1. Anasayfa
 2. İzmir Avukat
 3. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi ve Verilmesi

Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi ve Verilmesi

kişisel verilerin hukuka aykırı toplanması

Türk Ceza Kanunu’nun 136.  Maddesinde kişisel veri kapsamında olan bilgilerin hukuka aykırı olarak başkasına verilmesi, yayılması ya da ele geçirilmesinin ‘Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçunu oluşturacağı açıkça düzenlenmiştir.

İzmir ceza davalarına bakan avukatlardan Av.Barış KETBOĞA, bu suçun önemini bir kez daha vurgulamaktadır. Kanun maddesi kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen ve ilgili suçun oluşmasına sebebiyet veren bilgiler aşağıdaki gibidir:

 1. Nüfus bilgileri (T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı gibi),
 2. Adli sicil kaydı,
 3. Yerleşim yeri,
 4. Eğitim durumu,
 5. Mesleği,
 6. Banka hesap bilgileri,
 7. Telefon numarası,
 8. Elektronik posta adresi,
 9. Kan grubu,
 10. Medeni hali,
 11. Parmak izi,
 12. DNA’sı, saç, tükürük, tırnak gibi biyolojik örnekleri,
 13. Cinsel ve ahlaki eğilimi,
 14. Sağlık bilgileri,
 15. Etnik kökeni,
 16. Siyasi, felsefi ve dini görüşü,
 17. Sendikal bağlantıları

Ayrıca ilgili Yargıtay kararları ışığında  kişinin kimliğini belirleyen veya belirlenebilir kılan, kişiyi toplumda yer alan diğer bireylerden ayıran ve onun niteliklerini ortaya koymaya elverişli, gerçek kişiye ait her türlü bilginin kişisel veri kapsamında olacağı açıkça belirtilmiştir. Bu bilgilerin hukuka aykırı şekilde  bir başkasına verilmesi, yayılması veya ele geçirilmesi sonucu iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası yaptırımı uygulanmaktadır.

Suçun konusunu Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 236. Maddesinin 5. ve 6. Fıkraları uyarınca  Türk Ceza Kanununun 103 üncü maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen suçlardan mağdur olan çocukların soruşturma evresindeki beyan ve görüntülerinin kayıtlarının ve mağdurun rızası dahilinde alınan TCK 102. Maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen suçlardan mağdur olanların beyan ve görüntülerine ilişkin kayıtların oluşturması durumunda ise verilecek cezanın  bir kat arttırılacağı  ilgili kanun maddesi ile düzenlenmiştir.

İzmir Ceza Davası Avukatı

Kişisel bilgilerinizin rızanız dışında ele geçirilmesi, yayılması ve kullanılması durumunda İzmir’de bu alanda uzman pek çok avukattan hukuki yardım alabileceğiniz gibi İzmir Bayraklı’da bulunan ve bu alanda uzman avukat kadrosu ile çalışan ofisimize ulaşarak da profesyonel hukuki destek alabilirsiniz.

Kategori : İzmir Avukat
Etiketler :