Menderes Avukat, Gayrimenkul ve Tapu Avukatı

menderes avukat gayrimenkul menderes arsa avukatı

Menderes Avukat

Toplumda huzurun temini için olmazsa olmaz olan hukuk sisteminin temel yapıtaşlarından olan Menderes avukat, hukuk alanındaki bilgisi ve deneyimiyle hukuki problemlerle karşılaşan insanlara danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Her avukatın bilgisi ve deneyimi aynı düzeyde olmadığı için kalitesinin de aynı olmadığı göz önünde bulundurulursa, Menderes avukat ile çalışmanın ayrıcalığı ve avantajları daha kolay fark edilir. Hukuki problemlerle karşılaşan vatandaşlar kendisine başvurduğu zaman anında harekete geçen Menderes avukat, hukuki dava süreçlerinde doğru ve güvenilir avukatla çalışmanın tek adresidir. Hukukun farklı dallarında uzmanlaşmış olan Menderes avukat seçimi yapılırken dava konusu mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin ceza hukukunu ilgilendiren bir davada boşanma hukukunda uzmanlaşmış olan Menderes avukat tercih edilmesi dava sürecine çok bir katkı sağlamaz. Bu nedenle ceza hukuku alanında uzmanlaşmış bir Menderes avukat ile çalışılmalıdır.

izmir avukat

Menderes avukat, müvekkilleri için gerekli bilgileri ayrıntılı olarak aktardığı gibi onları doğru yönlendirmektedir.

izmir menderes avukat
izmir menderes avukat

Peki, Menderes avukat neden tercih edilmelidir? Menderes avukatın tercih edilme nedenleri şöyle sıralanabilir;

 • Müvekkiller, Menderes avukata istedikleri soruları rahatlıkla yöneltebilir.
 • Menderes avukat, müvekkillerini istedikleri her konuda detaylı olarak aydınlatmaktadır.
 • Menderes avukat, müvekkillerinin dava konusuyla ilgili araştırmalarını yaparken internetten ve sosyal araştırma yöntemlerinden faydalanır.
 • Direkt inanmaktansa, sorgulama yöntemiyle doğru bilgiyi edinmeye çalışır.
 • Menderes avukat, hukukun uzman olduğu alanında müvekkillerine hizmet vermeyi tercih eder.
 • Menderes avukat konuşma tarzıyla, savunma şekliyle ve kendisini ifade etme biçimiyle farkını açıkça ortaya koymaktadır.
 • Menderes avukat, elindeki davalara ciddiyetle eğilmekte ve müvekkillerini en profesyonel şekilde savunarak onların hak kaybına uğramasını engellemeye çalışmaktadır.

Menderes avukatı tercih etmenin daha birçok neden sayılabilse de bu sayılanlar dahi Menderes avukatın doğru tercih olduğunu fark etmeye yeter.

Menderes Boşanma Avukatı

Evlilik birlikteliğinin temelden sarsılması sonucunda gerçekleşen genel boşanma sebeplerini Türk Medeni Kanununun 166. maddesi düzenlemiştir. Evlilik birliğinin temelden sarsılması ve evliliğin sürdürülmesi için eşler olağanüstü gayret sarf ediyorsa eşlerden her birisi tarafından boşanma davası açılarak evlilik birlikteliğinin sonlandırılması istenilebilir. Davalı tarafın kusurunun daha az olması ya da davalının davacının kendisinden daha fazla kusurlu olduğunu iddia etmesi halinde davalı tarafın açılan boşanma davasına itiraz etme hakkı vardır. Evlilik birliğinin sürdürülmesi açısından davalı ve çocuklar açısından da ortada korunmaya değer menfaat kalmadığına kanaat getirilirse hakim tarafından boşanmaya karar verilecektir.

menderes boşanma avukatı
menderes boşanma avukatı

Menderes Nafaka Avukatı

Boşanma davası çekişmeli olarak açılmışsa süresi tarafların kusurluluk oranlarına, haklılıklarına, ileri sürülen iddiaların ispatı gibi durumlara göre değişse de çekişmeli boşanma davaları ortalama 1 ila 3 yıl aralığında sürer.

