.

Birçok nedene dayanılarak açılabilen tapu iptal ve tescil davalarının dayanağını tapu iptali oluşturmaktadır. Kamulaştırma, miras paylaşımına itiraz, kadastro işlemi sonucunda verilen tapunun kabul edilmemesi gibi daha birçok nedene dayanılarak tapu iptal ve tescil davası açılabilmektedir. Ayrıca taşınmaz satış vaadinin hazırlanmasına yönelik sözleşmelerin hazırlanma aşamasında Urla tapu avukatından danışmanlık ve avukatlık hizmeti alınması yaşanması muhtemel hak kayıplarının ve mağduriyetlerin önüne geçecektir. Tapu iptal ve tescil davası türleri ise şöyledir;

 • Kamulaştırmayla ilgili tapu iptal ve tescil davası
 • Kadastro işlemi sonucunda verilen tapunun kabul edilmemesiyle birlikte açılan tapu iptal ve tescil davası
 • Önalım yani şufa hakkı davası
 • Miras hukukundan kaynaklı tapu iptal ve tescil davası

Miras bırakan kişinin vefat etmesinin ardından miras kalan malların nasıl paylaşılacağı hususunda mirasçılar bir araya gelerek aralarında bir anlaşmaya varabilirler ve bu sözlü anlaşmayı da yazılı hale getirerek bir miras taksim sözleşmesi hazırlayabilirler. Taraflardan birinin ya da birkaçının bu sözleşmeye uygun hareket etmemesi halinde mirasçılardan her biri miras taksim sözleşmesine uygun hareket edilmesini sağlamak için tapu iptal ve tescil davası açabilirler. Bu tür tapu iptal ve tescil davalarında konuya tamamen hakim olan Urla tapu avukatından hukuki destek alınması hem dava sürecinin hızla ilerlemesinde, hem de hak kaybı yaşanmamasında oldukça önemlidir.

Urla tapu avukatı vekillik görevini yerine getirirken tamamen müvekkilinin arzu ve taleplerine uygun hareket etmekte ve müvekkilinin isteklerine aykırı ya da isteklerini aşacak şekilde hareketlerde bulunmaz. Böyle bir durumun vekaleten gerçekleşen işlemleri geçersiz kılacağının da farkındadır. Taşınmaza dair satış işlemlerinde Urla arsa avukatı, müvekkili ile arasında yapılacak işlemlere dair detayları ve sınırları belirleyen bir sözleşme imzalamasa bile dürüstlük ilkesine uygun hareket ederek müvekkilinin talepleri dışına kesinlikle çıkmaz.

Urla İşçi Avukatı

İşçilerin iş yerinde çalıştığı esnada ya da iş yeri dışında iş amacıyla bulundukları esnada kaza geçirirlerse bu tür kazalara iş kazaları denir. İş kazaları iş yerinde çalışırken geçirilebileceği gibi işverenin emriyle farklı bir yerde çalışırken de geçirilebilir. İş kazalarının geçirilmesinin ardından işçinin bedensel ya da ruhsal bütünlüğünün zarar görmesi gerekir. İş kazaları geçirilmeden önce işveren birtakım güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür. Bu güvenlik önlemlerinin işveren tarafından alınmaması nedeniyle iş kazasının gerçekleşmesi halinde işçinin işverenine karşı iş kazası tazminat davası açma hakkı doğmaktadır. Urla işçi avukatı – tazminat avukatı ile birlikte hareket edilerek işverene maddi ve manevi tazminat davası açılabileceği gibi ceza davası da açılarak işçinin hakkı aranabilmektedir. Ayrıca işçilerin uzlaşma yoluna giderek de zararlarını tazmin etmek için dava açma hakkı bulunmaktadır. Bu tür davaların tümüne iş mahkemeleri baktığı için davaların iş mahkemelerine açılması gerekir.

