1. Anasayfa
 2. İzmir Avukat
 3. Narlıdere Avukat, Narlıdere Ceza ve Boşanma Avukatı

Narlıdere Avukat, Narlıdere Ceza ve Boşanma Avukatı

izmir narlıdere avukat

Narlıdere Avukat

Hukuki danışmanlık hizmetinin yanı sıra müvekkillerinin dava süreçleriyle de ilgilenen Narlıdere avukat, hukukun birçok dalında uzmanlaşarak hizmet vermektedir. Hukuki problemlere çok hızlı ve etkili çözümler üretmeyi amaç edinen Narlıdere avukat, bireysel ve kurumsal müvekkillerinin aradıkları hukuki desteği profesyonel olarak sunmaktadır.

Hukukun birçok faaliyet alanında danışmanlık hizmeti vererek vatandaşların hukuki problemleriyle ilgili bilinçli hareket etmesini sağlayan Narlıdere avukat, kendisine vekalet verildiği takdirde bilgisi ve tecrübesiyle dava süreçlerini en iyi şekilde yönetmekte ve dava sürecinin müvekkili lehine sonuçlanması için çalışmaktadır. Müvekkillerinin haklarını en iyi şekilde savunmak için onların haklarına önem veren Narlıdere avukat, dava sürecinin istenildiği şekilde sonuçlanması ve hak kaybı yaşanmaması için yasal konularda gerekli hukuki desteği vermektedir.

İZMİR AVUKAT

İnsanlar ya da şirketler çok sayıda hukuki problemle karşılaşabilmekte ve Narlıdere avukattan gerekli hukuki destek alınmadığı zamanda bireysel ya da kurumsal olarak yaşanan hak kayıplarından dolayı telafisi mümkün olmayan büyük zararlarla karşı karşıya kalınabilmektedir. Hukuki problemlerle karşılaşıldığı zaman gerekli olan kaliteli hukuki desteği alabilmek için Narlıdere avukata başvuru yapılmalıdır. Miras hukuku, ceza hukuku, boşanma davaları, icra davaları gibi tüm hukuksal problemler için en büyük referansı olan girdiği davalardaki başarılarıyla kendisini ispatlamış olan Narlıdere avukat, müvekkillerinin bütün haklarını en iyi şekilde savunarak söz konusu hukuki süreci en başarılı şekilde yürütmektedir.

Narlıdere avukattan hukuki problemlerle ilgili tek seferlik danışmanlık hizmeti alınabileceği gibi Narlıdere avukata vekalet verilerek sürekli hizmette alınabilir. Narlıdere avukat, müvekkillerinin bütün işlemlerinde çok titiz çalışmakta ve onları her türlü olumsuzluktan koruyarak içinde bulundukları hukuksal problemden bir an evvel en karlı şekilde kurtulmaları için çalışmaktadır. Her türlü adli ve hukuksal problemde en kaliteli hukuksal hizmeti temin eden Narlıdere avukat, bugüne kadar kazanmış olduğu deneyimi, hukuki bilgi birikimi, iletişimi ve empati yeteneğiyle müvekkillerine onların yanında olduğunu hissettirmekte ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlamaktadır.

narlıdere boşanma avukatı
narlıdere boşanma avukatı

Narlıdere Boşanma Avukatı

Narlıdere boşanma avukatı – nafaka avukatı, aile hukuku ile ilgili danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Aile hukuku ile ilgili dava dosyalarını bilgisi ve tecrübesiyle yakından takip eden Narlıdere boşanma avukatı – nafaka avukatı, boşanma ve velayet davalarının başını çektiği tüm dava türlerinde müvekkillerinin hak kaybına uğramaması için mücadele etmektedir. Müvekkillerine profesyonel olarak hizmet veren ve alanında uzman olan Narlıdere boşanma avukatı – nafaka avukatı, müvekkillerine etkili hukuki destek vermek için dava sürecini en doğru şekilde planlamakta ve dava sonuçlanana kadar süreci başarıyla yönetmektedir.

