İzmir Konak Avukat

izmir konak avukat

Konak Avukat

Günümüzde birçok insan ya da kurum yasal durumları hakkındaki hukuki süreçleri yürütmek için dava açmak ya da bazı dava dosyalarına taraf olmak zorunda kalabilmektedir. Bu tür durumlarla karşı karşıya kalındığı zaman Konak avukattan hukuki destek talep edilmesi en sağlıklı yöntemdir. Çünkü oldukça karışık olan hukuk sisteminde birçok yasa hakkında bilgi sahibi olunması ve mahkeme usullerinin de bilinmesi hak kaybına uğramamak için oldukça önemlidir. Farklı hukuki sorunlar ile ilgili vatandaşlara danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Konak avukat, hukuki problemlerinde hak kaybı yaşamaması için vatandaşların hakkını en iyi şekilde savunmaktadır. Günümüz hukuk sistemi birçok farklı daldan oluştuğu için her avukatın hukukun her dalında uzman olması imkansız olduğundan Konak avukat, boşanma avukatı, ceza avukatı gibi farklı hukuk branşlarında uzmanlaşmıştır. Konak avukatın farklı uzmanlık alanlarından  faydalanmak için gereksinim duyulan hukuk dalındaki Konak avukat ile iletişime geçilmesi yeterlidir.

Farklı alanlardaki hukuki problemleri en kısa süre içerisinde olumlu olarak sonlandırmak için hukuki problemin konusuna göre o yasaların uzmanı Konak avukat ile birlikte çalışılması davanın seyri açısından oldukça önemlidir. Ceza hukukuyla ilgili bir dava görüleceği zaman bu alanda gerekli bilgiye ve tecrübeye sahip Konak avukat tercih edilmelidir. Bireysel davalar haricinde kurumsal davalarda da Konak avukat tarafından ihtiyaç duyulan danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir. Konak avukattan hukuki destek alınması dava sürecinin kısa sürmesi kadar başarıyla sonuçlanması açısından da önemlidir. Dava konularını icra hukuku, ceza hukuku, miras hukuku gibi hukukun birçok farklı dalı oluşturabilmektedir.

Kişiler, kurumlar ya da şirketler herhangi bir davaya taraf oldukları zaman dava sürecinin sorunsuz bir şekilde sona erdirilmesinde Konak avukatın vereceği hukuki desteğin önemi oldukça büyüktür. Ayrıca Konak avukattan alınacak hukuki destek davaların seyrinin en iyi şekilde düzenlenmesi açısından da önem taşımaktadır. Konak avukat, ülkemizdeki hukuki süreçlerin yanı sıra ülkemiz dışındaki hukuk sistemleri ile ilgili de yabancı tarafların davalarına danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Konak avukat, genel itibariyle bireyleri, kurumları ve şirketleri dava süreci boyunca mahkemelerde temsil etmekte ve zorlu hukuk süreçlerinde taraflara gerekli hukuki desteği sağlamaktadır.

İzmir Konak İşçi Avukatı

Günümüzde alınan tüm tedbirlere rağmen yaşanan iş kazalarıyla ilgili ortaya çıkan problemleri konu edinen iş kazası hukuku dahil iş hukukuna tamamen hakim olan Konak işçi avukatı – tazminat avukatı, iş hukukuyla ilgili işçilerin akıllarına takılan tüm sorulara yanıt vererek ve işçilerin tazminat taleplerinde onların yanında yer alarak işçilere gereksinimi olan hukuki desteği sağlamaktadır.

Konak Tazminat Avukatı

İnsanlar, iş kanununda yer alan iş kazalarının tanımını iş yapıldığı anda yaşanan kazalar sansalar da durum hiç de öyle olmadığı için iş kazaları hakkında detaylı bilgi edinmek için Konak işçi avukatı – tazminat avukatından danışmanlık ve avukatlık hizmeti alınarak hukuki destek talep edilmesi en sağlıklı tercihtir.

