Kemalpaşa Avukat, Ceza ve Boşanma Avukatı

kemalpaşa avukat

Kemalpaşa Avukat

Akademik ve mesleki birikimin yanı sıra avukatlık mesleğinin gerektirdiği deneyime de sahip olan Kemalpaşa avukat, hukuk alanındaki gelişmeleri takip ederek kendisini sürekli yenilemek suretiyle hukuksal danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Kemalpaşa avukat, hukuksal danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra sözleşme hukuku, icra ve iflas hukuku, spor hukuku, iş hukuku, gayrimenkul hukuku, sağlık hukuku ve genel hukuk alanlarında da hizmet vermektedir.

Günümüzde ticari faaliyette bulunan firmaların ticari yaşamda ayakta kalmalarının olmazsa olmaz üç koşulu arasında günümüz ticari şartlarında bilgili ve donanımlı hukuk danışmanlığı, profesyonel ve yetkin yönetim sistemi, mali denetim ve muhasebe yer almaktadır.  Kemalpaşa avukat, şirketlerin hukuki olarak yapılandırılmasında ve kurumsallaştırılmasında etkin rol üstlenmektedir. Kemalpaşa avukat, bu kapsamda şirketlere sunduğu hukuki hizmetle şirketlerin hukuksal gereksinimlerinin tümünü bir pakette sağlamaktadır. Tıpt koruyucu hekimlik ne kadar önemliyse, hukukta da koruyucu hukukun işlevinin o kadar önemli olduğunun bilincinde olunmalıdır. Kemalpaşa avukat, koruyucu hukuk hizmetleri ile ya sorunların ortaya çıkmasını engellemekte  ya da sorunları erken teşhis ederek minimum maliyetle çözüme kavuşturmaktadır.

Ticari yaşamda alacakların sağlıklı olarak tahsil edilmesi en önemli gereklilikler arasında yer alsa da son senelerde yaşanan krizlerden dolayı alacakların tahsili ciddi bir sorun haline dönüşmüştür. Bundan dolayı da alacakların tahsilinin hukuksal yollarla en hızlı ve minimum masrafla gerçekleştirilmesi, firmaların ayakta kalması açısından hayati önem taşımaktadır. Kemalpaşa avukat, alacakların tahsili gibi ciddi bir yükü üstlenerek borçlularla görüşme yöntemiyle alacağı maliyetsiz olarak tahsil etmeye çalışmaktadır. Borçluların kötü niyetli olması ya da mal kaçırma gibi durumlarda da Kemalpaşa avukat, alacağın tahsilini garanti altına almak için vakit kaybetmeden harekete geçmeyi ilke edinmiştir.

Ticari yaşamda profesyonelleşmenin getirisi olarak önemi her geçen gün  artan sözleşme hukuku danışmanlığı şirketler için gittikçe daha önemli hale gelmektedir. Firmalar arasındaki hukuki ihtilafların çoğunluğunu yapılan sözleşmeler oluşturur. Bundan dolayı dava sürecinde ya da herhangi bir sorun yaşandığı zaman bir adım öne geçmenin en etkili yolunu sözleşme hazırlanırken hukuki açıdan detaylı değerlendirme yapılması ve firmanın haklarının maksimum seviyede koruma altına alınması oluşturmaktadır. Günümüzde yaşanan ihtilafların birçoğunda tek çözüm yolunun taraflar arasında imzalanan sözleşme hükümlerinden geçtiği bilinmektedir. Günümüzde firmalar, yabancı firmalarla gerçekleştirdiği ticari faaliyetler esnasında bu eksikliklerden dolayı maddi olarak çok ciddi zararlara uğramaktadır. Sözleşme hazırlandığı esnada katlanılması gereken maliyetin, ihtilaf yaşanması durumunda ortaya çıkacak maliyet karşısında çok daha düşük olduğunun bilincinde olunmalıdır. Bu tür sözleşmelerin hazırlanmasında gerekli donanıma ve deneyime sahip olan Kemalpaşa avukat, bu tür sözleşmeleri Türkçe ve İngilizce hazırlayarak müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Kemalpaşa Boşanma Avukatı

Türk Medeni Kanununda gerekli düzenlemeleri yapılan anlaşmalı boşanma davası için bir takım şartlar belirlenmiştir. Anlaşmalı boşanma davasının olumlu olarak sonuçlanması için aşağıdaki şartların olması gerekir.

