Karşıyaka Avukat, Ceza ve Boşanma Avukatı

izmir karşıyaka avukat boşanma avukatı

Karşıyaka Avukat

Hukuki açıdan yaşanan sorunların ve uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında yargı sistemi aktif şekilde devreye girerek mahkemeler aracılığıyla yaşanan sorunlar ve uyuşmazlıklar hakkında hüküm verilerek problem ya da uyuşmazlık çözüme kavuşturulmaktadır. Taraflar arasında yaşanan problemlerin ve uyuşmazlıkların en adaletli şekilde çözüme kavuşturulması için mahkemelerde davalar görülmekte ve yasalar kapsamında belirtilen kanunlara göre bu davalarda mahkeme tarafından hüküm verilmektedir. Mahkemelerde görülen bu davalar esnasında hukuk sisteminin bir gereği olarak  avukatlar, müvekkillerinin haklarını korumakta, dava sürecinin hızına ve ilerleyişine etki ederek davaların en hızlı şekilde sonuca bağlanması için çalışmaktadır. Bu amaca hizmet etmek için dava sürecinde aktif olarak görev üstlenen Karşıyaka avukat, müvekkillerinin haklarını profesyonel olarak savunmakta, onların mağdur olmaması adına danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

İnsanlar, herhangi bir suçla karşılaştıklarında haklarında dava açılırsa, kendilerini en iyi şekilde savunması için avukatlık mesleğini bilgisi ve tecrübesi sayesinde layıkıyla yerine getiren Karşıyaka avukat arayışına girerler.  Müvekkili hakkında açılan davayla ilgili gerekli yeterliliğe sahip olan Karşıyaka avukat, dava süresi boyunca müvekkilinin hakkını savunmakta ve davadan başarılı sonuç alınması için gereken her şeyi yapmaktadır. Bu nedenle dava konuları ile ilgili gereken bilgiye ve deneyime sahip olan Karşıyaka avukat ile birlikte çalışılması bir adım önde olmak  ve davanın lehe sonuçlanması için oldukça önemlidir.

Mesleğinde doğruluğu ve dürüstlüğü ilke edinen Karşıyaka avukat, hukukun farklı dallarında uzman olmakla birlikte gerekli deneyime de sahiptir. Bu nedenle ceza hukuku, boşanma hukuku, icra hukuku, miras hukuku gibi farklı hukuk dallarında uzmanlaşmış olan Karşıyaka avukattan hukuki destek alınması davaların seyrini olumlu etkilemektedir. Karşıyaka avukat, yıllardır müvekkillerinin farklı hukuk dallarındaki davalarında müvekkillerini bilgisi ve tecrübesiyle savunmuş ve bu davalardan başarıyla çıkmıştır. Karşıyaka avukat ile davaların en kısa süre içerisinde lehe sonuçlanması da mümkündür. İnsanlar, haklarında açılan davalarda profesyonel hizmet alarak en faydalı sonucu elde etmek için Karşıyaka avukatı tercih etmelidir. Karşıyaka avukatın geçmişte başarıyla sonuçlandırdığı davalar sizin davanızdaki başarısı içinde en büyük referans olmaktadır.

Karşıyaka Boşanma Avukatı

Eşler, anlaşmalı boşanma davasını açmak için kendileri de mahkemeye başvuru yapabilmektedir. Ancak Karşıyaka boşanma avukatı – tazminat avukatı ile anlaşmalı boşanma davası için mahkemeye başvuru yapılması, hakların korunabilmesi açısından hayati önem taşımaktadır. Öncelikle anlaşmalı boşanma davası belli şartlara bağlandığı için bu şartların üzerinde önemle durulması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davasının şartları ise şöyle sıralanabilir;

Anlaşmalı boşanma davasının eşlerin vereceği ortak bir dilekçeyle açılması ya da eşlerden birinin açacağı boşanma davasını diğer işin kabul etmesi gerekir.

Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması gerekir.

Eşler dava esnasında boşanmaya yönelik iradelerini hakime bizzat ifade etmelidir.

Sonuca hızlı bağlandığı için pratik bir boşanma davası türü olan anlaşmalı boşanma davası tek celsede dahi karara bağlanabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davası açıldıktan sonra 2 ila 4 ay içerisinde sonuçlansa da bu süre görevli mahkemenin yoğunluğuna göre daha uzun ya da daha kısa sürebilmektedir. Dava açıldıktan sonra tarafların taleplerinde eksiklik varsa, mahkeme tarafından duruşma başka bir tarihe ertelenir. Duruşma esnasında taraflar boşanma yönündeki iradelerini açıkça ortaya koymaları halinde hakim eşlerin boşanması yönünde karar verecek ve davanın kesinleşmesiyle birlikte de eşler boşanmış olacaktır.

