1. Anasayfa
  2. İzmir Avukat
  3. İzmir Gaziemir Avukat

İzmir Gaziemir Avukat

gaziemir avukat izmir

Gaziemir Avukat

Gaziemir avukat, müvekkillerinin tümüne aynı özen ve titizlikle hizmet vermektedir. Ayrıca dava ya da işin maddi değerine bakılmadan her müvekkilin davasına eşit ve aynı önem derecesiyle yaklaşılmaktadır. Gaziemir avukat, kalite, güven ve özen anlayışıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.

Müvekkillerinin sorun ve ihtiyaçlarını dikkate alarak günümüzde oldukça hızlı değişen ve gelişen hukuki problemlere Gaziemir avukat, etkili, hızlı ve sonuç odaklı çözümler üretirken hukuk sistemindeki güncel değişimler doğrultusunda hareket etmektedir. Ayrıca uyuşmazlıkları dava yolunun yanı sıra sulh ve uzlaşma gibi alternatif yöntemlere de başvurarak çözdüğü gibi müvekkillerine koruyucu ve önleyici avukatlık önerilerinde bulunarak da gerekli bilgilendirmeyi yaparak uyuşmazlık yaşanmasını engellemektedir.

Gaziemir avukat, müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verirken müvekkille olan ilişkisini karşılıklı güven esasına dayandırmaktadır. Yine hem şahsi, hem de ticari hayata dair sırları titizlikle saklamak için gerekli bütün önlemleri almaktadır. Gaziemir avukat, takip ettiği davaların her aşamasıyla ilgili müvekkilini bilgilendirmeye önem verir.

Gaziemir avukat, hukuki davanın takibine başladığı ilk günden itibaren davayı tümüyle değerlendirerek en etkili çözüm yolunu bularak sorunu çözüme kavuşturmaktadır. Gaziemir avukat, gerek gördüğü takdirde problemin alanıyla ilgili uzman kişilerle işbirliğine gitmekte ve bu sayede her problemi, kendi alanı içerisinde özel bilgi ve koşullar içerisinde değerlendirerek müvekkillerine en kaliteli hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetini en hızlı ve güvenilir şekilde vermektedir.

Gaziemir Boşanma Avukatı

Toplumun temel yapı taşı evlilik birlikteliği ve bu birlikteliğin meydana getirdiği aile olduğu için Gaziemir boşanma avukatı – nafaka avukatı, bu tür davaların üzerinde önemle durmaktadır. Ayrıca aile hukuku kapsamına giren bu davalar, aile birliği çatısı altındaki çocukları da yakından ilgilendirmektedir. Tüm bu etkenler göz önünde bulundurulduğu zaman Gaziemir boşanma avukatı – nafaka avukatı sadece müvekkillerinin çıkarlarını değil, toplumun genel çıkarlarını da dikkate alarak dava sürecini yürütmektedir.

gaziemir boşanma avukatı
gaziemir boşanma avukatı

Gaziemir boşanma avukatı – nafaka avukatı, alanında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmakla birlikte Gaziemir’de yaşayan müvekkillerinin yanı sıra İzmir ve çevre illerde yaşayan vatandaşlara da boşanma ve nafaka davalarında yardımcı olmaktadır.

Boşanma davaları genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olmak üzere iki kısma ayrılır. Genel boşanma sebepleri ise kendi içerisinde anlaşmalı boşanma davası ve şiddetli geçimsizlik gibi evlilik birlikteliğinin temelinden sarsılması olmak üzere ikiye ayrılır. Anlaşmalı boşanma davaları haricindeki bütün boşanma davaları çekişmeli boşanma davası kapsamına girdiğinden dolayı bir çift anlaşmalı boşanmıyorsa, o boşanma davası çekişmelidir. Gaziemir boşanma – nafaka avukatı ise hem anlaşmalı, hem de çekişmeli boşanma davalarında, deneyimi ve bilgisiyle müvekkillerinin haklarını en iyi şekilde savunarak hizmet vermektedir.

Gaziemir Nafaka Avukatı

Özel boşanma sebeplerinin kapsamına yaşama kast, çok kötü ya da onur kırıcı davranıştan dolayı boşanma davaları, zinadan dolayı boşanma davaları, terk etmeden dolayı boşanma davaları, suç işleme ya da haysiyetsiz yaşam sürmeden dolayı boşanma davaları ve akıl hastalığından dolayı boşanma davaları girmektedir.