Narlıdere Nafaka Avukatı

Narlıdere boşanma avukatı – tazminat avukatının müvekkillerine sunmuş olduğu hizmetler ise şöyle sıralanabilir;

 • Nafaka ve tazminat davaları
 • Aile içerisinde yaşanan şiddet davaları
 • Anlaşmalı boşanma davaları
 • Çekişmeli boşanma davaları
 • Eşine şiddet uygulayan eşin evden uzaklaştırılması için açılan davalar
 • Tanıma ve tenfiz davaları
 • Nafakanın yeniden belirlenmesi davaları
 • Velayet davaları
 • Kişilik haklarına saldırı davaları
 • Çocuğa ait malların yönetilmesi
 • Mirasın reddi davası
 • Ailenin korunması için açılan davalar
 • Tenfis davası
 • Vesayet ve kayyım davaları
 • Evlenme izni ve kadının bekleme süresinin kaldırılması için açılan davalar
 • Mal rejiminde eşler ile ilgili açılan davalar
 • Aile konutu için açılan davalar

Eşlerden birinin evlilik birlikteliğini sonlandırmak için aldığı kararı uygulamak için yasal yollara başvurmasına Aile Hukukunda boşanma davası denir.

Narlıdere boşanma avukatı – nafaka avukatı, anlaşmalı boşanma davalarında,  çekişmeli boşanma davalarında, nafaka davalarında, velayet davalarında ve aile hukuku kapsamındaki diğer dava türlerinde verdiği danışmanlık ve avukatlık hizmeti ile ihtiyaç duyulan hukuki desteği vermektedir.

Aile hukukunda en sık rastlanan dava türü boşanma davalarıdır. Velayet ve diğer davalar ise boşanma davası açıldıktan sonra bu davayla bağlantılı olarak açılabilmektedir. Boşanmanın nedenleri ise genel ve özel olmak üzere iki farklı gruba ayrılmıştır. Boşanmanın nedenlerine Türk Medeni Kanununun 161 ve 162’inci maddelerinde yer verilmiştir. Onur kırıcı davranışlar, zina, hayata kast etme, haysiyetsiz yaşam sürülmesi, akıl hastalıkları, terk edilme gibi nedenler özel boşanma nedenleri arasında yer alırken, eşlerden birinin boşanmak için karar alması, evlilik birlikteliğinin sarsılması, eşler arasında şiddetli geçimsizlik gibi nedenler ise genel boşanma nedenleri arasında sayılmıştır.

Narlıdere Ceza Avukatı

Ülkemizde en fazla çalışan ve araştırma yapan merciler arasında adli mercilerde yer almaktadır. Bunun en büyük nedeninin ise nüfustaki artış, işlenen suçların artması, ekonomik huzursuzluklar ve koşullar olduğu düşünülmektedir. Tüm bu etkenler ise mahkemelerdeki dava dosya sayısının artmasına ve mahkemelerin aşırı yoğun tempoda çalışmasına neden oluyor. Mahkemelerin yoğun olması ise avukatsız dava dosyalarının önemsenmemesine ve sürekli olarak ertelenmesine neden olmaktadır. Bu da söz konusu dava dosyasının bir türlü sonuçlanmamasındaki başlıca faktördür. Ancak kalitesi ve tecrübesiyle ceza davası dosyalarında uzman olan Narlıdere ceza avukatı, ceza dava dosyalarının kısa sürede sonuçlanarak karara bağlanmasında kilit rol oynamaktadır.

narlıdere ceza avukatı
narlıdere ceza avukatı

Narlıdere ceza avukatının ceza dava dosyasını incelemesinin ve ceza dava dosyasında adının geçmesinin davanın seyri açısından önemi tartışılmazdır. Narlıdere ceza avukatı, müvekkili için hazırladığı profesyonel savunmayla dava sürecinde müvekkilini daha güçlü hale getirmekte ve istenilen sonuca ulaşılmasını kolaylaştırmaktadır. Ceza dava dosyasındaki tüm detaylara dikkat eden Narlıdere avukat, özel bir çalışmayla müvekkili için en iyi savunmayı yapmayı planlamakta ve çok güçlü bir savunmayla dava sürecinde etkin rol üstlenerek dava sürecini kısalttığı gibi mağduriyet ve zarara uğrama durumlarının önüne geçmektedir.