Urla Tazminat Avukatı

İşçiler ve işverenlerle ilgili yasal düzenlemeler ülkemizde İş Kanunu kapsamında yer almaktadır. İş Kanunu kapsamında yaşanan hukuksuzluklara ise İş Mahkemeleri bakar. Urla işçi avukatı – tazminat avukatı, İş Kanununa tamamen hakim olarak bu tür davaların takibini yapmakta, bilgisi ve deneyimiyle de girmiş olduğu davalarda işçilerin hakkını en profesyonel şekilde savunmaktadır. Yaşadığı iş kazası nedeniyle işvereninden tazminat talep eden işçi, Urla işçi avukatı – tazminat avukatından hukuki destek alarak mahkemeye gerekli başvuruyu yapıp, işvereni hakkında tazminat ve ceza davası açabilmektedir. İş kazalarına neden olan kusur işverendeyse bu davaların işverene karşı açılma hakkı vardır. Bazı işyerlerinde ise güvenlik tedbirlerini alması gereken üçüncü şahıslar olabilmektedir. Bu da iş kazaları sonucunda doğan tazminat hakkında bu şirketleri ya da kişileri sorumlu hale getirebilmektedir. İş kazalarının ardından işçinin uğramış olduğu zararı ise Urla işçi avukatı – tazminat avukatı davalı taraftan talep etmektedir.

İşçinin yaşamış olduğu iş kazalarından dolayı oluşan maddi ve manevi kayıplar davalarda tazminat talep etme hakkını doğurmaktadır. Bu tür tazminat talepleri arasında işçinin kazanç kaybı, işçinin tedavi masrafları, iş kazası nedeniyle sonradan yaşanan çalışma kaybı, iş kazası nedeniyle yaşanan ekonomik problemler ve işçinin kaza nedeniyle hayatını kaybetmesi halinde cenaze masrafları da yer almaktadır. İş kazası manevi tazminat davalarının açılmasındaki maksat kazanın ardından yaşanan manevi zararların giderilmesine yönelik gerekli işlemlerin yürütülmesidir. İş kazası davaları birçok açıdan karmaşık olmakla birlikte davanın sonuçlanması için kazanın nedenine dair bilirkişi raporları da talep edilebilmektedir. Bu durum ise davanın daha uzun sürmesine neden olabileceği için bu tür davalarda yeterli deneyime ve bilgiye sahip olan Urla işçi avukatı – tazminat avukatı ile çalışılması dava sürecinin kısa sürede sonuçlanması bakımından önemlidir. Ayrıca delillerin toplanması ve tanıklarla birlikte bu delillerin mahkemeye sunulması da dava sürecinin kısalmasında bir diğer önemli faktördür.

Urla Miras Avukatı

Bir kişinin vefat etmesinden sonra arkasında bıraktığı malların paylaşımının yapıldığı esnada yaşanan ya da yaşanması muhtemel hukuki uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında Urla miras avukatı önemli görevler üstlenmektedir. Urla miras avukatının hukuki desteğine gereksinim duyulan hukuki ihtilaflar ile düzenlenmesi gerekli hususlar ise şöyle sıralanabilir;

 • Veraset ilamının alınması
 • Miras bırakan kişinin mirasçılarını gösteren hukuki belgenin hazırlanması
 • Mirasçı atama sözleşmesinin hazırlanması
 • Vasiyetnamenin düzenlenmesi
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin düzenlenmesi
 • Miras kalan malın hukuka uygun olarak paylaştırılması
 • Mirasçılık belgesinin iptali için dava açılması
 • Miras bırakan kişinin mal varlığının tespit edilmesi için tereke davasının açılması ve takibinin yapılması
 • Mirasın reddi, diğer adıyla reddi miras davasının açılması ve takip edilmesi
 • Mirastan feragat edilmesine dair sözleşmelerin hazırlanması
 • Saklı payın korunması davasının açılması ve yürütülmesi
 • Muvazaalı işlemlere karşı iptal davalarının açılması
 • Ortaklığın giderilmesi yani izale-i şüyu davalarının açılması ve takip edilmesi
 • Mirasta iade davalarının yürütülmesi
 • Miras hukuku kapsamında yer alan tenkis davasının açılması ve takip edilmesi
 • Vasiyetnamenin tenfizi ve vasiyet iptali davalarının açılması ve takip edilmesi
 • Mirasta taksim sözleşmelerinin hukuka uygun olarak hazırlanması

Miras paylaşımında hukuki olarak neredeyse herkesin başına gelebilecek ihtilafların çözüme kavuşturulmasında miras hukukunda yeterli bilgiye ve deneyime sahip olan Urla miras avukatının hukuki desteğine her zaman gereksinim duyulabilir. Urla miras avukatı, miras hukukunda kazandığı deneyimle hukuki süreci başarılı bir şekilde yönetebildiği için miras hukukuyla ilgili yaşanan uyuşmazlıklarda hak kaybına uğramamak için Urla miras avukatından danışmanlık ve avukatlık hizmeti alınması gerekir.

