Çeşme Avukat, Çeşme Boşanma Avukatı

çeşme avukat, çeşmede boşanma avukatı

Çeşme Avukat

Avukatlık mesleğinin gerektirdiği tüm kurallara riayet ederek çalışmalarını yürüten Çeşme avukat, hukuki problemleriyle ilgili hukuki desteğe gereksinim duyan vatandaşlara danışmanlık hizmeti verdiği gibi birey ya da kurumların davalarını takip ederek tüm işlemlerini yürütmekte ve dava süreci boyunca müvekkilinin hakkını en iyi şekilde savunarak hak kaybına uğramasını engellemektedir. Avukatlık ruhsatına sahip olduğu için tüm dava türlerinde müvekkillerini temsil etme hakkı bulunan Çeşme avukat, hukukun belli branşlarında uzmanlaşarak müvekkillerine daha kaliteli hizmet vermektedir. Bu nedenle Çeşme avukat arayışı içerisinde olanlar, hukuki problemin konusuna göre hukukun o alanında uzmanlaşmış olan Çeşme avukatı tercih ederlerse, dava sürecini Çeşme avukat en iyi şekilde yönetecektir. Örneğin hukuki problem ceza hukukunu ilgilendiriyorsa Çeşme ceza avukatı ile iletişime geçilmelidir.

Çeşme avukat, tüm çalışmalarını ve hizmetlerini mesleğinin etiğine göre yürütmektedir. Ayrıca dava konusuyla ilgili müvekkiline çok detaylı bilgiler vererek dava sürecinin nasıl ilerleyeceği hakkında müvekkilini bilgilendirir. Yine davayla ilgili yapılacak masraflar hakkında da müvekkiline gerekli bilgilendirmeyi yapar. Çeşme avukat, müvekkilinin kendisiyle paylaşmış olduğu özel bilgileri sakladığı gibi müvekkillerine ait olan bilgileri de gizli tutmaktadır. Çeşme avukat, aynı davada menfaatleri birbiriyle çelişen iki kişinin davasına bakmaz.

Çeşme avukat, müvekkilinin kendisine bildirdiği hukuki problemi öncelikle analiz etmektedir. Daha sonra söz konusu hukuki problemi yasalar kapsamında çözüme kavuşturmak için gerekli işlemleri yürütmektedir. Çeşme avukatın dava seçme hakkı olduğu için bir davada çalışmak konusunda zorlanamayacağının bilincinde olunmalıdır.

Çeşme avukat, kurumlara ve şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti verdiği gibi kişi, kurum ve şirketlerin hukuki problemleriyle ilgili dava süreçlerini de yürütmektedir. Çeşme avukat, hukuki problemlere yönelik hızlı ve etkili çözümler sunabilmektedir. Çeşme avukat, iş hukuku, ceza hukuku, boşanma ve nafaka davaları, miras hukuku, arabuluculuk sistemi gibi hukukun birçok dalında hizmet vererek müvekkillerinin gereksinim duyduğu hukuki desteği onlara sağlamaktadır.

çeşme boşanma avukatı
çeşme boşanma avukatı

Çeşme Boşanma Avukatı

Boşanma davaları, çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davaları olmak üzere iki farklı yolla açılabilmektedir. Eşler anlaşmalı olarak boşanıp evlilik birlikteliğine son vermek istedikleri takdirde anlaşmalı boşanma davası için özel olarak hazırlanması gereken protokol üzerinde karşılıklı olarak anlaştıktan sonra Çeşme boşanma avukatı – nafaka avukatı aracılığıyla Aile Mahkemesine sunabilirler. Aile hakimi ise gerekli incelemeleri yaptıktan sonra uygun görmesi halinde çiftlerin hızla boşanmasına yönünde karar vermektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında hazırlanan protokolün içeriğinde velayet, mal paylaşımı gibi diğer hususların yer alması gerektiğinden protokolün eksiksiz ve kesin olarak karara bağlanması için protokolün hazırlanma aşamasında Çeşme boşanma avukatı – nafaka avukatından ihtiyaç duyulan hukuki destek alınmalıdır.

Çeşme Nafaka Avukatı

Anlaşmalı boşanma davalarında Çeşme boşanma avukatı – nafaka avukatı, protokolün hazırlanma aşamasından dava süreci sonuçlanıncaya kadar müvekkilinin mağdur olmaması için yanında yer almaktadır. Ayrıca Çeşme boşanma avukatı – nafaka avukatı, anlaşmalı boşanma davalarında danışmanlık hizmeti vererek de gerekli hukuki desteği sağlamaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında ileride telafisi mümkün olmayan hak kayıplarına uğramamak için tüm hususların Çeşme boşanma avukatı – nafaka avukatı ile görüşülerek dava sürecinin yürütülmesi son derece önemlidir.