 • En az 1 yıl süren evliliklerde anlaşmalı boşanma davasına gidilebilir.
 • Tarafların hakim tarafından bizzat dinlenmesi gerekir.
 • Anlaşmalı boşanmaya dair hususların bir protokole bağlanması şarttır.

Anlaşmalı boşanma davasında gerekli şartlar sağlanmadığı takdirde  anlaşmalı boşanma davası reddedilerek  boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönüşmektedir. Örneğin tarafların evlilik tarihinin üstünden bir yıl geçmemişse boşanma davası hakim tarafından reddedilir. Anlaşmalı boşanma davası için mahkemeye başvuru yapılmasının ardından eşlerden biri duruşma yapılırken boşanmak istemediğini ifade ettiği takdirde anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönüşmektedir.

Kemalpaşa Nafaka Avukatı

Anlaşmalı boşanma davasında tarafların iradeleri doğrultusunda hüküm tesis edilmesi hedeflenmektedir. Boşanma davalarının sonuçlanması Türk hukuk sisteminde uzun zaman aldığı için dava süreci taraflar açısından bir hayli yıpratıcı olmaktadır. Türk hukuk sisteminde boşanma davasını en hızlı ve pratik şekilde sonuca bağlamak için anlaşmalı boşanma kurumu düzenlenmiştir.

Karabağlar boşanma avukatı – tazminat avukatı, anlaşmalı boşanma davasına yönelik hazırlanması gereken ve belirli hususları içermesi zorunlu olan protokolü hazırlamaktadır. Ayrıca eşlerin müşterek çocukları varsa, çocukların durumunun ne olacağı da anlaşmalı boşanma davası için hazırlanan protokolde Karabağlar boşanma avukatı – tazminat avukatı tarafından düzenlenmektedir. Yine protokolde  açık bir şekilde yer alması gereken hususlar arasında yer alan  yargılama giderleri, boşanmanın mali sonuçları, nafaka ve tazminata dair hususlara da Karabağlar boşanma avukatı – tazminat avukatı tarafından tarafların iradesi doğrultusunda protokolde yer verilir. Tarafların arasında protokolde yer verilen hususlarla ilgili herhangi bir anlaşmazlık yaşanmaması gerekir. Taraflar anlaşmalı boşandığı takdirde mahkemeye ibraz etmiş oldukları anlaşmalı boşanma protokolü taraflar için bağlayıcı olduğundan taraflar, Karabağlar boşanma avukatı – tazminat avukatı tarafından protokolün içeriği ve bağlayıcılığı hakkında detaylı şekilde bilgilendirilir. Anlaşmalı boşanma protokolünün taraflar için diğer bir önemi ise hukuki durumlarını belirlemesidir.

Kemalpaşa Ceza Avukatı

Ceza davası açıldığı zaman mağdurun veya sanığın Kemalpaşa ceza avukatı tarafından temsil edilmesi özellikle tavsiye edilir. Çünkü ceza davası, insanların özgürlüklerini elinden alabileceğinden yaşama doğrudan etki etmektedir. Taraflar, bu tür ceza davası dosyalarını avukatsız olarak bizzat kendileri takip ettiği zaman yapabilecekleri en ufak bir hatanın dahi telafisi mümkün olmayan zararlara neden olabileceği aşikardır.

Ceza dava dosyalarında sanık olarak yargılanan kişinin Kemalpaşa ceza avukatı aracılığıyla etkin bir savunma hazırlaması hayati önem taşımaktadır. Burada yapılacak savunma ile kast edilen sadece kişinin başından geçen olayları anlatması değildir. Savunma yapıldığı esnada bir taraftan da sanığın başından geçen olaylar anlatılırken, bu olayların ilgili kanun maddesi ve Yargıtay kararlarıyla desteklenmesi için Kemalpaşa ceza avukatından yardım alınmalıdır. Aksi takdirde mahkemede yapılacak olan savunmada hakime sadece olayın öyküsü aktarılır ki bununda ceza yargılamasına etkisi olmaz. Bu nedenle sanık, Kemalpaşa ceza avukatından profesyonel olarak hukuki destek almalı ve işini bu kadar ciddi bir yargılamada kesinlikle şansa bırakmamalıdır.