Eşlerden birinin boşanmak istemesi halinde boşanma ve sonuçlarının protokole bağlı değil de eşlerin kusur oranlarına bakılarak tesis edilen boşanma davası türüne çekişmeli boşanma davası denilmektedir. Çekişmeli boşanma davası açılırken taraflar boşanma iradesi ile ilgili ortak karara varamayarak anlaşamamış olabilirler. Çekişmeli boşanma davasında eşlerden sadece birisi boşanmayı isteyebileceği gibi eşlerin her ikisi de boşanmayı istese de boşanmanın ferileri konusunda anlaşmaya varamayabilirler.

Anlaşmalı boşanma davası ile kıyaslandığı zaman çekişmeli boşanma davası daha uzun sürmektedir. Çekişmeli boşanma davasının açılabilmesi için evlilik birliğinin temelden sarsılması gibi genel veya terk gibi sebeplerin gerçekleşmesi gerekir. Çekişmeli boşanma davasında mahkeme tarafından kusur araştırması yapılmakta ve evliliğin temelden sarsılmasında kusurun hangi eşte olduğunu mahkeme tespit etmektedir. Mahkeme, kusuru tespit ederken tanıkların bilgisine ve gördüklerine başvuru yaparak tanık dinlemesi yapabilir.

Çekişmeli boşanma davası açıldığı zaman tarafların kusur oranlarına bakılarak karşı tarafın nafaka ya da tazminat ödemesi yönünde karar verilebilir. Ayrıca tarafların kusur oranlarının eşit olduğunun tespit edilmesi halinde de tarafların birbirlerine herhangi bir tazminat ödemesine hükmedilmeden boşanmalarına karar verilebilir. Bu nedenle eşlerden birinin karşı tarafın daha kusurlu olduğunu iddia etmesi halinde kendisini dava boyunca en iyi şekilde ifade etmesi için Menderes boşanma avukatı – tazminat avukatına gereksinimi vardır.

Çekişmeli boşanma davasında hükmedilen tazminatların sürekliliği olmasa dahi nafakaların sürekliliği vardır. Çekişmeli boşanma davası sürdüğü esnada ödenecek tedbir nafakasının etkili bir şekilde talep edilmesi için Menderes boşanma avukatı – tazminat avukatından hukuki destek alınmalıdır. Boşanma davasından sonraki süreçte ise nafakanın artırılması veya nafakanın indirilmesi davaları için Menderes boşanma avukatı – tazminat avukatından danışmanlık ve avukatlık hizmeti alınabilir.

Menderes Ceza Avukatı

Ceza kavramı kişiden kişiye değişiklik gösterdiği için her insanın ceza anlayışı farklı olduğundan işlenmiş bir suç karşısında vermek istediği ceza miktarı da farklı olmaktadır. Aslında cezaya hükmeden mahkemelerde de ceza suça göre verilse de, cezayı artırıcı ya da azaltıcı faktörler olması bu durumun mahkemeler nezdinde de pek farklı olmadığını gösteriyor. Ceza davalarında cezayı azaltıcı ya da artırıcı faktörlerin etkili bir şekilde ortaya çıkarılmasında ve mahkemeye sunulmasında taraflar, Menderes ceza avukatının hukuki desteğine gereksinim duymaktadır. Örneğin cinayet davasında mahkeme heyeti öldürülen kişiyi tanıkların ifadesi doğrultusunda haksız bulabilecekken, Menderes ceza avukatının yaptığı savunmayla öldürülen kişinin haklılığı ortaya çıkartılabilir. Bu nedenle Menderes ceza avukatının ceza davalarında yapacağı savunmanın etkisi ve önemi tartışılmazdır. Bir ceza davasında haksız olan kişinin mahkemede hak ettiği cezayı alması toplumun ortak isteği olduğu için ceza davalarının tek adresi Menderes ceza avukatı, bilgisi ve deneyimiyle toplumun ortak isteğinin yerine gelmesi için çalışmaktadır.

