1. Anasayfa
 2. İzmir Avukat
 3. Bornova Avukat – Ceza ve Boşanma Avukatı

Bornova Avukat – Ceza ve Boşanma Avukatı

bornova avukat boşanma ceza avukatı izmir

Bornova avukat, uzman olduğu hukukun tüm alanlarında genel danışmanlık ve avukatlık hizmeti verir. Ayrıca il dışında olduğu ya da İzmir’in Bornova’ya uzak bir başka ilçesinde yaşadığı için Bornova’ya zamandan ya da başka bir nedenden dolayı gelme imkanı olmayan vatandaşlara da Bornova avukat tarafından online danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bornova avukat tarafından verilen danışmanlık hizmeti talebe göre yazılı ya da sözlü olarak verilir. Danışmanlık hizmetinin yazılı talep edilmesi halinde hukuki sorulara e-posta ile yazılı şekilde yanıt verilir.

izmir avukat

Vatandaşların hukuki olarak verdiği mücadelede uzmanlık alanıyla ilgili bilgi birikimi ve tecrübesiyle Bornova avukat, vatandaşlara danışmanlık ve avukatlık hizmeti vererek destek olmaktadır. Ancak danışmanlık hizmetinde taraflar arasındaki ilişki avukat – müvekkil ilişkisine dayanmaz. Taraflar arasında avukat – müvekkil ilişkisinin kurulması için noter aracılığıyla vekaletname düzenlenerek Bornova avukata vekalet yetkisi verilmelidir. Bornova avukat tarafından verilen danışmanlık hizmetinde sadece hukuki sorunlara yönelik cevap verilmekte, süreç hakkında detaylı bilgilendirme yapılmaktadır.

Bornova avukat, kendisiyle gerek danışmanlık, gerekse de avukatlık hizmetinde paylaşılan tüm bilgileri avukatın sır saklama yükümlülüğü ilkesine dayanarak gizli tutmaktadır. Meslek etiğinin yanı sıra kanunda danışmanlık hizmetinde edinilen bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmasını yasaklamaktadır.

Bornova avukat, müvekkilinin davada en iyi şekilde temsi edilmesi için profesyonel olarak hukuki destek vermekte ve bu hukuki destek sayesinde ileride doğabilecek hukuki kayıplarda engellenmektedir. Bornova avukat, müvekkillerinde ve danışmanlarında hukuki bilinç oluşturmak için onlara hukuki süreç ile ilgili detaylı bilgi vermekte, sahip olduğu hakları detaylıca anlatmakta ve talep etmesi gerekenler hakkında gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. Ayrıca Bornova avukat tarafından verilen danışmanlık hizmeti hukuki tavsiye niteliğinde değildir.

Bornova Boşanma Avukatı

Boşanma davası açıldığı zaman maddi ve manevi tazminat, nafaka, evdeki eşyaların paylaşılması gibi boşanma davasının eki niteliğinde olan hukuki problemlerde çözüme kavuşturulmalıdır. Boşanma davasının açılmasıyla birlikte eşler arasında yeni hukuki sonuçlar doğmaktadır. Mesela eşler arasındaki mal rejiminin tasfiye tarihi boşanma davasının açıldığı tarih kabul edildiği için boşanma davası açıldığı tarihten itibaren edinilen mallar eşler arasındaki mal paylaşımında olmaz.

Boşanma davaları anlaşmalı boşanma davaları ve çekişmeli boşanma davaları olmak üzere iki türde görülmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında çiftler, çekişmeli bütün meseleleri aralarında imzaladıkları bir sözleşmeyle karara bağlamaktadır. Çekişmeli boşanma davalarında da kusurun hangi tarafta olduğu, nafaka, maddi ve manevi tazminat, ev eşyalarının paylaşılması, velayet gibi hususlarda çekişme yaşanmaktadır. Çekişmeli boşanma davaları kendi içerisinde genel ve özel boşanma nedenlerine dayanılarak iki türde açılabilmektedir. Genel boşanma nedenlerini mizaç uyuşmazlığı, şiddetli geçimsizlik, hakaret, tartışma, şiddet uygulanması, evlilik yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi, güven sarsıcı davranışlar sergilenmesi gibi birçok neden oluştururken, özel boşanma nedenlerini ise aldatma yani zina yapılması, suç işlenmesi, haysiyetsiz hayat sürülmesi, kötü ya da onur kırıcı davranışlar, hayata kast edilmesi, akıl hastalığı, terk etme gibi nedenler oluşturmaktadır.