Boşanma davalarının kapsamına aile hukukuna dair dava ve talep türleri de girmektedir. Aile hukuku dava ve talep türlerinin kapsamına ise düğün takıları yani ziynet eşyaları, maddi ve manevi tazminat, mal paylaşımı davası, iştirak nafakası, velayet, tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, nesebin reddi yani soy bağının reddi ve babalık davası gibi davalar girmektedir. Gaziemir boşanma – nafaka avukatı, boşanma ve nafaka davalarının tümünde gerekli yeterliliğe ve tecrübeye sahip olduğu için müvekkillerine en iyi boşanma ve nafaka avukatı olarak hizmet vermektedir.

Gaziemir Ceza Avukatı

Ceza davası dosyalarıyla ilgilenen, soruşturmalarda şüphelinin hakkını savunan, müştekinin yani mağdur kişinin vekilliğini yapan, ceza hukukuna dair her türlü işlemi takip ederek savunma görevini üstlenen Gaziemir ceza avukatı, şüphelinin özgürlüğü açısından olduğu kadar mağdur olan kişinin hakları bakımından da toplumun en hassas olduğu problemlerden biriyle ilgilenir. Gaziemir ceza avukatı, kişinin en doğal hakkı olan savunma işlevini yeterli donanım ve tecrübesiyle en iyi şekilde yapmaktadır.

gaziemir ceza avukatı
gaziemir ceza avukatı

Her avukatın kişinin savunma hakkını yerine getirmeye yetkisi olsa da Gaziemir savunma avukatı tarafından yapılan savunma, diğer avukatlık branşlarının yaptığı savunmadan çok farklıdır. Gaziemir ceza avukatı, kişinin özgürlüğünü doğrudan ilgilendiren davalarla ilgilendiği için sorumluluğunu aldığı davaları tüm detaylarıyla incelemekte ve bu inceleme doğrultusunda müvekkilinin savunmasını en iyi şekilde hazırlamaktadır. Kısacası Gaziemir ceza avukatı, en çekişmeli ve en problemli davalarda mesleğini icra etmeye çalışmaktadır. Bu nedenle Gaziemir ceza avukatı, zaman zaman haksız ithamlara da maruz kalabilmektedir. Bu haksız ithamların temel dayanağı ise çoğu zaman Gaziemir ceza avukatının müvekkiliyle özdeşleştirilmesidir. Oysa bu bakış açısı son derece yanlıştır. Çünkü Gaziemir ceza avukatının müvekkiliyle bir tutulmaması için mesleki etik kurallarını dikkate alarak hareket etmesi gerekir. Bunun aksi davranışlar ise toplum tarafından yanlış anlaşılmalara neden olur.

Gaziemir İcra Avukatı

Yasal sınırlar kapsamında hizmet veren Gaziemir icra avukatı, müvekkillerinin davalarını yasaların gerektirdiği hassasiyet ile tecrübesi ve alanındaki yeterliliğiyle en ince detayına kadar incelemektedir. İcra, haciz ve borçlar hukuku alanında uzman ve güvenilir bir icra avukatına ihtiyaç duyulduğu zaman Gaziemir icra avukatına başvuru yapılabilir.

Kira sözleşmelerindeki değişiklikler, iflas odaklı sözleşmeler, diğer işlem ve belgelerin müzakeresi, anlaşılması ve hazırlanmasında gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olan Gaziemir icra avukatından hizmet alınabilir. Yine Gaziemir icra avukatı, tarafların iflas işlemlerinin tamamlanmasının ardından fırsat ve ilişkilerin nasıl olacağının öngörülmesi hakkında da müvekkillerine yol göstermektedir. Genellikle yeni olasılık aralıklarının açığa çıkması, ifşa edilmesi veya iflas edilebilecek seçeneklerin bulunması yer almaktadır.