Karşıyaka Nafaka Avukatı

Anlaşmalı boşanma davasında aile mahkemeleri görevli mahkemelerdir. Bu nedenle aile mahkemeleri haricinde görevli bir mahkemeye başvurulması halinde mahkeme davayı görev yönünden reddedecektir. Anlaşmalı boşanma davasında yetkili mahkemenin belirlenmesinde ise genel yetki kuralları baz alınarak belirleme yapılmaktadır.

Boşanma davasında süreç eşlerden birinin boşanmak istemesiyle başlamakta ve boşanma davası aile mahkemesine açılmaktadır. Boşanma davasının açılması için yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesi ya da eşlerin son olarak altı aydan bu tarafa birlikte oturdukları yer mahkemesi olarak belirlenmiştir. Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasıyla kıyaslandığı zaman daha hızlı sonuçlanmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davasında eşler arasında ortak bir boşanma iradesinin olması gerekir.

Evlenme tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olması anlaşmalı boşanmada aranan diğer bir şarttır.

Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için eşler boşanmanın ferilerine dair mutabık olmalıdır.

Ayrıca anlaşmalı boşanma davası için mahkemeye verilen dilekçeye ek olarak anlaşmalı boşanma protokolü de verilmelidir. Anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenirken somut olay dikkate alınmalıdır.

Eşlerin müşterek çocukları varsa, boşanma davasına yetkili mahkeme çocuk ile ilgili yapılan anlaşmalı protokolde yer alan diğer maddelerle birlikte çocuğun üstün menfaatine uygun bulduğu takdirde eşlerin boşanması yönünde karar verecektir.

Çekişmeli boşanma davasıyla kıyaslandığında anlaşmalı boşanma davası çok daha kosa sürede sonuçlanmasına rağmen anlaşmalı boşanma protokolünün eşlerin mahkeme iç ikrarı taşıdığının bilincinde olunmalıdır. Bu nedenle anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken, Karşıyaka boşanma avukatı – tazminat avukatından hukuki destek alınarak protokolde yer alacak maddelerin çok dikkatli yazılmasına önem verilmelidir. Çünkü eşler, anlaşmalı boşanma protokolüne imza attıktan sonra esaslı bir sebep olmadığı sürece eşler açısından sürekli bağlayıcılığı vardır. İleride telafisi imkansız zararların önüne geçmek için anlaşmalı boşanma davası protokolü düzenlenirken Karşıyaka boşanma avukatı – tazminat avukatından hukuki destek alınması ihmal edilmemelidir.

Karşıyaka Ceza Avukatı

Ceza avukatına gereksinim duyulduğunda akla ilk gelen Karşıyaka ceza avukatı, ceza davalarındaki uzmanlığı ve tecrübesiyle müvekkilleri için en iyi savunmayı yaparak onların haklarını korumaya çalışmaktadır.

Günümüzde günlük yaşamın bir parçası haline gelen kaygı ve sıkıntılar, insanların stres seviyelerini yükselterek psikolojilerini olumsuz etkilemekte ve bu durumda da insan kendisini bir anda suç kavramının içerisinde bulabilmektedir. Günümüz insanları birbirleri hakkında pek fazla olumlu düşünceye sahip olmadığı içinde suç unsuru teşkil eden davranışlar tetiklenmektedir. Bu kadar negatiflik insanların suça yönelmelerini kolaylaştırdığı için insanlar suça yönelme de ciddi bir potansiyel oluşturmaktadır.

Bu tabunun geçerliliğinin her insan için geçerli olması elbette mümkün olmasa da insanların sosyoekonomik durumları, yaşam tarzları ve hayata bakış açıları insanların ne kadar suça eğilimli olduğunu göstermede yeterli kriterlerdir. İnsanların kendi savunmalarını kendilerinin yapmaya kalkışması da suç unsurunu destekleyici diğer bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylesine bir durumda insan haklı olsa da haksız duruma düşebilmekte ve işlediği suçtan dolayı Karşıyaka ceza avukatının kendisini savunmasına gereksinim duyabilmektedir. Karşıyaka ceza avukatının ceza davasında yapacağı savunma ve olaya bakış açısı, ceza avukatının kalitesinin davanın seyri açısından ne kadar önemli olduğunu açıkça gösterir.