Bornova Nafaka Avukatı

Özel boşanma nedenleri ile genel boşanma nedenlerinin sonuçları hukuki açıdan farklılık gösterebilmektedir. Boşanma davası özel boşanma nedenlerine dayanılarak açıldığı takdirde davacı taraf, karşı tarafın karşı tarafın kusurunu ispatlamakla yükümlü değilken, sadece özel boşanma nedeninin varlığını ispatlamakla yükümlüdür. Buna karşın genel boşanma nedenlerine dayanılarak boşanma davası açılmışsa, davacı tarafın yanı sıra davalı tarafta birbirinin kusurunu ispatlamakla yükümlüdür.

Bornova boşanma avukatı – nafaka avukatının çalışma alanı ağırlıklı olarak aile hukuku olduğu için anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının her ikisinde de müvekkillerine profesyonel olarak danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Ayrıca bugüne kadar baktığı boşanma davalarından edindiği tecrübeyi güncel hukuki mevzuatla birleştiren Bornova boşanma avukatı – nafaka avukatı, müvekkillerinin statü ve haklarını boşanma evvelinde saptamakta ve dava sürecinde müvekkilini en iyi şekilde temsil ederek haklarını savunmak için gerekli olan tüm hukuki desteği verir.

Bornova Ceza Avukatı

Dava süreci boyunca yapılması gereken bütün işlemleri büyük bir özveri ve çalışmayla yürüten Bornova ceza avukatı, sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübesiyle müvekkillerini en profesyonel şekilde savunmaktadır.

Gündelik yaşamda karşılaşılabilecek hukuksal problemler genellikle tedirginliğe ve korkuya neden olmaktadır. Bu korku ve tedirginliğe neden olan ise davanın büyüklüğünden veya küçüklüğünden daha fazla dava sonuçlandığı zaman yaşanabilecek maddi kayıplar ve özgürlüğün kaybedilme riskidir.

Bornova ceza avukatına ödenecek ücret ise müvekkilin dava dosyasındaki konumuna ve dava dosyasının içeriğine göre değişse de dava sürecinde Bornova ceza avukatı, müvekkilini dava boyunca en iyi şekilde sağlayarak destek olmaktadır.

Bornova ceza avukatının daha önce üstlendiği davalar ve bu davalardaki başarısı, bu davalarda edindiği deneyimi hukuki bir problemle karşılaşan insanlara referans olmaktadır. İhtisas alanı ceza davaları olan Bornova ceza avukatı, müvekkillerine verdiği güvenle onların yanında olduğunu hissettirerek korku ve tedirginlik hislerini yenmelerini sağlamaktadır.

Ceza davalarında Bornova ceza avukatının tercih edilmesi çok ciddi avantajları da beraberinde getirmektedir. Ceza davalarında uzman olan Bornova ceza avukatı, ceza davası dosyalarında yapılacak bir hatanın geri dönüşünün olmadığının bilincinde olarak müvekkilinin savunmasını hazırlamaktadır. Ceza davalarında dilekçe hazırlanırken veya dosya hazırlanırken yapılabilecek ufak bir hata veya küçük bir ayrıntının gözden kaçırılması telafisi imkansız olan sonuçlara neden olabilmektedir. Bu nedenle ceza davalarında herhangi bir mağduriyet yaşamamak için bu tür davalarda profesyonel hizmet veren Bornova ceza avukatı ile birlikte çalışılmalıdır.

Bornova ceza avukatı, suç türlerinde yeterli bilgi birikiminin yanı sıra deneyime de sahip olmakla birlikte müvekkilleriyle iletişime de büyük önem vermektedir. Ceza dava dosyalarında etkili, hızlı ve analitik çözümlemeler yapan Bornova ceza avukatı, dava süreci boyunca yürüttüğü tüm çalışmalarda karşılıklı güven ve dürüstlüğe ayrı önem vermektedir.