Gaziemir icra avukatı, müvekkillerinin davalarına pratik, etkili ve hızlı çözümler üreterek müvekkillerine alternatif seçenekler sunmaktadır. Yılların getirmiş olduğu deneyim ve pratiklikle İcra Borçlar Hukuku, Ticari Hukuk ve Şirketler Hukuku alanlarında bir şirketin kurulmasından feshine kadar ki süreç içerisinde yer alan her alanda da Gaziemir icra avukatı tarafından danışmanlık hizmeti verilmektedir. Gaziemir icra avukatının müvekkillerine sağladığı en önemli avantajlardan biri de icra davalarında müvekkillerini profesyonellikle temsil ederek davayı müvekkillerinin lehine çevirebilmesidir. Gaziemir icra avukatının müvekkillerine sunmuş olduğu danışmanlık hizmetleri arasında şirket ortakları arasında yaşanan uyuşmazlıklardan kaynaklanan problemler, ticari sözleşmelerin hazırlanması ve farklı şirketlerle birleşme devralma gibi konularda yer almaktadır. Ayrıca Gaziemir icra avukatı tarafından alacak, haciz, alacağın tahsil edilmesi, satış takibinin yapılması gibi konularda da danışmanlık dahil diğer tüm hizmetler verilmektedir.

Gaziemir Acil Avukat

Gaziemir acil avukat ihtiyacına genellikle gözaltı ve yakalama işlemlerinin yanı sıra ifade alma ve verme işlemleri ile sorgu esnasında gerek duyulur. 7/24 ihtiyaç duyulabilecek olan Gaziemir acil avukata, haftanın herhangi bir günü ve saatinde jandarma karakolu, polis merkezi, nöbetçi savcılık ve nöbetçi mahkemelerde ki ifade ve sorgu işlemlerinde ihtiyaç hissedilir. Bu türden savcılık soruşturmaları ve ceza davalarında acil avukat ihtiyacı doğduğu zaman Gaziemir acil avukat, günün her saatinde hizmet vermektedir. Gaziemir acil avukat, müvekkillerine bizzat ilgili soruşturma makamına giderek hizmet verdiği gibi uzaktan telefonla sözlü danışma ve yönlendirme hizmeti de vermektedir.

Gaziemir acil avukata gereksinim duyulan yerlerin başında havalimanları da yer almaktadır. Haklarında yakalama kararı olan ya da infaz aşamasındaki mahkumiyet kararı olan şahıslar, havalimanında ülkeye giriş yaptıkları anda pasaport polisi tarafından yakalanarak gözaltına alınmaktadır. Ayrıca deport olma, vize ihlali, oturum izni ihlali gibi durumlarda da Gaziemir acil avukat desteğine geresinim duyulmaktadır.

Gaziemir acil avukat desteğine ihtiyaç duyulduğu zaman uzaktan telefonla hukuki danışmanlık hizmeti de Gaziemir acil avukat tarafından verilmektedir. Mesafe ya da zaman problemlerinden dolayı avukatın hukuki desteğe bizzat gitmesi imkansızsa Gaziemir acil avukat, gereksinim duyulan hukuki danışmanlığı ve yönlendirmeyi telefonla yapmaktadır.

Avukatın soruşturma ve kovuşturma aşamasının her evresinde şüpheli ya da sanıkla görüşmesi, ifade alma ya da sorgu boyunca yanında bulunarak hukuki destek verme hakkının engellenememesi ve kısıtlanamaması CMK’nın 149/3 maddesi ile garanti altına alınmıştır. Bu kanun kapsamında tutuklu bulunan şüpheli ve sanıklar 7/24 bir avukatla görüşme hakkına sahiptir. Gaziemir acil avukat, cezaevlerinde yatmakta olan şahıslara da Gaziemir acil avukat, herhangi bir engelleme ve kısıtlamayla karşılaşmadan 7/24 hizmet vermektedir.

Gaziemir Arsa Avukatı

Gayrimenkul davaları arasında yer alan arsa davaları en sık açılan davalar arasında yer almaktadır. Gayrimenkul arsa avukatı, tarafların arsa ile ilgili yaşadığı uyuşmazlıkları taraflar arasında anlaşma sağlayarak çözebildiği gibi hukuki yollarla da çözüme kavuşturabilmektedir. Arsa avukatlığı, gayrimenkul davaları içerisinde her ne kadar uzmanlık gerektiren yüksek bir avukatlık branşı olsa da Gaziemir arsa avukatı, bu tür davalara sıklıkla baktığı için pratikliği, bilgisi ve tecrübesiyle müvekkillerine en profesyonel şekilde hizmet vermektedir. Arsa avukatlığında uzman bir kariyere sahip olan Gaziemir arsa avukatı, müvekkillerinin para ve hak kaybına uğramasını engellediği gibi davaya dair bütün işlemlerini yürütürken müvekkiliyle arasındaki gizliliğe büyük önem vermektedir. Bu nedenle para, hak ve zaman kaybına uğramayan kişiler, Gaziemir arsa avukatına yönelmektedir.