İzmir’in merkez ilçelerinden olan Karşıyaka’da suç oranlarının ve suçlu sayılarının yüksek olmasında her kesimden insan yaşamasının etkisi tartışılmazdır. Her suç kendi mağdurlarını yarattığı için yaşanan mağduriyetlerin cezasını bulmada Karşıyaka ceza avukatının bilgisi ve tecrübesiyle göstermiş olduğu gayret herkesin takdirini kazanmaktadır. Karşıyaka ceza avukatı, suçun mağdur tarafının memnun olmasını sağlayacak bir cezanın alınması için mağdur tarafa gerekli danışmanlık ve avukatlık hizmetini vermektedir. Bir suçlunun hak ettiği cezaya çarptırılabilmesi için mağdur tarafa profesyonel olarak hukuki destek veren Karşıyaka ceza avukatı, adaletin sağlanması için kendisine has bir savunma üslubunun yanı sıra bakış açısıyla da mağdur tarafa gerçek anlamda hukuki destek sağlamanın peşindedir.

Karşıyaka İcra Avukatı

İcra davası süresince hem alacaklı tarafın, hem de borçlu tarafın icra ve iflas hukuku kapsamındaki usuller hakkında bilgi sahibi olması oldukça önemlidir. Alacaklı ve borçlu taraf, Karşıyaka icra avukatına başvuru yaparak dava sürecinde danışmanlık ve avukatlık hizmeti alabilirler. Karşıyaka icra avukatı, bireysel ya da kurumsal icra takip işlemlerini başarıyla yürüttüğü gibi  alacaklı olan tarafın borçlu taraftan alacağını tahsil edebilmesi için taşınabilir ya da taşınmaz mal varlıklarına haciz işlemlerini başlatmaktadır. Borçlu tarafın mal varlığının olmaması halinde bankalardaki ya da kefil olan üçüncü şahıslar aracılığıyla hak ve alacaklarına yönelik haciz işlemleri başlatılabilmektedir. Borçlu tarafın ikamet adresindeki taşınabilir mal varlıklarına haciz işlemi uygulanarak da borç tahsil edilebilmektedir.

İcra takip işlemlerinde borçlu tarafın karşısında bir ya da daha fazla alacaklı taraf olabilmektedir.  İcra takip işleminde borçlu tarafın mallarının bir kısmına haciz işlemi uygulanarak haciz edilebilirken,  borçlu tarafın mallarının kalan kısmına dokunulmuyorsa, haciz edilen mallar satıldığı zaman alacaklı tarafa satılan bu malların ödemesi yapılarak alacak tahsil edilir. Böylelikle borçlu tarafın geriye kalan malları borçlu tarafa iade edilmek suretiyle cüz’i takip işlemi uygulanır. Cüz’i icra takibi 4 ana başlık altında incelenir.

İlamsız İcra

İlamlı icra haricinde takip yolu uygulanmak suretiyle para ve teminat borçlarının alacaklı tarafından tahsil edilebilmesi için ilamsız icra yolu kullanılarak başvuru yapılabilmektedir. Bu nedenle alacaklı tarafın alacağı mahkemenin vermiş olduğu kararla belirlenmişse, hüküm uygulanmasına gerek kalmaz. Alacaklı  taraf doğrudan icra dairesine başvurarak borçlu tarafa karşı takip işlemi başlatabilir. Tebligat, borçlu tarafa ulaştığı zaman  borçlu taraf ödeme tutarına itiraz edebilir. ilamsız icra kendi içerisinde 3 yolla yapılabilmektedir.

Genel haciz yolu takibi

Kiralanan taşınmazların tahliye edilmesi

Kambiyo senetlerine has haciz işlemi

İlamlı İcra

Bir kişinin hakkı yerine getirilmediği zaman ya da kişi hak ihlaline uğradığı zaman bu durumun engellenmesi ve eski haline geri getirilebilmesi için mahkemeye başvuru yapılabilmektedir. mahkemenin alacağı karar ile dava başvuru yapan kişinin lehine sonuçlanırsa, mahkemenin aldığı karar kayıt altına alınmaktadır. Borçlu taraf, mahkemenin aldığı bu karara uymadığı takdirde alacaklı taraf icra dairesine başvuru yaparak ilamın yerine getirilmesini talep edebilir. Böyle bir durumda ise borçlu tarafa icra emri gönderilir. Borçlu taraf, mahkeme tarafından belirlenen tarihte icra emrini yerine getirmediği takdirde borç kanun kapsamında zorla tahsil edilir.