Bornova ceza avukatı, müvekkilinin tahliye ya da beraat kararı almasında veya mağdur olan tarafın savunmasını yapıyorsa sanığın hak ettiği cezaya çarptırılmasında gerekli hukuki süreci en profesyonel şekilde yürütür. Ayrıca Bornova ceza avukatının savunmasını yaptığı müvekkilin suçu sabitse, müvekkilinin en az cezaya çarptırılması için gerekli tüm çalışmaları yürütmektedir. Ceza dava dosyalarında Bornova ceza avukatı ile birlikte  çalışılması, müvekkiller açısından çok büyük kazançlar sağlamaktadır.

Savcılıkta soruşturma aşamasıyla başlayan ceza dava dosyaları, sonraki aşamada Asliye Ceza Mahkemelerinde ya da Ağır Ceza Mahkemelerinde devam etmektedir. Ceza dava dosyalarında müvekkilin gözaltına alınma ya da tutuklanma riski olduğu için özgürlüğünü kaybedebileceğinden sosyal hayatı da doğal olarak kısıtlanmaktadır. Bu nedenle savunmanın en iyi şekilde hazırlanarak böyle bir riski en aza indirmek için Bornova ceza avukatı tercih edilmelidir.

Bornova ceza avukatı, ceza hukukunun kendilerine vermiş olduğu yetki doğrultusunda olayların hukuki boyutuyla ilgilendiği için toplumda suçluları savunuyormuş gibi bir izlenim oluşması son derece yanlıştır. Aynı zamanda suç kavramları bir toplumun gerçeklerine ve sorunlarına da işaret ettiği için Bornova ceza avukatına sosyal psikolog da denilmesi yerinde olur.

Bornova İcra Avukatı

Borçlu hakkında iflas kararı verildiği zaman borçluya ait taşınır taşınmaz bütün mal varlığı ve hakları icra yoluyla paraya çevrildikten sonra alacaklılara paraları geri ödenir.

İflas yoluyla alacakların takibi işlemi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında tacir sayılanlara ya da özel kanunlar kapsamında  iflasa tabi bulunduklarını bildiren gerçek ve tüzel kişiler ile ilgili yapılmaktadır. İflas yoluyla alacakların takibi işlemi 3 ayrı yöntemle yapılmaktadır. Bu yöntemler ise şöyledir;

 • İflas yoluyla adi takip işlemi
 • Doğrudan iflas
 • Çek, poliçe gibi kambiyo senetlerine dayalı iflas yoluyla takip işlemi

Bornova icra avukatı, iflas yoluyla alacakların takibine karar verildiğinde alacakların takibini yaparak alacaklıların alacaklarını tahsil etmelerine yardımcı olmaktadır.

Site sakinleri arasında da aidat ödemeleri ya da diğer ödemeler ile ilgili uyuşmazlıklar yaşanabilmektedir. Bornova icra avukatı, bu tür uyuşmazlıklar ortaya çıktığı zaman uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması için hukuki destek vermektedir. Günümüzde siteler çok sayıda daireden oluştuğu için bu tür kalabalık ortamlarda anlaşmazlıklar yaşanması çok normaldir. Site sakinleri arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturularak huzurlu bir ortamın sağlanmasında Anayasa Maddelerinde yer alan mülkiyet kanunu devreye girmektedir. Sitede oturan mülk sahibinin çeşitli giderlere itiraz etme hakkı olsa da diğer mülk sahiplerinin onayıyla belirlenen aidat ödemesini apartmanın standart harcamaları olduğu için yapmak mecburiyetindedir. Aidat haricinde yapılan bakım ve onarım işlemlerinde herhangi bir şüphe oluştuğu zaman mülk sahibinin itiraz hakkı vardır. Mülk sahibine yapılan sözlü uyarıyla problem çözüme kavuşturulamıyorsa, alacağın tahsil edilmesi için alanında uzman Bornova icra avukatı devreye girerek alacağı tahsil etmektedir.

Bornova icra avukatı, site yönetimi ile mülk sahibi arasında yaşanan aşağıdaki uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında aktif görev üstlenmektedir.

Sitenin aidat ödemesini yapmayan mülk sahibinden aidat ödemesini tahsil etmektedir.

Demirbaş bakım ve tadilat işlemlerinde usulsüz işlem tespit edildiği takdirde yetkili mahkemelerce gereğinin yapılması için başvuru yapar.

