1. Anasayfa
  2. İzmir Avukat
  3. İzmir Çiğli Avukat

İzmir Çiğli Avukat

izmir çiğli avukat

Çiğli Avukat

Avukatlık her ne kadar serbest bir meslek olsa da kamu hizmeti kapsamına da girmektedir. Adalet sisteminin temeli olan savunma hakkını müvekkillerini temsilen mahkemelerde avukatlar yapmaktadır. Hukuki münasebetleri düzenlemeyi, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkları adalet ve hakkaniyet doğrultusunda çözümlemeyi ve hukuk kurallarını tam manasıyla uygulamayı hedefleyen Çiğil avukat ve hukuk büroları, bu hedef doğrultusunda yeterli donanım ve tecrübe ile vatandaşların haklarını savunarak onlara faydalı olmaya çalışmaktadır.

izmir avukat

Çiğli avukat, üstüne almış olduğu sorumluluğu yerine getirirken Avukatlık mesleğine  Yakışır şekilde hareket ederek onurlu, saygılı, dikkatli, doğru, güvenilir ve meslek kurallarına uygun şekilde hareket etmektedir.

Hukuki olaylarla ilgili danışmanlık, mahkemeler ya da yargı yetkisi bulunan makamlarda gerçek ve tüzel kişilerin  haklarını savunmak ve dava etmek, adli işlemler ile resmi dairelerdeki bütün işlemleri takip etmek ve bu işlemlere dair evrakları düzenlemek Çiğli avukat görevleri arasında yer almaktadır.

Çiğli avukat, dava açılmadan ya da açılan dava sürecinde henüz duruşma gerçekleşmeden taraflar arasında uzlaşmaya da gidebilmektedir. Çiğli avukat aynı zamanda müvekkili tarafından kendisine aktarılan bilgileri yetkili yargı makamları hariç üçüncü şahıslarla paylaşmaz ve bu bilgileri sır gibi saklar.

Çiğli Boşanma Avukatı

Boşanma, aile birlikteliğinin sonu anlamına geldiği için çiftler açısından travmatik sonuçlar doğurabilmektedir. Tam anlamıyla acı bir süreç olan ve çiftler için psikolojik ıstıraba dönüşen boşanmanın, psikolojik etkileri yanında maddi sonuçları da vardır.

çiğli boşanma avukatı izmir
çiğli boşanma avukatı izmir

Boşanmanın ferileri arasında yer alan maddi ve manevi tazminat,  nafaka, mal paylaşımı, velayet gibi hususlar, her iki tarafın da ekonomik gelecekleri açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği için geri dönülmesi neredeyse imkansız olan hak kayıplarının engellenmesinde Çiğli avukat, yeterli bilgi donanımı ve tecrübesiyle olayı profesyonel açıdan ele alarak hukuki konularda vatandaşlara yardımcı olmaktadır.

Çiğli Nafaka Avukatı

Boşanma davası sonucunda on binlerce, hatta yüz binlerce liralık tazminat ödenebileceği gibi nafaka ve mal paylaşımı yükümlülüklerinin yanı sıra kadın için nafakaya hükmedilmesi, kadın ya da erkeğin velayet hakkını kaybetmesi gibi hak kayıpları yaşanabilir. Bu tür gerçeklerin tamamen farkında olan Çiğli avukat, müvekkillerinin içinde bulundukları durumun farkında olarak iş etiği anlayışı içerisinde, hukukçu kişilik ve toplumsal sorumluluk bilinciyle müvekkillerine hizmet vermektedir.

Çiğli Ceza Avukatı

Her insan,  yaşamı boyunca ceza soruşturması gerektiren bir suçun mağduru ya da faili olabileceği için böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında çiğli ceza avukatı yardımına gereksinim duyulabilir. Çiğli ceza avukatı, soruşturma başladıktan itibaren bütün süreçte müvekkiline her türlü desteği vererek onun yanında yer almaktadır.