Ülkemizde iş kazalarının iş yerinde çalışıldığı esnada yaşanan kazalarla ilgili olduğuna dair tamamen yanlış olan yaygın bir kanı vardır. Bu nedenle kulaktan dolma bir takım bilgilere aldırış edilmeden iş kazalarıyla ilgili iş kazası hukukuna tam anlamıyla hakim olan Konak işçi avukatı – tazminat avukatından hukuki destek talep edilmesi gerekir. Konak işçi avukatı – tazminat avukatı, iş kazası hukukuyla ilgili görev üstlenebilecek kadar bilgi ve tecrübeye sahiptir.

Konak işçi avukatı – tazminat avukatı, çalışanın iş yerinde çalıştığı esnada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle, çalışanın işveren tarafından başka bir yere görevlendirilmesi nedeniyle asıl işini yapamadan geçen sürede, bebeğini emziren çalışanın süt izninde olduğu sürede ve çalışanın işveren tarafından temin edilen bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş ve geliş esnasındaki ulaşımda meydana gelen ve çalışanın hemen ya da sonradan bedenen veya ruhen özre uğradığı olaylarda işçilere hukuki destek vererek onların haklarını savunmaktadır.

Yukarıda sayılanlar gibi daha birçok farklı kaza işyeri kazasına girmektedir. Çalışan iş kazası geçirdiği takdirde kolluk kuvvetlerine işveren tarafından hemen, kurumada iş kazasından sonra en geç 3 iş günü içerisinde haber verilmelidir. Ancak iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki bir yerde olması halinde ise bu süreler iş kazasının öğrenildiği anda başlamaktadır. Bunlar haricinde işçi, işvereni tarafından mobbing, cinsel taciz, hakaret, tehdit gibi durumlara uğrarsa, işçinin aile üyelerinden birine kötü sözler sarf edilirse ya da aile üyelerinden birisi aleyhine suç işlenirse, iş arkadaşlarının biri tarafından böyle davranışlar sergilendiği takdirde işçi tedbir alınması için işverene bilgi verdiği takdirde işveren tarafından gerekli tedbirler alınmadığı zaman iş akdi feshedildiği gibi kıdem tazminatına hak kazanılmış olunur. Bu tür iş hukukunu ilgilendiren problemlerle ilgili Konak işçi avukatı – tazminat avukatından detaylı bilgi alınabilir.

İşçi, herhangi bir sebep nedeniyle iş yerinde in ayrıldığı zaman işveren tarafından işçiye iş kanunu gereğince tazminat ödenmesi zorunludur. İşçinin işyerinden kendi isteğiyle ayrılması halinde kıdem tazminatı hakkı doğmaz. Kıdem tazminatı brüt ücret üzerinden hesaplanarak ödenir. Kıdem tazminatından damga vergisi kesintisi haricinde başka bir vergi kesilmez. Ayrıca işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için aynı işyerinde en az 1 yıl çalışması gerekir. Konak işçi avukatı – tazminat avukatı, bu konuların hepsine hakim olmakla birlikte kıdem tazminatı alacağı için açılan davalarda gerekli tecrübeye sahiptir.

Konak Ceza Avukatı

Dünya genelinde son senelerde işlenen suç oranlarında çok ciddi artışlar görülmektedir. Bunda teknolojiyle birlikte insanların yaşam tarzlarının değişmesinin ve sosyal yaşamda çevresindeki insanlarla olan etkileşimlerinin suç unsuru teşkil edecek kadar floral bir yapıya bürünmesinin etkisi büyüktür. Suç oranlarında yaşanan ciddi artış ise avukatların ve mahkemelerin zaten yoğun olan iş yükünü daha da artırmaktadır. Mahkemelerin iş yükü ağır olunca da insan kendisini savunmakta ve dava esnasında tam manasıyla ifade etmekte büyük zorluklar yaşamaktadır. Bu noktada Konak ceza avukatından hukuki destek talep edilmesi olayın özünün dava esnasında mahkeme kayıtlarına geçmesinde oldukça önemlidir. Bilgi skalası sayesinde olaylara geniş bir pencereden bakarak farklı yorumlar getirebilen ve olayları aktarım profesyonelliği sayesinde müvekkilini en iyi şekilde savunan Konak ceza avukatı, olayı onu yaşayan şüpheli ya da mağdurdan çok daha iyi anlatma kabiliyetine de sahip olduğu için müvekkiline davanın seyri açısından ciddi avantajlar sağlamaktadır.