Ceza davası dosyasında mağdur tarafında Kemalpaşa ceza avukatından profesyonel olarak hukuki destek alması davanın seyri açısından oldukça önemlidir. Aksi takdirde başından geçen olay nedeniyle yaşanan mağduriyet, yargılama yapılırken yapılacak telafi imkansız bir hatanın neden olacağı zarardan dolayı daha da katlanacaktır. Ancak ceza dava dosyasında mağdur olan taraf, çoğu zaman mağdur olduğunu düşündüğü için Kemalpaşa ceza avukatına gereksinim olmadığını düşünmekte ve ceza davasında savunmasını kendisi yapmayı tercih etmektedir. Mağdur taraf bu düşüncesinin son derece yanlış olduğunun çok ciddi mağduriyetlere neden olabileceğinin bilincinde olmalıdır. Ayrıca yargılama esnasındaki her hakkın süresi belli bir süreyle sınırlandığı gibi belli usul kurallarına da bağlandığı için normal bir vatandaşın hukuk bilgisiyle bu sürelere ve usullere hakim olması imkansızdır. Bu nedenle Kemalpaşa ceza avukatına başvurularak avukatlık hizmeti alınması ihmal edilmemelidir.

Kemalpaşa ceza avukatı, Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanununa hakim olmakla birlikte bu tür ceza davalarında oldukça önemli olan tecrübeye sahiptir. Ceza kanunları ile ilgili yeterli bilgisi ve deneyimi olmayan avukatlarla çalışılması yargılama esnasında telafisi imkansız zararlara neden olabileceğinden Kemalpaşa ceza avukatının danışmanlık ve avukatlık hizmetinden istifade edilmesi yargılama esnasında ciddi avantajlar sağlar.

Kemalpaşa İcra Avukatı

Borçlu taraf borcunu ödemediği zaman alacaklı ile aralarında çıkan anlaşmazlığın çözüme kavuşturulması için alacaklı kişi hukuki yollara başvurarak alacağını tahsil etme yoluna gider. Alacaklı taraf alacağını tahsil etmek için icra müdürlüklerinde işlemlerin başlatılmasında Kemalpaşa icra avukatına başvurarak hukuki destek talep eder. İcra ve iflas müdürlükleri tarafından kanuni hükümler kapsamında alacağın tahsili için borçlu kişinin mal varlığı tespit edilir. Borçlu tarafın mal varlığının tespiti yapıldıktan sonra borçların nasıl tahsil edileceğine yönelik çalışmalar yürütülür. Kemalpaşa icra avukatı, icra takibi yapılırken müvekkillerinin hiçbir zarara uğramadan gerekli bütün işlemleri ve davaları yürüterek etkin ve hızlı şekilde süreci sonlandırmaktadır.

Borçlu, alacaklı olan kişiye borcunu ödemezse borcun tahsili için adli sürecin işleyişini belirleyen hukuk dalına icra ve iflas hukuku denilmektedir. İcra ve iflas hukuku kendi içerisinde Cüz’i icra ve Külli icra olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Borçlu kişinin mal varlığının sadece borcunu kapsayan kısmı olan Cüz’i icrada asıl amaçlanan alacaklı kişinin tüm haklarının korunmasıdır. İcra ve iflas hukukunun diğer adı olan cebri icrada ise borçlu kişi borcunu ödemediği takdirde alacağın tahsili devlet tarafından zorla yapılır. Bu nedenle de borçlu borcunu ödemekle mükellef olduğundan borç ödenmezse alacaklı alacağını tahsil için icra ve iflas hukukuna Kemalpaşa icra avukatı aracılığıyla başvurur. Hukukun hükmü gereğince borcun ödenmesi için devlet gücünden faydalanılır. Bu sayede alacaklı borcun tahsili için ilamsız takip, ilamlı takip, rehin takibi ve ihtiyati haciz yollarından birine başvurur.

Kemalpaşa Acil Avukat

İnsanlar, bazı olaylar sonucunda hukuki desteğe gereksinim duyabildiği için Kemalpaşa acil avukat arayışına girebilmektedir.  Kemalpaşa acil avukata daha fazla ceza hukuku davalarında  şüpheli ya da mağdur taraf tarafından gereksinim duyulmaktadır. Acil avukat arayışına giren insanlar, işinin ehli ve dava konusuna hakim avukatlarla çalışmak istediklerinden Kemalpaşa acil avukatı tercih etmektedir. Her avukatın her branşta başarılı olması imkansızdır. Çünkü Türk hukuk sistemi birçok daldan oluşmaktadır. Bu nedenle Kemalpaşa acil avukatla görüşme yapılmadan önce hangi avukatlık dallarında hukuki hizmet verdiği ve başarıları mutlaka araştırılmalı, hukuki probleme hakim ve çözüm üretebilecek Kemalpaşa acil avukat ile birlikte çalışılmalıdır.