Menderes ceza avukatı, olaya dair hiçbir ayrıntıyı kaçırmamak için olayları en ince ayrıntısına kadar incelemekte ve bir ceza avukatından beklenen her şeyi müvekkiline vermek için büyük bir çaba sarf etmektedir. Suç niteliği taşıyan bir olay yaşandığı zaman kimin mağdur, kimin suçlu olduğunun, suçun ve cezanın ortaya çıkarılması için suç niteliği taşıyan olayın başlangıç, bitiş, olaya neden olan faktörün ve diğer ayrıntıların ortaya çıkarılması kaçınılmazdır. Bu açıdan bakıldığında savunmanın en doğru şekilde yapılması için ceza hukuku alanında uzmanlaşmış olan Menderes ceza avukatından yardım alınmalıdır. Menderes ceza avukatı, insanları yaşadıkları olayla hakkında en ayrıntılı şekilde bilgilendirerek dava süreciyle ilgili onlara bilgi vermekte ve yaşanılan mağduriyetin giderilmesi içinde tüm seçenekleri değerlendirerek başarılı olmak için gerekli çalışmayı yürütmektedir.

Menderes İcra Avukatı

Borçlu olan kişi borcunu ödemediği zaman alacaklının talep etmesi üzerine taşınır ve taşınmaz mallarına el konulmasını konu edinen hukuk dalına icra hukuku denilmektedir. Borçlu hakkında yürütülen icra işlemlerini icra teşkilatı yürütür. İcra teşkilatı ise icra ve iflas daireleri, Cumhuriyet Savcılıkları, Yargıtay’daki icra daireleri, genel mahkemeler ve polislerden oluşmaktadır.

İcra hukuku, icra işlemenin gerçekleştirilmesi ile birlikte icra işlemlerine karşı yapılan şikayet ve itirazlar ile iflas denetimini de konu edinmektedir. Menderes icra avukatı, icra işlemlerine dair davalara bakmaktadır. Menderes icra avukatı, icra takibiyle ilgili yaptığı işlemlerde borçlu olan tarafın borcunun alacaklı tarafa ödetilmesi için çalışır. İcra takibi ilamlı ve ilamsız olmak üzere iki yöntemle yapılmaktadır. İlamlı icra takibinin başlatılabilmesi için mahkemeden ilam alınması gerekir. İlamsız icra takibinde ise alacaklı taraf yetkili icra dairesine başvurarak ödeme emri çıkarttırmaktadır.

Para ve teminat türündeki alacaklar için ilamsız icra takibi yapılabilmektedir. İlamsız icra takibinde mahkemeye başvuru yapılarak ilam çıkartılmasına gerek yoktur. Borçlu tarafa borcunu ödemesi için doğrudan ödeme emri gönderilmektedir. Borcun tahsil edilmesi ise İcra İflas Kanununun 42. maddesine göre rehinin paraya çevrilmesiyle, haciz yoluyla ya da iflas yoluyla yapılmaktadır.

Borçlu taraf hakkında başlatılan icra takibine Menderes icra avukatı aracılığıyla karşı dava açabilmektedir. İcra takibinin belli olmasının ardından yedi günlük süre içerisinde borçlu taraf icra takibine konu borcun tamamına veya bir kısmına itiraz edebilir. Yine borçlu tarafın icra takibine itiraz davası açmasının ardından alacaklı tarafta Menderes icra avukatıyla itirazın kaldırılmasına yönelik dava açabilmektedir.