Başına gelen bir olay nedeniyle bir davanın şüphelisi ya da mağduru olan kişi, bu davanın kendi lehine sonuçlanması için en profesyonel  hizmeti almak istiyorsa Konak ceza avukatına başvuru yapmalıdır. Konak ceza avukatı,  müvekkilini en doğru şekilde ve net ifadeler kullanarak bilgilendirirken, müvekkili hakkında hazırladığı kaliteli savunmayla da olası mağduriyetleri engellemeye çalışmak için danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Kendisini savunması için ceza avukatı arayışı içerisine girenler, olaylara farklı yorumlar getirerek çözüm üretebilen ve dava aşamalarını ayrıntılı bir şekilde takip ederek belki de yıllarca sürebilecek davaları kısa süre içerisinde sonuçlandıran Konak ceza avukatına başvurmayı tercih etmektedir. Konak ceza avukatı, yeni nesil avukatlık bilinciyle hareket ederek suç ve suçlu kavramına yaklaşmakta ve mesleğini en iyi şekilde icra etmeye çalışmaktadır. İnsanlar, dava süreci boyunca yaşamış oldukları sıkıntılı durumdan kurtularak bir an evvel rahatlamak ve günlük rutin hayatına geri dönmek için ceza davalarında gerekli yeterliliğe ve deneyime sahip olan Konak ceza avukatından yardım talep edebilirler.

Konak İcra Avukatı

Alacaklı taraf, borçlu taraftan alacağını tahsil edebilmek için hukuki yollara başvuru yapsa da bu tür davalarda nasıl hareket edilmesi gerektiğini tam olarak bilmediği için yaptığı hatalar nedeniyle maddi kayıplara uğrayabilmektedir. Bu tür maddi kayıpların engellenmesi için Konak icra avukatından danışmanlık ve avukatlık hizmeti alınabilmektedir. Konak icra avukatı, icra takibinin düzenlenmesinde, borçlu tarafın ödemesi gereken borcuna dair tebligatın borçlu tarafa iletilmesinde, tebligatın usulüne uygun olarak düzenlenmesinde ve icra işlemleri ile ilgili daha birçok konuda teknik bilgiye ve deneyime sahip olduğu için müvekkilinin herhangi bir mağduriyet yaşamasını engellemektedir. Konak icra avukatı, alacaklı tarafın borçlu taraftan alacağını tahsil etmesi için yapacağı başvuru işlemlerinde alacaklıya bilmesi gereken tüm bilgileri detaylı şekilde vermekte ve davanın en kısa sürede sonuçlanması için etkin rol üstlenerek davayı yakından takip etmekte ve sonuçlandırmaktadır. Konak icra avukatı borçlu taraftan alacaklarını tahsil etmesi için müvekkillerine gereksinim duydukları danışmanlık ve avukatlık hizmetini vererek hukuki destek sağlamaktadır.

Konak icra avukatı tarafından müvekkillerine sunulan hizmetler ise şöyle sıralanabilir;

 • İcra ve iflas nedeniyle açılan davalara bakar.
 • İcra takibinin düzenlenmesini ve takip edilmesi işlemlerini gerçekleştirir.
 • Haciz işlemleri nedeniyle açılan davalara bakar.
 • Kira kaynaklı icra takibine ve kiracının tahliye davalarına bakar.
 • Borçlu olunmadığının tespit edilmesi için açılan davalara bakar.
 • Borç ve icra takibine yönelik itiraz davalarına bakar.
 • İlamsız, ilamlı, ihtiyati haciz, kambiyo senetleri ve rehinin paraya çevrilmesi kaynaklı icra takibi davalarına bakar.
 • Borç ve icra takibine yapılan itirazın iptali için açılan davalara bakar.
 • Borçlu ve alacaklı taraf arasında uzlaşma sağlanması için çalışır.
 • Çek ve senetten kaynaklı alacakların takibini yapar.
 • İhalenin fesih edilmesi için açılan davalara bakar.
 • Borca ve imzaya dair itiraz için açılan davalara bakar.