Kemalpaşa acil avukat, müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık hizmetinin yanı sıra davanın takibi hizmetini de vermektedir. Ceza hukuku başta olmak üzere icra hukuku, boşanma hukuku gibi farklı branşlarda da Kemalpaşa acil avukat, hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vererek vatandaşlara gereksinim duydukları hukuki desteği sağlamaktadır.

Şüpheli ya da mağdur tarafından acil hukuki desteğe gereksinim duyulduğu zaman Kemalpaşa acil avukat, ihtiyaç duyulan hukuki desteği vatandaşlara sağlayarak soruna dair problemi çözüme kavuşturmaya çalışmaktadır. Kemalpaşa acil avukat, her konuda hukuki danışmanlık hizmeti verse de müvekkili olarak avukatlık hizmeti alınmadan evvel avukatın hangi hukuki branşta uzman olduğunun araştırılması gerekir. Örneğin müvekkilin dosyası ceza davası dosyası ise boşanma davasında profesyonel bir avukattan müvekkil olarak hizmet alınması soruna etkin çözüm üretmeyecektir.

Kemalpaşa Arsa Avukatı

Kemalpaşa arsa avukatına en fazla gereksinim duyulan davalar arasında arsa tarla gibi mirastan kaynaklı gayrimenkulün paylaşımına dair davalar ile izale-i şüyu davaları, tapu kayıtlarının düzeltilmesi davaları, kamulaştırma ya da kamulaştırmasız el atma, kentsel dönüşümde arsa payının düzeltilmesi davaları, belediyeye karşı imar hukukundan kaynaklanan davalar, kat irtifakının iptal edilmesi için açılan davalar yer almaktadır. Kemalpaşa arsa avukatı, bu tür davaların tümünde müvekkillerine profesyonel olarak hukuki destek sağlamaktadır.

Kemalpaşa arsa avukatı, dava dosyalarının hazırlanmasında, mahkeme kararlarına karşı açılan istinaf ve temyiz davalarında, taşınmaz mallardan kaynaklanan icra, haciz işlemleri ve alacak davası dahil her türlü davada danışmanlık hizmeti ve vekalet verildiği takdirde avukatlık hizmeti vermektedir.

Arsa ile ilgili davalar, uzmanlık gerektiren davalar olduğu için bu tür davaların sorumluluğunun çok yüksek olduğunun bilincinde olan Kemalpaşa arsa avukatı, bilgisi, tecrübesi ve pratik çözüm önerileriyle müvekkillerine danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Unutulmamalıdır ki arsa davalarında alanında uzman olmayan bir avukat ile çalışıldığı zaman para kaybı dahil ciddi hak kayıpları yaşanabilmektedir. Bu nedenle hem zaman, hem de para kaybının engellenmesi için Kemalpaşa arsa avukatı tercih edilmelidir. Konusunda uzman ve tecrübeli bir arsa avukatı arayan müvekkiller yaptıkları araştırmalar neticesinde Kemalpaşa arsa avukatına yönelmektedir.

Detaya odaklanarak olayın tümünü gören, hukuki zekâsı, dürüstlüğü ve doğru stratejileriyle hareket eden Kemalpaşa arsa avukatı, müvekkillerinin yanında yer alarak onların hakkını aramasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca Kemalpaşa arsa avukatı, faaliyet ve çalışmalarını yürütürken gizlilik ilkesine çok dikkat etmektedir.

Kemalpaşa Kira Avukatı

Kiralanan mülkün esaslı şekilde tamirinin, inşasının ya da yıkımının gerekmesi halinde kanunda sayılan zaman şartına uyulması koşuluyla kiracının tahliyesi için dava açılabilmektedir. Ancak bu tür tahliye davaları belirli şartlara bağlanmıştır. Basit tamir ya da değişiklik gibi hallerde kiracıya tahliye davası açılmasını kanun imkansız kılmıştır.