Rehinin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip

Alacaklı tarafın alacağını rehinle tahsil edebilmesi için mahkeme kararıyla ayrı bir takip yolu uygulanmaktadır. Bu sayede alacak, rehin yoluyla teminat altına alınmakta ve icraya başvuru yapan alacaklı taraf rehin yoluyla alacağını karşı taraftan tahsil edebilmektedir. Ancak bu yolun diğer teminatlar için bir geçerliliği yoktur. Rehinli alacaklı tarafın, ilamlı ya da ilamsız icra yoluna doğrudan başvuru hakkı yoktur. Alacaklı taraf, ilk önce rehini paraya çevirmelidir. Rehin alacaklısı, alacağı vadesinde ödenmediği takdirde hukuki yollara başvurmak suretiyle rehinin satılmasını ya da bedelinin ödenmesini talep etme hakkına sahiptir. Rehin satışının yapılmasının ardından alacak tahsil edilmekte ve artan miktar varsa da bu miktar borçlu tarafa geri ödenmektedir.

İhtiyati Haciz

Hukuki koruma tedbiri amacı güden ihtiyati haciz, para ve parayla eş değer teminat alacaklarının takip işlemlerinde alacaklı tarafın koruma altına alınması ve takibin sonuçsuz kalmasının engellenmesi için geçici olarak getirilen hukuki bir korumadır. Borç takibi belirlenirken borçlu tarafın, borcunu ödememek için üzerindeki malları bir başkasının üstüne devretmesini ya da satmasını engellemek ve alacaklının mağdur edilmemesi için kanun yaptığı düzenlemeyle borçlu tarafın mallarını saklama ve kaçırmaya çalışmasını engellemektedir.

Külli İcra

Alacaklıların tümü borçlu tarafın karşısında yer alır. İcra takip işleminin konusu borçlu tarafın tüm mal varlığını içerdiği için külli icraya iflas yolu da denir. İflas hukukunun uygulanma alanı ise oldukça dar olduğundan dolayı iflasa tabi borçlu taraf, külli icra takip yoluna başvuruyu seçebilir. Külli icra takip işlemiyle borçlu tarafın mal varlığı satıldıktan sonra elde edilen parayla alacaklı tarafın alacakları tahsil edilir. Borçlunun mal varlığının alacaklı tarafın alacaklarını karşılamaması halinde kanunda belirtilen usule uyulmak suretiyle paranın alacaklı taraflar arasında eşit miktarda paylaştırılması sağlanır.

Karşıyaka Acil Avukat

Ülkemizin en kalabalık ilçelerinden biri olan Karşıyaka’da her an Karşıyaka acil avukat ihtiyacı doğabilmektedir.  Karşıyaka acil avukat tarafından sunulan danışmanlık  ve avukatlık hizmetlerinden faydalanılarak özellikle emniyet, jandarma ya da savcılık tarafından yürütülen soruşturmalarda kişiler kendilerini savunabilir ve hukuki hakları hakkında bilgi sahibi olabilirler. Karşıyaka acil avukattan hukuki destek alınması, hukuki açıdan çok daha başarılı sonuçlar alınmasını sağlamaktadır.

Mesai saatleri dışında hukuki açıdan herhangi bir problem yaşandığı zaman Karşıyaka acil avukattan hukuki destek talep edilmesi soruşturmanın seyri açısından oldukça faydalı olmaktadır. Karşıyaka acil avukat,  hukuki açıdan hakların teslim edilmesinde müvekkiline yardımcı olmak için soruşturmalara bizzat katılmakta ya da telefonla yaptığı yönlendirme ile müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Karşıyaka acil avukatın en önemli görevi ise hukuki problemlere pratik ve hızlı çözüm üretebilmesidir. Hukuki probleme bakış açısı ve getirdiği yorumla Karşıyaka acil avukat, soruşturmanın seyrini tamamen değiştirme kabiliyetine sahiptir.

Müvekkili hakkında açılan soruşturma dosyasıyla ilgili tüm hukuki süreçleri takip eden Karşıyaka acil avukat, soruşturmaya bizzat katılarak ve gerekli belgeleri düzenleyerek müvekkilinin hakkını bilgisi ve deneyimiyle en iyi şekilde savunmaktadır. Karşıyaka acil avukat ile soruşturma sürecine tamamen hakim olmak soruşturmanın seyri açısından hayati önem taşıdığı için Karşıyaka acil avukat ile iletişime geçilerek hukuki destek alınması, soruşturma neticesinde açılabilecek davanın seyrine de olumlu etki etmektedir.