Konak Acil Avukat

Vatandaşlara 7/24 hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Konak acil avukat, ivedi olarak avukata gereksinim duyulduğu zaman genel hukuki danışmanlık ve özellikle de ceza hukuku kapsamında hizmet vermektedir. Konak acil avukat, telefonla uzaktan danışmanlık hizmeti vererek hukuki destek sağladığı gibi yakalama, gözaltı ve ifade gibi işlemler esnasında nöbetçi savcılığa, sulh ceza hakimliğine, polis merkezine ya da jandarmaya bizzat giderek gereksinim duyulan hukuki desteği vermektedir. Başta ceza hukuku soruşturmaları olmak üzere birçok hukuki problemde acil avukata gereksinim olduğu zaman  Konak acil avukata başvuru yapılması gerekli hukuki desteği almak için yeterlidir.

Hafta içi mesai saatleri haricinde ve hafta sonu hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren konak acil avukat, acil hukuki  destek gereksiniminde  avukat bulmanın neredeyse imkansız olduğu mesai saatleri haricinde verdiği hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti ile şüphelinin ya da mağdurun kendisini en iyi şekilde savunmasına yardımcı olmaktadır.

İnsanlar, Konak acil avukata genellikle ceza hukuku ile ilgili gereksinim duymaktadır. Çünkü yaralamalı ya da ölümlü trafik kazası, alkollü araç sürme, uyuşturucu suçları, darp ve yaralama suçları, yağma, hırsızlık, gasp ve cinsel suçlar gibi suçların günün her saatinde işlenme olasılığı vardır. Bu tür suçlar işlendiği zaman sadece şüpheli taraf değil, mağdur tarafta avukat ihtiyacına gereksinim duyabilmektedir. Bu tür suçlarda acil avukat gereksinimi doğduğu zaman Konak acil avukat, acil hukuki dilekçe yazımı dahil acil hukuki danışmanlık hizmeti de vererek gerekli hukuki desteği sağlamaktadır.

Konak Arsa Avukatı

Taşınmaza dair satış vaadi sözleşmesi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklı taşınmaz satışı vaadi uygulamada en fazla taşınmazın vaadi sözleşmesi yapılmaktadır. Taşınmazın satımı vaadi sözleşmesi her iki tarafa da hak ve borçlar yükleyen bir sözleşme türü olduğu için bu sözleşme imzalanırken Konak arsa avukatından hukuki destek alınması faydalıdır. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin yapılmasıyla birlikte arsa sahibi arazisinin üstüne sözleşme şartlarına uygun olarak bir yapı inşa edilmesini kabul ederek arazinin tamamını ya da bir kısmını müteahhide satmayı vadeder. Bu aşamada herhangi bir hak kaybına uğramamak için Konak arsa avukatından hukuki destek alınması önemlidir. Sözleşmenin imza aşamasından yerine getirilme aşamasına kadar olan süreçte Konak arsa avukatından danışmanlık ve avukatlık hizmeti alınması önemlidir.

Arazinin sahibinin arazisini üçüncü kişilere satması halinde hak sahibinin üçüncü şahısla aynı şartlar altında taşınmazı alma hakkına sahip olmasına şufa yani önalım denilmektedir. Şufa hakkının koşulları oluştuğu takdirde Konak arsa avukatından hukuki destek alınarak tapu iptal ve tescil davası açılması mümkündür. Konak arsa avukatının vereceği hukuki destekle ön alım hakkının kaynağı dikkate alınarak şufa davası açılması gerekir.