Anlaşmalı boşanma davaları eşlerin belirli bir protokol üzerinde anlaşarak boşanma kararı almalarından dolayı dava süreci çok hızlı bir şekilde ilerlemekte ve sonuçlanmaktadır. Çekişmeli boşanma davalarında ise eşler arasında herhangi bir anlaşma olmadığı için bu tür boşanama davası anlaşmalı boşanma davasına kıyasla çok daha uzun sürmektedir. Bu uzun süreç ise çiftler açısından oldukça yıpratıcı olduğundan çiftlerin çekişmeli boşanma davalarından en az zararı görerek çıkmaları için Çeşme boşanma avukatı – nafaka avukatından hukuki destek almaları gerekmektedir.

Boşanma davalarının bir nevi eki niteliğinde olan nafaka davaları da boşanma davalarına bağlı olarak açılmaktadır. Gerekli görüldüğü takdirde Çeşme boşanma avukatı – nafaka avukatı ile birlikte hareket edilerek nafakanın azaltılması, artırılması ya da kaldırılması için dava açılabilmektedir. Çeşme boşanma avukatı – nafaka avukatı, ödenmeyen nafakaların takibi ve alınması için açılan davaların yanı sıra çocuğun velayetinin değiştirilmesi dahil aile hukukunu ilgilendiren tüm davaların takibini yapmaktadır. Çeşme boşanma avukatı – nafaka avukatı, nafaka ve velayet davaları dahil tüm davalarda müvekkillerinin menfaatini ve önceliğini ön planda tutarak müvekkillerini davalarda temsil etmektedir. Aile hukukunu ilgilendiren tüm davaları hukuki bilgisi ve deneyimiyle profesyonel olarak üstlenen Çeşme boşanma avukatı – nafaka avukatı, disiplinli çalışma prensibiyle davaların en hızlı şekilde sonuçlanmasını sağlayarak çiftlerin dava sürecinde çok fazla yıpranmasını engellemektedir.

Çeşme Ceza Avukatı

Ülkemiz insanları yaşadıkları hukuki problemler hakkında net bilgiye ulaşamadıkları için insanların adalet anlayışı konusunda sıkıntı yaşadıkları yadsınamaz bir gerçektir. Böyle bir durum karşısında kendilerini bir girdabın içerisinde bulan insanlar, çoğu zaman ne yapacaklarını bilemedikleri için bilinçsiz hareket etmekte ve mağdur olmaktadırlar. Ayrıca içinde bulundukları hukuki problemin sadece kendi başlarına geldiğini düşünmeleri ise büyük bir korku yaşamalarına neden olmaktadır. İçinde bulundukları hukuki problemle ilgili detaylı bilgi edinme imkanı olanlar ise süreç hakkında edindikleri bilgi sayesinde kendilerini rahat hissetmektedir. Günümüzde artık metropolleşmiş olan büyükşehirlerde insanların başına gelen olaylar ve bu olaylara karşı geliştirdikleri bakış açısı ise suç kavramının daha rahat anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.

İnsanların, içinde bulunmadıkları olaylarda kendilerini saf dışı bırakmalarının yanı sıra olayları gereğinden çok daha fazla abartmaları hukuki problemleri içinden çıkılmaz hale getirmektedir. Böyle olaylarla karşı karşıya kalan bazı kişiler ise hiç suçları olmadığı halde büyük mağduriyetler yaşayabilmektedir. Bundan dolayı resmi mercilerdeki ifade ve sorgu aşamalarının yanı sıra mahkemelerdeki dava süreçlerinde insanların haklarının farkında olarak kendilerini en iyi şekilde savunabilmeleri için Çeşme ceza avukatından hukuki destek almaları kaçınılmaz hale gelmektedir. Şunun farkında olunmalıdır ki yaşadığı hukuki problemle ilgili hukuki olarak kendisini nasıl savunacağına dair hiçbir bilgiye sahip olmayan ve savunmanın gerektirdiği kurallara uygun söylemleri ifade etme kabiliyetine sahip olmaya kişilerin kendilerini dava sürecinde savunmaları imkansızdır.