Arsa davaları inşaat sektörünü de yakından ilgilendirdiği için ekonomik değeri çok büyük olabildiğinden hayati öneme sahip bir dava türüdür. Bu nedenle arsanın ticari amaçlı satışı olsun, bağış olsun, alım satım veya takas olsun satışa dair bütün işlemlerinin hukuka uygun gerçekleştirilmesi, para, hak ve zaman kaybının engellenmesinde oldukça önemli olduğundan Gaziemir arsa avukatından hukuki destek alınması son derece önemlidir. Müvekkillerinin kazanç sağlamasını hedefleyen Gaziemir arsa avukatı, ortaya çıkan sorunları hukuki yollardan çözüme kavuşturarak müvekkillerine en iyi hizmeti vererek onların hakkını elde etmeleri gayreti içerisindedir. Gaziemir arsa avukatı, ahlaki değerler çerçevesinde müvekkillerinin arsa ile ilgili bütün hukuki problemlerini hukuk etiği kapsamında bilimsel yaklaşımla çözüme kavuşturmayı hedefler. Müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti de veren Gaziemir icra avukatı, dava boyunca avukatlık desteği sağlayarak müvekkillerinin kendilerini güvende hissetmelerini sağlamaktadır. Arsa davalarında hak kaybına uğramamak için Gaziemir arsa avukatından danışmanlık hizmeti alınabileceği gibi dava boyunca hukuki destek almak için Gaziemir arsa avukatının müvekkili de olunabilir.

Gaziemir Kira Avukatı

Kiranın zamanında ödenmemesinden dolayı tahliye davası, kira bedelinin artırılması için kira tespit davası, ihtiyaçtan dolayı kiracının tahliye ya da iş yerinin yeniden inşasından dolayı tahliye davaları için Gaziemir kira avukatına başvurulabilir. Yine iş yeri ve konut kira sözleşmesinin hazırlanmasında, tahliye taahhüdünün hazırlanmasında, mülk sahibinin konut ya da iş yerini tahliye ederken yaşanan uyuşmazlıklarda ve ihtiyaç nedeniyle tahliyede Gaziemir kira avukatı, arabuluculuk, danışmanlık ve avukatlık hizmetini yeterliliği ve yılların getirdiği tecrübesiyle en etkili şekilde vererek müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

En sık uygulanan sözleşmelerden biri olan kira sözleşmesi, kiralayan kişiye kullanma ve yararlanma hakkı verdiği gibi iki taraflı borç yükleyen bir sözleşme olduğu için birçok hukuki sorunu da beraberinde getirdiğinden Gaziemir kira avukatına çok fazla gereksinim duyulmaktadır.

En bilinen kiralama şekilleri konut ve çatılı iş yeri kiraları olsa da filo kiralaması, finansal kiralamalar ve ürün hasılat kirası gibi kira sözleşmeleri de oldukça yaygındır. Gaziemir kira avukatı tarafından verilen danışmanlık hizmetlerinde kira sözleşmelerinde dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili de gerekli bilgiler verilmektedir.

Gaziemir kira avukatı, gerek kira sözleşmesi hazırlanırken, gerekse de revize edilirken kiracıya da kiralayana da avukatlık hizmeti vermektedir. Kira sözleşmesi yapılırken herhangi bir şekil şartına bağlı kalmadan sözlü veya yazılı hazırlanabilmektedir. Ancak kira sözleşmesinden kaynaklanabilecek hukuki uyuşmazlıklarda yazılı olarak yapılan kira sözleşmesi ispat açısından önemli olduğundan Gaziemir kira avukatı, kira sözleşmesinin yazılı olarak yapılmasını tavsiye etmektedir. Ayrıca tarafların kira sözleşmesine attıkları imzaları daha sonradan inkar etmesini engellemek için imzaların noter huzurunda atılması ve noter tarafından tasdik edilmesi daha faydalıdır.