Konak Kira Avukatı

Kira sözleşmesinin sona eriş tarihinde yaşanan en önemli problemlerin başında yeni dönem için belirlenecek kira bedelinin ne olacağı hususudur. Şu an için ödenmekte olan ve piyasadan düşük kalan kira bedelinin rayiç bedele yansıtılamaması durumunda kira tespit davası açılmaktadır. Bu dava ile piyasaya göre düşük kalan kira bedelinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

Tarafların kira sözleşmesi esnasında kira bedeli üzerinde anlaşmaya varamamaları halinde hukuki yollara başvuran taraflardan birinin mahkemeye başvuru yapmasıyla kira tespit davası açılmaktadır. Kira tespit davasının açılmasıyla birlikte hakim tarafından Borçlar Kanunundaki şartlar dikkate alınarak kiraya verilen malın cinsi ve o bölgedeki emsal kira bedelleri incelendikten sonra kiranın piyasaya göre düşük kaldığı kanaatine varılırsa kiranın artırılması yoluna gidilirken, piyasaya göre kiranın yüksek olması kanaatine varılırsa da kiranın düşürülmesi yoluna gidilmektedir. Konak kira avukatı, kira tespit davalarında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vererek tarafların hak kaybına uğramasını engellemeye çalışmaktadır.

Kira sözleşmesinde belirtilen süreden önce kiracının evi boşaltması halinde ev yeniden kiraya verilinceye kadar geçen süre içerisinde ev sahibinin uğradığı zararı kiracının karşılaması gerektiği Borçlar Kanununun 325. maddesinde düzenlenmiştir. Burada makul süreden kast edilen ise normal şartlar altında evin yeniden kiraya verilme süresidir. Makul sürenin belirlenmesinde evin konumu, nitelikleri ve benzeri durumlar dikkate alınmaktadır. Örneğin kiracı tarafından 1 yıllık kira sözleşmesi imzalandıktan sonra 10’uncu ayın sonunda kiracı evi boşalttığı takdirde geriye kalan 2 ayın kira miktarını kiracı karşılamakla mükelleftir. Ancak evin niteliği ve konumu 1 ay içerisinde kiraya gitmesine müsaitse de kiracı 1 aylık kira bedelini karşılamakla mükelleftir.

Konak Tapu Avukatı

Şahıslar, bir haksızlık sonucunda ya da kendilerinden habersiz şekilde kendilerine ait olan tapu veya tapu hissesinin üçüncü şahıslara devredilmesi halinde yaşanan mağduriyetin giderilmesi ve kendileri adına tapuya yeniden tescil işleminin yaptırılabilmesi için açılan davalara tapu iptal ve tescil davası denilmektedir. Tapu iptal ve tescil davaları genellikle miras kaynaklı açılmaktadır. Bu tür bir davanın açıldığı kişiler ise tapu kaydında malik olarak görünen kişilerdir. Malik görünen kişinin vefat etmesi halinde de mirasçılarına karşı bu dava açılmaktadır. Tapu iptal ce tescil davaları davaya konu olan taşınmazın bulunduğu yerdeki yetkili mahkemeye açılması zorunludur.