Bu nedenle bir hukuki problemle karşılaşıldığı zaman ifade ve sorgu aşamasından tutun da dava süreci sonlanıncaya kadar ceza hukuku alanında uzmanlaşmış olan Çeşme ceza avukatından alınacak danışmanlık ve avukatlık hizmeti yaşanabilecek olası mağduriyetlerin önüne geçmektedir. Çeşme ceza avukatı, gerek müşteki, gerekse de şüpheli için en kaliteli savunmayı yaparak müvekkilinin hakkını sonuna kadar korumaya çalışmaktadır. Mahkemede açılmış olan bir ceza dava dosyasının takip edilmesinin ne kadar zor olduğunun ve bu ceza dava dosyası sonucunda yaşanabilecek mağduriyetlerin farkında olanlar, ceza davalarında bilgi ve tecrübesiyle uzmanlaşmış olan Çeşme ceza avukatından vakit kaybetmeden hukuki destek talep etmektedir.

çeşme avukat
çeşme avukat

Çeşme İcra Avukatı

İcra hukukuna her anlamıyla hakim olan ve bu alanda uzmanlaşmış olan Çeşme icra avukatının üstlendiği görevler şöyledir;

 • İcra takibiyle ilgisi olan taşınır ve taşınmaz mallara haciz konulması ve bu malların satışının yapılması
 • Alacaklı ve borçlu taraf arasında arabuluculuk görevi yaparak borcun tahsil edilmesi için gerekli uzlaşmanın sağlanması
 • Müvekkil aleyhine icra takibi başlatıldığı zaman gerekli görülürse itiraz ve şikayet yollarına gidilmesi
 • İpotek ve rehin gibi hakların kullanılmasının sağlanması
 • İcra ve iflas hukukunu ilgilendiren her tür davanın takibinin yapılması
 • İflas ve iflasın ertelenmesi gibi işlemlerin yapılması
 • Karşılıksız çek davalarının takip edilmesi

İlgi alanı icra hukuku ve iflas hukuku olan Çeşme icra avukatı, gerekli hukuki donanıma ve deneyime sahip olarak müvekkillerine hizmet vermektedir. Çeşme icra avukatının icra ve iflas hukukuyla ilgili davalarda herhangi bir sınırlama olmamakla birlikte Çeşme icra avukatının ilgilendiği başlıca dava ve işler ise şöyledir;

 • İlamsız icra takibi
 • İlamlı icra takibi
 • İflas talebi
 • İpotek ve rehin takip işlemlerinin yapılması
 • Kambiyo senetlerine has haciz yoluyla takip işlemlerinin yapılması
 • İhtiyati haciz
 • İcra dairesinin gerçekleştirdiği satışlara katılmak
 • İflasın ertelenmesi ve konkordato işlemlerinin yapılması
 • Şirketlerin iflas durumlarının değerlendirilerek raporlandırma işleminin yapılması
 • Şirketlerin iyileştirme projelerinin hazırlanması ve sunumunun yapılması
 • Yeniden yapılandırma işlemlerinin yapılması
 • Kiralanan taşınmazların tahliye işleminin yapılması
 • İtirazın iptali davasının açılması ve itirazın kaldırılması için gerekli işlemlerin yapılması
 • Ödeme ya da icra emrine gerekli itirazın yapılması
 • Kıymetli evraklara dair alacağın tahsil edilmesi
 • Ödeme taahhüdünün hazırlanması için gerekli hazırlıkların yapılması
 • Tasarrufun iptali için dava açılması
 • İhalenin feshi için dava açılması
 • İstihkak davasının açılması
 • İstirdat davalarının açılması
 • Menfi tespit davalarının açılması

Alacak davaları esas olmak üzere İcra Ceza ve İcra Hukuk Mahkemelerinde görülen tüm davaların yanı sıra icra dairelerindeki işlemlerin tümünün takibinin yapılması da dahil daha birçok hukuki destek Çeşme icra avukatı tarafından profesyonel olarak verilmektedir.

İcra ve iflas hukukunda uzman olan Çeşme icra avukatından gerekli hukuki destek alınmadan icra işlemlerinin yaptırılması ya da dava sürecinin sürdürülmesi yapılacak olan hatalardan dolayı büyük maddi kayıplar ve mağduriyetler yaşanmasına neden olabilir.