İyi ve kaliteli bir ceza avukatı arayışı içerisinde olanlar, nitelikli çalışmaları ve hizmetleriyle kendisini alanında ispatlamış olan Narlıdere ceza avukatını tercih etmektedir. Her insanın yaşamış olduğu mağduriyetinin ve kanuni sıkıntısının kendisine özel olduğunu unutmamak gerekir. Bunu dikkate alan Narlıdere ceza avukatı, müvekkilinin hukuki problemiyle detaylı olarak ilgilenmekte ve müvekkiline tatmin edici bilgiler vererek önünü net şekilde görmesine yardımcı olmaktadır. Narlıdere ceza avukatı tarafından dava dosyasıyla ilgili yapılan çalışmalar ise sonuca kısa sürede ulaşılmasını sağlamaktadır. Ceza dava dosyasıyla ilgili çözüm odaklı hukuki destek almak isteyenler, müvekkiline samimi yaklaşan, onun derdini büyük bir sabırla ve samimi duygularla dinleyen ve sonuca hızla ulaşmak için çabalayan Narlıdere ceza avukatından danışmanlık ya da avukatlık hizmeti almak için iletişime geçmektedir.

Narlıdere İcra Avukatı

Alacaklı taraf ya da kişinin talep etmesiyle birlikte cebri icra yoluna gidilerek borçlu taraftan alacağın tahsil edilmesi sağlanmaktadır. İcra ve iflas hukuku karma bir hukuk dalı olduğu için para ve teminat alacaklarının kanunda belirtilen sınırlar kapsamında temin edilmesi yoluna gidilmektedir. Söz konusu borcun tahsili borçlunun menkul mallarının ve üçüncü şahıslar üzerindeki hak ve alacaklarının haczedilmesiyle yapılmaktadır. Borcun tahsil edilmesine yönelik usul ve esasların tümü 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunuyla düzenlenmiştir. Borcun tahsili ise bu düzenlemeye göre yapılmaktadır.

İcra ve iflas hukuku kapsamında görev alan merciler ise şöyle sıralanabilir;

 • İcra hukuk mahkemeleri
 • İcra Daireleri
 • İcra Ceza Mahkemeleri
 • İcra ve İflas hukukuna göre kanundaki sınırlamalar kapsamında yapılabilecek işlemler ise şöyledir;
 • İlamsız icra takibi
 • İlamlı icra takibi
 • İpotek ve rehin takibi
 • Kambiyo senetlerine has haciz yoluyla gerçekleştirilen takipler
 • İflas talebi
 • İhtiyati haciz işlemleri
 • İflasın ertelenmesi ve konkordato işlemleri
 • Ödeme ve icra emrine itiraz işlemleri
 • Kiralanan taşınmazların tahliye işlemleri
 • İstihkak davası
 • İtirazın iptali için açılan dava ve itirazın kaldırılması
 • İstirdat davaları
 • Menfi tespit davaları

Alacak davalarının başını çektiği İcra Ceza ve İcra Hukuk Mahkemelerinde görülmesi gereken bütün davalar ile icra dairelerinde gerçekleştirilen bütün işlemlerin takibinin de dahil olduğu daha birçok hizmet bu kanun kapsamında verilir.

Narlıdere icra avukatı, icra hukuku ve iflas hukukunda uzmanlaşarak müvekkillerine profesyonel şekilde ihtiyaçları olan hukuki desteği vererek hak kaybına uğramalarını engellemektedir.

İcra ve iflas hukukuyla ilgili danışmanlık hizmeti de veren Narlıdere icra avukatı, icra ve iflas hukukuna dair her türlü dava ve işlemlerin takibini de yaparak avukatlık hizmeti de vermektedir. Narlıdere icra avukatı, borçlu olan tarafa vekalet edebileceği gibi alacaklı olan tarafa da vekalet edebilir. Haciz işlemlerinin uygulanmasından ve tahsilatın yapılmasından sonra taşınır ve taşınmaz mallara konulmuş olan hacizlerin kaldırılmasında da müvekkillerine hukuki destek veren Narlıdere icra avukatı, haksız menfaat elde edilmesinin önüne geçmek için gereken işlemlerin yapılmasında da yardımcı olmaktadır.