Tapu iptal ve tescil davaları iki şekilde zamanaşımına uğramaktadır. Tapu iptal ve tescil davalarında ilk olağan zamanaşımı süresi 10 yıldır. Bu 10 yıllık süre ile taşınmazın haksız şekilde aralıksız, davasız ve iyi niyetle 10 yıl boyunca kullanılması kast edilir. Taşınmazın tapu kayıtlarında kaydının olmaması halinde de bu zamanaşımı süresi 20 yıla çıkmakla birlikte iyi niyette aranmamaktadır. Tüm bu hususların açığa kavuşturularak uğranan haksızlıklara son verilmesinde Konak tapu avukatı tarafından danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir. Bu nedenle bu tür davalarda zamanaşımından ya da herhangi bir nedenden dolayı haksızlığa uğramamak için Konak tapu avukatından hukuki destek talep edilmesi önemlidir. Ayrıca Konak tapu avukatı, tapu iptal ve tescil davaları ile alakalı vatandaşların ulaşmak istedikleri tüm bilgilere ulaşılabilmesi içinde danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Kazandırıcı zamanaşımı nedenleri dışında zilyetlik nedenine dayanılarak da tapu iptal ve tescil davası açılması mümkündür. Tapu iptal ve tescil davası açılabilmesinin diğer nedenleri arasında mirastan mal kaçırılması, hukuki ehliyetsizlik, imar uygulamaları, vekaletin kötüye kullanımı, ölünceye kadar bakma sözleşmesi ve aile konutu da yer almaktadır. Tapu kayıtlarının gerçek durumu yansıtmamasına yolsuz tescil denilmektedir. Ayrıca tapu kayıtlarındaki beyanların ve şerhlerinde yolsuz olma olasılığı vardır. Tapu iptal ve tescil davası açıldığında davacı ileri sürdüğü iddiayı ispatlamakla mükelleftir. Yani mülkiyete dair ispat aranmaktadır. Yine mülkiyet haricinde diğer haklar içinde ispat araçlarının belirlenmesi gerekir. Bu nedenle tapu iptal ve tescil davası açılmak istendiği zaman Konak tapu avukatından danışmanlık ve avukatlık hizmeti alınması hem hakların bilinmesi, hem de hakların daha iyi savunulması için oldukça önemlidir. Ayrıca dava dilekçesinin ve delil sayılabilecek belgelerin eksiksiz hazırlanması için Konak tapu avukatından profesyonel hukuki destek alınması gerekir.

Konak Miras Avukatı

Mirasçılık belgesinde ismi geçen mirasçıya miras bırakanın tapu siciline kayıtlı taşınmazının miras kalmasından sonra bu taşınmazın mirasçının üstüne geçirilmesi işlemine intikal denilmektedir. Mirasçınım mirastan payını alması için intikal işlemlerini sırayla yerine getirmesi zorunludur. İntikal işlemlerinin ne olduğu hakkında Konak miras avukatından danışmanlık hizmeti alınabilir.

Mirasta intikal işlemleri için ilk yapılması gereken mirasçılık belgesi de denilen veraset ilamının alınması gerekir. Mirasçıların, mirasçı olduklarını ve mirasta intikal işlemleri için yetkiye sahip olduklarını bu belgeyle ispatlaması zorunludur.

Mirasçılık belgesinin alınmasının ardından veraset beyannamesinin alınması gerekir. Mirasçılar, mirasçılık belgesinin aslı ile birlikte vergi dairesine müracaat ederek veraset beyannamesini alırlar. Veraset ve intikal vergisi nedeniyle veraset beyannamesinin alınması zorunludur. Veraset yoluyla  karşılıksız mal veya hak elde eden mirasçılar Vergi Usul Kanununa göre veraset ve intikal vergisi mükellefi sayılırlar.

Miras bırakanın ölüm tarihinden itibaren bir ay içerisinde veraset beyannamesi bildirimi yapılması zorunludur. Bu bir aylık süreyi mirasçılar 3 ay daha uzatma hakkına sahip olduğu için toplamda 4 ay içerisinde veraset bildiriminin yapılması gerekir.

Mirasçı veraset beyannamesini bildirimini de  yaptıktan sonra bu beyanname ile birlikte tapu müdürlüğüne mirasta intikal işleminin yapılması için müracaat etmelidir. Mirasçıya taşınmazın devrinin yapılabilmesi için bu beyannamenin tapu sicil müdürlüğüne verilmesi gerekir. Veraset beyannamesinde miras bırakan kişinin bütün gayrimenkullerinin, menkullerinin ve diğer bütün parasal değeri olan varlıklarının belirtilmesi zorunludur. Bu beyanlar tek bir seferde verilebileceği gibi her bir mal için ayrı ayrı olarak da beyan verilebilmektedir.