Çeşme Acil Avukat

Mesai saatleri dışında ya da hafta sonu karşı karşıya kalınan hukuki problemler için Çeşme acil avukattan hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti alınabilir. Çeşme acil avukat, acil hukuki dilekçe yazımının yanı sıra vatandaşların ihtiyaç duydukları hukuki desteği 7/24 danışmanlık hizmeti vererek sağlamaktadır. Ayrıca Çeşme acil avukat, telefonla da 7/24 danışmanlık hizmeti vererek vatandaşlara yardımcı olmaktadır. Acil avukat gereksinimine daha fazla ceza hukuku alanında ihtiyaç duyulduğu için çeşme acil avukat, ceza hukukunu ilgilendiren ifade, sorgu işlemleri ile dava süreçlerinde de gereksinim duyulan hukuki desteği profesyonel olarak vermektedir.

Acil avukata gereksinim duyulduğu zaman Çeşme acil avukatın kendisine danışmak isteyen kişinin yanına bizzat gitme imkanı yoksa telefonla 7/24 Çeşme acil avukata soru sorulabilir ve Çeşme acil avukattan alınan cevaplar doğrultusunda daha bilinçli davranılarak ifade ve sorgu işlemlerinde hata yapma riski azaltılabilir. Çeşme acil avukattan telefonla dakikalar içerisinde danışmanlık hizmeti alabilmek için danışmanlık ücretinin ödenmesi yeterlidir. Çeşme acil avukat verdiği danışmanlık hizmetinin ardından kendisine vekalet verilmesi halinde soruşturma ve dava sürecini de takip etmektedir. Çeşme acil avukattan danışmanlık hizmetinin yanı sıra avukatlık hizmeti de almak isteyen kişiler, dava dosyasına dair ayrıntıları Çeşme acil avukat ile görüşebilirler.

Genel danışmanlık hizmeti haricinde şahıslar ifadeye çağrıldığı zaman ya da hukuki bir problemle ilgili savunma yapmaları talep edildiğinde Çeşme acil avukat ifade ve sorgu işlemi esnasında bizzat hazır bulunmadan telefonla da gereksinim duyulan hukuki yardımı ve yönlendirmeyi yaparak danışmanlık hizmeti vermekte ve danışanına hukuki açıdan yardımcı olabilmektedir. Bu tür bir durumla karşılaşıldığı zaman yaşanan olay ve hukuki durum hakkında avukata bilgi verildikten sonra olaya dair Çeşme acil avukatın hukuki yorumu talep edilebilir. Yine savcılık tarafından yürütülen soruşturmalar ve ceza davalarında da Çeşme acil avukat tarafından verilmesi gereken ifade ile ilgili gerekli tavsiyeler verilir ve yönlendirmeler yapılır.

Çeşme Arsa Avukatı

Arsa gibi taşınmazlarla ilgili yaşanan anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması için hukuki destek veren Çeşme arsa avukatı, taşınmazlarla alakalı takip edilmesi gereken hukuksal süreçleri düzenleyen gayrimenkul hukukunda uzmandır. Çeşme arsa avukatı, gayrimenkul hukuku kapsamında yer alan tapu iptal ve tescil davalarının açılmasında ve bu davaların takip edilmesinde, satış ve kiralama işlemlerinin taşınmazlar üzerinde doğurduğu şahsi hak tesisi işlemlerinin takip edilmesinde, yerli ve yabancılar için gayrimenkul bağışlama işlemlerinde kilit görevler üstlenmektedir.

Tarla, arsa, arazi, konut niteliklerini taşıyan ve üzerinde yapılaşmanın başını çektiği birçok düzenleme yapılabilen taşınmaz malvarlıkları gayrimenkul olarak adlandırılmaktadır. Gayrimenkul hukukuna dair temel ilkeler ise 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ile düzenlenmiştir. Ayrıca İmar Kanunu, Toprak Kanunu gibi çok sayıdaki özel yasada gayrimenkul hukukunda yer alan özel düzenlemeleri hüküm altına almaktadır.

Mülkiyet geçişine dair süreçteki görüşmelerin gerçekleştirilmesinde, alım satım sözleşmelerinin düzenlenmesinde, yabancıların mülk edinmesinde ve bundan kaynaklı vatandaşlık başvurularının yapılmasında, ortaklığın giderilmesi davalarında, tapu kayıtlarının düzeltilmesine dair iş ve işlemlerin yapılmasında ve kamulaştırma davalarının takip edilmesinde gayrimenkul hukukunda uzmanlaşmış olan Çeşme arsa avukatı ile birlikte çalışılması ve hukuki danışmanlık hizmeti alınması hak kaybı yaşanmasını engellediği gibi işlemlerin daha hızlı yürütülmesini sağlamaktadır.