Mülk sahibinden alacak tahsil edilemezse, mülk hakkının diğer mülk sahiplerine devredilmesi işlemlerini yürütür.

Apartman ya da sitenin aylık ödenecek aidat miktarının belirlenmesinde aktif rol üstlenir.

Kat malikleri tarafından yapılan toplantılarda anlaşma sağlanamadığı takdirde uzlaşma sağlanması için çalışır.

Kat malikleri kiracılarıyla sorun yaşadıkları takdirde kat maliklerine destek olur.

Sitede görev yapan personelin iş sözleşmelerini hazırladığı gibi işten ayrıldıkları takdirde tazminat ve diğer evrakları hazırlar.

Sitede görev yapan personelin, iş hukuku nedeniyle site yönetimiyle yaşadıkları sorunları çözüme kavuşturur.

Sitede ya da apartmanda yaşanan anlaşmazlıkları çözüme kavuşturur. Eğer anlaşma sağlanamazsa,  yetkili mahkemeler tarafından sonuçlandırılması için gerekli işlemleri yürütür.

Karar defteri ve diğer bilgilere ait kaydın usulüne uygun tutulması için site yönetimine destek olur.

Bornova Acil Avukat

Mesai saatleri dışında da acil gelişen hukuki problemler için Bornova acil avukatın hukuki danışmanlık hizmetine gereksinim duyulabilir. Bornova acil avukat, bu türden acil avukat gereksinimlerinde danışmanlık hizmetinin yanı sıra hukuki dilekçe yazımında da yardımcı olmaktadır. Daha önceden öngörülemeyen bu türden acil avukat gereksinimlerinde Bornova acil avukat, vatandaşlara 7/24 yüz yüze danışmanlık hizmeti verdiği gibi telefonla da danışmanlık hizmeti vermektedir. Yine Bornova ceza avukatı, aniden gelişen ceza soruşturmaları ile ceza davalarında da vatandaşlara acil avukat desteği sağlamaktadır.

Bornova acil avukat, telefonla da sorulan soruları yanıtlayarak acil hukuki danışmanlık hizmeti verir. Bornova acil avukata telefonla danışmak isteyen vatandaşlar, danışmanlık ücretini ödedikten sonra sadece birkaç dakika içerisinde danışmanlık hizmeti alabilir. Bornova acil avukat, danışmanlık hizmeti verdiği kişilere daha sonradan soruşturma ve davanın takip edilmesi gibi hizmetlerde vermektedir. Bornova acil avukattan acil danışmanlık hizmeti alan kişiler, daha sonradan avukatlık hizmeti almayı talep ettikleri takdirde dosyanın her detayını avukatla görüşebilirler.

Bornova acil avukat, genel danışmanlık hizmetinin yanı sıra ifadeye çağrılan ve savunmaları istenen kişilere de ifade ve sorgu işlemleri için hazır bulunmadan telefonla gerekli hukuki desteği sağlamaktadır. Bu türden danışmanlık hizmeti almak isteyen kişiler, Bornova acil avukat ile başından geçen olayı ve hukuki durumunu avukata detaylı olarak anlattıktan sonra hukuki açıdan yorumunu talep edebilir. Yine savcılık soruşturmalarının ve ceza davalarının söz konusu olduğu durumlarda nasıl ifade verilmesi gerektiğine dair tavsiye ve yönlendirmelerde Bornova acil avukat tarafından yapılmaktadır. Acil avukat desteğine gereksinim duyulduğu zamanlarda Bornova acil avukata ulaşarak hukuki destek talep etmek yeterlidir.

Bornova Tapu Avukatı

Gayrimenkul hukukunda en fazla karşılaşılan davalar arasında tapu tescil ve tapu iptal davaları da yer almaktadır. Tapu sicili incelendiği zaman hukuka aykırılık teşkil eden ya da hukuki açıdan düzeltilmesi gereken bir durum tespit edildiği takdirde bu tür davalar açılmaktadır. Tapu için açılan davalara Asliye Hukuk Mahkemeleri bakmaktadır. Bornova tapu avukatına vekalet verildikten sonra taşınmaz mülkün bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurularak dava açılır ve gerekli süreci Bornova tapu avukatı yürütür.