Kiracılık haklarının üçüncü kişilere karşı garanti altına alınmasında kira sözleşmesinin tapuya şerh ettirilmesi kiracı için oldukça önemlidir. Yine kira sözleşmesi yapılırken evin mevcut durumunun, evdeki demirbaş eşyaların listesinin ve durumlarının belirtilmesinin yanı sıra elektrik, su, doğalgaz gibi faturaların, aidatın ve kira sözleşmesinden kaynaklanan damga vergisi gibi masrafların kimin üstlenileceği de kira sözleşmesine dahil edilmelidir.

Mülke yapılan her türlü masrafın bedeli, depozito da dahil olmak üzere kira sözleşmesine dahil edilmelidir. Sonraki dönemlerde kira artışının oranı belirlenerek kira sözleşmesine yazılmalıdır. Ayrıca kira bedelinin ne zaman ve şekil ödeneceğinin yanı sıra kira bedeline dair her türlü bilginin kira sözleşmesinde yer alması gerekir.

Gaziemir Tapu Avukatı

Gayrimenkul ve tapu davaları içerisinde yer alan ecrimisil davaları en sık açılan davalar arasında yer almaktadır. Bir taşınmaz malda hakkı bulunan kişinin rızası olmadan, söz konusu taşınmazın haksız ve kötü niyetle kullanılması halinde ecrimisil davası açılarak problem çözülmektedir. Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülen ecrimisil davalarında Gaziemir tapu avukatı, müvekkiline her türlü hukuki desteği sağlamaktadır. Ecrimisil davası açabilmek için söz konusu taşınmazın haksız ve kötüye kullanımının ispatlanması, mülk sahibinin iradesi ve rızası dışında kullanılması, haksız işgal ve gayrimenkulü işgal eden kişilerin fayda sağlama amacının olmaması gibi koşulların oluşması gerekir. Bu koşullar oluştuğu takdirde Gaziemir tapu avukatına başvurularak ecrimisil davası açılması talebinde bulunulabilir.

Gayrimenkul davaları içerisinde ön plana çıkan bir diğer dava türü de kamulaştırmaya yönelik davalardır. Şahısların özel mülkü konumunda olan yerlerin kamu yararı için ilgili kurumlar tarafından kamulaştırılmasında yargı yolu Türk yargı sistemince açıktır. Kamu yararına bedelinin mülk sahibine ödenerek kamulaştırma kararının alınmasında kanunlarda belirlenen bazı şartların oluşmuş olması gerekir. Kanunda belirtilen şartlar oluştuğu takdirde Gaziemir tapu avukatına başvurularak ilgili mahkemeye dava için başvurulabilir. Kamulaştırma davaları da kendi içerisinde farklı başlıklar altında incelenmektedir. Kamulaştırmanın iptali davası, kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi ve kamulaştırma maddi düzeltim davaları başlıkları altında incelenebilecek kamulaştırma davalarında Gaziemir tapu avukatı, davanın müvekkilinin lehine sonuçlanması için davayı en ince detayına kadar incelemekte ve olumlu sonuç almaya çalışmaktadır.

Ortalığın giderilmesi yani izale-i şüyu davaları da gayrimenkul davaları içerisinde en önemli davalardan olduğu için Gaziemir tapu avukatına, bu davanın açılması ve takip edilmesi için başvuru yapılmaktadır. İzale-i şüyu davası, taşınmaz bir mülk üzerinde birden fazla kişinin hak sahibi olması halinde ortaklardan birinin taşınmaz mülk üzerindeki bütün haklarının alınması için açılan davadır. İzle-i şüyu davaları, gayrimenkul davaları içerisinde en büyük pata sahiptir. İzale-i şüyu davalarının temel dayanağı ise ortak hisseli arazilerdir.