Gayrimenkul hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması, gayrimenkul hukuku kapsamındaki davaların takip edilmesi, dava sürecinde müvekkilin temsil edilmesi ve taşınmazlarla ilgili sözleşmelerin düzenlenmesi Çeşme arsa avukatının görevleri arasında yer almaktadır. Çeşme arsa avukatı, taraflar arasında yaşanan kimi uyuşmazlıkları dava sürecine taşımadan da çözüme kavuşturabilir. Genel hatlarıyla değerlendirildiği zaman Çeşme arsa avukatı tarafından yapılan işler şöyle sıralanabilir;

 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması
 • Taşınmazlara dair alım, satım ve tapu tescil işlemlerinin yapılması
 • Kiracının tahliye edilmesi işlemlerinin yapılması
 • Taşınmazın ortakları arasında yaşanan uyuşmazlıkların hukuk kapsamında çözülmesi
 • Tapu iptal ve tesciline dair davaların takip edilmesi
 • Yabancıların mülk edinmesine yönelik işlemlere dair hukuksal ve resmi tüm süreçlerin takibinin yapılması

Çeşme İcra Avukatı

Alacaklı alacağını tahsil edemediği takdirde icra takip işlemlerini yürüten Çeşme icra avukatı, alacağı tahsil edebilmek için alacaklı taraftan aldığı vekalet sayesinde her türlü hukuki işlemi yapmaya yetkilidir.

Alacaklı taraf alacağını borçlu taraftan tahsil edemezse alacaklı tarafın talebi doğrultusunda Çeşme icra avukatı, icra ve İflas Daireleri aracılığıyla İcra ve İflas Kanununa göre alacaklı taraf adına borcu tahsil etmek için gerekli çalışmaları yürütür. Çeşme icra avukatı tarafından yapılan işlemler ise şöyledir;

 • Borçlu taraftan alacağın tahsil edilememesi durumunda icra müdürlüğüne başvurarak alacağı tahsil etmeye çalışır.
 • Borçlu taraftan alacağı tahsil etmeye çalışır.
 • Kendisine vekalet veren müvekkilinin hakkını dava bitene kadar profesyonel olarak savunur.
 • İcra takip işleminin kesinleşmesini sağlar.
 • Borçlunun mal varlığına haciz konulmasını sağladıktan sonra bu malların satış işlemlerini gerçekleştirir.
 • Finansal kiralama ve kredi sözleşmelerinden kaynaklı alacakları takip eder.
 • Rehin ve ipoteği paraya çevirerek alacağın takibini yapar.
 • Kiralanan malın tahliyesi için icra takibini başlattığı gibi icra işlemini takip eder.
 • Kıymetli evraklar için kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip işlemini başlatır. Ayrıca karşılıksız çek davalarını açarak takip işlemini yapar.
 • Borca ve kötü niyetle açılmış olan icra davalarına itiraz sürecini başlatarak bu süreci takip eder.
 • Hukuki süreç boyunca müvekkiliyle sürekli iletişim kurarak müvekkilini süreç hakkında bilgilendirir.

Çeşme icra avukatı genel itibariyle bir avukatta bulunması gereken bütün özellikleri taşır. Borcun tahsil edilmesi zor bir işlem olduğu için Çeşme icra avukatı bir icra avukatında olması gereken en önemli özellik olan yüksek ikna kabiliyetine sahiptir. Ayrıca hukuki olarak tanınmış olan süreleri çok iyi takip ettiği için sürenin geçmesinden dolayı hak kaybı yaşanmasına izin vermez. Çeşme icra avukatı, sözlü ve yazılı iletişim araçlarını da en iyi şekilde kullanır.

İcra hukukunda süreler çok fazla bulunduğu için Çeşme icra avukatı sürecin tümüne hakim olarak süreleri düzenli olarak takip eder. Alacaklı tarafın alacağını borçlu tarafta tahsil etmek oldukça zor olduğu için Çeşme icra avukatı yüksek motivasyonunu sürekli koruyarak süreci en iyi şekilde yönetir. Çeşme icra avukatı tarafından yürütülen bütün işlemler meslek etiğine göre yürütülür.

Çeşme Kira Avukatı

Kira hukukunun kapsamını genel itibariyle kiracılar tarafından kira sözleşmelerinde belirlenen kira bedellerinin ödenmemesi, kiracının kiralanan mülkten çıkarılması için açılan tahliye davaları ile mülk sahibi ve kiracı arasındaki bu gibi problemler oluşturmaktadır. Yine konut ve iş yerlerinin yeniden inşası ve imar gereksinimleri içinde kira hukukundan faydalanılmaktadır.