Müteahhit tarafından inşaat yarım bırakıldığı takdirde müteahhitte devredilen tapular, tapu iptal davası açıldıktan sonra bu davanın sonucuna göre arsa sahibine geri verilmektedir.  Ayrıca müteahhit inşaatı kısmen tamamlamışsa, bu sayede arsa sahibi zenginleştiği için müteahhit de arsa sahibinin zenginleştiği kısmın tutarını Bornova tapu avukatı ile geri isteyebilir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için noter tarafından yapılması zorunludur. Noter tarafından yapılmayan kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hiçbir geçerliliği yoktur. Noter tarafından yapılmayan kat karşılığı inşaat sözleşmesi olanlar ise Bornova tapu avukatına başvurarak gönderilen basit bir ihtarname ile sözleşmeyi fes edebileceği gibi bu ihtarname ile belediyeye gerekli başvuru yapılarak yapı ruhsatında müteahhit olarak geçen müteahhit değiştirilerek yeni bir ruhsat çıkarılması koşuluyla aradaki ilişkinin sonlandırılması mümkündür. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi usulüne uygun olarak noter tarafından re’sen düzenlenmişse,  noter aracılığıyla çekilen ihtarname ile söz konusu sözleşmenin feshi mümkün değildir. Noter tarafından resen düzenlenen kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin fes edilebilmesi için notere başvuru yapılarak bir fesih sözleşmesi düzenlenebilir ya da dava açılarak mahkeme kararıyla söz konusu sözleşme feshedilebilir. Bornova tapu avukatı, tüm bu işlemlerde vatandaşlara gerekli hukuki desteği sağlamaktadır.

Bornova Arsa Avukatı

İnşaat sözleşmesi, arsa sahibi ile taşınmazın inşasını taahhüt eden şirket arasında düzenlenmektedir. Bu sözleşme kapsamında arsa sahibine düşen yükümlülük üzerine kayıtlı bulunan taşınmazların tapudaki işlemlerini gerçekleştirmek, müteahhide düşen yükümlülük ise anlaşmada taahhüt edilen borçları aynen yerine getirmektir. Bu sözleşmede anlaşmazlık yaşandığı takdirde taraflar, Bornova arsa avukatına başvurarak sözleşmeden kaynaklı dava açabilirler. Arsa sahibiyle müteahhit arasında arsa payı karşılığı imzalanan inşaat sözleşmesi, arsa sahibi tarafından müteahhide belirli bir arsa payının devredilmesi ya da daire karşılığında müteahhittin kendi malzemesiyle belirlenen arsaya bağımsız bölümler yaparak bir binanın inşası üzerine yapılmaktadır. Arsa payı karşılığında gerçekleştirilen inşaat sözleşmesi ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi karma sözleşmeler arasında yer almakla birlikte bu tür karma sözleşmelerin,  Bornova arsa avukatı desteği alınarak hazırlanması daha sağlıklıdır. Sözleşmede bir sıkıntı yaşandığı takdirde Bornova arsa avukatından alınan destek sayesinde zaman ve para kaybı engellenmektedir. Ayrıca inşaat sözleşmelerinin arsa payına karşılık hazırlanması esnasında Bornova arsa avukatından alınan destek ile ayrıntılı düzenlenmesi ileride yaşanabilecek hak kayıplarının önüne geçmektedir. Sözleşmeden kaynaklı tazminat davası, uyarlama davaları ve sözleşme feshi gibi durumlarda ortaya çıkan ihtilaflarda uzman olan Bornova arsa avukatı, sorunu kısa sürede çözüme kavuşturmaktadır.