Karşıyaka Arsa Avukatı

Gayrimenkul davaları arasında en sık açılan davalardan biri de müdahalenin meni yani el atmanın önlenmesi davasıdır. Taşınmazın diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler tarafından kullanılması neticesinde bu şahısların taşınmazı kullanmasını önlemek için tapu sahibi tarafından  Karşıyaka arsa avukatı aracılığıyla müdahalenin önlenmesi davası açılabilmektedir.  Örneğin miras kalan bir arsadan mirasçılardan biri tamamen faydalanırken, diğer mirasçıların dava açması sonucunda arsadan faydalanan mirasçının arsadan faydalanmasına son verilebilir. Arsa gibi taşınmaz bir maldan bir kişinin faydalanabilmesi için o kişinin ya taşınmazın sahibi olması ya da o taşınmazın sahibinden kullanım için izin alması zorunludur. Aksi takdirde tapu sahibi, Karşıyaka arsa avukatı vasıtasıyla müdahalenin önlenmesi davası açma hakkına sahip olur. Karşıyaka arsa avukatı, mülk sahibinin kendisine vermiş olduğu vekaletle müdahalenin önlenmesi davasını açarak taşınmaza yapılan saldırıyı sonlandırır. Arsa gibi taşınmaz bir mülkün, onların üzerinde hak sahibi olmayan kişi ya da kişilerce işgal edilmesi durumunda işgalci taşınmaz mülkten çıkarıldıktan sonra yine Karşıyaka arsa avukatı tarafından işgalcilere karşı ecrimisil yani işgal tazminatı davası açılır. Karşıyaka arsa avukatı, kendisinin hakkını savunmak için vekalet veren mülk sahibinin hakkına kavuşabilmesi için bu taleplerin hepsini iddia ederek gerekli davaları açar ve yürütür.

Arsa gibi taşınmaz bir mülkün haksız olarak başka kişi ya da kişiler tarafından kullanılması halinde mülk sahibi, Karşıyaka arsa avukatına başvuruda bulunarak ecrimisil yani haksız işgal tazminatı davası açmasını talep edebilir. Ecrimisil davası gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılabileceği gibi devlet tarafından da açılabilmektedir. Ecrimisil davasının açılabilmesi için belirli şartların gerçekleşmiş olması gerekir. Bu şartlar ise şöyledir;

Taşınmaz mülkün üzerinde haksız işgal olması gerekir.

Taşınmaz mülkü işgal edenin kötü niyetli olması gerekir.

İşgalden dolayı kirlenme, yıpranma, yoksun kalınan kâr gibi bir zarar oluşması gerekir.

Oluşan zarar ile haksız işgal arasında nedensellik bağının olması gerekir.

Ecrimisil davası 5 yıllık zamanaşımı süresinde açılmalıdır.

Ecrimisil davasının açılacağı yetkili mahkeme ise haksız işgale konu olan taşınmaz mülkün bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Ecrimisil davası zorunlu olarak avukatla açılması gereken bir dava türü değildir. Ancak haksız işgalden dolayı tazminat talebi oldukça karışık olduğu ve hukuki bilgi birikimi gerektirdiği için bu konuda Karşıyaka arsa avukatından hukuki destek alınması son derece faydalı olacaktır.

Ecrimisil davasında hak kaybı yaşanmasını engellemek için Karşıyaka arsa avukatından danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak en sağlıklı tercihtir.

Ecrimisil davasının açılış tarihi itibariyle geriye dönük olarak işleyecek olan 5 yıllık süre içerisinde gerçekleşen haksız fiilden dolayı hesaplama yapılmakta ve son 5 yılın ecrimisil tazminatının ödenmesine karar verilmektedir.

Karşıyaka Kira Avukatı

Taşınmaz mülkten kiracının tahliye edilmesi talep ediliyorsa, Karşıyaka kira avukatından hukuki destek talep edilmesi son derece yararlıdır. Taşınmaz mülkten faydalanan kiracının tahliye edilebilmesi için farklı nedenler vardır. Örneğin taşınmaz mülk bir ev ise komşulara kiracı tarafından rahatsızlık verilmesi, kiracının kira bedelini ödememesi ya da geciktirmesi, kiracının kiralanan malı özensiz kullanması gibi farklı nedenlerle kiracıya karşı tahliye davası Karşıyaka kira avukatı aracılığıyla açılabilmektedir. Hukuki açıdan yapılan düzenlemeler genellikle kiracıyı koruduğu için mülk sahibi kiracısını tahliye etmek istiyorsa, bu dava türünde uzman olan Karşıyaka kira avukatının  hukuki bilgisi ve deneyiminden mutlaka istifade etmelidir.