Menderes Acil Avukat

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmalar neticesinde suçun işlendiğine dair yeterli şüphe oluşturacak kadar delillerin toplanması halinde savcılar tarafından açılan davalara ceza davası, diğer adıyla da kamu davası denilmektedir. Ceza davalarının aşamalarını ceza soruşturması esnasındaki ifade ve sorgu işlemlerinin yanı sıra toplanan deliller oluşturmaktadır. Ceza davalarında yargılamanın adil olabilmesi için şüpheli ya da sanığın savunma hakkında herhangi bir kısıtlayıcı muamele uygulanmaması oldukça önemlidir. Yine ceza soruşturma ya da davalarında tarafların avukata her an ulaşması gerekli olduğu için Menderes acil avukat tarafından müvekkillerine 7/24 danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca davanın tarafları mağdur ve müşteki taraflar içinde her avukat gereksinimi doğabileceği için Menderes acil avukat, mağdur ve müşteki taraflar içinde 7/24 danışmanlık ve avukatlık hizmeti verir. Ceza hukuku kapsamında yürütülen soruşturmalar ya da davalar, mesai saatleri dışına veya hafta sonuna denk gelebileceği için avukatların mesai yapmadığı bu saatlerde Menderes acil avukat, bu tür soruşturma ve davalarda avukat gereksinimi doğduğunda avukatlık hizmeti vermektedir.

Resmi kurumların standart mesai saatleri haricinde de görev yapan Sulh Ceza Mahkemelerinin savcılık tarafından yürütülen soruşturmalarda tutuklama kararı verme yetkisi bulunmaktadır. Bu nedenle bir ceza soruşturması yürütülmeye başlandığı zaman suçun niteliği dikkate alınarak Cumhuriyet Savcısı tarafından şüpheli ya da şüpheliler sorgu hakimliği konumunda olan Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilebilmektedir. Sulh ceza hakimi tarafından şüphelinin sorgusu yapılarak savunması alınmaktadır. Sulh ceza mahkemeleri tarafından yapılan bu tür sorgulana işlemleri gece geç saatlere kadar sürebildiği için Menderes acil avukata gereksinim duyulabilmektedir. Çünkü bu tür ceza davalarında ifade ve savunma işlemlerinin yanı sıra gecenin geç vakitlerinde hukuki dilekçe yazımı içinde avukat desteğine ihtiyaç duyulabilir. Menderes acil avukat, hukuki danışmanlık hizmetini 7/24 vererek müvekkillerinin hakkını savunmaktadır.

Menderes Gayrimenkul Avukatı

Menderes Arsa Avukatı

Menderes arsa avukatı tarafından arsa danışmanlıklarında vatandaşlara hukuki destek verilmektedir. Vatandaşlar arsa ile ilgili yaşanan hukuki problemlere kendi kendilerine çözüm üreteceklerini düşünerek maceraya atılmak yerine Menderes arsa avukatından hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti almayı tercih etmeleri daha sağlıklı bir yöntemdir.

menderes arsa gayrimenkul avukatı
menderes arsa gayrimenkul avukatı

Gayrimenkul hukuku davalarına yoğunlaşan Menderes arsa avukatı, gayrimenkul hukuku davalarında gerekli bilgiye ve tecrübeye sahiptir. Arsa ve diğer taşınmaz gayrimenkul davalarına yönelik hizmet veren Menderes arsa avukatı, taşınmaz mülklerle alakalı günümüzde oldukça sık yaşanan hukuki problemlere çözüm üretmeye çalışmaktadır. Arsa, arazi, fabrika, konut gibi taşınmaz mülklere dair yaşanan hukuki problemlerle ilgili Menderes arsa avukatından hukuki destek talep edilmesi hak kaybına uğranmaması için oldukça önemlidir. Ayrıca gayrimenkul ihtilafıyla ilgili Menderes arsa avukatından danışmanlık ve avukatlık hizmeti alınması sürecin daha kolay işlemesine yardımcı olmaktadır. Menderes arsa avukatı tarafından gayrimenkulle ilgili ortaya çıkan hukuki problemlerle ilgili vatandaşlara danışmanlık hizmeti verilerek vatandaşlar konuyla ilgili aydınlatılmaktadır.