Ortaklaşa alınmış olan arsa, ev gibi taşınmaz mülklerde ortaklık sonlandığı halde taşınmaz mülkün tarafların isteğiyle satılamaması durumunda ortaklardan birinin mülk üzerindeki payını tahsil edebilmek için açtığı davaya izale-i şüyu yani ortaklığın giderilmesi denilmektedir. Taşınmaz hukuku esaslarına göre görülen izale-i şüyu davalarında  taşınır ya da taşınmaz mülk üzerinde ortaklar arasında anlaşmazlık yaşandığı zaman bu anlaşmazlık çözüme kavuşturulur. İzale-i şüyu davalarında ortaklığın sonlandırılması taraflarca talep edilir. Mülk üzerinde hakkı bulunan bütün ortakların bu davayı açma hakkı vardır. Bu davalarda, taşınır ya da taşınmaz mülk için düzenlemeler dikkate alınarak tarafların talepleri doğrultusunda hakim tarafından karar verilir. İzale-i şüyu davalarında hukuki yardım neredeyse kaçınılmaz olduğu için taraflar Bornova arsa avukatına müracaat ederek hukuki destek talep ederler. Bornova arsa avukatı, dava süresince davayı takip ederek hak kaybı yaşanmasını engellemektedir. Ayrıca izale-i şüyu davalarıyla ilgili Bornova arsa avukatından danışmanlık hizmeti alınarak istenilen tüm bilgiler alınabilir. Sulh Hukuk Mahkemelerinde dava açılmasıyla başlayan izale-i şüyu davaları, satış yoluyla ya da mülkün ortaklara taksim edilmesiyle dava sonuçlandırılır. İzale-i şüyu davaları oldukça karışık davalar olduğu için uzmanlık gerektirdiğinden Bornova arsa avukatından hukuki destek alınması davanın seyri açısından hayati önem taşımaktadır.

Bornova Kira Avukatı

Kiracı tarafından yazılı olarak tahliye taahhütnamesi verilmesi halinde bu tahliye taahhütnamesi sayesinde kiracı evden çıkarılabilir. Böyle bir durumda kiracıdan alınan tahliye taahhütnamesinin geçerli olması hayati önem taşır. Bu geçerliliğin olması için de taahhütname birtakım hususları içermelidir. Aksi takdirde kiracı tarafından verilen taahhütname geçersiz olacağından hakim davayı reddedecektir. Kiracı tarafından verilen tahliye taahhütnamesini yazılı olması, kiracının kendisi ya da temsilcisi tarafından verilmiş olması, belirli bir tarihin belirtilmesi ve tahliye taahhüdünün imza tarihinin kira sözleşmesinin imza tarihinden belirli bir süre sonra olması hususlarına çok dikkat edilmelidir. Bu hususlarla hedeflenen ise kiracının taahhütnameyi baskı altında imzalamasının engellenmesidir. Bornova kira avukatı, tahliye taahhütnamesinin hazırlanmasında taraflara yardımcı olduğu gibi taahhütnamedeki şartlara dayanarak dava açma ya da icraya başvurma süresini beklemeden tahliye işlemine başlamaktadır.

Türk Borçlar Kanununda belirtilen süre zarfında kiracı, kiraladığı mülkün kira bedelini ödemezse mülk sahibi tarafından kiracıya yapılan iki haklı ihtar neticesinde mülk sahibinin kira sözleşmesini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. Mülk sahibi tarafından yapılacak olan iki ihtar noter aracılığıyla, mektupla ya da telgrafla yapılabildiği gibi bu ihtar kira bedelinin ödenmesi emriyle de yapılabilmektedir. Bu iki ihtar, bir kira yılı içerisinde farklı aylara ait ödenmemiş kiralar için olmalıdır. Mülkü kiralayan kirayı ödememekte ya da sürekli olarak geç ödemekte ise mülk sahibi, kiracıya her bir aya yönelik iki defa haklı nedenlere dayanarak ihtar gönderirse dava yoluyla mülkü tahliye hakkı elde etmektedir. Kira ödemelerinin ya da geciktirmelerinin arka arkaya olması gibi bir şart aranmaz. Örneğin bir kira yılı içerisinde Ocak ve Mayıs ayı gibi arka arkaya olmayan iki ay içinde ihtar yapılabilir. Bornova kira avukatı, bu tür durumlarda mülk sahibine gerekli hukuki desteği vermektedir. Mülk sahibi, Bornova kira avukatıyla iletişime geçtiği ve kendisine vekalet verdiği takdirde gerekli ihtarnameleri yapmakta ve bu ihtarnamelerden sonra TBK’nın 352. maddesi uyarınca bir ay içerisinde tahliye davasını açmaktadır. Mülkü kiralayan ya da temsilcisi tarafından kira süresinin bitiminden ya da bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarnamenin gönderildiği kira yılının bitimi itibariyle bir ay içerisinde dava açılması gerekir.