Tapu ve gayrimenkul davaları içerisinde en sık karşılaşılan dava türlerinden biri de müdahalenin men’i davalarıdır. Taşınmaz mülk bir kişinin adına kayıtlıysa, bu taşınmazı diğer ortaklar ya da farklı kimsenin kullanması halinde mülk sahiplerinin bu duruma son vermek için açtıkları davalara müdahalenin men’i davaları denir. Gayrimenkulün asıl hak sahibi veya ortağının taşınmaz mülkten istifade edememesi ve bu kişinin gayrimenkulü kullanmasının engellenmesi için Gaziemir tapu avukatı ile ilgili mahkemeye gerekli başvuru yapılarak müdahalenin men’i davası açılabilir. Müdahalenin men’i davasının açılmasında belli şartların oluşması gerekir. Bu şartlar ise dava eden kişinin taşınmaz mülk üzerinde hak sahibi olması ve hak sahibinin rızası olmadan taşınmaz mülkün elinden alınmış olmasıdır. Gaziemir tapu avukatı, Asliye Hukuk Mahkemesine müdahalenin men’i davası açarak el atmanın engellenmesi için bilgisi ve yılların kazandırmış olduğu deneyimiyle gerekli gayreti göstermektedir.

Gaziemir İşçi Avukatı

gaziemir işçi avukatı
gaziemir işçi avukatı

Bir iş yerinin işveren ve çalışan açısından sağlıklı koşullarda işleyebilmesi için işveren ve çalışan haklarının anlaşılması oldukça önemlidir. İşçi hakları konusunda bilgisi ve tecrübesiyle uzman olan Gaziemir işçi avukatı – tazminat avukatı, işçilerin tazminatta dahil bütün hak ve sorumluluklarını savunmakta ve bu konu ile ilgili danışmanlık hizmeti de vermektedir.

Gaziemir işçi avukatı – tazminat avukatı ile birlikte hareket ederek işverene karşı bütün haklar aranabilir. Çalışanların bazı önemli hakları ise tehlikeli koşulları, her türlü ayrımcılık ve tacizden uzak kalma hakkını, toksik maddelerin ve diğer potansiyel güvenlik tehlikelerinin bulunmadığı güvenli bir iş yeri hakkını, işe göre acil ücret hakkını ve işverene karşı hak talebinde bulunmayı kapsamaktadır. Bu tür konularla ilgili işçi haklarına dair avukat desteğine gereksinim duyulan bütün işlemlerde Gaziemir işçi avukatı – tazminat avukatı desteğine gereksinim duyulduğunda danışmanlık hizmeti alınabileceği gibi dava yoluna gidilmesi halinde vekalet verilerek tüm işlemlerin avukat tarafından yürütülmesi sağlanabilir.

Gaziemir Tazminat Avukatı

Hukuki sürecin işçinin lehine sonuçlanmasında alanında uzman ve gerekli tecrübeye sahip olan Gaziemir işçi avukatı – tazminat avukatı ile çalışılması çok büyük avantaj sağlamaktadır. Koşulların uyması halinde iş hukuku alanında uzman olan Gaziemir işçi avukatı – tazminat avukatı tutulması en iyi sonucun elde edilmesinde oldukça etkilidir.

İş başvurusu yapanlar dahi çalışan olarak işe alınma sürecinde cinsiyet, yaş, ırk, dine dayalı ayrımcılık, ulusal köken gibi haksız muameleye uğramasını engelleyecek bazı haklara sahiptir. Mesela işveren, kendisine çalışmak için başvuru yapan bir işçiye işe alınma sürecinde ailesine dair bazı sorular yöneltemez. Yine işveren işçisini yazılı olarak bilgilendirmediği ve işçinin de iznini almadığı sürece bir personelin ya da potansiyel bir personelin kredi ya da arka plan kontrolü işveren tarafından yapılamaz. İş başvurusu yapanların ve çalışanların, ayrımcılık ve diğer ihlallerinin kanıtlanması oldukça zor olduğu tartışılmaz bir gerçek olduğu için işçi haklarının bu tür konularda en iyi şekilde savunulması ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için Gaziemir işçi avukatı – tazminat avukatına başvuru yapılmalıdır.