Kiracının tahliye edilmesinin başlıca nedenleri ise şöyle sıralanabilir;

  • Kiracının kira sözleşmesinde belirlenen kira bedelini ödememesi
  • Mülkü kiralayanın konut ya da işyeri gereksiniminin doğması
  • Yazılı tahliye taahhüdünün kiracıya ulaşması
  • Taşınmaz mülkün yeniden inşa edilmesi
  • Kira sözleşmesinin üzerinden 10 sene geçmesi
  • Haklı sebeplere dayanılarak 2 ihtar yapılmış olması

Kiracıyı tahliye nedenleri için açılacak dava türlerinin her biri için farklı dava açma süreleri bulunduğu ve bu sürelerden önce ya da sonra dava açıldığı zaman dava ret olacağı için kiracının tahliye davasında Karşıyaka kira avukatından hukuki destek alınması neredeyse kaçınılmaz hale gelmektedir. Ayrıca dava sürelerine uyulmadığı zaman mülk sahibinin haklı olmasının hiçbir anlamı kalmaz. Çünkü esas incelemesi aşamasına geçilmeden evvel dava usulden reddedilecektir. Daha sonraki süreçte kiracının tahliyesi için yeniden dava açma süresini beklemek zorunda kalınacaktır. Bu süre ise 6 ay ya da 1 sene sonrayı bulabileceği için Karşıyaka kira avukatından danışmanlık ve avukatlık hizmeti alınması mülk sahibi için faydalıdır.

Karşıyaka Tapu Avukatı

Tapu iptal ve tescil davası açmak isteyenler, Karşıyaka tapu avukatı ile birlikte yazmış oldukları dilekçe ile taşınmaz gayrimenkulün bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yapmalıdır. Taraflar aralarında anlaşsa dahi taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi haricinde başka bir mahkemede davanın görülmesi imkansızdır.

Tapu iptal ve tescil davası açmak için yetkili mahkemeye sunulacak olan dava dilekçesinde,  taşınmaz mülkün kayıt bilgilerinin yanı sıra mevcut arazideki durumu ve olayın özellikleri dikkate alınarak gündeme taşınan hukuka aykırı bütün durumlar açık olarak anlatılmalıdır. Bu nedenle tapu iptal ve tescil davaları başvuru dilekçesinin alanında uzman olan Karşıyaka tapu avukatından hukuki destek alınarak yazılması önemli olduğu gibi dava açıldıktan sonra sonuçlanıncaya kadar herhangi bir hak kaybı yaşanmaması içinde Karşıyaka tapu avukatı ile birlikte  hareket edilmesi gerekir. Tapu iptal davasının açılmasında ön plana çıkan belli başlı nedenler ise hukuki ehliyetsizlik, vekalet görevinin kötüye kullanılması ve mirastan mal kaçırılmasıdır. Yine ölünceye kadar bakma sözleşmesinden ve aile konutu niteliğinden kaynaklı tapu iptal ve tescil davaları içinde yetkili mahkemeye başvuru yapılabilmektedir.

Türk hukuk sisteminde tapu kaynaklı davalara genellikle gayrimenkul avukatları bakmaktadır. Aslında avukatların tümü tapu işlerine ve tapudan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümüne yönelik yetkili mahkemelerde açılan davalara bakmaya yetkili olsa da Karşıyaka tapu avukatı bu alanda uzman avukat olarak müvekkilinin hakkını en iyi şekilde savunmaktadır. Karşıyaka tapu avukatı, gayrimenkul hukukunda profesyonel olarak danışmanlık ve avukatlık hizmeti verdiği gibi gayrimenkul alım satım işlemlerinin yanı sıra bürokratik işlemler içinde vatandaşlara danışmanlık hizmeti vererek yardımcı olmakta ve bu konuyla ilgili dava açıldığı zaman kendisine vekalet verildiği takdirde profesyonel şekilde davayı takip ederek hak kaybı yaşanmasını engellemektedir.

Karşıyaka tapu avukatı, taşınmaz hukuku kapsamında görülen bütün işlemleri vatandaşların hukuki zeminde gerçekleştirmesini sağlamak için danışmanlık hizmeti de vermektedir. Daire, arazi, iş yeri gibi tapuya kaydı bulunan taşınmaz mülklerin durumu hakkında Karşıyaka tapu avukatına danışılabildiği gibi mahkeme ilamı, tapu tescil işlemleri, miras, icra, ipotekli satış, işgal gibi konularda da vatandaşlara profesyonel hizmet vermektedir.

Tapuya dair işlemler de  önemi yadsınamayacak kadar büyük olan ipotek hakkı, mülkiyet hakkı, irtifak hakkı gibi  kanun kapsamında belirlenen hakların kaybedilmemesi ve Medeni Kanun kapsamında vatandaşlara tanınmış olan hakların profesyonel olarak korunması için alanında uzman Karşıyaka tapu avukatından hukuki destek alınması gerekir.