Gayrimenkul gibi yüksek maliyetli mal paylaşımlarının da yer aldığı miras hukukunda hak kayıplarının yaşanması ciddi mağduriyetler yaşanmasına neden olabileceği için miras hukukuyla ilgili davalarda Urla miras avukatının tutulması ciddi avantajları da beraberinde getirmektedir. Ayrıca miras paylaşımı yapılırken mirastan mal kaçırma gibi hukuka aykırılık teşkil eden durumlara çok sık rastlanmaktadır. Mirasta saklı payı bulunan kişilerin daha fazla karşılaştığı bu tür hukuka aykırı durumların çözümünde de urla miras avukatının hukuki desteğinden istifade edilebilir.

Urla Arabulucu Avukat

İşvereni tarafından iş sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildiği zaman bu feshin haksız veya geçersiz olduğunu iddia eden işçi, iş güvencelerinin kendilerine sağladığı faydalar doğrultusunda işe iadesini talep etmek için işe iade davası açabilmektedir. İşe iade davasını işverene karşı sadece işten çıkarılan işçi açma hakkına sahiptir.

İş güvencesine göre bir işçinin işverenine karşı işe iade davası açabilmesi için gerekli şartlar ise şöyledir;

İşveren, iş yerinde en az 30 işçi çalıştırmalıdır. Bu sayı belirlenirken işçinin çalıştığı iş yerinin yanı sıra işverene ait olan başka şubeler veya iş kollarında çalışan işçilerde sayıya dahil edilmektedir. İşe iade davasında bu sayıya ulaşılamaması halinde açılan dava geçersiz sayılacağından dolayı 30 ya da üstünde işçi olduğu takdirde bunun delillerle ispat edilmesi büyük önem taşır. Bu sayının belirlenmesinde stajyer veya çıraklar sayıya dahil edilmez.

İşçi ile işveren arasında imzalanan sözleşmenin belirsiz süreli olması da bir diğer şarttır. Bu nedenle belirli süreli sözleşme imzalanmışsa ve bu sözleşmede süre belirtilmese dahi işçinin işe iade davası açma hakkı yine de olmaz.

İşçinin, işvereni tarafından işine son verildiği iş yerinde en az 6 ay çalışma şartı da aranmaktadır.

İşe iade davası açacak olan kişinin, çalıştığı iş yerindeki statüsünün işten çıkarma, işe alma gibi görevlere elverişli olmaması gerekir. İş yerindeki statüsü bunlara elverişli olduğu takdirde işe iade davası açamamaktadır.

İş sözleşmesinin feshi haklı bir sebebe dayanmıyorsa, yani keyfiyetten kaynaklı bir fesih söz konusuysa işe iade davası açma hakkı doğmaktadır. İş sözleşmesinin feshine dair haklı sebepler kanunu ya da iş yerinin kurallarını kapsamaktadır. Mesela işçi işini yapamadığı ya da iş yerindeki kurallara uymadığı için işten çıkarılmışsa işe iade davası açamamaktadır.

İş Kanununun 20. maddesi kapsamında işçi hiçbir gerekçe gösterilmeden haksız olarak işinden edildiği takdirde Urla arabulucu avukata başvuru yaparak işe iade edilmesini talep edebilir.

İşe iade davasının açılabilmesi için önceki yasaya göre iş mahkemesine dilekçe verilmesi zorunlu iken, son yasal düzenlemeye göre arabulucu avukata başvuru yapılması şarttır. İşçinin arabulucu avukatla işe iade davası açma süresi bir olduğu için arabulucu avukata bu süre içerisinde başvuru yapılması gerekir.

İşçi, işe iadesi için yasal süre zarfında Urla arabulucu avukata başvurduğu takdirde tarafların bir araya getirilmesiyle aralarındaki problemin çözüme kavuşturulması için Urla arabulucu avukat önderliğinde oturum düzenlenmektedir. Bu oturumda yapılan görüşme olumlu sonuçlandığı takdirde işçi işine kısa süre içerisinde dönebilmekte, olumsuz sonuçlandığı takdirde de işçi, Urla arabulucu avukattan aldığı rapor ile birlikte İş Mahkemesine başvuru yaparak işe iadesi için dava sürecini başlatabilmektedir.

Urla arabulucu avukata yapılan başvurular genellikle 3 hafta içerisinde sonuçlanmaktadır. Arabuluculuk görüşmelerinde karar işçi lehine çıktığı takdirde işçi, işten ayrı geçirdiği süredeki mağduriyetini gidermek için hak talep edebilir.