Kişi, ceza soruşturmasına maruz kaldığı zaman ilk yapması gereken paniğe ve tedirginliğe kapılmadan hukuki yardım almaktır. Ancak hukuki yardımın yanlış alınması, kişinin bir cezai müeyyide almasına neden olabilir. Çiğli ceza avukatı, ceza soruşturmasına neden olan suçun soruşturma aşamasından başlayarak infaz aşamasına kadar olan her süreci titizlikle takip etmekte ve verdiği destekle müvekkilinin yanında yer almaktadır. Ceza hukuku alanında yeterli donanıma ve tecrübeye sahip olan Çiğli ceza avukatı, müvekkilinin her türlü sorusunu yanıtlayabilecek kadar mevzuata hakim olduğu gibi süreci en ince detaylarına kadar inceleyerek müvekkilinin hakkını en iyi şekilde savunmaktadır. Çiğli ceza avukatı, ceza hukuku alanında sunduğu profesyonel hizmetle İzmir ceza avukatı tavsiye listesinde yer alır.

çiğli ceza avukatı
çiğli ceza avukatı

Çiğli ceza avukatı, ceza soruşturmasının ve kovuşturmasının bütün aşamalarında danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca işlenmiş olan suçun sanığı ya da mağduru olmasına bakmadığı için vermiş olduğu hukuki yardımda kesinlikle ayrım yapmaz. Soruşturmanın başlatılmasına yönelik gerekli ihbar ve şikayetleri yaptığı gibi verilen bütün ifadeler esnasında müvekkilinin yanında yer alır.

Ceza kovuşturması yürütülürken yanlış atılacak bir adımın telafisi imkansız olduğu için Çiğli ceza avukatı, suçun doğru yorumlanması için hangi adımların atılması gerektiği hususunda çok titiz davranmaktadır. Çiğli ceza avukatı sahip olduğu bilgi ve tecrübeyle işlenmiş olan suçun ispata yönelik kısmının yanı sıra suçun yapısını en doğru şekilde analiz etmekte, bu analizleri işlenmiş olan suça en doğru şekilde uygulayarak müvekkilinin lehine sonuç alabilmekte ve tüm bunlar sonucunda da istenen neticeye ulaşma şansını artırmaktadır.

Çiğli ceza avukatı, bakmış olduğu ceza davaları sayesinde yeterli tecrübeye sahip olmakla birlikte ihtisasını ceza davaları üzerine yaptığından müvekkillerini temsil etmek için aranılan en büyük özellik olan güvenilirliğe sahiptir.

Sonuç olarak Çiğli ceza avukatı, ceza davasına bakmak için yeterli bilgi birikimine ve tecrübeye sahiptir. Ayrıca suçun nevi ile ilgili etkili, hızlı ve güçlü çözümler üreterek müvekkilinin hakkını en iyi şekilde savunmaktadır. Yine iletişimi en üst seviyede tuttuğu gibi müvekkiline gerekli her türlü bilgilendirmeyi yapmaktadır. Faaliyetlerini müvekkiliyle karşılıklı güven içerisinde yürütür. Çiğli ceza avukatının en önemli ilkesi dürüstlüktür. Suça konu olayı her açılan irdelediği için etkili ve doğru sonuca götüren yöntemleri keşfetmekte ve müvekkilinin memnuniyetine her şeyden daha fazla önem vermektedir.

İzmir Çiğli İcra Avukatı

İnsanlar, iş yaşamı haricinde kişisel ihtiyaçlarından ya da bir takım nedenlerden kaynaklı alacak ya da borç ilişkisi içerisinde olabilmektedir. Ancak borç alan insan her zaman borcunu ödememekte ya da kasıtlı olarak ödememektedir. Böyle bir durumda mağdur olan alacaklı hakkını arayarak borcunu tahsil edebilmek için Çiğli icra avukatı ile iletişime geçmekte ve hukuki yollardan alacağını tahsil etmeye çalışmaktadır.

Alacaklı ve borçlu arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalına icra ve iflas hukuku denilmektedir. bu hukuk sayesinde alacaklarını zamanında tahsil edemeyen alacaklılar, borçlulara karşı hukuki olarak haklarını arayabilmekte ve alacaklarını tahsil edebilmektedir. Çiğli icra avukatı, alacaklı taraf talep ettiği takdirde borcunu zamanında ödemeyen borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarına, devlet zoruyla el konularak satılmasını ve bu satıştan elde edilen gelirle alacağın tahsil edilmesine sağlar.