Gaziemir Miras Avukatı

Ölen kişinin üzerine kayıtlı olan menkul ve gayrimenkul bütün mallarının akıbetini ve hukuki ilişkilerini düzenleyen hukuk dalına miras hukuku denir. Ölen kişinin bıraktığı mirasın kimlere ve ne şekilde dağıtılacağının yanı sıra terekeye sahip olanların bu intikal neticesinde iktisap ettikleri hakların tümüne ise miras hakkı denilmektedir. Ayrıca miras bırakanın ölümünün ya da gaipliğinin kesinleşmesine karar verildikten sonra terekesi üzerinde terekede hak sahibi olanlara da mirasçı denir. Veraset ilamı da mirasla ilgili bir başka terimdir. Miras bırakan öldükten sonra mirasçılarının edindiği, mirasçıların ve miras paylarının yer aldığı evraka veraset ilamı denir. Mirasçılık belgesi de denilen veraset ilamı, noterden ya da sulh hukuk mahkemelerinden edinilebilmektedir. Ancak yabancılık unsurunun olduğu aile bağlarında veraset ilamının edinilebileceği tek resmi merci Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Böyle bir durumda noterin veraset ilamını vermeye yetkisi yoktur.

Bir kişinin vasiyetname hazırlayabilmesi için kanunda belirtilen şartları taşıması gerekir. Bu şartlar ise akıl sağlığının yerinde olması ve 15 yaşını doldurmuş olmasıdır. Ayrıca Türk Medeni Kanunun 531. maddesine göre vasiyet, resmi olarak ya da miras bırakanın el yazısı veya sözlü şekilde yapılabilmektedir. Buna göre vasiyetnameler üç şekilde düzenlenebilmektedir. Bu şekiller ise şöyledir;

Resmi Vasiyetname: Bu vasiyetname türü Sulh Hakimi, noter ya da yetkili memurun huzurunda düzenlenmektedir.

El Yazısı İle Vasiyetname: Bu vasiyetname türü bizzat kişinin kendisine ait el yazısıyla düzenlenmektedir.

Sözlü Vasiyetname: Bu vasiyetname türünün hazırlanabilmesi için şiddetli hastalık, savaş gibi olağanüstü hallerin ya da diğer iki vasiyetname türünün düzenlenmesinin imkansız olması gerekir.

Yukarıda verilen bilgilerden anlaşılacağı üzere miras hukuku oldukça geniş kapsamlı bir hukuk dalı olduğu için vasiyetname ve mirasla ilgili yaşanan bütün problemlerde Gaziemir miras avukatından danışmanlık ve avukatlık hizmeti alınabilir.

Gaziemir Arabulucu Avukat

Türk hukuk sisteminin bir parçası olan arabuluculukta, Gaziemir arabulucu avukat tarafından yapılan uygun teklifler tarafların birbirini anlamasına yardımcı olmaktadır. Arabuluculuk sistemi sayesinde taraflar kendileri için en uygun çözüme yine kendileri karar vermektedir. Hukuki anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında arabuluculuk sistemi tercih edildiği takdirde vakitten ve nakitten tasarruf edildiği gibi sorun ortadan kalktığı için daha huzurlu ve mutlu bir hayat sürülmektedir. Kazan kazan temeline dayanan arabuluculuk sisteminde kaybeden taraf olmadığı için sorun dostane yollardan çözüme kavuşturulur.

Arabuluculuk sisteminde taraflar arabulucuyu uyuşmazlığın her aşamasında kendileri seçebilme hakkına sahiptir. Gaziemir arabulucu avukat ile arabuluculuk sürecinde yapılan bütün görüşmeler gizli tutulmaktadır. Ayrıca tarafların arabulucu hakkını kullanmasının dava hakkını kaybedilmesi anlamına gelmeyeceği Gaziemir arabulucu avukat tarafından taraflara hatırlatılmaktadır.

Gaziemir arabulucu avukat, müzakere sürecinde tarafları bir toplantı masasında eşit oturum şeklinde toplamakta ve müzakereye dair toplantı başlarken arabulucu ile taraflar kendilerini tanıtmaktadır. Ayrıca tarafların avukat ya da şirket yetkilisi tarafından temsil edilmesi halinde özel vekalet ve yetki belgesinin düzenlenmiş olması ve arabulucu avukata bu belgenin sunulması şarttır.

Gaziemir arabulucu avukat, müzakere sürecinde tarafların ileri sürdüğü öneriler, görüşler ve teklifler ile ilgili not alarak süreci yönetebileceği gibi sözlüde yönetebilir. Yine arabuluculuk müzakere süreci boyunca fotoğraf çekilemeyeceği gibi ses ve görüntü kaydı da alınamaz. Arabuluculuk, uzun yıllardan beri uzlaşma kültüründe yer alsa da günümüz hukuk sisteminde de yer almaktadır.

Kategori : İzmir Avukat