Karşıyaka İşçi Avukatı

İşçilerin, işverene karşı doğan haklarından kaynaklı ücret hesaplamalarını Karşıyaka işçi avukatı – tazminat avukatı, güncel mevzuatla aslına uygun şekilde hesaplayarak işçilere yardımcı olmaktadır. Karşıyaka işçi avukatı – tazminat avukatı, planlama aşamasından dava sonuçlanıncaya kadar müvekkilinin yanında yer almakta ve bu konuda çok titiz bir çalışma sergilemektedir. İşçiye doğru soruları sorarak ve doğru yönlendirmeleri yaparak yeterli delilleri topladıktan sonra usulüne uygun hesaplamalarla işçilerin haklarını sonuna kadar arayan Karşıyaka işçi avukatı – tazminat avukatı, adaletin yerini bulması ve işçiye hakkının teslim edilmesi için mücadele etmektedir.

İzmir Karşıyaka Tazminat Avukatı

İş yerlerinde çalışanlar ile işverenler arasında çeşitli nedenlerden kaynaklı anlaşmazlıklar yaşanabilmektedir. Böyle bir durum karşısında işçiler, kendilerinden çok daha güçlü konumda olan işverenlerine karşı haklarını Karşıyaka işçi avukatı – tazminat avukatı sayesinde manevi zarara ve hak kaybına uğramadan, strese girmeden ve sinirleri yıpranmadan savunabilmektedir. İş mahkemelerinde bugüne kadar bakmış oldukları davalar ile gerekli deneyime sahip olan ve hukuki bilgisi bakımından yeterliliği de olan Karşıyaka işçi avukatı – tazminat avukatı, işçilere gereksinim duydukları danışmanlık ve avukatlık hizmetini vererek onların imdadına yetişmektedir. Bu noktada en önemli husus, haksızlığa uğranıldığı zaman yanlış kararlar alınarak uğranılan haksızlığın üzücü bir anı haline dönüşmesine izin vermemektir. Karşıyaka işçi avukatı – tazminat avukatından alınacak danışmanlık ve avukatlık hizmeti ile hak aramak için dava açıldığı zaman adaletsizliğin üstesinden gelinerek işçinin hakları korunabilmektedir.

İşçi davalarına bakmak için yeterli bilgiye ve tecrübeye sahip Karşıyaka işçi avukatı – tazminat avukatı ile yapılacak görüşmeler sonucunda işçiler, zihinlerini kurcalayan sorulara net yanıtlar alabildiği için dava sürecindeki ilerleyiş stratejisi de en doğru şekilde belirlenmektedir. İşçiler, adaletsizliğe uğradığı zaman sessiz ve çekimser kalırlarsa bu mevcut durumu daha da kötüleştirmekten başka bir işe yaramayacağı için Karşıyaka işçi avukatı – tazminat avukatından alınacak hukuki destek ile açık ve özgür olarak hiçbir çekince duymadan işçiler, işverenlerine karşı hakkını rahatlıkla savunabilmektedir.

İzmir Karşıyaka Miras Avukatı

Mirasçılık belgesinin Sulh Hukuk Mahkemesine başvuru yapılarak alınabilmesi için tüm mirasçılar başvuruda bulunabileceği gibi mirasçılardan birinin yapmış olduğu başvuruyla da mirasçılık belgesinin alınması mümkündür. Sulh Hukuk Mahkemesinden  alınacak mirasçılık belgesi, noter yoluyla alınmasından daha uzun sürmektedir. Çünkü mahkemelerdeki iş yoğunluğu çok fazladır. Buna rağmen mirasçılık belgesi için mahkemeye başvuru yapıldığı zaman normal yargılamaya kıyasla daha kısa süre içerisinde gereken değerlendirme yapılmakta ve mirasçılık belgesi taraflara verilmektedir. Sulh Hukuk Mahkemesi iş yoğunluğuna göre mirasçılık belgesini 1 hafta içerisinde verebileceği gibi 1 ay içerisinde de verebildiği için mirasçılık belgesinin mahkemeden bir günde alınmasına imkân yoktur.

Mirasçılar, mirasçılık belgesini almak için ister notere, isterse de Sulh Hukuk Mahkemesine başvuruda bulunsunlar belirli bir kaç belgeyi başvuru için hazırlamak zorundadırlar. Mirasçılık belgesinin alınması için başvuru esnasında hazır edilmesi gereken belgeler hakkında  Karşıyaka miras avukatından yardım alınabilir.