İcra, haciz ve borç gibi konularda hukuki desteğe gereksinim duyanlar, Çiğli icra avukatı sayesinde hızlı, pratik ve işe yarayan çözümler sayesinde profesyonel ve deneyimli hukuk hizmeti alabilmektedir.  İhtiyati haciz, alacak tahsili, alacak takibi, satış takibi, karşılıksız çek,  tasarrufun iptali,  menfi tespit,  borca ve takibe itiraz işlemleri için gerekli başvurunun yapılması, istirdat davalarının açılması ve takip edilmesi, iflas ve iflasın ertelenmesi davalarının açılması ve takip edilmesi ile hukuki danışmanlık hizmetleri Çiğli icra avukatı tarafından verilmektedir.

Çiğli icra avukatı, icra konusuyla bağlantılı olan haciz, ticari hukuk ve borçlar hukuku ile şirketler hukuku konularında da hizmetler verdiği için iflas, borç ve haciz gibi konularda daha fazla tecrübe kazanmakta ve bu tecrübe sayesinde müvekkillerine daha iyi hizmet vermektedir.

Ticari hayatın yapısı günümüzde oldukça karmaşık olduğu için alacakların tahsil edilmesi, satış sonrasında yaşanabilecek olası aksaklıklar, şirketlerin ekonomik güçlük nedeniyle iflas talep etmesi gibi birçok konuda hukuki desteğe gereksinim duyulabilmektedir. Çiğli icra avukatı, hukuki problemlerin çözüme kavuşturulması için gerekli davaları açmakta ve sonrasında da bütün hukuki süreci takip ederek müvekkilini en iyi şekilde temsil etmektedir.

Çiğli Acil Avukat

Resmi dairelerin mesai saatinin ardından yani saat 17.00 sonrasında ve hafta sonları nöbetçi avukatlık hizmeti sistemine Çiğli acil avukat denilmektedir. İnsanlar,  hafta içi mesai saatleri içerisinde bir avukata çok kolay ulaşabilse de hukuk büroları mesai saati genellikle saat 18.00’de sona erdiğinden bu saatten sonra ihtiyaç olduğu takdirde bir avukat bulmak oldukça zordur. Oysa insanlar, günün her saatinde ve haftanın her gününde avukata gereksinim duyabilir. Nöbetçi avukat sistemi sayesinde mesai dışı saatlerde de avukat bulmak daha kolay olmaktadır.

Çiğli acil avukat gereksinimi çoğu zaman ceza hukuku alanında olmaktadır. Özellikle yaralanmalı ya da ölümlü trafik kazaları, alkollü araç kullanımı, cinsel suçlar, yaralama ve darp suçları, uyuşturucu suçları, gasp ve hırsızlık gibi suçların günün her saatinde işlenme olasılığı her zaman vardır. Bu tür suçlar  mesai saatleri dışında işlendiği zaman şüpheli tarafın olduğu gibi mağdur tarafın da Çiğli acil avukat gereksinimi olmaktadır. Çiğli acil avukat, acil hukuki dilekçe yazımında ve hukuki danışmanlıkta müvekkillerine en iyi şekilde hizmet vermektedir.

Çiğli Arsa Avukatı

Hukuk sisteminde gayrimenkul avukatı olarak da nitelendirilen bu avukatlar, arsa, ev  ve tarla ile ilgili yaşanan hukuki uyuşmazlıkları dava yoluyla çözmektedir. Çiğli arsa avukatı, tapu ve arsa ile ilgili hukuki uyuşmazlıklarda açılan davalarda müvekkillerine profesyonel hukuki destek vererek yardımcı olmaktadır. Gayrimenkul davaları arasında yer alan arsa davalarında Çiğli arsa avukatı, dava açılırken mahkemeye sunulması gereken dava dilekçesini hazırlamakta, davada müvekkilinin hak kaybına uğramasını engellemek için hukuki işlemlerde önemli görevler üstlenmektedir.

Çiğli arsa avukatı, gayrimenkul davalarında müvekkillerine en iyi hizmeti verebilmek için hukuki alanda gayrimenkul davalarına daha fazla yoğunlaşmaktadır. Bu sayede Çiğli arsa avukatı, gayrimenkul hukukunda uzmanlaştığı için müvekkillerinin yaşadıkları uyuşmazlıklara daha hızlı ve yaratıcı çözümler üretebilmektedir.