Narlıdere Acil Avukat

Polis ya da savcılıkta ifade verildiği esnada Narlıdere acil avukattan hukuki destek alınması ya da danışmanlık hizmeti alınmasının ardından ifade verilmesi hukuki sürecin seyri açısından oldukça önemlidir. Sorgu ve ifade işlemleri esnasında Narlıdere acil avukattan alınan hukuki destek ileride telafisi zor olabilecek ifadelerin önüne geçmektedir. Bu nedenle resmi merciler tarafından mesai saatleri dışında ya da hafta sonları ifadeye çağrılan kişiler, ifade ve sorgu işlemleri esnasında gereksinim duydukları hukuki desteği Narlıdere acil avukattan almak için 7/24 Narlıdere acil avukata başvurabilirler. Narlıdere acil avukat, ifade ve sorgu işlemleri için ifadenin verildiği ya da sorgunun yapıldığı resmi mercie giderek bizzat hukuki destek verdiği gibi telefonda da gerekli hukuki bilgilendirmeyi ve yönlendirmeyi yaparak müvekkillerine yardımcı olmaktadır.

Narlıdere acil avukattan hukuki danışmanlık hizmeti alınarak ve hukuki konularda gerekli bilgi edinilerek hukuki süreçlerde daha bilinçli hareket etmek mümkündür. Mesai saatleri haricinde karşılaşılan hukuki problemlerle ilgili avukata danışarak kafasındaki soru işaretlerine yanıt bulmak isteyenler, Narlıdere acil avukattan 7/24 danışmanlık hizmeti alabilirler. Narlıdere acil avukattan danışmanlık hizmeti yüz yüze yapılacak görüşme ile alınabileceği gibi telefonla da danışmanlık hizmeti alınarak ihtiyaç olan hukuki destek avukattan alınabilir. Akşam ya da gece saatlerinde herhangi bir hukuki problemle karşılaşıldığı zaman hukuk büroları bu saatlerde hizmet vermediği için bir avukata ulaşmak neredeyse imkansızdır. Böyle acil hukuki problemlerde gereksinim duyulan hukuki desteği almak için Narlıdere acil avukata ulaşılması yeterlidir. Narlıdere acil avukat, danışmanlık hizmetinin yanı sıra kendisine vekalet verilmesi halinde bilgisi ve tecrübesiyle profesyonel olarak avukatlık hizmeti de vermektedir.

Narlıdere Tapu Avukatı

Ülkemizde yürürlükte olan kanunlara aykırı olacak veya yolsuz şekilde düzenlenen tapu kayıtlarının düzeltilmesi için Narlıdere tapu avukatından alınan hukuki destekle açılan davalara tapu iptali ve tescili davası denilmektedir. Söz konusu tapu kaydında malik olarak görünen kişiye karşı açılan tapu iptal ve tescil davası, tapu kaydında malik görünen kişinin vefat etmesi halinde yasal mirasçılarına karşı da açılabilmektedir. Taşınmazın aynına ilişkin davalar arasında yer alan tapu iptal ve tescil davaları kesin yetki kuralından dolayı taşınmazın bulunduğu yerde açılmalıdır.

Birçok nedenden dolayı tapu iptal ve tescil davasının açılması mümkündür. Tapu iptal ve tescil davalarında iki tür zamanaşımı vardır. Bu zamanaşımlarından ilki tapu siciline sahip olan kişi, bu sicile haksız yere sahip olsa da iyi niyetli olarak aralıksız ve davasız olarak 10 yıl boyunca taşınmazı kullanırsa söz konusu mülk tapu siciline kayıtlı kişinin mülkiyetine geçer. İkinci tür zamanaşımı ise taşınmazın tapuya kayıtlı olmaması halinde yukarıda belirtilen 10 yıllık süre 20 yıla çıkmakta ve iyi niyette aranmamaktadır. Narlıdere tapu avukatı, tapu iptal ve tescil davasının açılma nedenini somutlaştırmak için hukuki bilgisi ve deneyimiyle müvekkiline yardımcı olmaktadır. Tapu iptal ve tescil davaları birçok nedenden dolayı açılabildiği için dava açma nedeninin doğru belirlenmesi davanın seyri açısından büyük önem taşımaktadır. Gayrimenkul hukuku karışık bir yapıda olduğundan ve birçok kanunla düzenlendiğinden dolayı bu hukuk dalında uzmanlaşmış olan Narlıdere tapu avukatından hukuki destek alınarak hareket edilmesinin dava sürecinin seyri bakımından önemi çok büyüktür.