Gayrimenkulün rayiç bedel yazısının alınması da intikal işlemlerinden olduğu için mirasçının rayiç bedel yazısını almak için gayrimenkulün bulunduğu yerdeki belediyeye rayiç bedel yazısının kendisine verilmesi için başvurması gerekir. Yine mirasta intikal işlemleri için tapu müdürlüğüne mirasçılardan birinin müracaat yapması intikal işlemlerinin yapılabilmesi için yeterlidir. Mirasçılar istedikleri takdirde hepsi birlikte intikal işlemleri için başvuru da yapabilirler.

Mirasçılık belgesinin alınması için gerekli belgeler ise şöyledir;

 • Mirasçıya ait nüfus cüzdanı
 • Mirasçının mirasçı olduğunun belirtildiği mirasçılık belgesi yani veraset ilamı
 • Zorunlu deprem sigorta poliçesi
 • Taşınmazın konutun tapu senedi

Mirasçı, bu belgelerin tümünü hazırladıktan sonra son olarak tapu müdürlüğüne başvuru yaparak kendisine bırakılan mirasın intikal işlemini gerçekleştirir.

Mirasçılık belgesi için yetkili mahkeme, mirasçılık belgesi dilekçe örneği, mirasçılık belgesi sorgulama ve mirasçılık belgesinin iptali davası gibi hususlarla ilgili Konak miras avukatından danışmanlık hizmeti alınarak ayrıntılı bilgi edinilebilir.

Konak Arabulucu Avukat

Hukuk sisteminde çok sık kullanılmaya başlanan arabuluculuk sistemi, taraflar arasında uzlaşmayı amaçlayarak hem hukukun yükünü azaltmayı, hem de tarafların sorunlarını ortadan kaldırarak yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefler. İki tarafı ilgilendiren arabuluculuk sisteminde Konak arabulucu avukat, olayı iki taraf açısından ele alarak çözüm önerileri sunar. Konak arabulucu avukatın yürüttüğü arabuluculuk işlemleri artı ya da eksi yönde seyredebilir.

Konak arabulucu avukat eşliğinde gerçekleştirilen arabuluculuk toplantılarında, taraflar basit ve frapan hallerini terk ederek konuya ciddiyet içerisinde yaklaşmalı ve avukat tarafından soruna yönelik sunulan çözüm önerilerini ciddiyetle değerlendirilmelidir. Hukuk sisteminde son senelerde uygulanmaya başlanan arabuluculuk sistemi, aslında çok eski tarihlerden bu tarafa arabulucu kişiler önderliğinde yapılmakta ve taraflar birbirleriyle uzlaştırılarak barış ortamının sağlanmasına hizmet edilmektedir. Ancak arabuluculuk sisteminde sonuç her zaman istenildiği gibi olmasa da Konak arabulucu avukat güvenilir, hak bilen ve uyanık yaklaşımlarıyla olayı değerlendirerek tarafların uzlaşma şansını artırmaktadır.

Arabuluculuk sisteminin devreye girmesi için illa da bir dava sürecinin başlamış olmasına gerek yoktur. Taraflar, dava süreci başlamadan da Konak arabulucu avukat ile uzlaşma sağlanması için çalışmalar yapabilir. Hukuk sistemi olası her dava için arabuluculuk sisteminin uygulanmasını mümkün kılmasa da birçok dava için arabuluculuk sistemi uygulanarak uzlaşma sağlanabilmektedir.

Konak arabulucu avukat, tarafların üzerinde ulaşamadığı olayı değerlendirdikten sonra onlar adına en uygun teklifi sunarak bekleme aşamasına geçer. Konak arabulucu avukat tarafından sunulan teklifin üstünden 30 gün geçmesine rağmen herhangi bir yanıt verilmediği takdirde teklif reddedilmiş sayılır ve süreç işlemeye devam eder. Arabuluculuk esnasında sonucun olumlu ya da olumsuz olacağına yönelik herhangi bir yüzdelik dilim ifade edilmez. Arabuluculuk çalışmalarının olumlu ya da olumsuz sonuçlanması davadan davaya göre değişmektedir. Konak arabulucu avukat, bu alanda ihtisas sahibi olduğu için doğru hamleleri yaparak istenilen sonucu tarafların başına fazla ağrıtmadan elde edebilir.