Arsa gibi gayrimenkullerde hukuki ihtilafa neden olan problemi en ince ayrıntısına kadar inceleyen Menderes arsa avukatı, uygun çözüm önerileriyle de vatandaşlara hukuki destek vermektedir. Ayrıca dava süreci boyunca Menderes arsa avukatı, müvekkillerini ve danışmanlarını korumak için gerekli her türlü tedbiri almaktadır. Arsa gibi gayrimenkul davalarında uzmanlaşmış olan Menderes arsa avukatı ile birlikte hareket edilmesi dava sürecinin lehe sonuçlanması açısından özellikle tavsiye edilmektedir.

Arsa gibi gayrimenkullerin kamulaştırma davalarında da Menderes arsa avukatı, vatandaşlara gereksinim duydukları danışmanlık ve avukatlık hizmetini vermektedir. Kamulaştırma davaları, devlet tarafından alınan kararlar neticesinde şahısların mülkü olan taşınmazların kamu yararı için devlete tahsis edilmesine yönelik açılan davalardır. Örneğin yol, elektrik santrali, baraj gibi belediye tarafından yapılacak bir tesisin yapılması için gereksinim duyulan şahsa ait bir arsanın mahkeme tarafından belirlenen ücretin ödenmesi koşuluyla tapu sahibinden alınarak devlete tahsis edilmesi işlemine kamulaştırma denilmektedir.

Menderes Kira Avukatı

Konut ve çatılı işyerinin kiralanması esnasında karşılıklı olarak imzalanan kira sözleşmeleri belirli belirli ya da belirsiz süreler için yapılabilmektedir. Kanun, belirli süreli imza altına alınan kira sözleşmeleri için kiracı tarafından 15 gün evvelinden herhangi bir bildirim yapılmadığı sürece sözleşmenin aynı koşullar altında bir yıllığına daha uzatılmış olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca mülkü kiraya veren tarafta kira sözleşmesinde belirtilen sürenin bitmesi nedeniyle kira sözleşmesini sona erdirmeye hakkı yoktur. Uygulamaya bakıldığı zaman mülk sahipleri tarafından ilk yıl süre dolduğunda kira sözleşmesi süresi bittiği için kiracı çıkartılmak istenmektedir. Ancak kanun bunu imkansız kıldığı için kiracılar bu tür sorunlarla karşılaştıkları zaman haklarını mülk sahibine karşı en iyi şekilde savunmak için Menderes kira avukatından hukuki destek almalıdır.

Mülk sahibi ile kiracı arasında en sık yaşanan problemlerden biride kira zammı artış oranlarıdır. Yeni Ekonomi Programı yani YEP, kira zammında uygulanacak zam üst sınırının üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenmesini olanaklı kılmaktadır. Daha önceden kira zammında üst sınır Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nin (Yİ-ÜFE) 12 aylık artış ortalamasına göre belirlenirken, Yeni Ekonomik Programa göre ise bu oran 2019 yılından itibaren Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış oranına göre belirlenecektir. Enflasyon rakamları incelendiği zaman üretici fiyatlarındaki artış tüketici fiyatlarındaki artışa kıyasla çok daha üstünde olduğundan yeni düzenleme kiracılar açısından çok daha avantajlıdır. Mülk sahibi kira zammı artış oranını TÜFE oranlarının üstünde artırmak istiyorsa, kiracı hakkını aramak için Menderes kira avukatından hukuki destek alarak itiraz davası açabilir.

TBK hükümleri incelendiği zaman genel olarak kiracıyı koruduğu için kiracıyı mülkten tahliye sebeplerinden biri doğmadığı sürece ve kiracı mülkü tahliye edeceğini 15 gün evvelinden bildirmediği sürece kiracının mülkten tahliyesi imkansızdır. Bu nedenle kiracı mülk sahibi tarafından tahliye edilmek istendiğinde mülk sahibine karşı haklarını en iyi şekilde korumak in mutlaka Menderes kira avukatından hukuki destek almalıdır.