İzale-i şüyu yani ortaklığın giderilmesi davaları görülürken taşınmaz hukuku esasları geçerli olmaktadır. Taşınır ya da taşınmaz malla ilgili ortaklar arasında anlaşmazlık söz konusu olduğu zaman izale-i şüyu davası yoluna gidilmektedir. İzale-i şüyu davasıyla taşınır ya da taşınmaz mal üzerindeki ortaklığın giderilmesi talep edilmektedir. İzale-i şüyu davasını söz konusu mal üzerinde ortaklığı bulunan her bir ortak açma hakkına sahiptir. İzale-i şüyu davasında hakim, taşınır ya da taşınmaz malla ilgili düzenlemeleri ve taraflarında taleplerini dikkate alarak bir karar vermektedir. İzale-i şüyu davalarında farklı olasılıklar gündeme gelebileceği için istenmeyen sonuçların engellenmesinde Narlıdere tapu avukatı deneyimiyle kilit rol oynamaktadır. Bu tür davaların Narlıdere tapu avukatı tarafından takip edilmesi farklı farklı düzenlenen sürelerin geçirilmesini engellediği gibi istenilen sonucun elde edilmesi içinde önemlidir.

Narlıdere Arsa Avukatı

Taraflar arasında imzalanan sözleşmedeki şartların yerine getirilmesi durumunda bahse konu taşınmazın satışının gerçekleştirilmesi için asıl sözleşmenin yapılmasına hak tanıyan ön sözleşmeye taşınmaz satış vaadi sözleşmesi denilmektedir. Bu sözleşmenin asıl sözleşme için taahhüt niteliğinde olduğundan bahsedilebilir. Taşınmaz vaadi sözleşmesinin resmi yollardan yapılması şarttır. Bu sözleşme, taraflar için herhangi bir ayni hak tanımadığı için tarafların sadece talepte bulunma hakkı vardır. Taşınmaz vaadi sözleşmesinin Narlıdere arsa avukatından alınan hukuki destekle imzalanması son derece önemlidir. Çünkü bu sözleşmenin hukuki destek alınmadan imzalanması halinde kişiler dolandırabileceği gibi geçersiz şekilde yapılan sözleşmeler nedeniyle herhangi bir hak talep edilememektedir. İlerleyen süreçte ispatı oldukça güç olan bu tür durumlardan kaynaklı mağduriyetlerin yaşanmaması için taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin imza aşamasında Narlıdere arsa avukatından danışmanlık hizmeti alınarak bilinçli hareket edilmesi gerekir.

Eskiden istimlak da denilen kamulaştırma, kamu yararı gözetilerek kişiye ait olan bir taşınmazın ortak kullanıma hizmet verebilmesi için uygulanan işleme denir. Bu işlemi, idare tek taraflı olarak uygulamaktadır. İdare tarafından kamulaştırma yararı kararı alındıktan sonra kamulaştırılacak söz konusu gayrimenkulün sahibi aleyhinde idarece tapu iptal ve tescil davası açılmaktadır. Kamulaştırma davalarında Narlıdere arsa avukatı, arazi, arsa gibi taşınmaz mülk sahibinin hakkını idareye karşı savunmaktadır. Çünkü idare tarafından alınmış olan kamı yararı kararları her zaman haklı gerekçelere dayanmaz. İdare tarafından alınan kamu yararı kararının haksız gerekçelere dayanılarak alındığı düşünülüyorsa, idare tarafından alınmış olan bu karara karşı mülk sahibinin idari yargıda dava açma hakkı vardır. İdare tarafından açılan tapu iptal ve tescil davasını, idari yargıda açılan bu dava etkiler. Kamulaştırma kararının iptali yönünde karar alındığı takdirde idare tarafından açılan tapu iptal ve tescil davasının sonucu da mülk sahibinin lehine olur. Narlıdere arsa avukatı, imar hukukuna her yönüyle hakim olan bir uzman avukat olarak bu kadar birbiri içine girmiş davaları çok sıkı şekilde takip etmekte ve müvekkilinin hakkını idareye karşı korumak için gerekli çalışmaları yapmaktadır.