Çeşme kira avukatı, kira sözleşmelerinden kaynaklı her türlü ihtilafla ilgili danışmanlık ve avukatlık hizmeti vererek süreç boyunca gerekli hukuki desteği sağlamaktadır. Kira hukuku kapsamındaki işlemlerin tümü 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanununa göre yapılmaktadır. Bu nedenle kira sözleşmelerinin imzalandığı tarih son derece önemlidir. Kira hukuku kapsamında uygulanan cezai işlemler, kira sözleşmesinin 1 temmuz 2012 tarihinden önce hazırlanıp hazırlanmadığına göre belirlenmektedir. Çeşme kira avukatı, yasal yollara başvuracağı zaman kira sözleşmesinin imzalandığı tarihin yanı sıra diğer önemli detayları da en ince ayrıntısına kadar incelemektedir. Bu nedenle hiçbir detayın atlanmaması ve hatalı işlemlerin uygulanmaması için kira ile ilgili hukuki işlemlerde mutlaka Çeşme kira avukatından hukuki destek alınmalıdır.

Çeşme kira avukatı tarafından verilen hizmetler ise şöyle sıralanabilir;

 • Kiralanan maldaki ayıba dair delilin tespit edilmesi
 • Kiradan kaynaklı ihtilaflar nedeniyle gerekli ihtarların karşı tarafa yapılması
 • Kiralanan taşınmazın ilamsız icra yoluyla tahliyesinin gerçekleştirilmesi
 • Ecri misil davalarının açılması
 • AVM’lerde kira hukuku kapsamında danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Depozito bedelinin iadesi için dava açılması
 • Uyarlama davalarının açılması
 • Kira tespit davalarının açılması
 • Tahliye davalarının açılması
 • Kira sözleşmelerinin incelenmesinde ve hazırlanmasında danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Kira sözleşmelerinin revize edilmesinde gerekli hukuki desteğin verilmesi

Çeşme kira avukatı, müvekkilleri adına yürüttüğü tüm işlemlere azami özen göstermektedir. Ayrıca kira akitlerinin hazırlanmasında danışmanlık hizmeti vererek vatandaşlara yardımcı olmaktadır. Çeşme kira avukatı, kira hukuku kapsamındaki güncel gelişmeleri takip ederek bu gelişmelerin gerektirdiği düzenlemeleri yapar.

Çeşme kira avukatı, müvekkillerinin gereksinimlerine en uygun olacak şekilde doğru ve hızlı hizmet vererek gereksinim duyulan hukuki desteği sağlar. Çeşme kira avukatı sayesinde kira hukuku kapsamında ortaya çıkan tüm ihtilaflar hızlı ve sorunsuz bir şekilde çözüme kavuşturulur.

Çeşme Tapu Avukatı

Ülkemizde tapu sicil kayıtlarının düzenli ve sağlam bir şekilde oluşturulabilmesi için ülkemiz sınırlarında kalan bütün arazi, arsa ve mülklerin sınırlarının, yerlerinin, değerlerinin ve hukuksal olarak durumlarının kayda geçirilmesine ve plana bağlanmasına kadastro denilmektedir. Çeşme tapu avukatı, kadastro işleminden kaynaklı hak kaybına uğranması halinde tapu iptal ve tescil davası açarak müvekkilinin hakkını savunur. Çeşme tapu avukatı, tapu kayıtlarını ve kadastro tespit tutanaklarını inceledikten sonra tapu iptal ve tescil davasını açmaktadır. Ülkemizde kadastro işlemleri henüz tamamen bitmediği için kadastro işlemine bağlı olarak güncel meseleler gündeme gelmektedir. Bu konu ile ilgili en fazla zamanaşımı meselesinden kaynaklı yaşanan hak kayıplarına rastlanmaktadır. Bu tür hak kayıpları yaşayarak mağdur olmamak için bu alanda güncel meseleleri takip eden Çeşme tapu avukatı ile birlikte çalışılması kaçınılmaz hale gelmektedir.

Taşınmaz sahibinin vefat etmesinin ardından vefat eden kişinin üzerine kayıtlı taşınmazlardan kaynaklı bir takım problemler yaşanabilmektedir. Bu yaşanan problemler arasında mirastan mal kaçırılması yani muris muvazaası ile mirasçının saklı payına tecavüze çok fazla rastlanmaktadır. Muris muvazaası durumunda vasiyetnamenin geçersizliği gerekçe gösterilerek tapu iptal davası açılabilir. Miras hukukundan kaynaklı tapu davaları, diğer dava türlerine kıyasla çok daha fazla sayıda taraf içerdiği için uzun sürdüğünden bu tür davalarda Çeşme tapu avukatı ile birlikte çalışılması faydalı olacaktır.