Mülkü kiralayanın ya da birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe ya da belde sınırlarında oturabileceği konutunun olması ve mülkü kiraya verenin sözleşmenin hazırlandığı esnada bunu bilmemesi halinde mülkü kiralayan Bornova kira avukatıyla iletişime geçerek tahliye talebinde bulunabilir. Böyle bir durumda açılacak olan dava, sözleşmenin bittiği tarih itibariyle bir ay içerisinde açılmalıdır. Mülkü kiralayanın, sözleşme imzalandığı esnada bunu bilip bilmediğini ispat etmesinde her türlü delil geçerlidir. Yani yazılı bir delil aranmaz.

Bornova İşçi Avukatı

Günümüzde yaşanan işçi hak kayıpları çok ciddi bir sorun teşkil etmektedir. İşçiler, yüzlerce alan ve çeşitlilikte hak kayıplarına uğramaktadır. İşçiler,  yaşadıkları bu hak kayıpları karşısında hakkını işverene karşı savunabilmek için bu alanda uzmanlaşmış olan Bornova işçi avukatı – tazminat avukatı ile iletişime geçmelidir.  İş hukukunun komplike durumuna karşın herhangi bir avukat dahi mevzuatlar karşısında çaresiz kalmaktadır. Bu durum ise Bornova işçi avukatı – tazminat avukatına büyük sorumluluklar yüklemektedir. Bu açıdan bakıldığı zaman işçi avukatlığı bir meslek olmanın yanı sıra toplumsal bir sorumluluk gerektirir.

Bornova Tazminat Avukatı

Bornova işçi avukatı – tazminat avukatı,  işçi haklarına yönelik vicdani bir sorumluluk taşıdığının da  bilincindedir.  Ceza ya da boşanma avukatlığı gibi uzmanlık gerektiren diğer avukatlık alanlarında  mağdur ile davalı arasındaki güç dengesi arasında bu kadar büyük fark yoktur. İşveren, ekonomik açıdan olduğu kadar işveren pozisyonunda olduğu için belli bir güce sahipken, işçiler ise geçim derdiyle mücadele eden bir konumda olduğundan hakkını savunma da işveren karşısında zayıf düşmektedir. Bu nedenle Bornova işçi avukatı – tazminat avukatı, diğer avukatlık alanlarıyla kıyaslandığı zaman daha hassas bir çalışma yürütmektedir. Bu hassasiyet ise Bornova işçi avukatı – tazminat avukatına mesleki açıdan olduğu kadar vicdani açıdan da ayrı bir yük yüklemektedir. Bu açıdan bakıldığı zaman işçi avukatlığı sosyal ve toplumsal bir sorumluluktur. Her meslek kutsal olsa da işçi avukatlığında mağdur taraf güçsüz olduğu için mağdur tarafın haklarının aranılması ve savunulması, hak ihlalleri karşısında ayrı bir hassasiyet gösterilmesi bu mesleğin kutsallığını daha da artırmaktadır. Bornova işçi avukatı – tazminat avukatı, görevini yürütürken bu hassasiyeti göz önüne almaktadır. Günümüzün mevcut ekonomik koşulları göz önünde bulundurulduğu zaman iş ve işçi haklarıyla ilgili problemler yapılan hukuki düzenlemelere rağmen devam edeceğinden, iş ve işçiler yaşanması muhtemel olan hak kayıpları problemleriyle ilgili haklarını gereği gibi savunabilmek için gerekli olan bilgi, donanım ve tecrübeye sahip Bornova işçi avukatı – tazminat avukatı ile birlikte hareket etmelidir.

Bornova Miras Avukatı

İnsanlar öldükten sonra malları üzerinde yapılan ölümden kaynaklı tasarrufları, ölümlerine ya da gaipliğine karar verilmesinin ardından ölüm karinesinin olması hâlinde mirasa mevzubahis malların ve terekelerin yasal mirasçıları ve diğer mirasçılar arasında nasıl pay edileceğini, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödenmesi gerektiğini belirleyen özel hukuk dalına miras hukuku denilmektedir.