Evin satışa çıkarılması kiracının tahliyesi için yeterli bir sebep değildir. Ev satışa çıkarıldığı zaman kiracı içinde otururken evin satılması gerekir. Ev satıldığı zaman evi satın alan kişinin belli hakları olmaktadır. Evi satın alan kişi, satın aldığı evde kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu ya da bakmakla yükümlü olduğu kişiler oturmak isterlerse, evin satış tarihinden sonra bir ay içerisinde kiracıya yazılı bildirim yapmakla mükelleftir. Bildirim, kiracıya ulaştıktan sonra evin satış tarihinden itibaren 6 ay sonra  ve sözleşmenin bitiminden itibaren de bir ay içerisinde tahliye davası açılması gerekir. Ayrıca ev satışa çıkarıldığı zaman kiracı evi satın almak isteyen kişilere evi göstermekle mükelleftir. Aksi davranışta mahkemeye başvuran ev sahibi, mahkeme kararıyla belirli gün ve saatler içerisinde evin gösterilmesi için karar alınmasını talep edebilir.

Türk Borçlar Kanununun getirmiş olduğu yeni yolla mülkü kiralayan 10 yıllık kira uzama yılını izleyen her bir uzama yılının sonundan 3 ay evvel fesih bildiriminde bulunmak suretiyle kira sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. 10 yıllık kiracının tahliye edilmesi için kira sözleşmesinden itibaren 10 yıllık uzama süresinin geçmiş olması, söz konusu 10 yıllık uzama süresini izleyen yılın sonundan 3 ay evvel fesih bildiriminin kiracıya gönderilmiş olması, bu sürenin dolduğu yıldan itibaren her yıl sözleşmenin feshi ile kiracının tahliyesi talep edildiği takdirde fesih bildiriminin süresinde bu 3 aylık sürenin baz alınması ve söz konusu uzama süresi olarak kabul edilen 10 yıllık süre içerisinde taraflar arasında yeni bir kira sözleşmesine imza atılmamış olması şartları aranır.

Kiracının tahliye davalarında müvekkiline yardımcı olan Kemalpaşa kira avukatı, tahliye davasının açılmasında ve takibinde, ihtiyaçtan kaynaklı tahliye davasının açılmasında ve takibinde, kira tespit davasının açılmasında ve takibinde, kira sözleşmesinin hazırlanmasında, tahliye taahhüdünün hazırlanmasında, yeniden imar nedeniyle tahliye davasının açılmasında ve takibinde, kira alacaklarının tahsil edilebilmesi için icra takibinin açılmasında ve takibinde, kiranın ödenmemesinden dolayı tahliye işlemlerinin yapılmasında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Kemalpaşa Tapu Avukatı

Tapu iptal ve tescil davaları, gayrimenkul hukukunda en sık açılan davalardan biri olmakla birlikte bu tür davalarda uzman olan Kemalpaşa tapu avukatından hukuki destek alınması ve davanın takibinin yapılması, dava sürecinin seyri bakımından oldukça önemlidir.  Kemalpaşa tapu avukatı, hukuki süreç devam ettiği sürece davayı takip etmekte ve müvekkillerine profesyonel olarak destek verdiği için onların kendilerini güvende hissetmelerini sağlamaktadır.

Hukuka aykırı ve usulsüz olarak düzenlendiği iddia edilen bir tapu kaydının, hukuki şartlara ve esaslara uygun olarak yeniden düzenlenmesi için görevli mahkemede açılan gayrimenkul hukuku davasına tapu iptal ve tescil davası denilmektedir. Tapu iptal davasında mülkiyet hakkının esas alınmasından dolayı mahkeme kesin hüküm vermediği sürece tapunun iptal edilmesi imkansızdır.

Gayrimenkul hukukuna göre tapu iptal ve tescil davası, ayni hakkı ihlal edilen mülkiyette hakkı bulunan pay sahibinin hakkının korunması için açılan önemli dava türleri arasında yer alır. Mülkiyet hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile de güvence altına alınmış olduğu için iç hukuk yollarında mülkiyet hakkı tesis edilemediği zaman Avrupa Mahkemesine bireysel olarak dava başvurusu yapılarak mülkiyet hakkı aranabilmektedir. Kemalpaşa tapu avukatı, Avrupa Mahkemesine bireysel olarak yapılacak başvurularda da müvekkillerine yardımcı olmakta ve dava sürecini takip etmektedir.