Çeşme İşçi Avukatı

İş hukuku davalarında yılların getirmiş olduğu mesleki tecrübenin yanı sıra hukuki bilgiye de sahip olan Çeşme işçi avukatı – tazminat avukatı, müvekkilini temsilen üstlendiği davaları müvekkilinin lehine çevirmek için elinden gelen gayreti sarf etmektedir. İşçiler, işverenleri tarafından uğradıkları haksızlıklara kayıtsız kalmamak ve haklarını aramak için Çeşme işçi avukatı – tazminat avukatı ile birlikte hareket etmelidir.

Çeşme İşçi Tazminat Avukatı

Çeşme işçi avukatı – tazminat avukatı, iş hukuku davalarında mevzuata tümüyle hakim olduğu için müvekkillerinin ulaşmak istedikleri hedefleri davanın her aşamasında hızlı ve nitelikli çözümler üreterek kısa sürede gerçekleştirmektedir. Çeşme işçi avukatı – tazminat avukatı, iş hukuku davalarında deneyimli bir avukat olarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmasının önüne geçmek için gerekli hazırlıkları önceden yaparak dava sürecine en iyi şekilde hazırlanmaktadır. Çeşme işçi avukatı – tazminat avukatı, davanın başlangıcından itibaren sonuna kadar müvekkiline her türlü hukuki desteği vermektedir.

İnsanlar, hukuk alanında haklarını savunarak hak kaybı yaşamamak için her an bir avukatın hukuki desteğine gereksinim duyabilirler. Çeşme işçi avukatı – tazminat avukatı, iş hukuku alanında en fazla işçi ile işveren arasında yaşanan anlaşmazlıklarla ilgilenmektedir. İşverenleriyle problem yaşayan işçiler, Çeşme işçi avukatı – tazminat avukatına başvurarak haklarını kendilerinden çok daha güçlü konumda olan işverenlerine karşı savunabilirler.

İş hukuku alanında mesleki bilgisi ve deneyimiyle kendisini geliştirmiş olan Çeşme işçi avukatı – tazminat avukatı, işçilerin haklarını en iyi şekilde savunmakta ve onların hak kaybı yaşamasını engellemektedir. Yine işçiler, sonuna kadar hak ettikleri tazminat haklarını alarak mağdur olmamak için Çeşme işçi avukatı – tazminat avukatı ile işbirliği yapabilirler. Çeşme işçi avukatı – tazminat avukatı hakkında eski usul yöntemlerle araştırma yapılabileceği gibi internet üzerinden de araştırma yapılabilir.

İşçiler sadece işverenleriyle problem yaşadıkları zaman Çeşme işçi avukatı – tazminat avukatına başvurmamalıdır. İşverenlerine karşı haklarını öğrenmek ve bilinçli bir personel olarak çalışmak içinde başvuru yapmalıdır. Ancak günümüzde bu tür başvurular çok az olduğu için birçok işçi haklarını bilmeden çalışmaktadır.

Çeşme Miras Avukatı

Ölen kişinin üzerine kayıtlı mal varlıklarını yasada belirtildiği şekilde mirasçılara belirli pay oranları nispetinde intikal etmesini sağlayan ve bu mal varlıklarının paylaşımının ne şekilde olacağını düzenleyen hukuk dalına miras hukuku denilmektedir. Miras bırakan kişinin alacak ve borçlarının da dahil olduğu bütün mal varlıklarına ise tereke denilmektedir. Miras bırakan kişinin mal varlıklarından oluşan terekenin mirasçılar arasında paylaştırılmasına da miras paylaşımı denilmektedir.

Hukuk sistemimizde iki tür mirasçı bulunmaktadır. Bu mirasçılardan biri yasal mirasçı, diğeri ise atanmış mirasçıdır. Kanun tarafından belirlenen ve 4271 Sayılı Türk Medeni Kanunu ile düzenlenen mirasçılara yasal mirasçı denilir. Bu kapsamda miras bırakanın kan hısımları, evlatlık ve altsoyu ile hayatta olan eşi yasal mirasçı sayılmaktadır. Miras bırakanın özgür iradesiyle belirli kişileri mirasçı olarak belirlemesine ise atanmış mirasçı denilmektedir.