Ülkemizde Türk Medeni Kanununda miras hukuku düzenlenmiştir. Ölen kişinin geriye bıraktığı mirasa mevzubahis malların, tereke veya mameleklerin devrine dair veraset işlemleri hukuk mahkemelerinin yanı sıra noterliklerde oluşturulan nüfus kayıt sistemlerinden de belgelendirilebilmektedir. Bazen de miras bırakan kişi hazırladığı vasiyetname ile mal varlığı üzerinde ölümünden sonra da tasarrufta bulunabilmektedir. Bir kişinin ölümünün ardından geçerli olması koşuluyla bir ya da birden fazla kişiye belirli bir mal bıraktığını gösteren belgeye vasiyetname denilir. Ölüme bağlı bir tasarruf olan vasiyetname sözlü ya da yazılı olarak hazırlanabilmektedir. Ölen kişi, yaşamını kaybetmeden evvel yazılı vasiyet hazırlarsa, bu belge vasiyetname yerine geçer. Bornova miras avukatı, ölümünün ardından malları üzerinde tasarrufta bulunmak isteyen kişilere hazırlayacakları vasiyetname ile ilgili hukuki destek vermektedir.

Bornova miras avukatı, vasiyetnamenin hiçbir yoruma mahal bırakmayacak şekilde açık ve anlaşılır hazırlanmasına çok dikkat etmektedir. Aksi takdirde vasiyetnamenin yazıldığı esnada amaçlanan iradenin belirlenmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bornova miras avukatı, böyle bir iradenin ortaya çıkarılmasını engelleyecek şekilde vasiyetnameyi net olarak hazırlamaktadır. Bornova miras avukatının miras hukukuna yönelik verdiği diğer hizmetler ise şöyledir;

 • Mirasçılık belgesini alır.
 • Mirasçılık belgesinin iptali için gerekli davaları açar.
 • Miras işlemlerinde defteri tutar.
 • Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına dair gerekli davaları yürütür.
 • Terekede ihtiyati tedbirlere bakar.
 • Vesayet ve kayyum davalarını yürütür.
 • Tenkis ve mirasta iade davalarına dair işlemleri yürütür.
 • Vasiyetnamenin iptal edilmesi için gerekli davaları açar ve yürütür.
 • Mirasçılık belgesi yani veraset ilamını çıkartır.
 • Mirasçılık haklarının korunması, denetlenmesi gibi hususlarda hukuki destek verir.

Bornova Arabulucu Avukat

Dava açılmasına gerek kalmadan olayların çözüme kavuşturulmasını amaçlayan arabuluculuk sisteminde Bornova arabulucu avukat, hukuki uyuşmazlıklarda arabuluculuk kanunu kapsamında hareket ederek tarafları barıştırmaya çalışmakta veya tarafların haklarından vazgeçmesini gerektiren durumlar olmaması halinde mahkemeye sunulması için gerekli raporu hazırlamaktadır. Bornova arabulucu avukat tarafından yürütülen çoğu arabuluculuk hizmeti dava açılmasına gerek kalmadan çözüme kavuşturulmaktadır.

Bornova arabulucu avukatın, arabuluculuk hizmetleri kapsamında verdiği hizmetler ise şöyledir;

 • Deniz ticaretinde yaşanan uyuşmazlıklar
 • İşçi alacaklarında yaşanan uyuşmazlıklar
 • Marka ve patent ile ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıklar
 • Sigorta işlemleri ile ilgili yaşanan uyuşmazlıklar
 • Boşanmanın ardından mal paylaşımına dair yaşanan uyuşmazlıklar
 • Taksirle yaralamadan kaynaklı ortaya çıkan uyuşmazlıklar
 • Hakaret suçlarından kaynaklı uyuşmazlıklar
 • Tehdit suçlarından kaynaklı uyuşmazlıklar
 • Silahsız kasten yaralama suçlarından kaynaklı uyuşmazlıklar
 • İhlali ticari sırların açıklanmasından kaynaklı yaşanan uyuşmazlıklar
 • Konut dokunulmazlığından kaynaklı yaşanan uyuşmazlıklar
 • Şikayet kaynaklı suçlar

Aile içi şiddet ve çocuğun vesayetine dair yaşanan uyuşmazlıklar, arabuluculuk kapsamına girmediği için Bornova arabulucu avukat, bu konularla ilgili hizmet vermez.