Menderes Tapu Avukatı

Bürokratik süreçlerin problemsiz olarak tamamlanması için görev üstlenmekten çekinmeyen Menderes tapu avukatı, hukuka aykırı olarak yapılan kira sözleşmesi, kamulaştırma gibi hukuki ihtilafların çözüme kavuşturulmasında bilgisi ve deneyimiyle müvekkillerine profesyonel olarak hukuki destek sağlamaktadır. Menderes tapu avukatı, taşınmaz mülk üzerinde ortaya çıkan uyuşmazlıkları dava açarak, dava sürecinin işlemesini sağlayarak ve dava konusu olan taşınmazın satışını gerçekleştirerek ya da diğer işlemlerle ilgili hukuki süreci yürüterek çözmeye çalışmaktadır.

Tapuya konu davaların yanı sıra alım ve satım işlemlerini de yürüten Menderes tapu avukatı, tapuya konulan ipotek, tapudaki ipoteğin kaldırılması, tapunun paraya çevrilmesi gibi tapuyla ilgili hukuki işlemlerin takibini yaparak müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Tapuyla ilgili işlem ve davalarda ihtisas yapan ve bu tür davalarda kendisini geliştiren Menderes tapu avukatı, tapu işlemleri için gereksinim duyulan bütün konularla ilgili gerekli yetkinliğe sahip olarak ihtiyaç duyulan hukuki desteği vermektedir.

Gayrimenkul hukukunda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olan Menderes tapu avukatı, müvekkillerinin gayrimenkul ile ilgili hukuki uyuşmazlıklarında açılan davaları yakından takip ettiği gibi alternatif çözümler üreterek de yardımcı olmaktadır. Hukuk sistemimizde tapu işlemlerine ve ilgili mevzuatlara dair çok fazla değişiklik olduğu dikkate alındığı zaman bu tür davalarda herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için Menderes tapu avukatından hukuki destek alınması davanın seyri açısından oldukça önemlidir. Günümüzde Menderes tapu avukatından hukuki destek talep edilen hukuki uyuşmazlıklar ise genel olarak şöyledir;

 • Tapu iptal ve tapu tescil davaları
 • Tapu tahsis belgesinden kaynaklı hataların düzeltilmesi
 • Tapu kayıtlarında yapılan hukuka aykırı işlemlerin düzeltilmesi
 • Tapu Sicil Müdürlüğü aleyhinde açılan davalara yönelik hukuki işlemlerin yürütülmesi
 • Belediyenin imar uygulamasından kaynaklanan hukuksuz kamulaştırma işlemlerine itiraz edilmesi
 • Kadastro işlemleri nedeniyle yaşanan hukuki uyuşmazlıklar

Menderes tapu avukatının hukuki desteğine gereksinim duyulan davaların başını tapu iptal ve tescil davaları çekmektedir. Gayrimenkul hukukunda ortaya çıkan bütün hukuki uyuşmazlıklarla ilgili hak kaybı yaşanmaması için hukukun bu alanında uzmanlaşan Menderes tapu avukatından hukuki destek talep edilmesi yeterlidir.

Menderes İşçi Avukatı

4857 sayılı İş Kanunu ile ülkemizde iş hukukuna dair yürürlükte olan gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bu kanun ile bir iş sözleşmesine dayanarak işverenlerin himayesinde çalıştırılan çalışma koşulları ve çalışma ortamındaki hak ve sorumluluklarının düzenlenmesi amaçlanmaktadır. 4857 sayılı İş Kanununun 1. maddesinde “4. maddede belirtilen istisnaların haricindeki tüm işyerlerine ve bu işyerlerindeki işverenlere, işveren vekillerine ve işçilere faaliyet konuları dikkate alınmaksızın uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir. 4. maddede istisna olarak belirtilen işletmeler ise şöyledir;