Narlıdere Kira Avukatı

Kira hukuku kapsamında düzenlenmiş olan kiracının tahliye davası çoğu zaman kira sözleşmesiyle belirlenmiş olan kira bedelinin kiracı tarafından ödenmemesi nedeniyle açılmaktadır. Kira hukukuna göre kiracı, iki taraf arasında karşılıklı olarak imzalanmış olan kira sözleşmesindeki kira bedelini ödemekle mükelleftir. Kira bedelinin ödenmemesi halinde mülkü kiralayan kişi tarafından icra talebinde bulunulabileceği gibi kiracının tahliye edilmesi talebinde bulunma hakkı da vardır.

Mülk sahibinin kiranın ödenmemesi nedeniyle icra talebinde bulunması halinde kiracının bu talebe 7 gün içerisinde itiraz etmesi gerekir. 30 gün içerisinde de ödenmemiş olan kira bedelini ödemesi zorunludur. Bu süreler içerisinde ödeme yapılmadığı takdirde mülk sahibi tarafından icra hukuk mahkemesine başvurularak kiracının tahliye davası açılabilmektedir. Davanın sonuçlanmasının ardından icra memurları tarafından kiracının malı için tahliye işlemleri başlatılmaktadır. Kiracının tahliye davasında hem mülk sahibinin, hem de kiracının hak kaybına uğrayarak mağduriyet yaşamaması için Narlıdere kira avukatından danışmanlık ve avukatlık hizmeti alması oldukça önemlidir.

Kira sözleşmesine uyulmadığı takdirde kira hukuku kapsamında kira sözleşmesinin feshi mümkündür. Bu kapsamda bahsedilen hakların geçerli olması için kira sözleşmesinin yapılması şarttır. Tarafların her biri kira sözleşmesindeki hükümlere uymakla mükelleftir. Aksi takdirde söz konusu kira sözleşmesi fesih edilerek kiracının tahliyesi talep edilebilir. Kiralanan malın birden fazla kişi tarafından kiralanması halinde ise her kiracı kendi üzerine düşen paydan sorumludur.

Kira sözleşmelerinde herkes, kendi üzerine düşen pay kadar sorumluluk taşımaktadır. Cezai yaptırımlara karar verilirken de bu durum dikkate alınır. Kiracının payının sözleşmede belli olmaması halinde ise her bir kiracıya eşit paylaşım yapılmaktadır. Tüm bu nedenlerden ötürü kira bedelinin ödenmemesi halinde sadece bu durumdan sorumlu olan kişi ya da kişiler hakkında işlem tesis edilmektedir. Bu tür işlemlerin Narlıdere kira avukatı ile birlikte yapılması, işlemlerin süresinin kısalması ve olması gereken şekilde sonuçlanması gibi ciddi avantajlar sağlamaktadır. Kişilerin, bu süreci tamamlamak için kendi başlarına hareket etmesinin büyük riskler taşıdığı ve sürecin çok daha uzun sürmesine neden olduğu unutulmamalıdır.

Narlıdere İşçi Avukatı

İşçi ve işveren arasında anlaşmazlık yaşandığı zaman bu anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması için Narlıdere işçi avukatı – tazminat avukatına başvurulmaktadır. Narlıdere işçi avukatı – tazminat avukatı, bu tür uyuşmazlıkların çözümünde taraflara gerekli hukuki desteği vererek yardımcı olmaktadır.

Bu alanda yaşanan problemleri düzenleyen iş hukuku dalında uzmanlaşmış olan Narlıdere işçi avukatı – tazminat avukatı, işçi ücretlerinden tutun da toplu sözleşmelere kadar bu alanda yaşanan tüm problemlerde hukuki bilgisi ve deneyimiyle müvekkillerine ihtiyaçları olan hukuki desteği sağlamaktadır. İş hukuku oldukça geniş bir hukuk dalı olmakla birlikte bu hukuk dalında faaliyet gösteren Narlıdere işçi avukatı – tazminat avukatı, işçi ve işveren bakımından hak kayıpları yaşandığı zaman yasalar kapsamında başlatılan hukuki süreci en iyi şekilde yöneterek tarafların haklarını korumaktadır.

İzmir Narlıdere Tazminat Avukatı

Narlıdere işçi avukatı – tazminat avukatı, yasal mevzuata bağlı kalmak koşuluyla iş hukuku alanında iş kazaları, işe iade davaları, kötü niyet tazminat davaları, hizmet tespit davaları, fazla mesai alacağı gibi davalara bakmaktadır.