İzmir Çiğli Kira Avukatı

Kira hukukuna dair yaşanan bütün sorunların çözümünde ve alacakların yasalara dayanılarak en üst seviyede tavsiye edilmesinde Çiğli kira avukatı önemli görevler üstlenir. Kira hukukunda yılların vermiş olduğu tecrübe ve bilgi birikimiyle Çiğli kira avukatı bugüne kadar birçok kira davasını başarıyla sonuçlandırmış ve müvekkillerine en iyi hizmeti vermeyi başarmıştır. En büyük referansı geçmişindeki başarılar olan Çiğli kira avukatı, müvekkillerinden vekaleti aldıktan sonra müvekkillerini bilgilendirme dışında dava süreciyle ilgili herhangi bir işlem hakkında meşgul etmemektedir. Dava konusuna göre ücret tarifesi değişse de Çiğli kira avukatı, müvekkillerinin mağdur olmaması için müvekkillerine en uygun fiyatlarla hizmet vermektedir.  Çiğli kira avukatı, dava sürecinin en başından sonuna kadar yürütülen bütün işlemleri büyük bir titizlikle sürdürmektedir. Ayrıca dava sürecinin her aşamasında müvekkiliyle iletişim halinde olmakla birlikte en iyi sonuca ulaşabilmek için alternatif çözümlerde üretmektedir.

Kiracı ile kiralayan arasında yaşanan uyuşmazlıklar, kira hukuku ile ilgili açılan davaların genel nedenini oluşturmaktadır. Çiğli kira avukatı genellikle kira tespit ve tahliye hukuku davalarında hizmet vermektedir. Çiğli kira avukatının vermiş olduğu tahliye davaları hizmetinin genel kapsamını temerrüt nedeninden, kiracının iflasından, iş yeri ihtiyacından, konut ihtiyacından, iki haklı ihtardan, kiralananın temlikinden, yeniden inşa ve imardan, yazılı taahhütten, kiracının ölümünden, kira sözleşmesinin sonlanmasından ya da sözleşmeye aykırı davranmaktan ve ihtiyaçtan dolayı tahliye davaları oluşturmaktadır. Yine kira alacaklarının tahsili, takibi ve buna dair icra takiplerinde de Çiğli icra avukatı hizmet vermektedir.

Kiracı ile kiralayan arasında hukuki bir anlaşmazlık yaşandığı zaman mahkemelerin en fazla dikkate aldığı faktör iki taraf arasında yapılan kira sözleşmesidir. Bu nedenle kira sözleşmelerinin çok iyi ve hukuka uygun olarak yasal boşluk bırakmadan hazırlanması, problem yaşandığı zaman en faydalı belge olduğundan oldukça önemlidir. Kira sözleşmesi yapılırken kira süresinin 1 yıl olarak belirlenmesi faydalı olacağı gibi kiranın banka kanalıyla ödenmesinin sağlanması en garanti yoldur. Çiğli kira avukatı, kira sözleşmesine bunların haricinde kirasını zamanında ödemeyen kiracılara gerekli ihtarı çekmekte, bu ihtara rağmen ödeme gerçekleşmezse kiracının mülkü tahliye etmesi için mahkemelerde ve icra müdürlüklerinde gerekli işlemleri başlatmakta ve yürütmektedir. Kiracının tahliyesi normal koşullarda çok uzun sürse de Çiğli kira avukatı, bu alandaki tecrübesiyle oldukça kısa bir süre içerisinde kiracıyı tahliye etmektedir.

Çiğli kira avukatı, mülkü kiralayanın izni olmadan kiracının tadilat yapması ya da mülke zarar vermesi halinde söz konusu zararın tazmin edilmesi için karşılıyorsa depozitodan, karşılamıyorsa da hukuki yollardan zararı tazmin ederek mülkü eski haline getirmektedir.

Çiğli Tapu Avukatı İzmir

Çiğli tapu avukatı, gayrimenkul hukuku ile ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıklar ve işlemler hakkında dava açarak hukuki yollardan müvekkilinin hakkını korumaya çalışmaktadır. Çiğli tapu avukatı genellikle gayrimenkul yatırımcıları, mimar ve inşaat firmaları ile çalışmaktadır.