Miras bırakan kişinin vefat etmesinin ardından mirasçıları mal varlıkları üzerindeki ortaklığı sona erdirmek isteyebilirler. Mal varlıklarının paylaşımı konusunda mirasçılar arasında ihtilaf yaşanması halinde mirasçılardan her birinin Sulh Hukuk Mahkemesinde ortaklığın giderilmesi yani izale-i şüyu davası açma hakkı vardır. Mirasçılar arasındaki ortaklık, satış yoluyla sonlandırılabileceği gibi aynen taksim yoluyla da sonlandırılabilir. Bu yollardan hangisinin uygulanacağında malın cinsi, sayısı gibi özellikler büyük önem taşımaktadır. Ortaklığın giderilmesi davalarında mirasçılar haklarını öğrenmek ve hak kaybına uğrayarak mağduriyet yaşamamak için Çeşme miras avukatından hukuki destek talep edebilirler.

Miras bırakan kişinin ölmesinin ardından mirasçılarının kim olduğunun ve bu mirasçıların pay oranlarının ne olduğunun tespit edilebilmesi için veraset ilamının yani mirasçılık belgesinin alınması şarttır. Veraset ilamı, diğer adıyla mirasçılık belgesinin alınması için mirasçılardan birinin Notere ya da Sulh Hukuk Mahkemesine başvurması yeterlidir.

Miras bırakan kişinin mirasçıları arasında başka ülke vatandaşı ya da ülkemizde ikamet adresi olmayan birilerinin olması halinde mirasçılık belgesinin noterden alınması kanunen imkansızdır. Böyle durumlarda mirasçılık belgesinin alınması için Sulh Hukuk Mahkemesine hasımsız bir dava açılması şarttır. Aksi ispat edilinceye kadar mirasçılık belgesi geçerli kabul edilir.

Mirasçılık belgesinde hatalı bir işlem tespit edildiği takdirde mirasçılık belgesinin iptal edilmesi için dava açılması gerekir. Bu tür davaların açılmasında ve yürütülmesinde Çeşme miras avukatı danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Miras bırakan kişinin üzerine kayıtlı olan mal varlıklarının mirasçıların üstüne geçişini sağlayan işleme ise intikal işlemi denilmektedir. Mesela ölen kişinin taşınmaz mal varlığının mirasçılara intikal ettirilmesi için ilgili Tapu Müdürlüğüne mirasçılık belgesiyle intikal işlemi için başvuru yapılmalıdır. Bu süreci mirasçılar kendileri bizzat takip ederek yürütebileceği gibi Çeşme miras avukatı aracılığıyla da bu süreci takip edebilirler.

Çeşme Arabulucu Avukat

Arabuluculuk dilekçesinin hazırlanması ve teslim edilmesi aşamasında herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz. Arabuluculuk sürecinin tamamlanma süresi dikkate alınarak ücretin kim tarafından ödeneceği belirlenir. Mesela maaşını alamayan veya işe iadesini talep eden bir işçinin talebinin kabul edilmesi halinde arabuluculuk ücretini karşı taraf ödeyebileceği gibi yarı yarıya da ödeme yapılması mümkündür.

Çeşme arabulucu avukata başvurmak için belirli bir tarih olmasa da işe iade edilme talebinde fesih bildirimini takip eden yani işten çıkarılmasını izleyen bir ay içerisinde Çeşme arabulucu avukata başvurulması şarttır. Maaşın alınamaması halinde ise iş sözleşmesinin bitiş tarihini izleyen 5 yıl içerisinde, fazla mesai, ücret, yıllık izin alacağı, ihbar tazminatları ve kıdem tazminatı alacakları için Çeşme arabulucu avukata müracaat edilebilir.

Arabuluculuk sistemi hukuki anlaşmazlıkları çok daha hızlı çözüme kavuşturduğu, mahkemeden daha ekonomik olduğu, insanlar arasındaki ilişkileri koruduğu ve sürece tarafları müdahil ettiği için taraflar açısından çok daha faydalı bir sistemdir.

Çeşme arabulucu avukat önderliğinde yapılan arabuluculuk görüşmelerinde taraflar arasında herhangi bir anlaşma sağlanamadığı takdirde son tutanağın düzenlendiği tarih baz alınarak iki hafta içerisinde iş mahkemesine dava açılması zorunludur.

Kendi rızası olmadığı halde işvereni tarafından işten çıkarılan ve bu işten çıkarılmanın haksız olduğunu düşündüğü için yeniden işe iadesini talep eden işçi belirli yasal gerekçelere dayanılarak koruma altına alınır. Ancak iş hukukunun, işverene çalışmak istemediği işçiyle çalışması için zorlama yapamayacağı da unutulmamalıdır.