Tapu iptal ve tescil davası, tapu kaydındaki taşınmazda mülkiyet hakkı sahibi olarak görünen kişiye karşı açılmaktadır. Ancak bu kişinin vefat etmesi halinde tapu sahibinin mirasçılarına karşı bu dava açılır. Tapu iptal ve tescil davasının açılmasıyla tapu kaydında ismi yer alan herhangi bir üçüncü kişinin hakkının ortadan kaldırılmasının istenmesi halinde tapu kaydındaki hak sahibine de ayrı dava açılması gerekir. Mesela üstünde ipotek veya ön alım hakkı gibi bir şerh yer alan tapuda ayni veya şahsi hakların terki isteniyorsa, bu hakları elinde bulunduran şahısların her birine karşı aleyhte ayrı dava açılması gerekir.

Kemalpaşa İşçi Avukatı

İş mahkemelerine yapılan başvurular incelendiği zaman genellikle belli başlı anlaşmazlıklar nedeniyle dava açıldığı görülmektedir. İşçi ve işveren arasında yaşanan bu anlaşmazlıklar, bazı açılardan ele alındığı zaman  farklı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. İş Mahkemelerine açılan davalar ise genellikle aşağıda sıralanan dava türleridir.

 • İhbar tazminatı nedeniyle açılan davalar
 • Kıdem tazminatı nedeniyle açılan davalar
 • Eşit davranmama nedeniyle açılan davalar
 • Kötü niyet tazminatı nedeniyle açılan davalar
 • Bakiye süre ücretleri nedeniyle açılan davalar
 • İşe iade nedeniyle açılan davalar
 • Boşta geçen süre tazminatı nedeniyle açılan davalar
 • Bakiye süre ücretleri nedeniyle açılan davalar
 • İşe başlatmama tazminatı nedeniyle açılan davalar
 • Prim ücretleri nedeniyle açılan davalar
 • Ücret alacakları nedeniyle açılan davalar
 • Fazla mesai ücretleri nedeniyle açılan davalar
 • Yıllık izin ücretleri nedeniyle açılan davalar
 • Ulusal bayram ve genel tatil ücretleri nedeniyle açılan davalar
 • Yol ve yemek ücretleri nedeniyle açılan davalar

Kemalpaşa İşçi Tazminat Avukatı

Kemalpaşa işçi avukatı – tazminat avukatı, bu tür açılan davaların tümünde işçilere haklarını araya bilmesi için profesyonel olarak danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. İşçiler, bu tarz anlaşmazlıklar nedeniyle işverenleri ile arasında yaşadıkları anlaşmazlıklarda haklarını arayarak mağdur olmamak için mahkemeye başvuru yoluyla dava açmayı düşünüyorlarsa, açacakları davanın seyrine hakim olabilmek için bu alanda uzman olan Kemalpaşa işçi avukatı – tazminat avukatı ile birlikte çalışmalıdırlar. Mesela işçinin mahkemenin delil olarak kabul etmeyeceğini düşündüğü bir delili mahkeme delil olarak kabul edip, bu delil sayesinde adaletin yerini bulmasını sağlayabilir. Kemalpaşa işçi avukatı – tazminat avukatı, bu tür davalarda uzman olduğu için mahkemelerde delil olarak kabul edilebilecek delillerin yanı sıra teknik ilerleyiş ile ilgili de gerekli deneyime sahiptir.

Kemalpaşa Miras Avukatı

Mirasçılık belgesi yani veraset ilamı, miras bırakan kişinin mirasçılarının kim ya da kimler olduğunu ve mirastaki pay oranlarının ne kadar olduğunu gösteren belgeye denir. Mirasın paylaştırılmasında ve intikal işlemlerinde resmi kurum ve kuruluşlar tarafından mirasçılık belgesinin ibraz edilmesi talep edilmektedir.

Mirasçılara verilen bir tür belge olan mirasçılık belgesinde miras bırakan kişinin ölmesinin ardından mirasçıların miras üzerindeki hakları ve pay oranları belirtilir. Bundan dolayı mirasçılık belgesi önemli bir belge olarak kabul edilmektedir. Mirasçılar, ölen kişinin bıraktığı mirastan bu belgede belirtilen hak ve pay oranında miras alabilmektedir. Hukuki açıdan önemli bir belge olan mirasçılık belgesi, mirasın paylaşımına doğrudan etki etmektedir.