çiğli tapu avukatı
çiğli tapu avukatı

Gayrimenkul kapsamına giren tapu avukatlığı, oldukça deneyim gerektiren en zor hukuk alanları içerisinde yer alır. Çiğli tapu avukatı, yirmiyi aşkın kanun kapsamında düzenlenmiş olan gayrimenkul hukukundaki bütün işlemler ile ilgili tecrübe sahibi olup, büyük bir titizlikle işlemleri yürütmektedir. Çiğli tapu avukatı, gayrimenkul hukukundaki bütün mevzuatlara ve kanunlara hakim olduğundan dolayı tapu davalarına bakacak yeterliliğe ve tecrübeye sahiptir.

Tapu ve gayrimenkul hukuku birçok farklı davayı kapsamaktadır. Ülkemizde gayrimenkul ve inşaat davaları oldukça yoğun olduğundan bu tür davaların sayısı ve kapsamı oldukça fazladır. Hukuk sistemimiz içerisinde en fazla görülen gayrimenkul davaları arasında tapu iptal ve tescili, izale-i şüyu, inşaat sözleşmesi uyuşmazlıklarından dolayı açılan davalar, müdahalenin meni, kamulaştırma ve ecrimisil davaları yer almaktadır.

Çiğli tapu avukatının tapu iptali ve tescili davalarına yönelik açacağı davanın konusu, kanuna aykırılık teşkil edecek şekilde düzenlenmiş olan tapu kayıtları ile bu kayıtların kanuna uygun şekilde düzenlenmesidir. Bu dava ile ilgili Çiğli tapu avukatı, kanunun öngörmüş olduğu başvuru belgeleri ile dava dilekçesini hazırlayarak tapu kaydının iptaline yönelik mahkemeye dava başvurusunda bulunmaktadır. Bu tür dava konuları sadece tapu avukatları tarafından açılabildiği için vatandaşlar, Çiğli tapu avukatı ile iletişime geçerek dava sürecini yürütebilir. Çiğli tapu avukatı, mahkemenin müvekkili lehine olumlu sonuçlanması için gerekli bütün işlemleri büyük bir titizlikle yürütmektedir.

Çiğli İşçi Avukatı

İşçi ve tazminat davaları iş hukuku kapsamına girdiği için bu tür davalara bakan avukatlara iş hukuku avukatları da denilmektedir. Hukuk sisteminde en yoğun görülen dava türlerinden olan iş davaları ile tazminat davaları büyük bir tecrübe gerektirmektedir. İş davalarında ve tazminat davalarında yeterli tecrübeye sahip olan Çiğli iş avukatı – tazminat avukatı tarafından iş hukuku kapsamında danışmanlık hizmeti de verilmektedir.

İşvereniyle arasında uyuşmazlık yaşayan işçiler, haklarını savunması için Çiğli işçi avukatı – tazminat avukatı ile iletişime geçerek hakkını aramaktadır. Özellikle işyerlerindeki hak ihlallerinden kaynaklı tazminat ve diğer hukuki işlemler ile ilgili Çiğli işçi avukatı – tazminat avukatı gereksinimi görülür. İşyerinde yapılan ayrımcılık nedeniyle işten kovulan, ödenmemiş ücretlerde çok ciddi meblağların olması, işyerindeki problemler gibi karmaşık ve belirsiz meselelerde, Çiğli işçi avukatı – tazminat avukatı gereksinimi özellikle doğmaktadır. Alanında saygınlığı olan Çiğli işçi avukatı – tazminat avukatı, müvekkillerinin davalarını bizzat kendisi ele almakta ve müvekkillerini yeterince dinleyerek içinde bulundukları durumu tam olarak anlamak ve analiz etmek için yeterli zamanı ayırmaktadır.

İzmir Çiğli Tazminat Avukatı

Çiğli işçi avukatı – tazminat avukatı, müvekkili tarafından kendisine yöneltilen her türlü soruyu güvenilir ve tatmin edici şekilde yanıtlamaktadır. Ayrıca dava hakkında müvekkilini çok sık aralıklarla bilgilendirdiği için müvekkil, davanın seyrine dair fikir yürütebilmektedir.