 • Deniz ve hava taşımacılığı işlerinde faaliyet gösteren işletmeler
 • 50 dahil daha az işçi çalıştıran tarım ve orman işleri ile ilgili faaliyet gösteren işyerleri ya da işletmeler
 • Çıraklar, sporcular ve rehabilite edilenler ile ilgili faaliyet gösteren işletmeler
 • Ev hizmetleri
 • Aile ekonomisi sınırlarında tarımla alakalı her çeşit yapı işleri
 • Bir ailenin üyeleri ve 3’üncü derece dahil hısımları arasında dışardan başka hiç kimsenin katılmadığı evlerde ve el sanatlarının icra edildiği işlerde
 • 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun 2’inci maddesinde tarif edilene uygun kapsamda üç kişinin çalıştırıldığı işyerleri

Yukarıda bahsi geçen işletmelerin tümü İş Kanununa göre istisnaya tabi olarak faaliyet gösterirken, bu işletmeler haricindeki bütün işletmeler İş Kanununa tabi olarak bu işletmeler için bütün hükümler uygulanır.

Genellikle işçi ve işveren ilişkilerini konu alan ve ticari hukukun önemli bir alanını oluşturan iş hukuku davaları günümüzde en sık karşılaşılan davalar arasında yer alır. İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerin ana çerçevesini oluşturan bu kanun ile sadece işçi hakları değil, işveren hakları da güvence altına alındığı gibi taraflar arasında yaşanan hukuki uyuşmazlıkların mahkemeler yoluyla çözüme kavuşturulmasında da hakların karşılıklı olarak gözetilmesini amaç edinmektedir. Menderes işçi avukatı – tazminat avukatı, işçi ve işveren haklarını savunmakta ve özellikle emek veren konumda olan işçinin emeğinin istismar edilmemesini engellemeye çalışmaktadır. Ayrıca işvereninde yasal hakları olduğu için gerek işçi haklarının, gerekse de işveren haklarının korunmasında yasal süreci iş hukuku alanındaki bilgisi ve tecrübesiyle takip ettiği gibi müvekkilinin çıkarlarını korumak için gayret sarf etmektedir.

Menderes Miras Avukatı

Miras avukatı arayışı içerisinde olanlara miras hukuku alanında profesyonel olarak hukuki destek veren Menderes miras avukatı, miras hukukunun temel iş ve işlemleri arasında önemli bir yeri olan miras sözleşmelerinin yapılması, vasiyetnamenin düzenlenmesi, izale-i şüyu yani ortaklığın giderilmesi ile ilgili davanın açılması, tereke tespit davasının açılması, miras reddi davasının açılması, muris muvazaası davalarının açılması, tenkis davasının açılması gibi işlemlerin yanı sıra veraset ilamının alınması ve intikal işlemlerinin yapılması gibi hukuki süreçleri de takip ederek müvekkillerine gereksinimleri olan hukuki desteği sağlamaktadır.

Miras hukukuyla ilgili hukuki süreçlerde müvekkillerine yardımcı olan Menderes miras avukatı, müvekkillerine danışmanlık hizmeti verdiği gibi miras hukuku davalarında da müvekkillerini en iyi şekilde temsil etmeyi kendisine ilke edinmiştir. Menderes miras avukatı, vasiyetname düzenlemelerinin yanı sıra vasiyetnamenin iptal edilmesi ve vasiyetin açılması davalarını da miras hukuku alanındaki yeterliliği ve tecrübesiyle takip etmektedir.

Menderes miras avukatının miras davalarında vekillik hizmeti verdiği davalar ise şöyledir;

 • Mirasçı tayini sözleşmesinin düzenlenmesi
 • Vasiyetnamenin düzenlenmesi
 • Muris muvazaası yani mirastan mal kaçırma davası
 • Terekeyle alakalı her türlü tespitin yapılması ve defter tanziminin düzenlenmesi
 • Mirasta taksim davalarının yapılması
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin düzenlenmesi
 • Mirasa konu malın paylaştırılması
 • Mirasta tenkis davası
 • Mirasta saklı payın korunması davası
 • Mirasçıların miras talebi ya da reddiyle ilgili davalar
 • Muvazaalı miras hukuku işlemlerine karşı açılan iptal davaları

Miras hukukuna göre iki tür mirasçı vardır. Bu mirasçılardan biri miras bırakanın yasal mirasçısı iken, diğeri de miras bırakan tarafından daha önceden atanmış olan mirasçıdır.