Ülkemizde aktif görevde olan avukatlar her dava türüne bakabilseler de iş hukukunun teknik detayları konusunda uzmanlaşmış olan, bilgisi ve deneyimiyle de ön plana çıkan Narlıdere işçi avukatı – tazminat avukatı ile birlikte çalışılması ciddi avantajlar sağlamaktadır.

Narlıdere işçi avukatı – tazminat avukatı, en önemli görevinin müvekkilinin hakkını savunmak olduğunun bilincinde olduğu gibi iş hukukundaki teknik bilgileri sayesinde müvekkillerinin taleplerini de dikkate alarak davanın müvekkilinin lehine sonuçlanması için ciddi çaba sarf etmektedir.

İşçi ve işveren uyuşmazlıklarından kaynaklı açılan davalar ortalama 540 gün içerisinde sonuçlanmaktadır. Ancak bu süreye İstinaf ve Yargıtay aşamaları dahil edilmez. Genel itibariyle iş mahkemelerinde görülen davaların 4 ila 18 ay aralığında sonuçlandığı bilinmektedir. İstinaf ve Yargıtay süreçleri de dahil edildiği takdirde bu süre 3-4 yıla kadar uzayabilmektedir. Bu sürelerin kısaltılması için ise dava süreci boyunca Narlıdere işçi avukatı – tazminat avukatı ile birlikte hareket edilmesi gerekir.

Narlıdere Miras Avukatı

Bir kimsenin ölümüne kadar bakılması için yapmış olduğu sözleşmeye ölünceye kadar bakma sözleşmesi denilmektedir. Kişinin kendisinin kendi ihtiyaçlarını karşılayamaması halinde belirli bir karşılık vererek kendisine baktırması için yapılan sözleşmede denilebilir.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin kapsamı incelendiği zaman her iki tarafa da borç yükleyen bir sözleşme olduğu rahatlıkla fark edilir. Şahsi ihtiyaçlarını karşılayamayan kişi, kendisine bakması için mal varlığını ya da mal varlığından belirli bir malı karşı tarafa verir. Karşı tarafta bu bedel karşılığında şahsi ihtiyaçlarında ve bakımında kişiye yardımcı olarak hizmet verir. Bu nedenle de ölünceye kadar bakma sözleşmesi, karşılıklı yani ivazlı bir sözleşme türüdür.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinde tarafların borçları ya da edimleri ise şöyledir;

Bakımı yapacak olan kişi, bakacağı kişi ölünceye kadar bakmak, bakımında gereken özeni göstermek ve sözleşme kapsamında karara bağlanan hizmeti yapmakla mükelleftir.

Kendisine baktıracak olan kişi ise mal varlığının hepsini, bir kısmını ya da mal varlığından kendisinin belirlediği bir malı kendisine bakacak olan kişiye vermekle mükelleftir. Kendisine baktıracak olan kişi mal varlığı yerine para vererek de kendisine baktırabilir.

Bu tür sözleşmelerde hak kaybına uğramamak için sözleşme yapıldığı esnada Narlıdere miras avukatından hukuki destek talep edilebilir.

Miras bırakacak olan kişinin ölümünün ardından yasal mirasçılarına mal varlıklarından hangilerinin kaldığı yönünde bildirim yapması gibi bir durum uygulamaya göre söz konusu değildir. Bundan dolayı da miras bırakanın mal varlığının mirasçılar tarafından araştırılarak tesit edilmesi gerekir. Miras bırakanın adına kayıtlı olan taşınır ve taşınmaz mallarının, hisse senetlerinin, banka hesaplarındaki paralarının ve üzerine kayıtlı araçların tespit edilmesi için tereke tespit davasının açılması gerekir. Tereke tespit davasında mahkeme, miras bırakanın alacak ve borçlarının tümünü tespit ederek mirasçılara bildirir. Tereke tespit davalarında da Narlıdere miras avukatından yardım alınabilir.