Mirasçılık belgesi başvurusunda hazır edilmesi gereken belgeler ise şunlardır;

Ölen kişiye ait ölüm belgesi

Nüfus kayıt örneği

Mirasçıların mirasçılık belgesi talebinde bulundukları dilekçe ya da yazı

Mirasçılar, bu belgelerin hazır edilmesiyle birlikte ya notere, ya da Sulh Hukuk Mahkemesine başvuru yaparak talep ettikleri mirasçılık belgesini alabilirler.

Mirasçılık belgesinin alınmasının ardından iyi mirasçılar yapması gereken bir takım işlemler ile ilgili Karşıyaka miras avukatından hukuki Destek alabilirler. ölen kişinin bıraktığı mirasın, mirasçılarına verilmesi için sadece mirasçılık belgesinin alınması yeterli değildir. Mirasçılar, mirasın kendilerine verilmesi ben bu mirasın üzerlerine geçmesi için kanun kapsamında düzenlenmiş olan işlemleri yapmak zorundadır. miras hukukunda intikal işlemleri denilen bu işlemler için Karşıyaka miras avukatı, mirasçıları ihtiyaçları olan hukuki desteği sağlamaktadır.

Mirasçılık belgesinin çıkarılmasında kanun süre açısından herhangi bir sınırlama getirmemiştir. Ölen kişinin yasal mirasçıları, istedikleri zaman mirasçılık belgesini çıkarma hakkına sahiptir. Bu nedenle mirasçılık belgesinin geç çıkarılmasının hukuki açıdan cezai bir yaptırımı yoktur. Ancak mirasçılar, kendilerine gayrimenkul intikal ettiği takdirde bu gayrimenkulleri beyan ederek vergilerini ödemekle mükelleftir.

Karşıyaka Arabulucu Avukat

Karşıyaka arabulucu avukat görevini tarafsız bir şekilde yerine getirdiği için her iki tarafa da eşit mesafede davranmaktadır. Karşıyaka arabulucu avukat, birçok hukuk dalında uzman olarak taraflar arasında yaşanan uyuşmazlıklara çözüm odaklı yaklaşmaktadır. Arabuluculuk toplantıları esnasında gerginlik yaşanma riski oldukça yüksektir. Karşıyaka arabulucu avukat, toplantı esnasında ortam gerildi zaman tarafları yatıştırarak sakinleştirmekte ve tarafları birbirinden korumaktadır. Karşıyaka arabulucu avukatın en önemli özellikleri arasında insan psikolojisinden çok iyi anlaması da yer almaktadır. Taraflar arasındaki ihtilafa neden olan hususları çok iyi belirleyen Karşıyaka arabulucu avukat, tarafların aklına gelmeyen çözüm odağı hususları taraflara göstererek uzlaşma sağlamaya çalışmaktadır. Ayrıca taraflara farklı alternatifler sunduğu için tarafların düşünemedikleri alternatifleri kabullenmesine yardımcı olmaktadır. Karşıyaka arabulucu avukat önderliğinde yapılan arabuluculuk toplantılarında hiçbir husus belirsiz bırakılmamakta ve tüm ayrıntılarıyla açığa kavuşturulması sağlanmaktadır.

Karşıyaka arabulucu avukat önderliğinde yapılan arabuluculuk toplantılarında uzlaşma sağlandığı takdirde taraflar zorlu ve yıpratıcı dava süreçlerini yaşamak zorunda kalmazlar. Ayrıca dava maliyetlerinden de kurtulan taraflar, üzerinde uzlaştıkları uyuşmazlığın ortadan kalkmasıyla birlikte barış imkanını da elde etmektedir. Oysa mahkeme sürecine gidildiği takdirde böyle bir barış ortamının ortaya çıkması mümkün olmayabilir. Arabuluculuk toplantılarında Karşıyaka arabulucu avukat, hızlı ve çok kolay çözüm önerileri sunmaktadır. Arabuluculuk toplantılarında taraflar arasında yapılan bütün görüşmeler kayıt edilse de gizlilik esası olduğu için bu görüşmeler kesinlikle dışarıya sızmaz ve toplantılar esnasında kullanılan belgelerde saklanır.  Arabuluculuk toplantılarında uzlaşma sağlanmadığı takdirde arabulucu toplantılarındaki kayıtlar ve belgeler, tarafların haksızlığa uğramaması için sadece mahkemeye sunulmaktadır.  Karşıyaka arabulucu avukatın gözetiminde yapılan arabuluculuk toplantıları son derece güvenli olduğu gibi bu toplantılarda uzlaşma ortamı arandığı için mahkemelerin yükü azalmaktadır.