İş kanunu kapsamına işletmede faal olarak çalışan işçilerin ile birlikte eski çalışanlar ve iş başvurusu yapanlarda girmektedir. İşletme kapsamında ortaya çıkan yasal uyuşmazlıkların önemli bir kısmı çalışanın hakları ve bununla ilgili düzenlemelerden kaynaklıdır. Personel istihdam ilişkilerindeki karmaşıklık ve yaşanabilecek çeşitli problemler düşünüldüğü zaman Çiğli işçi avukatı – tazminat avukatı ile iletişime en fazla fesih, mesai, ücret, mobbing ya da ayrımcılık ile işyeri güvenliği ile ilgili davalarda geçilmektedir.

Çiğli Miras Avukatı

Bir kişi yaşamını yitirmiş ya da gaipliği kesin olarak karara bağlanmışsa, yaşamını yitiren ya da gaipliğine karar verilen kişinin mal varlığının kimlere ve hangi şekilde intikal edeceğini düzenleyen hukuka miras hukuku denilmektedir. Çiğli miras avukatı ise miras işlemlerinin hukuki yollardan uygulanabilmesini ve ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulmasını hedeflemektedir. Çeşitli şekillerde gerçekleşen miras davalarında Çiğli miras avukatı, üstüne düşen çeşitli görevleri en iyi şekilde yerine getirebilecek yeterliliğe ve bilgi birikimine sahiptir.

Yaşamını kaybeden kişinin bir vasiyetname bırakması halinde vasiyetname, yaşamını kaybettiği yerdeki sulh hukuk hakimi tarafından noter aracılığıyla getirtilerek sulh hukuk hakimince açıldıktan sonra mirasçılara bilgi verilmektedir. Müvekkilinin vekaletini alan Çiğli miras avukatı, bu esnada hazır bulunur.

Miras dava çeşitleri arasında yer alan tereke davalarında ise yaşamını kaybeden kişinin bütün mal varlığı tek tek belirlendikten sonra mal varlığının suistimalinin engellenmesi adına menkul ve gayrimenkul bütün mal varlığına tedbir konur ve gerekli tüm tedbirler alınır. Çiğli miras avukatı, ölen kişinin Türkiye sınırları içinde bulunan taşınmazlarına, bankadaki mevduatlarına, araçlarına ve bunun gibi bütün mal varlığını mahkeme aracılığıyla belirlenmesinde ve karara bağlanmasında etkin rol üstlenmektedir.

Çiğli Arabulucu Avukat

Bir avukatın arabulucu avukat olabilmesi için hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra avukatlık mesleğinde en az 5 yıllık geçmişi olması ve arabuluculuk eğitimi alarak sınavından başarıyla geçmesi gerekir. Çiğli arabulucu avukat, arabulucu işlemlerinde tarafsız üçüncü kişiyi temsil etmektedir.

çiğli arabulucu avukat izmir
çiğli arabulucu avukat izmir

İnsanlar, günlük yaşamın akışı içerisinde küçük ya da büyük sorunlarla karşılaşmaktadır. Eğitim hayatında, ticari hayatta, iş hayatında ve aile hayatında çıkan sorunların çözümünden kaçılması kimseye bir şey kazandırmadığı gibi yaşanan sorunları zamanla hukuki boyuta taşımaktadır. Sorunlar hukuki boyuta ulaştığı zaman hukuk sisteminde yer alan arabuluculuk sistemi devreye girmektedir. Çiğli arabulucu avukat, yaşanan sorunları hızlı, kolay ve en ekonomik şekilde çözüme kavuşturarak insanlara yardımcı olmaktadır.

Mahkeme dışında sürdürülen bir faaliyet olan arabuluculuk için görüşme ve uzlaşma süreci de denilebilir. Arabuluculuk sürecinde hakem pozisyonunda olan Çiğli arabulucu avukat, karar verme yetkisine sahip olmadığı gibi süreç içerisinde tarafları yönlendirme veya taraflara tavsiyelerde bulunma hakkına da sahip değildir.

Çiğli arabulucu avukat, söz konusu uyuşmazlığın taraflarına çözüm seçenekleri sunmak için iletişim ortamını sağladığı gibi hukuk ortamına taşınmış uyuşmazlıkları tarafların kontrolünde gizlilik esasına dayanarak kazan kazan ilkesi doğrultusunda kısa sürede çözüme kavuşturmaktadır. Taraflar, arabuluculuk yapan avukatın kendi adlarına karar verme yetkisi olmadığını ve çözüm önerisinde de bulunamayacağını bilmelidir.