Miras bırakanın sağlıklı iken yaptığı bir takım tasarruflar nedeniyle mirasçıların yasal miras paylarının belli bir kısmında tasarruf etmelerine kanunlar kapsamında sınırlandırılma getirilmiştir. Başka bir ifadeyle miras bırakan kişinin, mirasçılarından bir ya da birkaçını mirastan mahrum etmesi durumu ortadan kalkmaktadır. Mirasçı saklı payı ihlale uğradığı takdirde açtığı tenkis davasıyla saklı payına tecavüz edilmesi nedeniyle uğradığı zararları tazmin etme imkanına kavuşur. Tenkis davasıyla miras bırakan kişinin saklı paya tecavüz manasındaki tasarruflarının bu tecavüz oranında indirilmesi ve indirilen bu kısmın ise saklı payı tecavüze uğrayan mirasçıya tahsis edilmesi amaçlanmaktadır. Tenkis davaları, miras hukukunun önemli davaları arasında yer aldığından Narlıdere miras avukatının hukuki desteğine mutlaka gereksinim duyulmaktadır.

Narlıdere Arabulucu Avukat

İşçi ve işveren arasındaki problemlerin çözüme kavuşturulmasında son düzenlemelere göre Narlıdere arabulucu avukata başvurulması şarttır. Narlıdere arabulucu avukata yapılan başvurularda işçi ve işveren arasında yaşanan maaş, işe iade, fazla mesai, yıllık izin gibi problemlerin iş mahkemelerine gidilmeden kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması amaçlanmaktadır. İşvereniyle bu tür problemler yaşayan işçiler, öncelikle Narlıdere arabulucu avukata başvuru dilekçesi vererek arabuluculuk sisteminden faydalanmalıdır.

Ülkemizde olduğu gibi birçok dünya ülkesinde de uygulanmakta olan arabuluculuk sisteminde özellikle iş konularındaki anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması hedeflenmektedir. Narlıdere arabulucu avukata başvuru yapan taraflar, kendi aralarında çözemedikleri işle ilgili problemlerini Narlıdere arabulucu avukat önderliğinde karara bağlamaya çalışmaktadır. Bu sayede mahkemelerin iş yükü azaldığı gibi taraflarda sorunlarına kısa süre içerisinde çözüm bulmaktadır.

Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Narlıdere arabulucu avukat, tüketici uyuşmazlıklarında, alım satım sözleşmelerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda, kira uyuşmazlıklarında, eser sözleşmelerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda, deniz ticaretinden kaynaklı uyuşmazlıklarda, işçi alacaklarından kaynaklı uyuşmazlıklarda, marka patent anlaşmazlıklarından kaynaklı uyuşmazlıklarda ve iş hukuku kapsamına giren daha birçok uyuşmazlıkta taraflara yardımcı olarak problemi kısa sürede çözüme kavuşturmaktadır.

Bu tür konularla ilgili problem yaşayanlar, mahkemelere başvuru yapmadan evvel Narlıdere arabulucu avukata başvuru yapmalıdır. Narlıdere arabulucu avukat aracılığıyla yapılan görüşmelerde taraflar arasında taraflar arasında herhangi bir uzlaşma sağlanamazsa, taraflar sorunun çözümü için mahkemeye başvuru yapabilirler.

İşçilerin, Narlıdere arabulucu avukata en fazla başvurduğu konular arasında fazla mesai ücretleri, ücret, yıllık izin kullandırılmaması, işe iade talepleri, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi tazminat talepleri yer almaktadır. Taraflar, kendi aralarında yaşamış oldukları bu tür problemlere çözüm üretmek için Narlıdere arabulucu avukata başvuru yaparlar. Bir işçi, işvereniyle yaşadığı problem nedeniyle arabulucu avukata başvuru yapacaksa işvereni ya da işvereninin birden fazla olması halinde işverenlerinden birinin bulunduğu yerleşim yerindeki adliyeye verdiği dilekçeyle arabuluculuk başvurusunda bulunur.

Arabuluculuk başvuru dilekçesinin doldurularak adliyeye teslim edilmesinden sonra arabuluculuk sistemi yürürlüğe girmektedir. Daha sonra Narlıdere arabulucu avukat tarafından belirlenen tarih taraflara bildirilir ve belirlenen tarihte masaya oturularak soruna çözüm üretilmeye çalışılır. Arabuluculuk toplantısına davet edilen taraflardan birinin toplantıya gelmemesi veya arabuluculuk toplantısında tarafların uzlaşmaya varması halinde Narlıdere arabulucu avukat tarafından son tutanakta denilen bir tutanak tanzim edilir. Kişi, mahkemeye başvuru yapmak istediği takdirde bu tutanakla birlikte başvurusunu yapabilir.