Mirasçıların mirasçılık belgesini almasının iki yolu bulunmaktadır. Bu iki yolda mirasçılık belgesinin alınabileceği kamu kurumları aynı değildir. Miras bırakan kişi öldükten sonra mirasçıları mirasçılık belgesini noter aracılığıyla alabileceği gibi Sulh Hukuk Mahkemesine başvuru yaparak da alabilmektedir.

Noterlerin mirasçılık belgesi verilebilmesi belirli şartlara bağlanmıştır. Bu şartlar arasında mirasçıların hepsinin Türkiye sınırları içerisinde ikamet etmesi ve mirasçılar arasında yabancı uyruklu kişiler olmaması yer almaktadır. Bu şartların olmadığı durumlarda noterlerin mirasçılık belgesi verme yetkisi yoktur.

Mirasçılar, yolun kısa olmasından dolayı mirasçılık belgesini noterden almak isteseler de noterden alınan mirasçılık belgesine belgenin alınması için başvuruda bulunan mirasçı veya mirasçılık belgesindeki oranlar nedeniyle hak ihlaline uğradığını iddia eden mirasçıların itirazları olduğu takdirde Sulh Hukuk Mahkemesine başvuru hakları saklıdır. Bu da noterden alınan mirasçılık belgesine mirasçılar tarafından itiraz hakkı olduğu anlamına gelmektedir. Noterin mirasçılara vermiş olduğu mirasçılık belgesi süresiz olarak verilmektedir.

Kemalpaşa miras avukatı, mirasçılık belgesinin alınmasında ve mirasçılık belgesinde yer alan oranlardan dolayı itiraz yoluyla dava açılması halinde müvekkillerine bu alanda uzman olarak danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Kemalpaşa Arabulucu Avukat

Kendisine başvuran taraflar arasında yaşanan uyuşmazlığı çözmek için uzlaştırma ortamı arayan Kemalpaşa arabulucu avukat,  öncelikle taraflar arasında yaşanan uyuşmazlığı tespit etmekte ve sorunun ne olduğunu anlamaya çalışmaktadır. Taraflar arasında uyuşmazlığa konu sorunun tespitinden sonra Kemalpaşa arabulucu avukat tarafından taraflara çözüm önerileri sunulmaktadır. Ayrıca Kemalpaşa arabulucu avukat,  uyuşmazlığa konu probleme dair taraflardan gerekli bilgi ve belgeleri istemektedir. Arabuluculuk yasası, avukat tarafından istenen belgelerin tamamlanmasını zorunlu kılmaktadır. Kemalpaşa arabulucu avukat tarafından gerçekleştirilen arabuluculuk toplantısındaki tüm görüşmeler ve elde edilen belgeler uyuşmazlığın devam etmesi halinde dava süreci başladığı takdirde mahkemeye teslim edilmektedir.

Kemalpaşa arabulucu avukat tarafından her iki tarafa da toplantının yapılması için belirlenen bir günde randevu verilmektedir. Kemalpaşa arabulucu avukat önderliğinde gerçekleşen bu toplantıda taraflar, uyuşmazlığa neden olan problemi detaylı bir şekilde kendi aralarında tartışmaktadır. Bu tartışmanın ardından Kemalpaşa arabulucu avukat sorunun çözümü için her iki tarafa da çözüm önerilerini sunmaktadır. Taraflar, Kemalpaşa arabulucu avukat tarafından teklif edilen çözüm önerilerinden birisini kabul ettikleri takdirde uzlaşma sağlanmış sayılır. Uzlaşma sağlanırsa, Kemalpaşa arabulucu avukat sözleşme metnini hazırlar. Bu sözleşme metni sayesinde tarafların uzlaşmaya vardıkları resmiyet kazanır.

Arabuluculuk hizmeti neticesinde ödenmesi gereken ücreti toplantıya katılan taraflardan birisi ödeyebileceği gibi her iki taraf da eşit miktarda ödeme yapabilmektedir. Yani toplantıya katılan taraflardan birisi arabuluculuk ücretinin tamamını ödeyebilmektedir. Arabuluculuk için taraflardan birisi başvuruda bulunduğu takdirde diğer tarafta arabuluculuk için yapılan toplantıya katılmak zorundadır. Aksi takdirde toplantıya katılmayan taraf, dava açılması halinde avukatlık ücretini, harçları, bilirkişi ücretini ve diğer giderlerin hepsini karşılamakla mükelleftir.