Miras hukukuyla ilgili temel düzenlemeleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu içermektedir. Bu kanunun 495-501 maddeleri gereğince miras bırakanın kan hısımları, altsoyu ve evlatlık ile hayattaki eşi yasal mirasçı sayılmaktadır.

Miras bırakan kişi kendi hür iradesine dayanarak mirasının bir kısmını ya da tamamını belirli bir kişiye miras bıraktığı takdirde mirasçı sıfatına haiz sıfatı kazanan kişiye atanmış mirasçı denir. Bir kişinin atanmış mirasçı sayılabilmesi için miras bırakanın düzenlediği vasiyetname ile o kişiyi atanmış mirasçı olarak tayin etmesi gerekir.

Menderes Arabulucu Avukat

Herhangi bir konudan dolayı aralarında ihtilaf olan ya da bir uyumsuzluk yaşayabilecek durumu olan kişilerin, arabuluculuk alanında uzman olan Menderes arabulucu avukat gözetiminde ihtilafın giderilmesine yönelik yapılan müzakerelere arabuluculuk sistemi denilmektedir.

Arabuluculuk sistemi, uyuşmazlık yaşayan kişilerin kendi iradeleri ve düşünceleri doğrultusunda istedikleri şekilde tasarruf ederek çözüm üretme faaliyetleri olarak da tanımlanmaktadır.

Arabuluculuk faaliyetlerinde hakem görevi gören Menderes arabulucu avukat, müzakerelerin uygun tartışma ortamında ve uzlaşma zemini çerçevesinde yürütülmesini sağlamaktadır.

Arabulucu avukat olabilmek için Arabuluculuk Kanununun 20 ila 22’inci maddelerinde açıkça belirtilen şartları taşımak gerekir. Bu kanuna göre arabulucu avukat olarak görev yapmak isteyenlerin;

 • Hukuk fakültesinden mezun olması
 • Arabuluculuk faaliyetleri ile ilgili temel bilgileri bilmesi
 • Avukatlık mesleğinde en az 5 yıllık geçmişi olması
 • Ayrıca müzakere ve uyuşmazlık yöntemlerini, davranış psikolojisini ve iletişim tekniklerini de içeren arabuluculuk sınavında başarılı olarak arabuluculuk siciline kaydını yaptırması

Ülkemizde her geçen gün yaygınlaşan arabuluculuk sisteminde Menderes arabulucu avukat, dava açılmasına gerek kalmadan taraflar arasında uzlaşma sağlayarak yargının yükünün azaltılmasına ciddi katkı sağlamaktadır.

Yeni gelen yasa tasarısına göre tüketici davalarında da arabuluculuk sistemi zorunlu hale gelmiştir. Arabuluculuk sisteminin zorunlu hale getirilmesiyle dava süreçlerinin kısaltılması hedeflenmektedir. Ülkemizde arabuluculuk sürecini başarıyla yürüten Menderes arabulucu avukat, gerek işçi ve işveren uyuşmazlıklarında, gerekse de ticari davaların birçoğunda en az 2 sene süren mahkeme süreçlerine gerek kalmadan taraflar arasında uzlaşma sağlayarak hem açılacak davanın tarafları, hem de mahkemeler için uzun bir süreç olan dava sürecini başlamadan bitirmektedir.

Arabuluculuk sisteminin zorunlu hale getirilmesinin en önemli faydaları arasında zamandan ve masraftan tasarruf edilmesi ile dava sürecinin kısalması yer almaktadır.